Denne Jordsallersidste tid.

Der er tre altafgørende ting, som vi alle skal berede os for. (luk 21,36) men desværre er det som om der ikke er nogen af de kristne trossamfund og dermed heller ikke nogen af de kristne menigheder, der taler om disse tre ting.
Nogle mener ikke at det er emner der er nødvendige at undersøge,
andre mener ikke at det er emner der har frelses betydning,
andre mener at det ikke er noget vi skal bruge tid på at undersøge, for vi tror jo på Jesus og vi er overbeviste om at han vil klare det for os,
der er også dem der opgiver på forhånd, da de mener at det er emner vi ikke kan forstå, -  og det kan de have ret i.
Den største procentdel af alle kristne ved ikke, hvordan de skal undersøge et bibelsk emne.
De ved hvordan man undersøger en Ipad og en avanceret mobiltelefon,
mange ved hvordan man undersøger et verdsligt emne,
endnu flere kristne ved hvordan man undersøger et historisk emne,
men det meget store flertal ved ikke, hvordan man undersøger et bibelsk emne.

De tre emner er, og her vil jeg gerne gøre opmærksom på, at disse tre emner ikke kommer i samme rækkefølge for alle mennesker, men alle tre emner har frelses betydning for alle kristne, og derfor er det emner alle kristne skal igennem.
Det er tre profetier, som alle får deres opfyldelse i den allersidste tid af denne jords historie og derfor burde det være de tre emner der blev undersøgt i alle de forskellige kristne menigheder, men djævlen har, som en lysets engel (2kor 11,14) bedraget de forskellige kristne menigheder på en sådan måde, at de mener, at det er vigtigere, at undersøge forskellige historiske emner og begivenheder.

# > Det første emne jeg vil nævne er dyrets mærke. Flertallet af kristne ved ikke hvad dyrets mærke er og kan derfor heller ikke være på vagt over for det, hvilket vil betyde at flertallet af de kristne i alle de forskellige trossamfund vil tage dyrets mærke.

#> Det andet emne, som flertallet af kristne ikke har kendskab til og derfor ikke ved, at det er her afgørelsen om, hvor de skal tilbringe evigheden bliver bestemt, men det bekymre tilsyneladende ikke flertallet af de kristne.

#> Det tredje emne, er ligesom de to foregående et emne der ikke tales om og langt mindre undersøges i de forskellige kristne menigheder er, at vi alle skal i personlig kamp med djævlen.

Det er helt umuligt, at sige noget om hvornår disse tre ting sker for dig, det eneste jeg med sikkerhed kan sige er, at alle kristne skal igennem alle tre begivenheder, det er dog ikke sikkert at du vil være klar over, hvornår det er din tur. (matt 24,36 og 42) Nogle af disse begivenheder er begyndt for mange år siden. Dommen er begyndt for over 100 år siden. (joh 5,29 og 2kor 5,10) Den personlige kamp med djævlen er også begyndt for lang tid siden, (ef 6,12) men det er først i den allersidste tid af denne jords historie, at disse ting bliver personlige for alle de kristne der lever til den allersidste tid. 
En ting kan jeg dog sige om, hvornår det sker, - disse tre ting vil begynde straks efter, at loven om søndagshelligholdelse er vedtaget. (dan 7,25 og es 24,3-6)


 Mange er nervøse for fremtiden, der er mange ting, som flertallet af jordens befolkning er bekymrede for. Mange mener at klimaproblemerne er et af de største, hvor isen smelter og søer og floder bliver tørlagte. Andre mener at forureningen af både jorden, luften og havet er det største problem. Men når man ser på den hastigt voksne befolkning, specielt i de meget fattige lande, så er situationen allerede nu så stor, at mange er begyndt at spise insekter, græshopper, larver og andre lignende ting for at få stille den værste sult. De mange tusinde der er på flugt fra krig og elendighed er også et meget stort problem. Der er forsøgt mange ting for at begrænse de forskellige problemer, men ingen af dem har været succesfulde. Nogle har forsøgt med våben, andre har forsøgt med økonomiske og andre midler at løse problemerne, men ingen har haft succes. Mange af de forskellige befolkninger har søgt deres gud for, at få hjælp derfra, men de fleste guder har heller ikke en løsning, mange guder har end ikke et forslag til hvad der vil ske i fremtiden. Den eneste Gud der har det er den Gud der har skabt himlen, jorden og mennesket, men det er bestemt ikke behagelige ting der er udsigt til. Men da han er den eneste Gud der i fortiden har kunnet forudsige hvilke begivenheder der ville komme (es 42,9 + 43,8-13 + 44,6-8 + 46,9-10 +  41,21-24)  Når vi i uger og måneder grundigt har undersøgt om han er en troværdig Gud der virkelig kan forudsige hvad der vil ske, og vi efter lang tids meget grundig undersøgelse kommer frem til at han virkelig kan forudsige hvad der vil ske i fremtiden, ja så er det ham vi må vælge!


Men når vi så efter lang tids undersøgelse ser hvad Herren siger, at der vil ske, ja, så er det som om vi bliver slået i jorden, på grund af de umenneskelige ting der vil ske, specielt for dem der ikke i tide har valgt Herren den almægtige og hans søn Jesus Kristus, og følger de love og anvisninger de har givet. MEN for alle dem der ønsker det er der håb, du kan feks  downloade  disse to PDF filer. Når du ser dem bør du have din bibel og læse de skriftsteder der henvises til.
http://www.bibel-skolen.com/5500-Register/register-354de2love.pdf


http://www.bibel-skolen.com/5500-Register/dast-pdf.pdf

 

For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme. Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet. Matt 24,21-22

Den trængselstid, som hidtil ikke har haft sin mage, vil snart komme over os, og vi vil da behøve en erfaring, som vi endnu ikke er i besiddelse af, og som mange er for dovne til at skaffe sig. Det hænder ofte, at tanken om ubehageligheder er større end selve ubehagelighederne, men dette gælder ikke for den krise, som venter os. Selv den mest levende indbildningskraft kan ikke forestille sig trængslernes omfang.

I et syn hørte apostelen Johannes en høj røst fra Himmelen sige: "Ve jorden og havet; thi djævelen er kommen ned til jer; hans harme er stor, fordi han ved, hans, tid er kort." Åb 12,12. De begivenheder, som får den himmelske røst til at fremkomme med dette udbrud, er forfærdelige. Satans harme vokser, når hans tid bliver kortere, og hans bedrageriske og ødelæggende værk vil nå sit højdepunkt i trængselstiden.

Guds tålmodighed er til ende. Verden har kastet vrag på hans nåde, foragtet hans, kærlighed og trampet på hans lov. De ugudelige har overskredet nådetidens grænser, Guds Ånd, som de gudløse stædigt har nægtet at modtage, er ved at blive trukket tilbage. Uden den guddommelige nådes skjold er de uden beskyttelse mod Satan, som vil kaste jordens befolkning ud i den sidste store trængsel. Når Guds engle ikke længere holder de menneskelige lidenskabers voldsomme storme i ave, vil alle stridens elementer, blive sluppet løs. Hele verden vil blive ramt af en ødelæggelse, der er værre end den, der overgik Jerusalem.
Guds ånd trækkes ikke tilbage på et øjeblik, men af hensyn til de der endnu ikke har været for i den undersøgende dom, (2kor 5,10 + præd 12,13-14)

Frygtelige syner af overnaturlig art vil snart åbenbares på himmelen som tegn på undergørende dæmoners virksomhed. Dæmoners ånder vil gå ud til hele verden for at bedrage befolkningen og tilskynde dem til at forene sig med Satan i hans sidste kamp mod Himmelens styre. Disse Satans redskaber vil bedrage både regenter og undersåtter. Mennesker vil stå frem og foregive, at de er selve Kristus, og de vil gøre krav på den titel og den tilbedelse, som tilkommer verdens frelser. De vil foretage mirakuløse helbredelser og vil påstå, at de har modtaget himmelske åbenbaringer, som er i modstrid med Bibelens vidnesbyrd.

Som højdepunktet i det store bedrageriske drama vil Satan selv udgive sig for Kristus. Kirken har længe foregivet at betragte Frelserens genkomst, som sit håbs, fuldbyrdelse. Nu vil den store bedrager få det til at se ud, som om Kristus var kommet igen. I forskellige egne af verden vil Satan vise sig for mennesker som et majestætisk og strålende væsen, som ligner den beskrivelse af Guds søn, som Johannes har givet i Åbenbaringen. Åb 1,13-15. Den herlighed, som omgiver ham, overgår alt, hvad menneskeøjne hidtil har set. Et triumferende råb giver genlyd over jorden: "Kristus er kommet! Kristus er kommet!" Folk kaster sig tilbedende i støvet for ham, og han løfter sine hænder og velsigner dem, ligesom Kristus velsignede sine disciple, da han var på jorden. Hans stemme er mild og dæmpet, men vidunderligt melodiøs. I en blid og medfølende tone forkynder han nogle af de vidunderlige sandheder, som Frelseren udtalte. Han helbreder folks, sygdomme, og derefter siger han stadig iført Kristi skikkelse at han har gjort søndagen til sabbat, og at alle skal helligholde den dag, som han har velsignet. Han erklærer, at de, der fortsætter med at helligholde den syvende dag, vanhelliger hans navn ved at nægte at lytte til de engle, som er blevet sendt til dem med lys og sandhed. Dette er det store, næsten uimodståelige bedrag.

