K A M P E N

I M O D

D J Æ V L E N

 

KAMPEN IMOD DJÆVLEN!

af H. Kjær, under Helligåndens ledelse!

 

Skriv til os på
bibel-info.com

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer er du meget velkommen til at sende os en mail.

 

FORORD.
Under mit studie af dette emne, har jeg i en meget større grad end tidligere oplevet, at Herren har været med mig. Det er helt utrolig, så mange gange, at Herren har åbnet biblen for mig netop til de skriftsteder jeg skulle bruge.
»Menneske, jeg stiller dig som vægter for Israels hus. Når du hører et ord fra min mund, skal du advare dem fra mig. Ez 3,17 (læs også vers 18-21)

 

INDLEDNING.
Jeg har flere steder i dette studie brugt et udtryk, som ikke er kendt af ret mange "Det Ny Babylon!" Det er ikke et udtryk jeg har fundet i biblen eller i andre kristne skrifter, men et udtryk, som jeg ofte bruger når jeg skal beskriver den magt djævlen har.
Djævlen, satan, dragen, den gamle slange og mange andre navne er brugt om djævlen, men djævlen er jo desværre ikke alene om alt det onde og om at forføre jordens befolkning. Millioner af mennesker, over alt på jorden, fra alle folkeslag, fra alle de mange forskellige religiøse samfund og grupper. Millioner af organisationer, politiske og andre modarbejder alt det Jesus døde for. Mange trossamfund og grupper ønsker ikke Jesus, som deres frelser,(matt 27,25) de ønsker ikke skaberen, som deres Gud, det er alt dette, alle de personer der på en eller anden måde modarbejder Guds plan for frelse, og om at den lov Herren skrev med sin finger på de to stentavler,(2mose 31,18 og matt 5,17-18) ikke er gældende mere, det er alt det jeg kalder det ny babylon.

Jeg var overbevist om, at jeg var færdig med studiet om kampen mod djævlen, men i nat (jan 2016) gav Herren mig en drøm, Herren viste mig, at jeg ikke havde det mest vigtige emne med. Herren stillede spørgsmålet "Er du rede til at møde dine forældre og andre af din familie og venner, som er blevet lagt til hvile - er du rede til at møde dem, hvor de på en så bogstavelig måde, som du kendte den på da de levede, kommer til dig, som levende personer - er du rede til dette bedrag?"
Det var ikke en lang uafbrudt drøm, og jeg vågnede, sov og drømte nogle gange, og jeg blev klar over at der skulle et grundigt studie om døden og spiritisme med.

KAMPEN  MED  DJÆVLEN!

Kun nogle få er helt klar over hvor snedig og lumsk djævlen er. Selv blandt de kristne er der mange millioner der hver dag leger med djævlens kræfter. Det er ikke en udskylning, at de ikke ved hvilke kræfter det er de har med at gøre. Enhver der tager sin bibel og ud fra den undersøger, hvilke kræfter det er de bruger i deres daglige liv, ville blegne og ryste af rædsel, men djævlen har gennem utallige kristne trossamfund fortalt befolkningen, at der ikke er nogen fare ved at bruge de forskellige ting. Her vil jeg blot nævne nogle få af de ting der bruges og som styres af djævlen og hans medhjælpere.
Meditation - cientology - spiritisme - hvid magi - healing - klarsyn - pendulering - okultisme og mange andre ting der på overfladen ser helt uskyldige ud, men som er blandt de redskaber djævlen bruger til at bedrage de kristne med.          

Matt 7,21 -23  Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.   Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn?   Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

Er du rede til at møde nogle af de afdøde i din familie?

Som et bevis på at djævlen har magt over dig, vil han lade et familiemedlem, som du kender rigtig godt og som du med sikkerhed ved er død, vise sig for dig. Du vil se vedkommende ligesom du kender vedkommende, men du må ikke begynde at tale med vedkommende, men straks i Jesu Kristi navn byde vedkommende forsvinde. Sig feks  med en høj, nærmest råbende kommandostemme  "I  Jesu  Kristi navn,  befaler jeg dig forsvind" Du må ikke tøve med at give denne befaling.
Det er en altafgørende betingelse, at du ikke lytter til de der bliver sagt eller begynder at tale med dem, det var denne fejl, Eva gjorde og som var årsag til at djævlen fik fodfæste i mit og dit sind. 1mose 3,1-4

Satan har valgt en meget sikker, besnærende vildfarelse, et blændværk, som er egnet til at vække sympati hos dem, der har lagt deres kære i graven. Onde engle påtager sig disse kæres skikkelse og omtaler hændelser i forbindelse med deres liv og udfører handlinger, som deres venner udførte, medens de levede. På denne måde drager de, de afdødes slægtninge og leder dem til at tro, at deres afdøde venner er engle, der svæver omkring dem og meddeler sig til dem. Disse afdøde har større indflydelse over dem end Guds ord. Disse onde engle, der foregiver at være afdøde venner. Gud siger med tydelige ord, at "de døde ved ingenting". "Thi de levende ved dog, at de skal dø, men de døde ved ingenting, og løn har de ikke mere i vente; thi mindet om dem slettes ud. Både deres kærlighed og deres had og deres misundelse er for længst borte, og de får ingen sinde mere lod og del i noget af det, som sker under solen." Præd 9,5-6.
 

De, som lader sig bedrage på egne gerninger, ydmyger sig frivilligt og er endog villige til at bringe store ofre og fylde sine tanker med det værste nonsens, idet de modtager de mest urimelige ideer gennem dem, som de tror er deres afdøde venner. Satan har i den grad forblindet deres øjne og fordærvet deres dømmekraft, at de ikke fatter bedraget. De følger den vejledning, som foregives af være fra deres afdøde venner, som nu er engle på et højere stadie. Satan har valgt det mest tillokkende bedrag for at skaffe sig adgang til mennesker, som har mistet deres kære. Onde engle påtager sig de afdødes skikkelse, beretter hændelser fra deres liv og gør ting, som de plejer at gøre.

Bedragne mennesker tilbeder onde engle i den tro, at det er deres afdøde venners ånder. Guds Ord erklærer udtrykkeligt, at "de døde ingen lod og del i noget af det, som sker under solen."( xxx    ) Spiritisterne siger, at de døde ved alt, hvad der sker under solen, og at de har forbindelse med deres venner på jorden, og giver dem værdifulde oplysninger og udfører mirakler. Nogle indlader sig med Djævelen for at tilfredsstille deres nysgerrighed. De tror ikke virkelig på spiritisme, men alligevel vover de at stille sig selv, hvor Satan kan udøve sin magt over dem.

De mest tøjlesløse og fordærvede mennesker bliver groft smigret af disse sataniske ånder, som de mener er deres afdøde venners ånder.

Satan vil komme frem med tiltalende usandheder for at imødekomme alle dem, der ikke elsker sandheden. Med harmfuld iver vil han anklage dem, der holder budene. Han give sit raseri frit løb over for dem, og han vil give sine engle det arbejde at forhærde præsterne, således at de ikke forkynder sandheden. Han ved han kun har en kort tid og han vil arbejde med al bedrag og uretfærdighed igennem de fortabte. I skikkelse af afdøde venner, vil faldne engle komme til menneskene, retfærdige og uretfærdige.

