Velkommen til Bibel-skolen !

SE  og  H Ø R  H E R !
Se og HØR HER, er en ny måde, at lære Jesus og Biblen bedre at kende på!

Download og HØR et kristen studie!
Vi har erfaret, at der er nogle af Bibel-skolens trofaste gæster, der har svært ved at læse en tekst på computerens monnitor. Derfor begynder vi nu, at lave nogle studier som du kan downloade og HØRE. Selv om du ikke har problemer med at følge et studie eller læse et emne på monitoren, er du velkommen til at downloade disse nye studier.

SE  og  HØR  et studie af et af Biblens meget vigtige emner!

Her er tale om studier der først er lavet med Power Point, hvorefter der i Camtasia studio, er tilsat lyd og studiet er nu en wmv fil, som du kan se og høre på din computer.

ON-line studier!
Den ny teknologi betyder,  at hvis man har en bredbånds, en adsl eller en kabel forbindelse til internettet, kan man gratis tale sammen over internettet. Det eneste man behøver er et rimelig godt headsæt, til nogle få hundrede kroner.
Vi her på www.bibel-skolen.com har besluttet os, til at gøre brug af disse muligheder, for at hjælpe endnu flere til, at studere Biblen og at lære Jesus og den tro der kan frelse bedre at kende!
Bort set fra det nævnte headsæt og din opkoblings pris til internettet er det helt gratis!  Du kan læse mere om hvordan  HER !

De fem engles budskaber! Disse budskaber er den sidste advarsel til alle de kristne trossamfund, ja, til hele jordens befolkning, om at vende tilbage til den sande Gud, Himlen og Jordens skaber!

       

menua
Biblen ER Guds ord. - Biblens profetier! - Den sidste advarsel.
Åb 10, 5-7  Og englen, som jeg havde set stå på havet og på land, løftede sin højre hånd mod himlen og svor ved ham, der lever i evighedernes evigheder, ham som har skabt himlen og alt i den og jorden og alt på den og havet og alt i det: »Tiden er ude. I de dage, da den syvende engel skal blæse og lade basunen lyde, er Guds hemmelighed fuldbyrdet, som han har forkyndt det for sine tjenere, profeterne.«
menbb
Troen på Jesus, kan frelse dig! - Guds lov. - Skaberen og skabelsen - Den undersøgende dom!
Åb 14, 6-7  Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk, og englen sagde med høj røst:
Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder.
menucc
Lovløshedens hemmelighed - De falske profeter og lærer i DIN menighed.
Åb 14, 8 Og en anden engel fulgte efter og sagde:
Faldet, ja, faldet er det store Babylon, som skænkede op for alle folkeslagene af sin utugts harmes vin.
mendd
Søndagsloven og dyrets mærke!
Åb 14, 9-12  Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: »Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke.
Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.«
meneu55
Andre emner der har betydning for DIN frelse!
Følg Jesus HELE vejen! - Døden og de dødes tilstand. - Jesu genkomst. - De 1000 år. - Den ny Jord.
Åb 18, 1 Derefter så jeg en anden engel stige ned fra himlen med stor magt, og jorden oplystes af dens glans. Den råbte med kraftig røst:
Faldet, ja, faldet er det store Babylon, det er blevet bolig for dæmoner, skjul for alle urene ånder, skjul for alle urene fugle og skjul for alle urene og afskyelige dyr. For alle folkeslag har drukket af hendes utugts harmes vin, jordens konger har bedrevet utugt med hende, og jordens købmænd er blevet rige af hendes overdådige vellevned. Og jeg hørte en anden røst fra himlen sige:

Drag ud fra hende, mit folk, for ikke at deltage i hendes synder og blive ramt af hendes plager. For hendes synder har hobet sig op til himlen, og Gud har ikke glemt hendes uretfærdigheder.