Kun de, der flittigt har gransket Bibelen og taget imod kærligheden til sandheden, vil blive værnet mod det frygtelige bedrag, som besejrer verden. Ved hjælp af Bibelens vidnesbyrd vil disse mennesker genkende bedrageren trods hans forklædning.

Prøvelsens tid kommer til alle. Når menneskene bliver sigtet i fristelsens sold, skal det vise sig, hvem der er sande kristne. Er Guds folk så fast forankret i Guds ord, at de ikke vil tro på det, de ser med deres egne øjne? Vil de i en sådan krise klamre sig til Bibelen og den alene? Hvis det er Satan muligt, vil han forhindre dem i at berede sig til at stå fast på hin dag. Han vil ordne det således, at vejen spærres for dem. Besnære dem med jordiske skatte og lægge en stor og tung byrde på dem, så at deres hjerter optages af livs bekymringer og prøvelsens dag kommer over dem som en tyv.

 

BEGIVENHEDER  I  DEN  SIDSTE  TID
Jeg har besluttet mig for at lave et studie over begivenhederne i den allersidste tid, og jeg har besluttet mig til, at jeg vil følge listen i matt kap 24 da det er der at den bedste liste er. Der er også en liste i mark kap 13 og i luk kap 21, men jeg synes at den i matt er bedst,  jeg vil selvfølgelig også se i de to andre lister ligesom jeg også vil se mange andre steder i biblen, hvor der er tale om den allersidste tid. Jeg vil bruge  flere forskellige oversættelser  fordi en anden oversættelse ofte siger tingene på en måde der mere præcist siger det  der er meningen i det pågældende vers. Hovedverset vil dog altid være fra 1992 oversættelsen.
En af de ting der undre mig er, at det altafgørende vers, vers 15  ikke står i begyndelsen af kapitlet, men står ca midt i kapitlet, men når jeg se nærmere på det så kan jeg godt se, hvorfor Herren har sat det der, årsagen er simpelthen den, at alt det før vers 15 er de ting der sker nu i dag og som vil fortsætte med at ske indtil Jesu synlige komme i himlens skyer. Det der står efter vers 15 er det der først vil ske efter, at loven om søndagshelligholdelse er vedtaget.

DISSE  TING   SKER   I   DAG
Med Lukases  ord "men før alt dette sker" kommer følgende vers om de kristnes trængsel, forfølgelse og fremstilling i retssalene for verdslige dommere op, som noget af det første i rækken af de begivenheder Jesus omtalte for disciplene.
Luk 21,12-19 ...  Men før alt dette sker, vil man lægge hånd på jer og forfølge jer, udlevere jer til synagogerne og kaste jer i fængsel, og I vil blive ført frem for konger og statholdere på grund af mit navn.  Det vil give jer lejlighed til at aflægge vidnesbyrd.  Læg jer så på sinde, at I ikke skal forberede jer på, hvordan I skal forsvare jer,  for jeg vil give jer mund og mæle og en visdom, som ingen af jeres modstandere vil kunne modstå eller modsige. 
Ganske vist står disse vers ikke som det første i luk kap 21, men med ordene " før alt dette sker" i vers 12, bør de stå, som noget af det første i de begivenheder Jesus nævner der skal ske. Det er dog ikke kun Lukas og Markus der har disse vers, som noget af det første, faktisk har Mattæus disse vers længe før.
 Matt 10,16-20  Se, jeg sender jer ud som får blandt ulve. Vær derfor snilde som slanger og enfoldige som duer.  Tag jer i agt for mennesker! De skal udlevere jer til domstolene og piske jer i deres synagoger,  og I vil blive stillet for statholdere og konger på grund af mig, som et vidnesbyrd for dem og for hedningerne.  Men når de udleverer jer, så vær ikke bekymrede for, hvordan I skal tale, eller hvad I skal sige; for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige.  For det er ikke jer, der taler, men det er jeres faders ånd, som taler gennem jer.
  Se også mark 13,9-11
Jeg har lavet flere illustrere studier, som du bør se! her er linket til et par af dem.
www.bibel-skolen.com/you-tube/film281-300/wmv-294.wmv
www.bibel-skolen.com/you-tube/film281-300/wmv-298.wmv
www.bibel-skolen.org/2008-Jeremias/mp4-film/jerem-kap23.mp4
www.bibel-skolen.org/2008-Jeremias/mp4-film/jerem-kap29.mp4
Der er mange. som mener at det ikke er nødvendig at studere eller på anden måde at have kendskab til skriften, fordi her har vi jo Guds ord for at han vil tale for os og det er jo mange gange bedre end det vi selv kan sige
Vi skal ikke forberede en fast tale, som vi kan bruge når vi bliver bragt for retten for vor tro. Vor forberedelse skal ske fra dag til dag. Vi skal fylde vore hjerter med de dyrebare sandheder i Guds ord og gennem bøn styrke vor tro; når vi så bringes ind i retssagen, vil Helligånden bringe det vi har studeret frem i vor erindring således, at disse sandheder, vil nå hjerterne hos dem, der skal hører. Gud vil hjælpe os til at huske den viden vi har opnået ved omhyggelig studie  af Skriften.  Herren vil kalde disse dyrebare ord frem i vor hukommelse på det tidspunkt, hvor det er nødvendigt.

I den forfølgelse af de der virkelig lever deres liv i overensstemmelse med Jesu og Guds ord vil være som jaget vildt,  indtil Jesu synlige komme i Himlens skyer. Millioner af disse oprigtige kristne vil lide martyrdøden. De efterfølgende vers viser dette.
Matt 24,4-5  ... Jesus sagde til dem: »Se til, at ingen fører jer vild!  For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild.
Jeg synes, at du skal lægge meget mærke til, at det allerførste Jesus siger til sine disciple, er at de skal passe på, ja, enkelte oversættelser siger endog, at de skal passe meget  , at de ikke bliver narret eller ført vild.  Det betyder, at vi hele tiden i dette studie skal være på vagt, at vi hele tiden skal være koncentreret og ikke lade noget andet forstyrre os, men først og fremmest skal vi hele tiden, under dette studie bede om at Helligånden (john 16,13) skal lede os således, at det er den rene sandhed vi kommer frem til.
Jeg synes i øvrigt, at det er interessant, at se at forskellige oversættelser har meget forskellige henvisninger til andre steder, hvor der står noget om det samme. Et par af de steder jeg synes vi skal have med her er
Jer 14,14 Men Herren sagde til mig: »Profeterne profeterer løgn i mit navn. Jeg har ikke sendt dem, jeg har ikke givet dem befaling og ikke talt til dem. Løgnesyner, falske spådomme og svig ud af deres eget hjerte profeterer de for jer.
Matt 7,15  Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem.
- - -   Se også  kol 2,8 og mark 13,5 og Luk 21,8

Matt 24,6-7  ...  I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme! For det skal ske, men det er endnu ikke enden.  For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv.
Her kan vi blot sige, at dette er sandt, hver eneste dag hører vi i TV om krig og krige, der medfører at mange tusinde bliver drevet på flugt. Krigene har også mange andre konsekvenser, som feks sygdomme, sult og mange andre former for nød.

Når jeg her ser på de vers der henvises til, så kan jeg se at der i Lukas er nogle tilføjelser til dette vers.
Luk 21,11 Der skal komme store jordskælv, og sted efter sted skal der komme hungersnød og pest; der vil ske forfærdelige ting og vise sig store tegn fra himlen.
Lukas 21,11 (hver) og der vil komme store jordskælv og epidemier og hungersnød det ene sted efter det andet. Der vil ske forfærdelige ting og store tegn på himlen.
Jordskælv og hungersnød er der jo mange steder, sygdomme, pest og epidemier har vi heldigvis ikke meget af i øjeblikket. En anden ting jeg bemærker er, at der står folk skal rejse sig mod folk, når jeg læser det kommer jeg til at tænke på borgerkrig, oprør og kampe i det samme land - det samme folk imod hinanden. Jeg bemærker også at der står sted efter sted, dette betyder at det ikke kun er et enkelt sted, men mange steder.

Matt 24,8 ...  Alt dette er begyndelsen på veerne.

Denne sætning er i flere andre oversættelser en del af vers 7.
Matt  24,8 (hver)  Men det er alt sammen kun begyndelsen til de rædsler, som skal følge efter.
Når dette kun er begyndelsen til det der vil ske i fremtiden, så frygter jeg virkelig meget for fremtiden.