De, der ønsker at bestå i denne farens, stund, må selv kunne forstå skriftens vidnesbyrd om menneskets natur og tilstand i døden, for i en nær fremtid vil mange komme til at stå over for djævelske ånder, der giver sig ud for at være elskede venner eller slægtninge og forkynder de allerfarligste kætterier. Disse gæster vil appellere til vor inderligste deltagelse og vil udføre undere for at støtte deres foregivende. Vi må være forberedt på at modstå dem med Bibelens sandheder, at de døde intet ved, og at de, som viser sig på denne måde, er onde ånder.
Når djævlen bedrager os ved at vise os en eller flere af vore afdøde familie eller venner, må vi ikke begynde at tale med dem eller på anden måde kontakte dem, men vi skal omgående i Jesu Kristi dyrebare navn, befale dem at forsvinde. Det er kun Jesu navn der kan sejre i en sådan situation.
1joh 4,1-3  Mine
kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden.  Derpå kan I kende Guds ånd: enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud;  men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er Antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden.
Det skal være, som når en god chauffør ønsker at dreje, så er det en ren refleksbevægelse han sætter blinklyset til med, således skal det også være når vi ser en afdød, befalingen i Jesu navn til den afdøde om at forsvinde, skal også være en refleksbevægelse, der er ikke tid til at tænke.

DØDEN

Hvem er det der går fortabt?
2Pet 3,7 Men de nuværende himle og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, når de ugudelige mennesker skal gå fortabt.

Hvor meget ved de døde?
Præd 9,5-6  For de levende ved, at de skal dø, men de døde ved ingenting! De får ingen løn, for deres navn er gået i glemme. Både deres kærlighed, deres had og deres misundelse er allerede gået til grunde; de får i al fremtid ikke del i noget af det, der sker under solen.

Hvordan vil de gå med den vise?
Præd 2,16 Man husker hverken den vise eller tåben, for inden længe vil alt være glemt. Ak, både den vise og tåben må dø!

Hvad sker der med de uretfærdige?
Præd 8,10 Jeg har også set, at uretfærdige bliver begravet og stedt til hvile, mens de, der har handlet rigtigt, må færdes langt fra det hellige sted og bliver glemt i byen. Også det er tomhed!

Hvad omtales døden som?
Joh 11,11-14  Sådan sagde han, og derefter siger han til dem: "Vor ven Lazarus sover, men jeg går hen og vækker ham."  Disciplene sagde til ham: "Herre, hvis han sover, kommer han sig." Jesus havde talt om hans død, men de andre mente, at han talte om almindelig søvn. Da sagde Jesus ligeud til dem: "Lazarus er død.

Er det alle de døde der skal opstå til evigt liv?
Dan 12,2 Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne, nogle til evigt liv, andre til forhånelse, til evig afsky.

Hvor er der ingen visdom eller kundskab?
Præd 9,10 Alt, hvad din hånd finder på at gøre, skal du gøre af al din magt, for i dødsriget, hvor du går hen, er der ingen handling eller sammenhæng, ingen kundskab eller visdom.

Lovpriser de døde Herren?
Sl 115,17 De døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stilheden;

Hvor meget ved de døde om deres levende familie?
Præd 9,5-6  For de levende ved, at de skal dø, men de døde ved ingenting! De får ingen løn, for deres navn er gået i glemme.  Både deres kærlighed, deres had og deres misundelse er allerede gået til grunde; de får i al fremtid ikke del i noget af det, der sker under solen.

Hvem skal opstå til evigt liv?
Joh 5,28-29  I skal ikke undre jer over dette, for den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst  og gå ud af dem - de, der har øvet det gode, for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde, for at opstå til dom.

Hvem skal opstå først?
1Thess 4,16 For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først.

Hvad kalder Paulus her døden?
1kor 15,51  Se
, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles,

SPIRITISME

Hvorfor vil nogle falde fra troen?
1Tim 4,1 Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme,

Hvem skal vi ikke henvende os til?
3Mos 19,31 Vend jer ikke til dødemanere, og søg ikke til sandsigere, så I bliver urene ved dem. Jeg er Herren jeres Gud!

Hvem vil Herren udrydde?
3Mos 20,6 Og den, der vender sig til dødemanere og sandsigere og horer med dem, mod ham vender jeg mig og udrydder ham fra hans folk.

Hvad skal der ske med dem der har en sandsigers ånd i sig?
3Mos 20,27 Når en mand eller en kvinde har en dødemaners eller en sandsigers ånd i sig, skal de lide døden. I skal stene dem. De har selv skylden for deres død

Hvad skal der ske med dem der bruger magi og søger råd hos de døde?
5Mos 18,10-12  Hos dig må der ikke findes nogen, som lader sin søn eller datter gå gennem ilden, ingen, der driver spådomskunst eller trolddom, ingen, der tager varsler, ingen, der bruger magi, ingen, der udtaler besværgelser, spørger dødemanere eller sandsigere til råds eller søger orakel hos de døde. Herren afskyr enhver, som gør den slags, og på grund af den slags afskyeligheder vil Herren din Gud drive folkene bort foran dig;

Hvad gjorde Saul?
1Krøn 10,13 Således døde Saul, fordi han havde vist troløshed mod Herren og ikke havde fulgt Herrens befaling, men endda havde spurgt en dødemaner til råds

Hvad skal man sige til dødemanerne og til sandsigerne?
Es 8,19-20 Siger man til jer: "I skal søge til dødemanerne og til sandsigerne, der hvisker og mumler; skal et folk ikke søge til sine guder, til de døde til fordel for de levende?" så skal den, der ingen morgenrøde ser, svare: "Til belæringen og til budskabet."

Hvad kom der ud af munden på dragen og dyret?
Åb 16,13-15  Og jeg så, at der ud af munden på dragen og ud af munden på dyret og ud af munden på den falske profet kom tre urene ånder, der så ud som frøer. For de er dæmonånder, og de gør tegn. De går ud til kongerne i hele verden for at samle dem til krigen på Gud den Almægtiges store dag. "Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den, der våger og vogter over sine klæder, så han ikke skal gå nøgen, og man skal se hans skam."

Hvad ville Saul have spåkvinden til?
1sam 28,8
-11  Så gjorde Saul sig ukendelig i andre klæder. Sammen med to mænd tog han af sted, og om natten kom de til kvinden. Han sagde: »Spå mig ved en død! Den, jeg giver dig besked om, skal du hente op til mig.«  Kvinden svarede ham: »Du ved da, hvad Saul har gjort; han har udryddet dødemanere og sandsigere i landet. Hvorfor vil du lokke mig i en fælde, så du får mig slået ihjel?« Men Saul svor ved Herren: »Så sandt Herren lever: Ingen straf skal ramme dig for dette!« Så spurgte kvinden: »Hvem skal jeg hente op til dig?« Og han svarede: »Hent Samuel op til mig!« 

 

Du vil komme i en personlig kamp med djævlen!

I Daniels bog kap 10 kan vi læse om en kamp i Himlen, hvor englen Gabriel i 21 dage kæmper med djævlen. Englen Gabriel var på vej til Daniel med et svar på Daniels bøn om en forståelse af det syn, som Daniel havde haft, men som Daniel ikke forstod. (dan 10,1) Djævlen ønskede ikke, at Daniel skulle få den rigtige forståelse af det syn, Daniel havde haft da det var et syn om begivenhederne i den allersidste tid af denne jords historie, hvor Guds åndelige folk vil komme i direkte kamp med djævlen. (ef 6,11-13) Derfor standsede Djævlen Englen Gabriel, men Gabriel ønskede, at bringe Daniel svaret på det syn Daniel havde haft, men som Daniel ikke forstod. Men Gabriel kunne ikke vinde denne kamp med Djævlen, men Herren viste, hvor vigtig det var for Daniel og alle fremtidige kristne, at Daniel fik dette svar, derfor befalede Herren den mægtigste engel i hele himlen, Mikael at hjælpe Gabriel således at Daniel kunne få svaret på det syn Daniel havde haft.

Hele Himmelen var interesseret i denne strid. Profeten Daniel giver os her et lille glimt af den vældige kamp mellem de god og de onde kræfter. Gabriel kæmpede med mørkets magter i tre uger for at kunne bringe et svar til Daniel, men det var først da Kristus selv kom  Gabriel til hjælp, at Gabriel kunne bringe Daniel et svar på bønnen om flere oplysninger. Gabriel sagde: "Djævlen stod mig imod i en og tyve dage, men se, da kom Mikael, den ypperste fyrster, mig til hjælp Dan 10,13. Himmelen gjorde alt, for at Guds folk kan få en mulighed for, at få den rigtige forståelse af begivenhederne i den allersidste tid.