Matt 24,9 ...  Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn.
Nu koster det noget at tilhøre Jesus, og det medfører at mange vil sige, at de kender Jesus og at de tror på ham uden at vide hvad det betyder, men følgende vers fjerner enhver tvivl om,  hvem der tror på Jesus og kender ham.
1joh 2,3-5 Og deraf kan vi vide, at vi kender ham: hvis vi holder hans bud. Den, der siger: »Jeg kender ham,« men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham;  men den, der holder fast ved hans ord, i ham er Guds kærlighed i sandhed fuldendt. Deraf ved vi, at vi er i ham.
De oprigtige kristne vil blive forfulgt fra by til by. Mange vil flygte fra de områder, hvor de kristne jages.
2tim 3,12 Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus.
Se også Mark 13,12-13

Matt 24,10 ...  Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden.
Her har jeg et par vers, som siger dette meget bedre end jeg kan.
Salme 55, Det er ikke en fjende, der håner mig, det kunne jeg bære; det er ikke en modstander, som hoverer over mig, ham kunne jeg skjule mig for. Men du, min ligemand, min ven, du som jeg kender,  vi som nød hinandens fortrolighed, når vi vandrede i festtoget i Guds hus.
Matt 10,21-22 En bror skal udlevere sin bror til døden, og en far sit barn, og børn skal rejse sig imod deres forældre og få dem dømt til døden.  Og I skal hades af alle på grund af mit navn. Men den, der holder ud til enden, skal frelses.
1tim 4,1-2 Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme,  som udbredes ved løgnagtige læreres hykleri, folk der er brændemærket i deres samvittighed.
Luk 21,16-17  I vil blive udleveret, selv af forældre og brødre, slægtninge og venner, og nogle af jer skal de få dømt til døden,  og I skal hades af alle på grund af mit navn.
Matt 24,10 (hver) Over hele verden vil der blive sat ind med tortur og drab og had imod jer, fordi I hører mig til,

Jeg kan godt forstå, at mange vil forlade troen. Se også Markus 13,12-15

Matt 24,11 ...  Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild.
2pet 2,1-2 Der var dog også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil indsmugle ødelæggende vranglærdomme og tilmed fornægte den Herre, som købte dem. De nedkalder en brat tilintetgørelse over sig selv,  men mange vil følge dem i deres udsvævelser, og sandhedens vej vil komme i vanry på grund af dem.
De falske profeter og falske lærer vil have stor succes med deres forkyndelse om en betingelsesløs frelse. Millioner af kristne vil antage denne falske lære. Men også læren om at kunne betale for at opnå frelse vil have stor succes. Hovedårsagen til disse falske og ubibelske lærer er fordi de kristne og befolkningen  ikke undersøger hvad der står skrevet om disse ting.
Apg 17,11  Nu var jøderne i Berøa mere åbne i deres indstilling end de i Tessalonika. De lyttede med større opmærksomhed, og i dagevis studerede og undersøgte de skriften for at se, om det virkelig var sandt, hvad Paulus og Silas sagde.

Matt 24,12 ...  Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste.
Matt 24,12  (hver) Efterhånden som ondskaben breder sig, vil kærligheden blive kold hos mange.
2tim 3,1-7  Men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider.  For da vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemlige, spottere,  ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdne, brutale, fjender af det gode,  forrædere, fremfusende, hovmodige, de vil elske nydelser højere end Gud;  i det ydre har de gudsfrygt, men de fornægter dens kraft. Hold dig fra dem!  Til dem hører nemlig de, der sniger sig ind i husene og får magt over kvinder, der er belæssede med synder og lader sig lede af alle mulige lyster,  og som altid vil lære, men aldrig lærer sandheden at kende. 
LÆS rom 1,18-32

Matt 24,13 ...  Men den, der holder ud til enden, skal frelses.
Se også mark 13,13 og luk 21,19

Matt 24,14 ...  Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.
Matt 24,14 (hver)  Og glædesbudskabet om Guds rige skal forkyndes i hele verden, så alle folkeslag kommer til at høre det - og så vil afslutningen komme.
Esajas 52,7-8  Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene! Han forkynder fred, han bringer godt budskab  og forkynder frelse. Han siger til Zion: »Din Gud er konge.«  Hør, dine vægtere løfter røsten, de jubler i kor, for med egne øjne ser de Herren vende hjem til Zion.
Åb 14,6-7 Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk,  og englen sagde med høj røst: Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder.


DE  EFTERFØLGENDE  BEGIVENHEDER  VIL  FØRST  BEGYNDE,  NÅR  LOVEN  OM  SØNDAGSHELLIGHOLDELSE  ER VEDTAGET

Matt 24,15 ...  Når I derfor ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed, som der er talt om ved profeten Daniel, stå på hellig grund – den, der læser dette, skal mærke sig det!
Når jeg her læser, hvordan utallige andre oversættere, også engelske, har oversat dette vers, kan jeg godt blive i tvivl om hvad det er der menes. Der er flere bibelkommentatorer, som mener at det er en person der er tale om. En ting er alle oversættere dog enige om, at dette vers henviser til er omtalt i Daniels bog, og at det vil blive en meget uhyggelig og umenneskelig tid, fordi det der vil ske er noget meget ugudeligt og jeg kan ikke se en anden mulighed end, at det må være vedtagelsen af loven om søndagshelligholdelse der er tale om. Dette er omtalt i Daniels bog 7,25-26 og det er en meget ødelæggende ting.
En anden meget væsentlig ting er, at Herren siger, at vi lægge mærke til det der står i Daniels bog om ødelæggelsens vederstyggelighed. Når vi ser nøje efter er der faktisk flere ødelæggende vederstyggeligheder, men den vederstyggelighed og den ødelæggelse der overgår dem alle er den der er omtalt i Dan 7,25-26  Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid.  Så bliver dommen fældet, og herredømmet bliver taget fra ham og ødelagt og fuldstændig tilintetgjort.

Ja,  jeg har også taget vers 26 med, årsagen til dette er, at alle de steder jeg har set vers 25 omtalt, har man en lang tidsperiode mellem vers 25 og vers 26, nogle har flere tusinde år, dette er en af djævlens falske læresætninger der her er kommet ind. Ifølge biblen, ifølge Guds ord følger begivenhederne i vers 26 umiddelbart efter vers 25, der er ingen tid imellem de begivenheder der er omtalt i vers 25 og vers 26.
Jeg har ved Guds hjælp lavet flere illustrere bibelstudier om loven om søndagshelligholdelse, jeg vil meget anbefale dig at se disse studier. Her er et link til et par af dem,
www.bibel-skolen.com/5500-Register/register-354de2love.pdf
www.bibel-skolen.com/5500-Register/register-355Treting.pdf
www.bibel-skolen.com/5500-Register/dast-pdf.pdf.pdf
www.bibel-skolen.com/you-tube/film221-240/wmv-222.wmv
www.bibel-skolen.com/you-tube/film221-240/wmv-225.wmv


En af de ting der sker umiddelbart efter loven om søndagshelligholdelse er vedtaget er at det sande evangelium forkyndes med en kraft og med en styrke, som henleder tankerne på pinsefestens dage i apg kap 2, blot med den væsentlige forskel at den forkyndelse der er her er mange gange stærkere.
Åb 6,2  Og jeg så en hvid hest, og han, der sad på den, havde en bue. Han fik givet en krone, og han drog ud fra sejr til sejr.
Desværre er det kun en meget kort tid, at det sande evangelium bliver forkyndt med denne kraft, millioner af navnekristne og andre, som har sagt at de troede på Jesus og at de var kristne vender sig nu imod dem der forkynder det sande evangelium. Nogle af dem begynder, at forkynde et falsk budskab, om et betingelsesløst evangelium, og det er der mange millioner, som tager imod og som vender sig imod den lille gruppe, der forkynder det sande evangelium.
Joh 16,2-3  De skal udelukke jer af synagogerne, ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt Faderen eller mig.
Alle disse ting vil komme meget pludseligt, og for langt de fleste helt uventet, men ingen kan fortælle, hvornår det sker.
Matt 24,36-39   Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller Sønnen, men alene Faderen.  
Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved Menneskesønnens komme.  For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til den dag, da Noa gik ind i arken;  og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også Menneskesønnens komme være. 
 
Se også mark 13,14 og luk 21,20

Matt 24,16 ...  da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene;  den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente noget i huset;  og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem og hente sin kappe.
Når disse ting sker, skal de oprigtige flygte, ikke fordi de er bange, men fordi Herren har sagt det.
Esajas 26,20-21a  Mit folk, gå ind i dine kamre, luk dørene bag dig; skjul dig en kort tid, til vreden er drevet over. For nu går Herren ud af sin bolig for at straffe jordens beboere for deres synd. ... ..
Åb 12,14 Men kvinden fik givet den store ørns to vinger, så hun kunne flyve ud i ørkenen til sit sted; dér fik hun sin føde én tid og to tider og en halv tid i sikkerhed for slangen.
Luk 21,21 (hver) Judæas indbyggere gør da bedst i at flygte op i bjergene. De, der er i Jerusalem, skal forsøge at komme ud, og de, der er udenfor, skal ikke prøve på at komme ind.
Det er rigtig at Herren har et sted beredt til de oprigtig åndelige, og ganske vist er de borte fra al fysisk forfølgelse og martyrdøden, men de er bestemt ikke på ferie, djævlen vil med en åndelig kamp, (ef 6,11-13)  som kun Herrens specielt udvalgte kan klare, være over dem hele tiden, det vil på mange måder blive en langt hårde kamp end den de der ikke flygter vil komme ud for, selv om det betyder fængsel og de mest ondskabsfulde pinsler og totur, som får de ting vi har set i tv af den slags til at blegne, døden vil være en befrielse for disse trofaste martyrer, som til trods for disse ting fortsætter med at forkynde det sande evangelium for befolkningen. De værste pinsler og de frygteligste smerter kommer fra deres egne familie og dem fra samme menighed.

Denne flugt skal ske meget hurtig, der er ingen tid til at hente noget i huset eller andre steder. Flertallet af de kristne vil ikke flygte uden at tage fødevare, tøj og andre ting med vil komme til at lide martyrdøden. Det er kun de der stoler så meget på Herren, at de tør flygte uden de mest nødvendige ting. Disse åndelige klipper, ved at Herren både kan og vil sørge for dem, selv under de vanskeligste forhold.
Es 33,15-16  Den, som vandrer retfærdigt og taler sandt, den, som forkaster undertrykkelsens vinding  og holder hænderne borte fra bestikkelse, den, som stopper ørerne til for ikke at høre om mord  og lukker øjnene i for ikke at se ondskab,  han skal bo i det høje, han får en knejsende klippeborg.  Han får sit brød, han er sikret sit vand.
Neh 9,19-21 Men i din store barmhjertighed svigtede du dem ikke i ørkenen;  skysøjlen veg ikke fra dem, når den om dagen skulle føre dem på vejen, ildsøjlen ej heller om natten,  når den skulle oplyse vejen for dem, som de skulle vandre.  Du gav dem din gode ånd for at give dem indsigt; du forholdt dem ikke din manna, du gav dem vand til at stille deres tørst.  I fyrre år sørgede du for dem, så de ikke led mangel i ørkenen; deres klæder blev ikke slidt i laser, og deres fødder svulmede ikke op.

Se også mark 13,15-16 og luk 21,21-22

Hebr 11,7  I tro fik Noa et varsel om det, som endnu ikke var at se, og byggede i sin gudfrygtighed en ark til frelse for sit hus; ved denne tro bragte han dom over verden og blev selv arving til retfærdigheden af tro.
Ordsp 6,4-5 und ikke dine øjne søvn eller dine øjenlåg hvile. Red dig som en gazelle fra jægeren, som en fugl fra fuglefængerens hånd.

Matt 24,19 ...  Ve dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage.
Det vil på alle måder blive en meget hård tid for både dem der har valgt at tjene Herren og dem der ikke ønsker Herren som deres gud.
Åb 6,4 Og ud kom en anden, ildrød hest, og han, der sad på den, fik givet at tage freden fra jorden, så folk myrder hinanden. Og han fik givet et stort sværd.
En af de ting djævlen har haft held til at få flertallet af de kristne til at tro på er, at alle disse ting ikke er virkelige, ikke er bogstavelige, men at det er billeder af nogle historiske begivenheder der er sket for mange år siden.

De millioner af kristne, som har taget dyrets mærke og er blevet registeret og som tilbeder det ny babylon, der er årsagen til at alle disse frygtelige ting sker, vil nu få nogle meget ondartede bylder.
Åb 16,2 Den første engel gik hen og hældte sin skål ud over jorden, og lede, ondartede bylder ramte de mennesker, der havde dyrets mærke og tilbad dets billede.
Se også mark 13,17 og luk 21,23

Matt 24,20 ...  Bed til, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren eller på en sabbat.
Der er mange, som mener at den syvende dag sabbatten ikke skal helligholdes mere. De mener at det nu er søndag eller at der slet ikke er en hviledag, som de skal helligholde, men dette vers viser at den syvende dag sabbatten stadig er gældende. De der ikke kender deres bibel siger at sabbatten er en jødisk helligdag, dette er djævlens falske  lære, da Herren helligede og velsignede den syvende dag (1mos 2,3) var der ingen jøder. Ingen steder i biblen står der det mindste om, at den syvende dag kun er jødernes helligdag, Jesus sagde at sabbatten er for alle mennesker.
Mark 2,27  Og Jesus sagde til dem: »Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld.

Vi kan ikke tillade os at være så blinde, at vi ikke kan skelne mellem sandhed og falskhed. Vi skal vide hvad der er sandhed. Mange siger, at hele verden holder den første dag i ugen og de tror ikke at så mange kan være forkert på den. Gud vil lede det således, at alle vil få en mulighed for at vide, hvad der er sandhed.    Se også luk 6,6-11

Matt 24,21 ...  For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme.
Luk 21,26  Folk vil besvime af rædsel, når de opdager, hvilken skæbne der venter jorden. Universets orden vil vakle.

Selv den livligste fantasi kan ikke forestille sig de problemer og vanskeligheder der vil komme. Det vil kræve en ubetinget tro på Herren!
En af hovedårsagerne til, at denne trængsel bliver den værste der nogensinde har været er, at det ikke regner, alle afgrøder visner, jorden er så tør at intet kan gro, millioner der kunne have redet livet, hvis de havde villet lider nu sultedøden. (john 6,35-36)  Årsagen til, at det ikke regner kan du se i Es kap 24,
Esajas 24,3-8  (hver) Landet vil blive plyndret totalt og tømt. Det er Herrens ord. Befolkningen lider under følgen af deres synder. Jorden vrider sig i smerte, afgrøderne visner, og himlen nægter at give regn. Landet ligger ødelagt af ondskab og forbrydelse. Folket har fordrejet Guds lov og brudt hans eviggyldige befalinger. Derfor hænger Guds forbandelse over dem; de er overladt til sig selv, deres land svides af under tørken. Kun de færrestevil overleve. Livsglæden er forsvundet. Vinhøsten slår fejl, vinen er brugt op;lystighed er vendt til sorg.

For mig er det vigtigste i disse vers, at det er Herrens ord. Det er ikke noget at Esajas eller nogen anden har fundet på, nej, det ER Herrens ord og derved også  troværdig.
Matt 24,22 ...  Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet.  Se også mark 13,19-20
Åb 11,6 De har magt til at lukke himlen, så der ikke falder regn, så længe de profeterer, og de har magt til at forvandle vandet til blod og ramme jorden med enhver tænkelig plage, så tit de vil.
Jeg vil anbefale dig at læse dette vers flere gange, for rigtig at forstå, hvad det betyder det der står i dette vers. Det er Herrens to vidner der ligesom Moses og Elias på Herrens vegne fortæller befolkningen, at det er på grund af, at de, det vil sige specielt de kristne ikke har fulgt Herrens anvisninger og love.
Åb 6,6   Og jeg hørte nogen sige, som var det en røst midt inde mellem de fire væsener: »Et mål hvede for en denar og tre mål byg for en denar, men olie og vin må du ikke skade!«
Jeg håber at du da du læste vers 6 hvor der er tale om at de to vidner af Herren får magt til at lukke himlen, så det ikke regner og at de også får magt til at ramme jorden, det vil sige befolkningen med enhver tænkelig plage, så tit de vil og bemærkede du at de også får magt til at forvandle vandet til blod, hvordan tror du at det vil være. Ingen føde og kun blod at drikke.
Åb 8,7-9  Den første blæste i sin basun, og der kom hagl og ild blandet med blod, og det blev hældt ud over jorden; og en tredjedel af jorden brændte op, og en tredjedel af træerne brændte op, og alt det grønne græs brændte op. Den anden engel blæste i sin basun, og noget som et stort bjerg i lys lue blev styrtet i havet; og en tredjedel af havet blev til blod, og en tredjedel af alle levende skabninger i havet døde, og en tredjedel af skibene blev slået til vrag.

Åb 16,3-7  Den anden engel hældte sin skål ud over havet, og det blev til blod som fra en død, og alle levende væsener i havet døde. Den tredje engel hældte sin skål ud over floderne og kilderne, og de blev til blod.  Og jeg hørte vandenes engel sige: Retfærdig er du, som er og som var, du Hellige, fordi du har fældet den dom; de har udgydt de helliges og profeternes blod, nu har du givet dem blod at drikke,  og det fortjener de.  Og jeg hørte alteret sige: Ja, Herre, Gud, Almægtige, sande og retfærdige er dine domme.
Jeg har ved Guds hjælp lavet nogle illustrere bibelstudier om den tid, hvor det ikke regner og om hungersnøden i Danmark. Her er et link til et par af disse studier.
www.bibel-skolen.org/2008-Jeremias/mp4-film/2008-5.mp4
www.bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-164.wmv
www.bibel-skolen.com/you-tube/film241-260/wmv-249.wmv
Se også 1kong 8,35 og 2krøn 6,26

Matt 24,23-24 ...  Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke;  for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild.
2Pet 2,1-3  Der var dog også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil indsmugle ødelæggende vranglærdomme og tilmed fornægte den Herre, som købte dem. De nedkalder en brat tilintetgørelse over sig selv,  men mange vil følge dem i deres udsvævelser, og sandhedens vej vil komme i vanry på grund af dem. I deres griskhed vil de søge at udnytte jer ved hjælp af opdigtede historier; men dommen over dem er fældet for længe siden. ....
Åb 13,13-15  Det gør store tegn, så det endog får ild til at falde fra himlen ned på jorden for øjnene af menneskene. Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværdhugget og kom til live. Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede.
Se også mark 13,21-23 og luk 21,24

Satan har valgt en meget sikker, besnærende vildfarelse, et blændværk, som er egnet til at vække sympati hos dem, der har lagt deres kære i graven. Onde engle påtager sig disse kæres skikkelse og omtaler hændelser i forbindelse med deres liv og udfører handlinger, som deres venner udførte, medens de levede. På denne måde drager de, de afdødes slægtninge og leder dem til at tro, at deres afdøde venner er engle, der svæver omkring dem og meddeler sig til dem. Disse betragter de ned en vis afgudisk agtelse, og hvad de måtte sige, har større indflydelse over dem end Guds ord. Disse onde engle, der foregiver at være afdøde venner, vil enten fuldstændigt forkaste Guds ord som tomme fabler.