Den kamp alle de kristne skal kæmpe er ikke en kamp mod andre mennesker, men er en kamp mod djævlen og de millioner af forskellige personer i alle lande og i alle mulige skikkelser, som djævlen har i sin tjeneste og, som kun har en eneste opgave, at føre de kristne så langt væk fra Jesus og korset som muligt.
Uanset hvilken oversættelse du tager og læser Ef 6,11-13 så siger alle oversættelser det samme, blot med forskellige ord.
Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå.
Det meget store flertal af de kristne der læser disse vers , mener ikke at det er en kamp de behøver at bekymre sig om, de mener at det er Jesus der vil kæmpe denne kamp for dem, men det er ikke rigtig, det er et af djævlens store bedrag, det er en  falske lære.


Du skal i en direkte kamp med djævlen. Det er ikke noget du kan undgå, Herren har forudsagt det, men han sender dig ikke i kamp uden, at han - Herren giver dig en god mulighed for at komme sejrrig ud af denne kamp. Nej, det er ikke Jesus der skal kæmpe denne kamp for dig. Det er rigtig at Jesus har kæmpet med djævlen og vundet over ham, men det er også rigtig, at du selv skal i kamp med djævlen, det er ikke noget du kan undgå, men Herren har de våben til dig, som er nødvendig for at du kan vinde sejer, du skal blot bede Herren om at give dig dem. En af de vigtigste ting er den rustning Herren specielt har fremstillet til dig. Denne rustning er, at du til enhver tid under alle forhold ud fra biblen skal kunne gøre rede for din tro.


1pet 3,15  men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har,
Alle de øvrige dele hjælmen, sværdet, brynjen og de øvrige dele er ting, som vil udvide din forståelse af Guds ord og som vil hjælpe dig til at vinde sejer.
 
Alle kristne, skal i den allersidste tid, det vil sige fra det tidspunkt, en lov om søndagshelligholdelse bliver vedtaget, og den undersøgende dom af de levende begynder. Fra dette tidspunkt vil alle kristne komme i direkte kamp med djævlen og hans ånder. (ef 6,11-12) men Herren sender ikke en eneste af dem der i deres liv har vist, at det er ham og hans søn Jesus Kristus de ønsker at tjene, i kamp uden at Herren giver dem en god mulighed for at kunne klare sig i denne kamp, men det kræver at de følger Jesu befaling om at tage den brynje på, som han har til hver eneste en af dem. Dette er så vigtig, at han giver denne befaling ikke en, men to gange. Først i vers 11 og derefter igen i vers 13. Dette er en kamp om livet sammen med Jesus på den ny jord, eller fortabelse.
Jesus har den nåde der kan frelse dig, men denne nåde "din nåde" kan ikke frelse en anden. Den frelse ved tro af nåde Jesus har til dig, er der ingen anden der kan få. Hvis du vælger, ikke selv at bruge den, så har Jesu død på korset for dig, været forgæves. Brudepigerne uden olie kunne ikke få olie af dem der havde. (matt 25,8-9) Ingen kan, ved deres tro eller nåde frelse en anden. (Ez 14,14-20)
Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Ef 6,12
Djævlen arbejder gennem mange millioner personer i de forskellige lande og han bruger mange, mange forskellige metoder, som regel sker det på en måde så ingen er klar over, at de er blevet overvunden af den gamle slange. (5mose 29,28) Herren kan ikke åbenbare sine sandheder for dem der ikke tror på ham. (dan 12,10) Det vil altid være Jesus der er i centrum og en total overgivelse til Herren

Den Almægtige. Djævlens ånder frygter for Guds og Jesu magt. (matt 8,28-29) Det er ikke Jesus de ønsker at høre om, men alt mulig andet. (2tim 3,1-7) men de kommer blot længere og længere væk fra sandheden og Jesus. (2tim 3,13) de bekender sig til en form for tro på Gud, der ikke er i overensstemmelse med Guds ord. (rom 1,18-32) De  bedrag djævlen vil komme med kort tid før Jesu synlige komme vil være af en sådan art at kun de der virkelig har gjort studie af skriften til en del af deres liv, vil kunne gennemskue de bedrag djævlen vil komme med og som vil få mange til at frygte for deres liv. (luk 21,26) Djævlen vil gennem det ny babylon gøre det ene under efter det andet, for at bedrage de der mener at de er blandt de udvalgte, (matt 24,24) Specielt de der har haft gode muligheder for at kende sandheden vil blive bedraget. (2thess 2,8-12) Men Jesus kom med en meget alvorlig advarsel ikke blot til sine disciple, men også til os, om ikke at lade os føre vild. (luk 21,8-11)
Vi skal hele tiden være vågne og på vagt, djævlen holder hele tiden øje med os og vil angribe os, hvis han ser at vi et eneste øjeblik slapper af. Men det er meget vanskeligt hele tiden at være koncentreret om at være på vagt, derfor er det nødvendig, at vi i dag øver os i altid at være på vagt.
1 pet 5,8-9 Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge; stå ham imod, faste i troen, I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden.

Vi skal huske på, at den kamp vi kæmper med djævlen ikke er en kødelig kamp, hvor vi kan bruge kødelige våben, men en åndelig kamp, og her er de kødelige våben ikke meget værd, derfor skal vi bruge en eller flere af de åndelige våben, som Herren har givet os. Bøn, lovsang, vidnesbyrd, bibelstudie og lignende ting.


2 kor 10,3-5  Nok lever vi som andre mennesker, men vi kæmper ikke som verdslige mennesker.  Vore kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus,
Når djævlen får lov til at bygge en fæstning i vore tanker, som feks at profetierne (dan kap 2 og kap 7 + åb kap 2 og 3 + åb kap 6 til 13) ikke er noget virkeligt, men et billede på noget der er sket engang i historien, en sådan fæstning er næsten umulig at nedbryde. Meget ofte forhærder sådanne personer deres hjerte og er derfor umulige at føre en åndelig samtale med. Jeg har i min tid som evangelist mødt utallige der har bygget sådanne fæstninger i deres tanker. Disse fæstninger, som djævlen på alle måder har hjulpet dem med at bygge kan også være musik, politik, penge, fordomme mod personer fra andre lande - der er utallige måder, at djævlen bygger fæstninger i vore tanker på.
2kor 4,4  for dem, der ikke tror; deres tanker har denne verdens gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede.

Desværre er problemet ofte, at jo flere og jo bedre skriftsteder du kommer med, jo mere krampagtig vil en sådan person holde fast ved sin overbevisning.

Vi skal hele tiden huske på, at den kamp vi er involveret i ikke er en kamp mod personer, men er en kamp om hvem der skal have kontrol over vore tanker, vor hjerne. Vi kan hele tiden hente kraft hos Herren, ikke ved (vor egen) magt eller ved (vor egen) styrke, men ved Herren den almægtiges kraft og styrke. Vi skal hele tiden bruge de våben Herren har givet os for at holde djævlen og hans hjælpere på afstand.
Tag derfor Guds fulde rustning på. Tro ikke at du kan klare det i egen styrke, brug de våben Herren har givet dig. Bøn, lovsang, fortæl andre om de store ting Herren og Jesus har gjort for dig, lær så mange bibelvers, som det er dig mulig.