Jeg har ved Guds hjælp lavet nogle illustrere  studier om Ef 6,11-13 Her er et link til et par af disse studier.
www.bibel-skolen.org/5006-AlleMp4/wmv-440.mp4
www.bibel-skolen.org/5006-AlleMp4/wmv-443.mp4
www.bibel-skolen.org/5006-AlleMp4/wmv-426.mp4
www.bibel-skolen.org/5006-AlleMp4/wmv-427.mp4


De, som har en mulighed for at høre sandheden, og dog ikke forsøger at høre og forstå det, fordi de tror, at når de ikke hører det, vil de ikke blive holdt ansvarlige, vil blive dømt skyldige af Gud ligesom hvis de havde hørt det og afslået det. Der vil ikke være nogen undskyldning for de, som vælger at fejle, når de har haft muligheden for at forstå sandheden. I sin lidelse og død skaffede Jesus forsoning for synder i uvidenhed, men der er ingen undskyldning for at være blinde med vilje. De, som har lukket deres øjne for sandheden, når de kunne have været overbevist, må angre deres overtrædelser af hans lov overfor Gud.
Men tro ikke at der nu er fred og ingen fare, jeg håber at du valgte Jesus Kristus, Guds søn, medens du endnu kunne, (5mose 30,2 og 8 + apg 8,22) for de ting de der ikke har valgt Jesus vil få det endnu vanskeligere.
Åb 8,10-11 Den tredje engel blæste i sin basun, og en stor stjerne, der brændte som en fakkel, faldt ned fra himlen og faldt på en tredjedel af floderne og kildevældene. Den stjernes navn er Malurt. Og en tredjedel af vandet blev til malurt, så mange mennesker døde af vandet, fordi det blev bittert.
Åb 6,7-8 Og da Lammet brød det fjerde segl, hørte jeg det fjerde væsens røst sige: »Kom!«  Og jeg så en gustengul hest, og han, der sad på den, hed Døden, og Dødsriget fulgte med ham. Og de fik givet magt over en fjerdedel af jorden, til at dræbe med sværd og sult og pest og jordens vilde dyr.

Jeg ved ikke om du stadig er med og er klar over hvad der virkelig er sket indtil nu. Husk på at dette er Herrens ord, det er ikke nogle fantasifulde ting  jeg skriver om. Det er virkelige ting der vil ske, men jeg har nævnt det før og jeg vil gerne nævne det igen,

De der medens der endnu var en mulighed for det, valgte at følge Jesus! Vil ikke komme til at dø af sult eller af tørst, at drikke deres egen urin.  (es 34,21)
Hvad mangler der endnu før det bliver helt uudholdeligt?
Mørke eller at solen bliver så stærk at den nærmest brænder dig op. De afhænger af hvor du bor, hvad det er der sker.
Åb 8,12 Den fjerde engel blæste i sin basun, og en tredjedel af solen og en tredjedel af månen og en tredjedel af stjernerne blev ramt, så en tredjedel af dem formørkedes, og dagen mistede en tredjedel af sit lys og natten ligeså.
Åb 16,8-9 Den fjerde engel hældte sin skål ud over solen, og den fik givet at brænde menneskene med sin ild. Og menneskene blev forbrændt af den voldsomme hede, og de spottede Guds navn, ham som har magten over disse plager; men omvende sig og give ham æren gjorde de ikke.

Husk på, at der ikke er nogen føde at få nogen som helst steder, det betyder at befolkningen vil dræbe hinanden for at få den smule mad de andre  måske har. Mange millioner vil dø af sult og sygdom på grund af underernæring. Hvad med de vilde dyr, de sulter også og selv dyr der under normale omstændigheder ikke angriber mennesker vil nu af sult angribe befolkningen for at noget at spise.

Åb 6,8b ..... ..... Og de fik givet magt over en fjerdedel af jorden, til at dræbe med sværd og sult og pest og jordens vilde dyr.
Matt 24,25 ...  Nu har jeg sagt jer det forud.
Mark 13,31-32 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå.  Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlen eller Sønnen, men kun Faderen.
Se også luk 21,33
2Tim 2,10 Derfor udholder jeg alt for de udvalgtes skyld, for at også de kan få frelsen ved Kristus Jesus med evig herlighed
Es 48,5 Jeg har fortalt dig det for længst, før det skete, har jeg forkyndt dig det, for at du ikke skulle sige: Mit gudebillede gjorde det, mit støbte gudebillede befalede det.
Es 46,10 Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det, der endnu ikke var sket. Nu siger jeg: Min beslutning står fast, alt det, jeg vil, gør jeg.
Gud har gennem Skrifterne givet os tilstrækkeligt bevis   sin guddommelige myndighed. Hans egen eksistens, hans natur og sandheden i hans ord er blevet stadfæstet ved vidnesbyrd, som appellerer til vor forstand; og disse vidnesbyrd findes i rigt mål. Det er sandt, at han ikke har fjernet muligheden for tvivl. Troen må støtte sig til vidneudsagn og ikke til beviser. De, som ønsker at tvivle, har mulighed for det; men de, som ønsker at kende sandheden, finder rigelig årsag til at  tro.
Den tid der her er tale om er helt umenneskelig, men alle har haft en mulighed for at det ikke skal overgå dem, alle har haft en mulighed for selv at studere denne tid eller at høre andre tale om det. (matt 7,24-25)  I åb kap 8 vers 13 får vi et lille glimt af hvad det er der venter specielt de der ikke har valgt Jesus.
Åb 8,13   Og jeg så: Jeg hørte en ørn, der fløj midt oppe under himlen, sige med høj røst: »Ve, ve, ve over dem, der bor på jorden, når de andre basunstød lyder fra de tre engle, som skal til at blæse.«
En af de ting vi alle både kan og skal gøre er at berede os til denne tid.
Luk 21,34-36  Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer  som en snare; for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden.  Våg altid, og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran Menneskesønnen.«  Se også mark 13,33-36

Matt 24,26-28 ...  Siger de derfor til jer: Se, han er i ørkenen! så gå ikke derud. Eller: Se, han er i kamrene! så tro det ikke.  For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være.  Hvor ådslet er, dér vil gribbene flokkes.

Matt 24,29 ....  Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes.
Åb 6,12-17 Og jeg så: Da Lammet brød det sjette segl, kom der et stort jordskælv, og solen blev sort som en sæk, og hele månen blev som blod,  og himlens stjerner faldt ned på jorden, som et figentræ taber sine frugter, når stormen rusker i det. Og himlen blev trukket væk, som en bogrulle rulles sammen, og hvert bjerg og hver ø blev flyttet fra deres plads.  Og jordens konger og stormænd og hærførere og rigmænd og magthavere og hver træl og fri skjulte sig i huler og klippekløfter.  Og de sagde til bjerge og klipper: »Fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen, og for Lammets vrede.  For nu er deres vredes store dag kommet, og hvem kan da bestå?«
Både i matt og i åb står der, at  stjernerne falder ned på jorden, dette kan fortolkes på flere måder, det eneste vi kan sige med sikkerhed er at det bestemt ikke er stjerner der falder ned, men en stor asteroide - meteor, der kommer så tæt på jorden, at den kommer ind i jordens atmosfære, hvor den så sprænges i flere stykker, som hver især går i et mindre kredsløb om jorden, og falder ned flere forskellige steder. Dette vil forårsage utallige ildebrande (2pet 3,10) og at en meget stor mængde støv og aske bliver hvirvlet op i luften og formørker solen. Efter flere forskellige astronomers udsagn vil en asteroide på over tre kilometer i diameter forårsage at den støv og aske der bliver hvirvlet op vil formørke jorden i ca 1000år, Se jer 4,22-28 og 2pet 3,10 
Se også mark 13,24-25 og luk 21,25-26

Situationen er nu så umenneskelig, sult, bylder, pest, mange andre sygdomme, for de der ikke i tide har valgt Jesus, som deres herre, at mange ønsker at tage deres eget liv, men da de skal drikke vredesbægeret helt, kan de ikke tage livet af sig selv.
Åb 9,5-6 De fik givet, ikke at dræbe dem, men at pine dem i fem måneder. Og pinen, de volder, er som pinen efter en skorpion, når den har stukket et menneske.  I de dage vil mennesker søge døden og ikke finde den, de vil længes efter at dø, men døden flygter fra dem.
Åb 16,10-11 Den femte engel hældte sin skål ud over dyrets trone, og dets rige blev formørket; de bed sig i tungen af smerte,  og de forbandede himlens Gud for deres smerter og bylder, men omvendte sig ikke fra deres gerninger.
Jeg synes, at du her skal lægge mærke til, at selv om de der ikke har valgt Jesus har det helt umenneskelig på grund af de ting der er sket indtil nu, men de vil alligevel ikke omvende sig. Herren lader nu en tredjedel af jordens befolkning dræbe, men heller ikke dette får befolkningen til at omvende sig.
Åb 9,17-18  Og således så jeg hestene i mit syn og dem, der red på dem: De havde ildrøde og dybblå og svovlgule brynjer på, og hestenes hoveder var som løvehoveder, og ud af munden på dem stod ild og røg og svovl.  Med disse tre plager dræbtes en tredjedel af menneskene, med ilden og røgen og svovlet, som stod ud af munden på dem.  
Åb 9,20-21  Men resten af menneskene, som ikke blev dræbt af disse plager, omvendte sig ikke fra deres hænders værk, så at de holdt op med at tilbede dæmonerne og afgudsbillederne af guld og sølv og kobber og sten og træ, som hverken kan se eller høre eller gå, og de omvendte sig ikke fra deres myrderier og trolddomskunster og utugt og tyveri.

Åb 16,13-14 Og jeg så, at der ud af munden på dragen og ud af munden på dyret og ud af munden på den falske profet kom tre urene ånder, der så ud som frøer. For de er dæmonånder, og de gør tegn. De går ud til kongerne i hele verden for at samle dem til krigen på Gud den Almægtiges store dag.

Matt 24,30 ....  Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed.
Åb 16,17-21  Den syvende engel hældte sin skål ud over luften, og der lød en høj røst ud fra templet, fra tronen, som sagde: »Det er sket!«  Der kom lyn og tordenbrag, og der kom et stort jordskælv, så stort, at der aldrig har været magen til det, siden der kom mennesker på jorden.  Den store by gik i tre stykker, og folkeslagenes byer styrtede sammen; og det store Babylon blev ikke glemt af Gud, men han gav det bægeret med sin harmes og vredes vin.  Hver ø forsvandt, og bjergene var ikke mere til.  Blytung hagl faldt ned fra himlen over menneskene, og menneskene forbandede Gud for haglplagen; for den plage er umådelig stor.

Åb 11,15-19   Den syvende engel blæste i sin basun. Da lød der høje røster i himlen, som sagde: Verdensherredømmet er nu vor Herres og hans salvedes, og han skal være konge i evighedernes evigheder.  Og de fireogtyve ældste, som sad på deres troner foran Gud, faldt ned på deres ansigt og tilbad Gud  og sagde: Vi takker dig, Herre, Gud, Almægtige, som er og som var, fordi du har overtaget din store magt og er blevet konge.  Folkeslagene rasede, men din vrede er kommet, den time, da de døde skal dømmes, og du skal give løn til dine tjenere, profeterne, og til de hellige og til dem, der frygter dit navn, både små og store, og ødelægge dem, der ødelægger jorden. Og Guds tempel i himlen blev åbnet, og hans pagts ark kunne ses i hans tempel, og der kom lyn og brag og torden og jordskælv og voldsom hagl.

Se også mark 13,26-27 og luk 21,27

Matt 24,35-36  ....  Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden. Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller Sønnen, men alene Faderen.
Jeg har ved Guds hjælp lavet nogle illustrere  bibelstudier om forskellige emner og ting.  Her er et par link til et par af dem.
www.bibel-skolen.com/5500-Register/delphi/mdnu-dst1.htm
www.bibel-skolen.com/5500-Register/delphi/delmenu-61.htm
Se luk 21,33
På mange måder ligner Jesu synlige komme, tiden før syndfloden, Den gamle Verdens Indbygger forhånede Noas Advarsler og kaldte dem overtroisk Frygt. De anklagede ham for at være en Sværmer og en Oprører. "Men ligesom Noahs Dage vare, så skal og Menneskets Søns  komme være." Menneskene forkaste det højtidelige Advarselsbudskab i vore Dage, ligesom de gjorde på Noahs Tid. De henviste til de falske Lærer, som have forkyndt denne Begivenhed og en bestemt Tid for den, og de sige, at de ikke have nogen større Tiltro til vor Advarsel end til deres. Dette er Verdens Stilling den Dag i Dag. Vantroen er udbredt over alt, og Budskabet om Kristi Komme bespottes og forhånes. Men derfor er det mere nødvendigt, at de, som tro den nærværende Sandhed, vise sin Tro ved sine Gerninger. De burde helliges gennem Sandheden, som de bekende sig til at tro; thi de er enten en Livets Lugt til Liv eller en Dødens Lugt til Død.

Matt 24,37-41  ....   Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved Menneskesønnens komme. For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til den dag, da Noa gik ind i arken;  og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også Menneskesønnens komme være. Da skal der være to mænd ude på marken; den ene tages med, og den anden lades tilbage. To kvinder skal male på samme kværn; den ene tages med, og den anden lades tilbage.
Se mark 13,33-37 og luk 21,34-36

De samme synder som var så almindelige i Noahs dage, og som kaldte Guds vrede ned over verden, råder i vore dage. Mænd og kvinder har fulgt deres spise- og drikkevaner indtil frådseri og drukkenskab. Denne så almindelige synd - tilfredsstillelsen af en fordærvet appetit - ophidsede menneskenes lidenskaber i Noahs dage. Denne førte til en almindelig fordærvelse, indtil deres forbrydelser og voldshandlinger råbte til himlen, og Gud måtte rense jorden for dens moralske vederstyggeligheder med en vandflod.
Der vil komme til at stå en hård kamp mellem dem, der er tro mod

Gud, og dem, som foragter hans lov. Kirken har sluttet sig sammen med verden. Ærefrygt for Guds bud er blevet kuldkastet. De religiøse lederes lære består i menneskers bud. Som det skete i Noahs dage, således sker det i vor tidsalder. "Våg derfor, thi I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer. Men det skal I vide, at hvis husbonden vidste, i hvilken nattevagt tyven kom, så ville han våge og ikke finde sig i, at der skete indbrud i hans hus. Derfor vær også I rede; thi Menneskesønnen kommer i den time, I ikke tænker jer.

Matt 24,42-51  Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer.  Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, ville han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus.  Derfor skal I også være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det.  Hvem er så en tro og klog tjener, som af sin herre er sat til at give hans folk deres kost i rette tid?   Salig den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer.  Sandelig siger jeg jer: Han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer.  Men er det en dårlig tjener, der siger som så: Min herre lader vente på sig!  og derpå giver sig til at slå sine medtjenere og spiser og drikker med svirebrødre,  så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter, og i en time, han ikke kender,  og hugge ham ned og lade ham dele skæbne med hyklerne. Dér skal der være gråd og tænderskæren.

Når jeg hører om de frygtelige ulykker, der sker uge efter uge, spørger jeg mig selv: Hvad betyder disse ting? De forfærdeligste katastrofer følger efter hinanden i hurtig rækkefølge. Hvor hører vi ofte om jordskælv og orkaner, om ødelæggelse ved brand og oversvømmelse med store tab af menneskeliv og ejendom! Efter alt at dømme skyldes disse ulykker udbrud af tilsyneladende uorganiserede frie kræfter; men i dem kan Guds hensigt ses. De er et redskab, hvormed han søger at vække mænd og kvinder til at indse deres fare.

Kristi komme er nærmere nu, end da vi kom til troen. Den store strid nærmer sig sin afslutning. Guds straffedomme er i landet. De giver os en højtidelig advarsel, idet de siger: "Vær også I rede; thi Menneskesønnen kommer i den time, I ikke tænker jer." Matt 24,44.

 

TILLÆG!

2tim 3,16-17 Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning.
De, der ønsker at bestå i denne farens, stund, må selv kunne forstå skriftens vidnesbyrd om menneskets natur og tilstand i døden, for i en nær fremtid vil mange komme til at stå over for djævelske ånder, der giver sig ud for at være deres elskede venner eller slægtninge og forkynder de allerfarligste kætterier. Disse gæster vil appellere til vor inderligste deltagelse og vil udføre undere for at støtte deres foregivende. Vi må være forberedt på at modstå dem med Bibelens sandheder, at de døde intet ved, og at de, som viser sig på denne måde, er onde ånder.
Vi må nu ruste os til den Kamp, i hvilken vi snart skal tage Del. Troen på Guds Ord, studeret i inderlig Bøn og anvendt på rette Måde, vil blive vort Skjold mod Satans Magt og vil gøre os til Sejrvindere ved Kristi Blod.
Vi står lige foran "prøvelsens stund, som skal komme over hele jorderig for at prøve dem, der bor på jorden". Åb 3,10. Alle, hvis tro ikke er fast grund-fæstet i Guds ord, vil lade sig narre og overvinde. De, der alvorligt søger kundskab om sandheden og stræber efter at rense deres sjæle gennem lydighed og på denne måde gøre, hvad de kan for at berede sig til kampen, vil i sandhedens Gud finde et sikkert forsvar. "Fordi du har holdt fast ved mit bud om udholdenhed, vil jeg også holde dig fast," lød Frelserens, løfte. Åb 3,10. Hellere ville han sende enhver engel ud fra Himmelen for at beskytte sit folk, end han ville overlade en eneste sjæl, som stoler på ham, til at blive besejret af Satan.  