Måske kan du følge mit eksempel. Jeg købte en pakke blanke visitkort på den ene side skrev jeg et vers fra biblen, på den anden side skrev jeg hvor det stod. Jeg havde altid adskellige af disse kort i lommen, uanset om jeg var på arbejde, gik en tur i skoven eller andre steder. Når jeg havde mulighed for det tog jeg et kort frem og læste det vers der stod på dette kort, jeg lagde så kortet i en anden lomme og  jeg tænkte meget over det der stod og hvad det betød, hvorefter jeg igen tog kortet frem og så hvor det stod.

Jeg tror at du kender beretningen om de to der hver byggede et hus, den ene byggede på klippegrund den anden på sand. Begge huse kom ud for de samme storme, den samme regn og sol, men det var kun det ene af husene der blev stående. Således er det også med din tro, den vil ligesom alle andres tro komme ud for utallige prøvelser, men det er kun hvis du har bygget på den tro der kan frelse, at du kan bestå. Jeg har i min tid som evangelist, næsten 50 år, mødt et utal af personer, der var overbeviste om at blot de sagde, at de troede på Jesus, så var de sikre på frelsen, men biblen giver mange eksempler på personer der virkelig troede på Jesus, men som ikke bliver frelst. (Matt 7,21-23 og matt 25,8-12) er blot et par af dem.
Rom 1,19-22 Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte.  De hævdede at være vise, men blev tåber.
 Der er blot nogle ganske få ting i biblen, som alle, det vil sige hele jordens befolkning skal, der er rigtig mange ting befolkningen eller dele af jordens befolkning kan, men for langt de fleste ting er de frivillige om de enkelte personer vil. Men en af de ting, hvor der ikke spørges om de vil eller har lyst er den undersøgende dom, den SKAL  ALLE have uden nogen som helst form for undtagelse. ALLE  SKAL frem for Herren i den undersøgende dom. Her er det helt uden betydning om de er rige eller fattige, om de har en uddannelse eller ikke, det er også helt uden betydning, hvor de bor og hvad de beskæftiger sig med. ALLE - HELE jordens befolkning SKAL uanset alder, hudfarve frem for Herren i den undersøgende dom.

2 kor 5,10 For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt.

Matt 25,32
Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene;

Apg 17,31
for han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil; og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde.

Præd 12,14
For Gud kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det skjulte, godt eller ondt.

 og jeg kunne nævne mange flere af de skriftsteder der henviser til den undersøgende dom, men jeg tror at dem jeg her har nævnt er nok til, at enhver der har et oprigtigt ønske om at kende sandheden kan se, at dette er rigtig.
Jeg kunne også nævne at alle skal se Jesus komme i himlens skyer, uanset om de ønsker det eller ikke

Matt 24,30 Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed.
Åb 1,7
Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham, også de, som har gennemboret ham; og alle jordens folkestammer skal jamre over ham. Ja, amen.

Nogle vil måske nævne andre ting der også er tvungne, det vil sige at vi alle skal tage stilling til det, som feks sabbatten, men her er det helt frivilligt om en person vil holde sabbatten eller ikke, men det har nogle meget alvorlige konsekvenser, ikke at helligholde sabbatten.
Vi tænker ikke på det til daglig, men det er alligevel en kendsgerning, at vi hver dag kæmper en åndelig kamp i  eller med vore tanker. Djævlen - satan forsøger hele tiden at lede vore tanker væk fra de åndelige ting og får os til at tænke på verdslige og timelige ting. Vi er under konstant angreb, djævlen giver os ikke ro et eneste øjeblik, men er hele tiden, gennem det ny babylon, over os.
Djævlen har utallige måder, hvorpå han søger at få magt over vore tanker og derved også over det vi siger og vore gerninger. Djævlen ved, at vi tilhører ham lige så længe, som han kan styre vore tanker.
Luk 12,4-5 Og jeg siger til jer, mine venner: Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel og derefter ikke er i stand til at gøre mere. Jeg vil vise jer, hvem I skal frygte: Frygt ham, som efter at have slået ihjel har magt til at kaste i Helvede. Ja, jeg siger jer: Ham skal I frygte.
Der er en meget stor forskel, fra den ene person til den anden på, hvor stærke djævlens angreb er. Det er i meget stor udstrækning, gennem det ny babylon, lykkedes for djævlen, at få flertallet af de kristne til at tro på, at han slet ikke angriber dem, og at de derfor er i sikkerhed. Eller at de ved en kort morgenbøn og nogle få bibelvers er i sikkerhed, og derfor ikke er på vagt. Det er netop denne lunkne og ligegyldige tilstand djævlen ønsker at de kristne skal være i. 


Vi skal i kamp med selveste djævlen, MEN  HERREN  DEN  ALMÆGTIGE  HAR givet os alle muligheder for at kunne gå sejrrige ud af denne kamp, hvis vi ønsker det. Herren HAR fremstillet en rustning til enhver af os, som vi kan få og tage på, blot vi beder om det. Rustningen består af syv dele. Du kan få alle syv dele uden penge, uden en uddannelse, uden at tilhøre et bestemt folk, nation, folkeslag, politisk parti eller et bestemt trossamfund. Den fulde rustning, alle syv dele kan blive din, ved blot at bede Herren om den. Rustningen består af, # sandhedens bælte, # retfærdighedens brynje, # sko, # troens skjold, # frelsens hjelm, #  åndens sværd, disse seks ting skal du bruge SAMMEN  MED, at du til stadighed beder og anråber Herren om at hjælpe dig.

Herren vil også give dig fire våben der specielt er beregnet til at forsvare dig med. De fire våben er
# bøn .... Rom 12,12 Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen.# Synge lovsange .... matt 21,16
og de spurgte ham: »Hører du ikke, hvad de siger?« Men Jesus svarede dem: »Jo, har I aldrig læst: ›Af børns og spædes mund har du beredt dig lovsang‹?«  
1Kor 14,15
Hvad da? Jeg vil bede med ånden, men jeg vil også bede med forstanden; jeg vil lovsynge med ånden, men jeg vil også lovsynge med forstanden.

# at forkynde sandheden .... 2tim 4,1-4  Jeg
indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige: Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning! For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter.
1pet 2,9-10 Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys,  I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk, I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed.


# vidnesbyrd, hvor du fortæller om hvad Herren har gjort for dig .... apg 1,8
Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende
Det er efterhånden meget sjældent at der bliver givet et vidnesbyrd, ved en gudstjeneste, måske er det fordi menighedens tilstand er af en sådan art at der ikke sker noget at man ønsker at takke Herren for. En anden årsag er at nogle bruger et vidnesbyrd til en hel prædiken, fordi de ikke har tænkt over hvad de vil sige. At aflægge et vidnesbyrd om hvordan Jesus har hjulpet en af menighedens medlemmer er en opmuntring for alle og en god måde at forkynde evangeliet på. Det er blandt andet en af de måder at vi kan vise befolkningen, at det er Jesus der er den stærkeste og at det er ham der har vundet over djævlen. apg 1,8 - åb 12,7-11 der er nogle ting som viser at det er guds folks vidnesbyrd, som vælter djævlens fæstninger.
Åb 12,11 De har besejret ham ved Lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord. De havde ikke livet for kært til at gå i døden.

I mange år har det været djævlen der hele tiden angreb os, vi har aldrig kunnet være i sikkerhed, hele tiden angriber djævlen på en ny og uventet måde. Enhver general der er i krig, ved at angreb er det bedste forsvar, derfor bør vi angribe djævlen, vi kan med stor fordel bruge de fire forsvarsvåben til at angribe djævlen og det ny babylon med. Herren har givet os flere meget gode og effektive våben - bøn, forkyndelse af Guds sandhed, lovsang og vidnesbyrd er blot fire af de våben Herren har givet os, som vi kan angribe djævlen med. Vi bør ikke lade djævlen få ro til at planlægge sit næste angreb på os, vi skal komme først og angribe djævlen

Men hvad kan vi da gøre? Har vi ingen mulighed for at være i sikkerhed for djævlen og det ny babylons angreb?
Lad os se, hvad Guds ord - biblen siger om dette!
1 # I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke.
... det første vi her få at vide er, at vi ikke har nogen som helst mulighed for at klare denne kamp i egen kraft, men kun ved krampagtig, at holde fast i Jesus Kristus Guds søn og Guds ord - biblen, har vi en mulighed. Det er kun ved troen på Kristus Jesus, at vi kan bestå.


2 # Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.
... den rustning du skal have på er, at du altid uanset hvor du er og hvem du møder skal være rede til ud fra biblen at gøre rede for din tro. (1pet 3,15)

...  det første du her skal bemærke er at dette er en kommando, en befaling, som du skal følge, hvis du ønsker, at tilhøre Herren Den Almægtige. Denne kamp vil være af en sådan art, at det overgår den menneskelige forstand derfor er det nødvendig, at vi ifører os den bedst tænkelige rustning. Djævlen vil, gennem det ny babylon, angribe os på utallige måder, som vi i dag ikke har nogen tanke om. Vi skal her huske på, at det ikke er personer, der angriber os, men djævlen angriber os gennem vore tanker.
Mark 7,21-22 For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord,  ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed.  
2kor 10,3-5
Nok lever vi som andre mennesker, men vi kæmper ikke som verdslige mennesker. Vore kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus,

Vi må ikke lade denne verden få magt over os, således at den bestemmer over os. Djævlen prøver hele tiden på, at komme ind på os således at han ligesom en løve kan angribe os, derfor skal vi hele tiden være på vagt overfor djævlens udspekulerede og lumske angreb.
1pet 5,8-9. Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge; stå ham imod, faste i troen, I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden.

3 # Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. 
... her skal du bemærke, at du allerede en gang har fået denne befaling om at tage Guds fulde rustning på,  nu får du den igen - hvorfor?
Fordi det gælder dit evige liv, og fordi denne kamp er så hård og grusom, at ingen kan forestille sig det. Vi skal hele tiden være vågne og på vagt.
2 kor 11,13-15 De er falske apostle, troløse arbejdere, der giver sig ud for at være Kristi apostle.  Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel. Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste.
 
Rom 1,21-25 For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber, og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr. Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres legemer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen – han være lovet til evig tid! Amen.

4 # Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, 
...  det er altafgørende, at du holder fast ved Guds sandheder, det er dem der skal hjælpe dig igennem den meget svære tid der er foran dig.

Joh 14,6 Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.
2Tim 2,15
Stræb efter at stå din prøve for Gud som en arbejder, der ikke behøver at skamme sig, men som går lige på med sandhedens ord.

5 # ifør jer retfærdighed som brynje,
 og
...  det er ikke blot nødvendig med den bedste og stærkeste rustning i dobbelt lag, men du har også brug for en brynje - retfærdighedens brynje.

6 # tag som sko på fødderne
villighed til at gå med fredens evangelium. 
... du skal forkynde Guds sande evangelium for alle du kommer i kontakt med.
Rom 10,14-15 Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike uden at være udsendt? – som der står skrevet: »Hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab!«
Husk på, at medens du fortæller andre om Jesus, kan djævlen ikke angribe dig.

7 # Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. 
...  troens skjold er meget vigtig for dig da du med den kan slukke alle djævlens gloende pile.
1joh 5,3-5  For dette er kærligheden til Gud: at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge. For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden; og den sejr, som har overvundet verden, er vor tro. Og hvem andre kan overvinde verden end den, som tror, at Jesus er Guds søn?

8 # Grib frelsens hjelm og
...  selv om du nu har en ubrydelig rustning og brynje på er det også nødvendig med en god hjelm.
1thess 5,8-11 Men vi, der tilhører dagen, skal være ædru og iføre os troen og kærligheden som brynje og håbet om frelse som hjelm. For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvad enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham. Trøst derfor hinanden og opbyg hinanden, som I også gør.

9 # Åndens sværd,
som er Guds ord.
...  det tveæggede sværd, Guds ord, kan bruges både til forsvar og til angreb.
Hebr 4,12 For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger.
Åb 2,12
Og skriv til englen for menigheden i Pergamon: Dette siger han, som har det skarpe tveæggede sværd: (Jesus Kristus, Guds søn!)

2tim 3,15 og fra barnsben kender du De hellige Skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus.

10 # Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden
og
...  bøn er lige så vigtig, som at trække vejret
Luk 18,1 Han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte.
Rom 12,12
Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen.
Jud 1,20
Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden.

11 # holde jer vågne og
...  du må ikke, som det ofte sker for soldater der er på vagt, falde i søvn eller være uopmærksom, du skal hele tiden holde øje med, hvad djævlen og det ny babylon nu har i sinde.
Matt 26,41 Våg, og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt
1thess 5,6 Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru


12 # altid være udholdende i forbøn
for alle de hellige
...  udholdenhed er måske en af de vigtigste ting i denne kamp.
Kol 4,2  Vær udholdende i bøn, våg med bøn og tak
Det er meget vigtig at vi husker på, at den kamp vi kæmper med djævlen ikke er mod mennesker, men mod ånder.
Selv om vi er iført Guds fulde rustning, skal vi stadig huske på, at dette ikke er en kamp mod en modstander vi kan se, men det er specielt en kamp, hvor djævlen vil gøre alt hvad han kan for at angribe sjælen og vore tanker.

 Et meget stort antal af kristne tror ikke på at der er en djævel, der hele tiden forsøger, at få kontrol over deres hjerner. De fleste mener at disse ting kun kan forekomme i seinfixion film og computerspil. Og de der tror på at djævlen eksisterer mener, at han er meget let at kende og at der derfor ikke er nogen fare for at han kan angribe dem.

1pet 1,13 Vær derfor årvågne, gør sindet rede, bind op om lænderne, og sæt alt jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares.
1kor 16,13  Vær vågne, stå fast i troen, vær mandige og stærke!

Tiden nærmer sig, hvor kampen bliver mere personlig!
 Som vi nærmer os tiden, da magterne og myndighederne og ondskabens åndemagter i himmelrummet går helt ind i kampen mod sandheden, og Satans forførende magt bliver så stor, at han vil føre endog de udvalgte vild, da må vor dømmekraft være skærpet af guddommelig oplysning, så vi ikke er uvidende om, hvad Satan har i sinde, men. hele himlens hærskare er til vore rådighed.
 Satan vil ikke vige en tomme, hvis ikke han drives tilbage af himmelske sendebud. Guds folk skal være i stand til at møde ham på samme måde, som vor frelser gjorde det, med disse ord: "Der står skrevet!" Satan kan citere Bibelen lige så godt i dag som på Kristi tid, og han vil fordreje dens lære for at støtte sit blændværk. Bibelens rene ord er det stærkeste våben i enhver kamp.
2tim 3,16-17 Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning.
Uanset om det er i en militær krig, en sportskamp eller en anden form for kamp, er angreb det bedste forsvar, derfor er det en katastrofe, at vi kristne er så passive i vor kamp med djævlen, vi bør angribe igen og igen. I krig sender begge hære deres spioner ud for at se hvor de bedst kan angribe fjenden, en meget væsentlig årsag til at en kamp bliver tabt er ofte at man ikke kender fjendens svagheder. Djævlen har også svagheder, endog mange og det er der vi skal sætte hele vor styrke ind. Vi skal huske på at det er vort evige liv det gælder.