Vi skal beskyttes fra alle Sider og med Udholdenhed modstå Satans listige Angreb og Påfund. Han har forvandlet sig til en Lysets Engel og bedrager Tusinder, der tages til Fange. De drager store Fordele af Videnskaben om det menneskelige Sind. Han sniger sig som en Slange ubemærket ind i Sindet for at fordærve Guds Værk.
Alle Kristi Mirakler og Gerninger gør han til Menneskeværk. Dersom Satan ville rette et åbent og modigt Angreb på Kristenheden ville det få den Kristne til i Nød og Fortvivlelse at søge Tilflugt ved Forløserens Fødder, og den stærke og mægtige Befrier ville jage den dristige Modstander bort. Satan arbejder idet han har forvandlet sig til en Lysets Engel på Sindet for at lokke det bort fra den eneste sikre og sande Vej. Læren om Psykologi og dyrisk Magnetisme har været de Kanaler, hvorigennem Satan er kommet mere direkte til denne Slægt og har bearbejdet den med den Kraft, som skulle karakterisere hans Værk ved Nådetidens Ophør.

Idet vi nærmer os Tidens Afslutning, vil Menneskesindet blive mere letpåvirkeligt af Satans Påfund. Han lokker vildledte, dødelige Mennesker til at forklare Kristi Gerninger og Mirakler ud fra almindelige Grundsætninger. Satan har altid været ivrigt efter at efterligne Kristi Værk og styrke sin egen Magt og sine Krav. I Almindelighed gør han ikke dette åbenlyst og dristigt. Han er listig og ved, at den bedste Måde, hvorpå han kan gennemføre sine Planer, er ved at komme til de stakkels faldne i en Lysets Engels Skikkelse. Satan kom til Kristus i Ørkenen i en smuk ung Mands Skikkelse, der mere lignede en Konge end en falden Engel. Han kom med Skriften på sine Læber. Han sagde: Der står skrevet o.s.v. Vor lidende Frelser imødegår ham med Skriften idet han siger: Der står skrevet.

Med Uretfærdighedens Bedrag lokker han faldne Mennesker til at tro, at de godt kan klare sig uden en Forsoning, at de ikke behøver at være afhængige af en korsfæstet og opstanden Frelser, at Menneskenes egne Fortjenester vil berettige dem til Guds Gunst og dernæst ødelægger han Menneskenes. Satan ved, at dersom han kan få ødelagt den Bog, Bibelen, der stempler ham som det, han er, så er han sikker. Han får Menneskesindet til at fæste sig ved den Vildfarelse, at der ikke er nogen personlig Djævel til, og de, som tror dette, gør intet Forsøg på at modstå eller kæmpe imod det, som ikke eksisterer, og stakkels forblindede, dødelige Mennesker antager til sidst denne Grundsætning: Alt er godt og vel, sådan som det er. De anerkender ingen Regler som Rettesnor for deres Vandel. Satan forleder mange til at tro at Bøn til Gud er værdiløs og kun en Formssag. Han ved meget godt, hvor nødvendig Eftertanke og Bøn er for at Guds Efterfølgere kan være vågne og i Stand til at modstå hans List og Bedragerier. Satans Opfindelser vil lede Sindet bort fra disse vigtige Andagtsøvelser, så at Sjælen ikke skal klynge sig til den Almægtige for at få Hjælp og modtage Styrke fra ham til at modstå Satans Angreb.

"Elias var et menneske underkastet de samme fristelser som vi, og han bad alvorligt." Daniel bad til Gud tre gange daglig. Satan bliver oprørt, når der bedes inderligt, for han ved, at han vil lide tab. Daniel blev ophøjet over andre ledere, fordi der var en ypperlig ånd i ham. De faldne engle frygtede, at hans indflydelse ville svække deres kontrol med Babylons fyrster, for Daniel stod over dem. De onde engle ophidsede fyrsternes misundelse og de begyndte at iagttage ham kritisk for at finde noget, de kunne anklage ham for hos kongen men de fandt intet. Så søgte Satans agenter at bruge Daniels trofasthed mod Gud til at ødelægge ham. Onde engle lagde planerne for dem og de udførte dem villigt.
Kongen var uvidende om de listige intriger mod Daniel. Skønt Daniel kendte kongens befaling, bøjer han sig stadig for Herren "for åbne vinduer". (dan kap 6) Han anser bøn til Gud for at være af så stor vigtighed, at han hellere vil ofre sit liv end opgive den. Og på grund af sin tilbedelse af Gud blev han kastet i løvekulen. Så langt lykkedes de onde engles plan. Men Daniel fortsatte at bede, selv i løvekulen. Blev han opslugt? Glemte Gud ham? Nej, Nej! Den almægtige Hersker over Himmelens hær sendte en engel for at lukke de sultne løvers mund, så de ikke skulle skade den bedende og alt var fred på det forfærdelige sted. Kongen så Daniels frelse og lod ham drage op med hæder. Satan og hans engle blev slået og var rasende. De agenter, Satan havde brugt. blev dømt til at dø på den samme frygtelige måde, som de havde tiltænkt Daniel. Troens bøn er den kristnes største styrke og vil altid sejre over Satan. Derfor vil han have os til at tro. at vi ikke behøver at bede. Han afskyr Jesu navn og når vi alvorligt beder Ham om hjælp, bliver Satans hær skrækslagen.

Det er i Overensstemmelse med Satans Plan, at vi skal forsømme Bønnen, thi da er vi mere let modtagelige for hans bedrageriske Undere. Det, som det ikke lykkedes Satan at få gennemført ved at friste Kristus opnår han nu, idet han kommer med sine bedrageriske Fristelser til Menneskene. Til Tider kommer han i et smukt, ungt Menneskes Skikkelse eller som en nydelig Skygge. Han udfører Mirakler og bliver tilbedt af de bedragne dødelige Mennesker som en Velgører for Menneskeslægten. Troen på Guds Ord, som afslører Satan, nedbrydes hos tusinder og Satans list og bedrag modtages som sendt fra Himmelen. Således opnår Satan den tilbedelse han tørster efter. Tusinder søger forbindelse med og modtager vejledning fra denne dæmongud og handler efter hans undervisning. Og aldrig har verden været så fordærvet som netop nu. Når den tror sig velsignet af hvid magi  og dyrisk magnetisme. Netop disse kanaler bruger Satan til at nedbryde moralen og bane vej for spiritisme.

Når Satan har undermineret troen på Bibelen, leder han mennesker til andre kilder for at få lys og kraft. De, som vender sig fra den rene lære i skrifterne og Guds Helligånds overbevisende kraft, åbner døren for de onde ånders magt. Kritik og spekulationer med hensyn til skrifterne har åbnet vejen for spiritisme og teosofi. Disse moderniserede former for det gamle hedenskab har  vundet fodfæste selv inden for vor Herres Jesu Kristi bekendende kirker.

Spiritistiske lærdomme, der undergraver troen på Gud og hans ord, trænger i vor tid ind i læreanstalter og kirkesamfund. Den teori, at Gud er et princip, som gennemtrænger hele naturen, hyldes af mange, som bekender sig til at tro på skriften. Men hvor smukt denne teori end tilsløres, så er den et højest farlig bedrag. Den giver en urigtig fremstilling af Gud og er en vanære for hans storhed og majestæt, og den tjener visselig ikke alene til at vildlede menneskerne, men også til at svække moralen. Mørket er dens element, sanselighed dens virkefelt. Følgen af at antage den er adskillelse fra Gud, og for den faldne menneskehed betyder det ruin.

Spiritismen er ved at fange hele verdenen. Der er mange der tror at spiritismen skyldes trick og bedrag, men det er langt fra sandheden. Overmenneskelige kræfter arbejder på forskellige veje, og få har nogen ide om hvordan spiritismen vil manifestere sig i fremtiden. Grundlaget for spiritismens succes er blevet lagt præsterne har fremlagt falske læresætninger som bibelske. Læresætningen om bevidstheden efter døden om de dødes ånder forbindelse med de levende har intet grundlag i skrifterne og dog bliver disse teorier stadfæstede som sande. Gennem disse falske læresætninger er der blevet åbnet en vej for de onde ånder til at bedrage folket ved at præsentere sig som de døde. Sataniske agenter optræder som den døde og tager på denne måde sjæle til fange. Satan har en religion, han har en synagoge og hengivne tilbedere. For at øge antallet af tilbedere, benytter han alle former for bedrag.

Vor eneste sikkerhed er at søge alvorligt efter sandheden som den er åbenbaret i Guds Ord. At mennesket ikke er udødeligt og Jesu vidnesbyrd er de store sandheder, som det er af vigtighed at forstå, og de vil være et anker, som vil holde i disse farlige tider. Men de fleste foragter Guds Ords sandheder og foretrækker fabler. "Derfor sender Gud over dem en vildførende magt, så de tror løgnen.

En af de værste falske doktriner er læren om et kommende tusindårsrige her på jorden, hvor der vil være fred og fremgang, hvor jordens befolkning vil blive omvendt og rede for Jesu komme. Specielt når der har været talt om den evige fortabelse, har denne lære beroliget tusindvis af sjæle.
Læren om sjælens udødelighed har åbnet vejen for Satans arbejde gennem spiritismen, og sammen med den katolske lære om bøn for de afdøde og ophøjelsen til helgener, har den ledt mange protestanter til at forkaste troen på opstandelsen og dommen, i stedet givet anledning til den frygtelige lære om evig pine og andre farlige forblindelser.