Vi skal alle i kamp med djævlen, måske har du allerede været i kamp med djævlen gennem det ny babylon. Uanset hvordan du ser på det, så enten er du eller også kommer du i kamp med djævlen, måske opdager du det slet ikke, fordi djævlen er jo meget snedig og han ved at den mest effektive måde, at han kan vinde sejer over dig på, er ved at komme på en måde så du ikke opdager det. En af djævlens mest effektive metoder er gennem dine tanker.
Ef 6,12 Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet

Det er ikke synlige personer du skal være mest på vagt over for, men de usynlige, ham der kan dræbe sjælen
Matt 10,28 Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i Helvede.
Djævlen vil angribe os alle, nogle vil han angribe på en måde, feks med tanker om musik, andre vil han angribe med tanker om penge, djævlen ved hvilke ting du interesserer dig for og det er der han vil sætte alt ind på at ramme dig og ødelægge dig. Men der er ingen grund til at fortvivle, for Herren Den Almægtige, Himlen, Jordens og Menneskets skaber har givet dig de redskaber - de våben der er nødvendig for at du ved Helligåndens hjælp, kan vinde sejer og jage djævlen på flugt, det er ikke et spørgsmål om hvem du er, hvilken nationalitet du har, hvilken uddannelse du har, hvor mange penge du har, det er ene og alene et spørgsmål om, om du ønsker Herrens hjælp og følge de anvisninger og love han giver dig.
Men du skal vælge side, her vil jeg nævne nogle forskellige steder, hvor Herren her opfordrede befolkningen til at vælge side. Der er flere lignende steder, men disse er dem jeg ved en hurtig gennemgang fandt.


5mose 11,26-28 ... velsignelse eller forbandelse
5mose 30,19 ... livet eller døden -  velsignelse eller forbandelse
josua 24,15 ... Herren eller afguder
jer 21,8 ... livet eller døden
matt 6,24 ... Gud eller penge
matt 12,30 ... for Herren eller imod Herren
matt 25,1-12 ... har olie - kendskab til Guds ord eller ingen olie - har ikke kendskab til Guds ord
markus 9,40 ... for Herren eller imod Herren
joh 15,19 + 17,14-16 ... i verden eller af verden
Dette er blot nogle få af de mange steder, hvor befolkningen skulle vælge side.
Enhver kan frit vælge side og skifte fra side til side, men kun så længe der endnu er nådetid.
Der vil være problemer på begge sider, som feks hungersnød og sult
Der er ingen, som behøver at dø af sult eller at spise rotter, mus, insekter, græshopper eller larver
Der er ingen, som behøver at drikke deres egen urin for at undgå at dø af tørst, men INGEN kan rede eller frelse en anden - brudepigerne matt 25,1-12
Ez 14,14 Havde disse tre mænd, Noa, Daniel og Job, levet i det land, så havde de reddet livet ved deres retfærdighed, siger Gud Herren.
 vers 20 så kunne Noa, Daniel og Job, så sandt jeg lever, siger Gud Herren, hverken redde søn eller datter; men ved deres retfærdighed havde de reddet deres eget liv.

Det vi kan gøre skal vi gøre for at vise, at vi virkelig mener det vi beder om.

Alle brudepigerne i matt kap 25 KUNNE have den olie der var nødvendig, men de fem mente ikke at det var nødvendig med extra olie. Der er desværre mange, som ikke bruger deres muligheder for at studere Guds ord, som de burde, for at undersøge deres tro. De mener at blot de siger, at de tror på Jesus, på det der står i biblen, at det så er nok.

I matt kap 25 kan vi også læse om tre personer der hver fik et vist antal talenter, som de kunne bruge i deres liv, men den der kun fik en talent mente ikke at det var umagen værd at bruge denne ene talent for at få flere. Men de der brugte deres talenter således som Jesus ønskede fik flere. Men ham der fik flest kunne ikke give en eneste til ham der fik mindst.

På et tidspunkt var der nogle fiskere, som havde fisket hele natten uden at fange noget, men da Jesus sagde til dem at de skulle kaste deres net ud igen, så gjorde de det selv om de mente at det var tåbeligt, disse fiskere kendte de muligheder der var for at få en god fangst, og mente derfor at det var helt tåbeligt at kaste nettet ud igen, de mente ikke der var blot den mindste mulighed for at fange noget på denne tid af dagen, men de gjorde alligevel det lidt de kunne, at kaste deres net ud, og de blev rigt belønnet, det vil vi også blive når vi adlyder Herren og gør det lidt vi kan.
Joh 21,6 Han (Jesus) sagde til dem: »Kast nettet ud på højre side af båden, så skal I få fangst.« De kastede det ud, og nu kunne de ikke trække det ind igen, så mange fisk var der
Luk 5,4-7 Da han (Jesus) holdt op med at tale, sagde han til Simon: »Læg ud på dybet, og kast jeres garn ud til fangst!«  Men Simon svarede: »Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået; men på dit ord vil jeg kaste garnene ud.« Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke  

Moses kunne række sin stav ud over vandet - så israelitterne kunne komme over på den modsatte side.
2mose 14,15-16 Herren sagde til Moses: »Hvorfor råber du til mig? Sig til israelitterne, at de skal bryde op. Du skal løfte din stav og række hånden ud over havet og kløve det, så israelitterne kan gå tørskoet gennem havet

En syg kvinde troede, at hvis hun blot kunne røre ved Jesu klædning, at hun så ville blive helbredt, og det skete som hun troede Mark 5,25-34

Naman var spedalsk, han kunne dykke sig i vandet selv om han ikke mente at det var umagen værd, men da han gjorde det lidt han kunne blev han helbredt. 2kong 5,9-14
Du skal gøre det du kan, så vil Herren gøre resten.

Husk på, at den brynje Herren beder dig om at tage på er en brynje af tro og kærlighed. (1thess 5,8) Hvis du tager din egen brynje på vil djævlen meget hurtig bryde igennem den og ødelægge dig, for evigt.

 Det er en tvingende nødvendighed, at du altid under alle omstændigheder ud fra biblen kan gøre rede for din tro. Det er ikke med dine egne ord, at du skal fortælle om din tro, men ved at du lader den du taler med læse de vers i din bibel, som vedkommende har behov for. Du skal altid have din bibel på dig.  Dine ord er tomme og uden styrke, Guds ord er stærke og fyldt med kærlighed og kraft.
1pet 3,15 men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har,
Dette er den brynje du skal tage på!

Kol 4,6
Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt.

Det skjold der er tale om er et aflangt skjold, som i en dygtig soldats hånd er i stand til at beskytte hele soldatens krop. Den brynje og alle de øvrige ting der nævnes er forsvarsvåben, herunder tænker jeg også på bæltet, skoene og andre ting, sværdet er det eneste der kan bruges som både et forsvarsvåben og et angrebsvåben. Sværdet er jo Guds ord

Hebr 4,12 For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger.

Når vi ser på hvordan Jesus brugte sit sværd, kan vi med stor fordel lære at bruge det på samme måde. "Der står skrevet" (matt 4,1-11) Hver eneste gang Jesus mødte djævlen var det altid sværdet han brugte, vi kan med stor fordel også bruge sværdet i vor kamp med djævlen. En ting du skal huske på er, at djævlen kender biblen bedre end du gør og han kan derfor henvise til utallige skriftsteder, men dit bedste forsvar er at du også kan henvise til Guds ord med et "Der står skrevet" Jesus begyndte ikke at bruge argumenter eller kloge ord, men han brugte skriften. "Der står skrevet" det er også det vi skal bruge.
Det sværd vi skal bruge, Guds ord, er ikke biblen i din bogreol eller på dit natbord, men Guds ord i dit sind. Du skal kende Guds ord, dit sværd, så godt at du uden nogen betænkningstid altid kan svare med et "Der står skrevet" når der er behov for det. Det er dig der skal henvise til skriften, hverken Herre, Jesus eller Helligånden vil hjælpe dig, hvis ikke du selv har studeret Guds ord. Mange bruger matt 10, 19-20  hvor der står at Herren vil give os de ord vi har behov for, men ved at sammenligne skrift med skrift, (lidt her og lidt der) som vi altid skal gøre kan vi se at det kun er når vi selv har gjort det lidt vi kan at Herren vil gøre resten.