Guds ånd drages bort fra jorden. Når nådens engel folder vingerne sammen og forsvinder, kan Satan udføre de misgerninger, han så længe har ønsket. Uvejr og, storme, krig og blodudgydelser djævlen vil erklære, at disse ulykker er en følge af, at ugens første dag ikke bliver helliggjort. Fra de anerkendte kirkers prædikestole vil der lyde tilkendegivelser af, at verden bliver straffet, fordi søndagen ikke æres, som den burde.

Frygtelige syner af overnaturlig art vil snart åbenbares på himmelen som tegn på undergørende dæmoners virksomhed. Dæmoners ånder vil gå ud til jordens konger og til hele verden for at bedrage dem og tilskynde dem til at forene sig med Satan i hans sidste kamp mod Himmelens styre. Disse Satans redskaber vil bedrage både regenter og undersåtter. Mennesker vil stå frem og foregive, at de er selve Kristus, og de vil gøre krav på den titel og den tilbedelse, som tilkommer verdens frelser. De vil foretage mirakuløse helbredelser og vil påstå, at de har modtaget himmelske åbenbaringer, som er i modstrid med Bibelens vidnesbyrd.

Da Herren sendte Moses, til Farao så Satan at der var en anledning og var øjeblikkelig på pletten. Han vidste udmærket godt, at Moses var udvalgt af Herren til at udfri Israel fra trælleåget og at det var et billede på at bryde Satans magt over den menneskelige familie og udfri den. Satan vidste også, at når Kristus kom, ville han udføre mægtige gerninger og mirakler for at verden kunne vide, at Faderen havde sendt Ham. Satan skælvede for Hans magt.

Farao befalede sine magikere at udføre deres kunster. De udførte også tegn og undere, for Satan virkede gennem dem. Dog viste Guds værk sig at være Satans overlegent. Troldmændene kunne ikke udføre alle de mirakler. Gud gjorde ved Moses. Troldmændenes stave blev til slanger, men Arons stav opslugte deres stave. Efter at troldmændene forgæves havde prøvet at fremkalde myg var de tvungne til selv overfor Farao at erkende: "Det er Guds finger." Gennem trolddom søgte Satan at forhærde Farao imod åbenbaringen af Guds kraft. Det var Satans plan at bringe Moses og Aron i tvivl om, at Gud stod bag deres forehavende og så ville troldmændene have fremgang. Satan ønskede ikke, at Israel skulle udfries af det egyptiske slaveri, så de kunne tjene Herren. Da troldmændene ikke kunne efterligne miraklet med myggene, var de magtesløse. Gud tillod ikke Satan at gå længere og troldmændene kunne ikke redde sig selv fra plagerne. "Og koglerne kunne ikke holde stand over for Moses på grund af betændelsen, thi betændelsen angreb knoglerne såvel som andre egyptere."

Guds store magt afskar de kanaler, Satan arbejdede gennem idet selv disse måtte føle Hans vrede. Farao havde fået tilstrækkelige beviser til at tro, hvis han ville. Moses handlede i Guds kraft. Magikerne virkede ikke blot ved deres egen viden, men ved Djævelens kraft. Satan havde genialt udført sit bedrageriske værk ved at efterligne Guds gerninger.

Her fremstiller Satan verden for Kristus i det mest tillokkende lys, idet han antyder, at Han ikke behøver at gennemgå så store lidelser for at opnå herredømme over verden. Satan vil opgive alle andre krav, blot Jesus vil tilbede ham. Satans utilfredshed begyndte med, at han ikke kunne være den største i Himmelen. Trods sin udmattede tilstand gav Jesus ikke et øjeblik efter for Satans fristelse, men viste sin autoritet ved at befale: "Vig bort!" Satans plan blev forpurret Hvis det var lykkedes at friste Jesus, ville frelsesplanen være slået fejl og den onde have haft held til at bringe håbløs elendighed over menneskeheden. Det, som ikke lykkedes for Satan, da han gik til Jesus, har han udført, idet han går til mennesket.

Dersom Satan kan bedrage og indhylle Menneskesindet i Tåge og lokke dødelige Væsener til at tro, at de i sig selv har en Kraft, hvormed de kan udføre store og gode Gerninger, vil de holde op med at stole på, at Gud vil gøre det for dem, som skal gøres, men som de mener, de selv besidder Magt til at gøre. De anerkender ikke en højere Magt. De giver ikke Gud den Ære, han kræver, og som vi skylder den store og ophøjede Majestæt. Satans Hensigt er således opnået. Han jubler over, at faldne Mennesker dumdristig ophøjer sig selv, ligesom han ophøjede sig i Himlen og derfor blev nedstyrtet. Han ved, at Menneskenes Undergang er lige så sikker som hans, dersom de ophøjer sig selv. Hans Forsøg på at friste Kristus i Ørkenen mislykkedes. Frelsesplanen er blevet gennemført. Der er blevet betalt en høj Pris for Menneskenes Forløsning. Og nu prøver Satan på at rive Grundlaget for det Kristnes Håb bort og leder Menneskenes Sind i en sådan Retning, at de ikke kan blive hjulpne eller frelste ved det store Offer, der bliver tilbudt.

"Tag jer i agt, at ikke nogen skal fange jer ved verdslig visdom og tomt bedrag, som støtter sig på menneskers overlevering og verdens magter, ikke på Kristus." Kol 2,8 Tusinder har mistet deres tro ved at antage den filosofi, som ligger til grund for hvid magi og mesmerisme. Hvis et menneske begynder at tænke i disse baner, vil det næsten helt sikkert miste balancen og være åbent for en ond ånds indflydelse. "Tomt bedrag" opfylder sindet. Man tror sig i stand til i egen kraft at udføre store gerninger og mener ikke at behøve en højere magt. Tro og principper bliver efter "verdslig visdom og tomt bedrag" ikke efter Kristus. Jesus har ikke lært dem denne tænkemåde. Der findes intet sådant i Hans undervisning. Han henviste ikke stakkels dødelige til en kraft, de besad i sig selv. Han ledte altid deres tanker til Himmelens og jordens Skaber som kilden til deres styrke og visdom. En særlig advarsel er givet i Kol 2,18. "Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen, hvis lyst står til engledyrkelse, og som fordyber sig i, hvad han set i syner, uden grund opblæst af sit kødelige sind." Spiritismens fortalere vil på en besnærende måde søge at bedrage dig, og hvis du lytter til deres fabler, vil du blive bedraget af retfærdighedens fjende og til sidst miste livet. Når ærkebedragerens fortryllelse først har fængslet dig, er du forgiftet af dens dødelige indflydelse vil ødelægge din tro på, at Jesus er Guds Søn, og du vil ophøre med at stole på Hans offer.

Læs Joh 15,1-6. - Kristus er kilden til vor styrke. Han er vintræet, vi er grenene. Vi må modtage næring fra det levende vintræ. Berøvet styrken og næringen fra vintræet er vi som lemmer på et legeme uden hovedet og netop i den stilling, som Satan ønsker for da kan han kontrollere disse lemmer efter forgodtbefindende. Han arbejder "med al uretfærdighedens forførelse over for dem, der fortabes, fordi de ikke tog imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud over dem en vildførende magt, så de tror løgnen." (2thess 2,9-12 ) Spiritismen er en løgn. Den bygger på den store oprindelige løgn: "Du skal ingenlunde dø." Tusinder fornægter Jesus der er hovedet, og medlemmerne handler uden at ledes af Jesus. Resultatet er, at en anden leder legemet. Satan har det i sin magt.

Satan kan ikke kan kontrollere Menneskenes Sind, medmindre de giver efter for hans Påvirkning. De, som afviger fra Rettens Vej, er nu i stor Fare. De adskiller sig fra Gud og fra Guds Engles Beskæmmelse, og Satan der altid er rede til at ødelægge Sjælene, fremkommer med sine Bedrag for sådanne Mennesker, og de er da i den største Livsfare. Dersom de ser dette og prøver på at modstå Mørkets Magter og at frigøre sig for Satans Snarer, bliver det ikke nogen let Sag. De har vovet sig ud på Satans Grund, og han gør Krav på dem. Han tøver ikke med at opbyde alle sine Kræfter og kalde sine onde Hærskare til Hjælp for at kunne få revet blot et eneste menneskeligt Væsen ud af Kristi Hånd. De, der har lokket Djævelen til at friste sig, må gøre fortvivlede Anstrengelser for at kunne frigøre sig fra hans Magt. Når de begynder at arbejde herpå, vil Guds Engle, som de har bedrøvet, komme dem til Hjælp. Satan og hans Engle er ikke villige til at give Slip på deres Bytte. De strider og kæmper med de hellige Engle, og Kampen er heftig. Dersom de, der har fejlet, vedbliver med at bede om Hjælp og i største Ydmyghed bekender deres Fejl, vil Engle, som er fremragende i Styrke, få Overtaget  og rive dem bort fra de onde Engles Magt.