Matt 10,19-20 Men når de udleverer jer, så vær ikke bekymrede for, hvordan I skal tale, eller hvad I skal sige; for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige. For det er ikke jer, der taler, men det er jeres faders ånd, som taler gennem jer.

Jeg ved ikke om du har tænkt på, at du med hele den rustning og alle de dele Herren giver dig i din kamp med djævlen, er meget godt beskyttet forfra, men bagfra er du meget åben og sårbar. Heri er der en meget vigtig lære, at vi aldrig må vende ryggen til djævlen, vi må aldrig vende ryggen til ham og gå eller løbe vor vej, han vil meget hurtig indhente dig og give dig dødsstødet. En anden ting er, at når vi er i en gruppe af oprigtige åndelige kristne, der alle har hele deres rustning på, kan vi beskytte hinanden og hjælpe hinanden i denne kamp mod djævlen. Men det kræver, at det er en rigtig ven du har bag dig.  Jeg har utallige gange oplevet, at nogle af dem jeg stolede mest på, var dem der benyttede sig af min åbne ryg. Det burde ikke kunne ske, men alligevel sker det med meget jævne mellemrum.
Sl 55,13-17 Det er ikke en fjende, der håner mig, det kunne jeg bære; det er ikke en modstander, som hoverer over mig, ham kunne jeg skjule mig for. Men du, min ligemand, min ven, du som jeg kender, vi som nød hinandens fortrolighed, når vi vandrede i festtoget i Guds hus.

Vi har ikke alene en kamp vi skal kæmpe mod djævlen, men vi har også en pligt til at nedbryde djævlens fæstninger. (2kor 10,3-6) En ting vi skal huske på er, at der aldrig er nogen, som har vundet en kamp ved at trække sig tilbage, vi skal heller ikke overlade kamppladsen til djævlen og trække os tilbage, tvært imod - angreb er det bedste forsvar, husk på at vi har Herren på vor side og han har givet os de bedste våben, lad os derfor angribe djævlen, lad ham ikke få ro til at planlægge sit næste træk. Mange tænker på, hvor djævlen vil angribe næste gang, det bør være omvendt, det bør være djævlen der skal være bange for, hvor menigheden, i enighed, vil angribe djævlen næste gang.

Det er nu i dag vi skal angribe djævlen ved, at bede mere, synge lovsange til Guds og Jesu ære! Når vi ikke har mulighed for at bede eller at synge så andre kan høre det kan vi gøre det på en måde, således at andre ikke kan høre det, men i vort indre, i vort sind, i vore tanker kan vi på denne måde have en jernbeton mur om vor sjæl, som djævle der ønsker at ødelægge og vore tanker, som djævlen ønsker at kontrollere, ikke kan bryde igennem. Vi kan både bede og synge medens vi beskæftiger os med vort daglige arbejde og mange andre steder. 
Vi kan gøre denne mur meget stærkere ved at studere Guds ord mere. Vi skal sammenligne de skriftsteder der taler om de samme ting med hinanden.

 De ting der er tale om i Efeserne 6,9-15 er så utrolige og så fantastiske, at ingen vil tro at det kan lade sig gøre, men det er netop derfor at djævlen kan gøre disse frygtelige ting ved os, fordi vi ikke rigtig tror på, at det kan lade sig gøre, måske tror vi ikke engang rigt på at der er en djævel, siden vi ikke i kirken bliver advaret imod ham.
 
Det var da Kristus var allersvagest at han blev angrebet med de største fristelser. Satan troede, at han kunne få overtaget. Det var på denne måde han havde besejret mennesket. Når styrken svigtede og viljekraften blev svækket, når troen ikke længere hvilede i Gud, da blev de der længe og modigt havde stået for det som er rigtig overvundet.
"Stræb efter at stå din prøve for Gud som en arbejder, der ikke behøver at skamme sig, men som går lige på med sandhedens ord. Hold dig fra den ugudelige, tomme snak, for den vil blot føre dig længere og længere ud i ugudelighed." 2Tim 2,15 - 16.

1kor 3,18-19  Ingen må bedrage sig selv. Hvis nogen af jer mener at være vis i denne verdens forstand, må han blive en dåre for at blive vis. For denne verdens visdom er dårskab for Gud - der står jo skrevet: "Han fanger de vise i deres snedighed,"
Du har et godt virusprogram på din computer for at der ikke skal komme skadelige ting ind på den, du har måske også en firwall og andre ting eller programmer, som er med til at holde din computer fri for uønskede ting, - men hvad med dine tanker - hvad med adgangen til din hjerne er du lige så nøjeregnende med det som med din computer?
De fleste tror, at de ved hvad sort magi er og at den stort set kun findes i afrika og andre underudviklede lande, men det er de færreste, der ved hvad hvid magi er, og at den er meget udbredt og brugt i alle kristne trossamfund, men de ved det ikke fordi de ikke har undersøgt det. Der er mange eksempler på, at hvid magi kan styre vore tanker og gerninger, men det er der tilsyneladende ikke nogen, som bekymre sig om.
Djævlen vil tale store ord og gøre mange tegn og mirakler, for at bedrage de kristne. (åb 13,5-6 og 13-15)

Satan kan ikke føre krig mod Herren - Faderen og  krigen mod Sønnen, Jesus Kristus har han djævlen tabt, derfor retter djævlen nu al sin magt og kraft mod de der er skabt i Guds billede, mennesket.
Djævlen er meget snedig, han kommer ikke som et uhyggeligt fantasidyr eller som en der fortæller en lang række løgne, men som en lysets engel.
2kor 11,13-15 De er falske apostle, troløse arbejdere, der giver sig ud for at være Kristi apostle. Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel. Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste.

Det var også på denne måde at djævlen henvendte sig til eva og adam (1mos 3,1 - 5)  Det djævlen i virkeligheden sagde, var at eva og adam sagtens kunne klare sig uden Gud og hans søn Jesus, de havde ikke mere brug for Faderen og sønnen, det er nøjagtig det djævlen også i dag siger til befolkningen i de veludviklede lande. Se hvor mange der i deres liv viser, at de ønsker at dele deres liv med Jesus Det er let at sige "Jeg tror på Jesus" men denne udtalelse har ingen virkelig betydning fordi de i deres liv ikke følger de anvisninger og love, som han har givet.
1joh 2,3-6 Og deraf kan vi vide, at vi kender ham: hvis vi holder hans bud. Den, der siger: »Jeg kender ham,« men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham;  men den, der holder fast ved hans ord, i ham er Guds kærlighed i sandhed fuldendt. Deraf ved vi, at vi er i ham.  Den, der siger, at han bliver i ham, skylder også selv at leve sådan, som han levede.

Det er også let at sige, "Jeg tror på det der står i biblen, men når det virkelig gælder tror de ikke på det der står skrevet, de fleste mener at det har en hel anden betydning, eller at det ikke skal forstås således som det står. Djævlen har meget let spil, næsten ingen bruger deres bibel, årsagen er at de ikke virkelig tror på at de skal kæmpe mod djævlen, men Guds ord siger helt klart at vi alle skal i kamp med djævlen specielt i den allersidste tid af denne jords historie
Ef 6,11-12 Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.

 Men der er en måde, at vi kan vinde sejer på, ved at følge Jesu anvisning og at tage den rustning på, han har beredt til os, problemet er at de fleste kristne ikke mener, at de har behov for denne rustning, de mener at de kan klare sig uden Jesus og Helligånden. Millioner mener at de er frelste, men de har ingen kendskab til, hvad det betyder at være frelste.

De ting der skal ske i den allersidste tid er så fantastiske og så utrolige, at ingen vil tro at det kan ske og samtidig med er det så uhyggelig og så umenneskelig, at ingen ønsker, at have kendskab til det, derfor er der kun nogle få,  der virkelig undersøger om det kan være rigtig. De fleste af dem der alligevel undersøger det går ikke i dybden, men bliver på overfladen, og her ser alt ud til at være som forventet. Det kan sammenlignes med en læge der blot giver en medicin der kan lindre smerten, lægen foretager ikke en rigtig dybdegående undersøgelse for at finde årsagen.
Vi bliver ikke bedraget af noget der er meget anderledes end det der er biblens sandheder, men jo nærmere det falske er på sandheden jo lettere bliver vi bedraget.
2 kor 6,7  ved sandfærdig tale, ved Guds kraft, ved at bruge retfærdighedens våben til angreb og forsvar,
Apg 26,18  for at åbne deres øjne, så de vender om fra mørke til lys og fra Satans magt til Gud, for at de kan få syndsforladelse og få samme lod som alle de andre, der er helliget ved troen på mig.

 Djævlens hovedkvarter er ikke i helvede, men i himmelrummet - mange mener at djævlen er i helvede og det ville være dejligt hvis det var sandt, men det er ikke hvad biblen siger
Ef  6,12  Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.
Ef 2,2 som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn.

I matt 28,18 giver Jesus os en befaling, men alt for få adlyder denne befaling - det er Jesus der har magten, men den eneste måde verden kan se det på er ved, at Guds folk følger de anvisninger og befalinger, som Jesus har givet dem

Det er ikke os der skal vinde sejren over djævlen, men vi skal gøre det lidt, vi kan, således at Jesus kan vinde sejren for os, hvis ikke vi udfører vores del kan Jesus ikke udføre sin del - Jesu befaling til os er, at vi skal tage den rustning på, som han har beredt til os. Rustningen er ikke på os, Jesus kan ikke give os den på, ingen kan give os den på, vi er tvunget til selv at tage den på

Vi er i verden, men ikke af verden, det er rigtig at vi lever i en fysisk verden, men den kamp vi skal kæmpe er ikke i den fysiske verden, men i vort sind - vore tanker, men Herren har givet os våben, som vi kan bruge, men det kræver at vi ønsker det.
2kor 10,3-5 Nok lever vi som andre mennesker, men vi kæmper ikke som verdslige mennesker. Vore kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus,

Meget ofte påvirker djævlen os således, at vi før kampen har en forudfattet mening om kampen, denne forudfattede mening betyder ofte at vi taber kampen, men hvis vi tog vor bibel og undersøgte hvad biblen siger om den kamp vi skal kæmpe, så ville vi vinde sejr.  Det viser sig ofte at disse forudfattede meninger er bygget på et forkert grundlag. Djævlen kan give os utallige forudfattede meninger, som feks om musik, om sport, om bestemte personer, om bestemte ting, om udsendelser i tv og meget andet.
Nogle kan citere det ene vers efter det andet, uden at forstå deres betydning. Der er mange kristne, som  tror at de er frelste -  de tror på Jesus og at han kan frelse dem, men de skal alligevel tage brynjen på, de skal gøre det lidt de kan, for at Jesus kan vinde sejer for dem.

Det er djævlens plan at ødelægge menigheden, men han får meget svært ved at gøre det udefra, borgen er for stærk og for godt befæstet, derfor er den eneste mulighed, at han kan få foden indenfor således at han kan ødelægge menigheden indefra, her er det let for djævlen og hans hjælpere, at få hul på menigheden, der er næsten ingen vagter og de der er, er så dårligt udrustede at djævlen uden anstrengelser kan bryde hele menigheden ned indefra.

Vi forsøger at holde menigheden fri for personer der er kendt for at leve et usømmeligt liv, med hor, bedrageri, hærværk og andre lignende ting, men de der nedbryder menigheden med ubibelske læresætninger, trolddom og fantasifulde teorier der ikke er omtalt i biblen, bliver budt velkommen og vælges nogle gange til ansvarsfulde stillinger i menigheden.

Djævlen bruger list for at besejre de personer, som kommer i menigheden og som omtales som gode og oprigtige kristne, men vi skal se på deres frugter. (matt 7,15-21) Mange af de mirakler og helbredelser, som sker i nogle menigheder kommer ikke fra Gud, men da der ikke er nogen, som tager deres bibel og læser, hvad Guds ord siger om dette bliver vi bedraget af djævlen.
Matt 7,21-23 Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!
Trolddom, umoral, sex og vold er nogle af de ting som djævlen bruger med meget stor succes, de er grundlaget for mange af de bander der er og meget af den uvilje imod at følge en sund fornuft og biblens anvisninger. Dette gælder også i de forskellige menigheder, hvor man ikke har en konsekvent holdning til disse ting. Der er ikke noget der er så ødelæggende for en menighed, som at undlade at vise at det har konsekvenser at en eller flere i menigheden beskæftiger sig med disse ting. Jo mere menigheden tillader af disse ting, jo længere kommer man væk fra det centrale, Jesus Kristus.

Åb 9,20-21 Men resten af menneskene, som ikke blev dræbt af disse plager, omvendte sig ikke fra deres hænders værk, så at de holdt op med at tilbede dæmonerne og afgudsbillederne af guld og sølv og kobber og sten og træ, som hverken kan se eller høre eller gå, og de omvendte sig ikke fra deres myrderier og trolddomskunster og utugt og tyveri.
 Djævlens største ønske er at få de kristne til at beskæftige sig med andre ting end de ting der hører Guds rige til. Jo større Jesus er i menigheden, jo vanskeligere er det for djævlen at komme indenfor. Jo mindre djævlen kan få menighedens medlemmer til at bruge deres bibler, jo lettere har han ved at lede menigheden helt væk fra den korsfæstede Jesus Kristus.
Gal 6,14 Men gid det aldrig må ske for mig, at jeg er stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi kors; ved ham er verden blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden.
Hebr 12,2-3 idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse dets skam og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet.

Jo mere djævlen kan få menigheden til at følge verden, jo lettere har han ved at lede menighedens tanker bort fra Jesus og korset.
Jo nærmere menighedens medlemmer kommer Jesus, jo længere væk fra verden vil menigheden komme. Men verden er i dag så langt inde i de forskellige menigheder at det er meget svært at se forskel på en kristen menighed og en verdslig gruppe. Den dag menigheden bliver adskilt fra verden, vil tusinde søge ind i menigheden. Vi lever i dag som om vi skal være her i mange år endnu, det er meget vanskeligt at finde blot nogle få der i deres liv viser, at de forventer Jesu komme i deres tid.
Joh 15,18-19 Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.


Der er et andet og vigtigere spørgsmål, som burde optage kirken i dag. Apostlen Paulus siger, at "alle de, som leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus vil blive forfulgt". 2Tim 3,12. Hvad er da grunden til, at forfølgelsen for en stor del synes at være ophørt? Den eneste grund hertil er, at kirken har tilpasset sig verdens skikke og derfor ikke vækker modstand. Den gængse kristendom i vor tid er ikke af den rene og hellige art, som udmærkede kristentroen på Kristi og apostlenes tid. Kristendommens tilsyneladende popularitet i verden skyldes ene og alene, at den er gået på akkord med synden, at man betragter de store sandheder i Guds ord med ligegyldighed, og at der er så lidt levende gudsfrygt i kirken. Lad blot den samme tro og kraft, som karakteriserede kirken i dens første tid, blive vakt til live igen, så vil forfølgelsen blusse op på ny og bålene vil atter blive tændt.
Vi har ikke tid til at være en del af denne verden, den tid vi endnu har bør anvendes på at berede os for Guds rige. Hvis dagen i morgen var den sidste dag i dit liv, hvordan ville du da leve i dag?
Lad Jesus fylde dig helt, således at der ikke bliver plads for verden og djævlen.
Husk på, at det er djævlens plan at ødelægge dit liv.
Rom 12,2 Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.