DNA afsløringer!

At kunne lave en DNA profil, således at man med 100% sikkerhed kan fastslå hvem vedkommende er, har i mange sammenhæng en meget stor fordel. Men en undersøgelse har også vist, at det også medfører nogle hidtil ukendte afsløringer af et omfang der har sendt chokbølger gennem alle de steder man arbejder med disse ting.

Det hele begyndte meget uskyldigt. Et ungt ægtepar opsøgte deres læge for at få foretaget en nærmere undersøgelse, årsagen var den at deres andet barn ligesom deres første barn ikke var et normalt barn, det var evnesvag. Lægen mente derfor at der blandt andet skulle foretages en DNA analyse af begge forældre. Denne anelyse viste, at de var halvsøskende, hvilket ingen af dem havde haft nogen som helst anelse om.

Et forskerhold på universitetet hørte om dette og besluttede, at foretage en omfattende og meget grundig undersøgelse af det unge pars familiære forhold, og resultatet var chokerende. Universitetet søgte derfor om nye og større bevillinger for at kunne foretage en virkelig omfattende og grundig undersøgelse af hele dette hidtil ukendte område.

Undersøgelsen strakte sig over 3 år og der blev foretaget over 10.000 intetvues af forskellige personer, som enten havde eller som afgav en prøve således at man kunne lave deres DNA profil.

Det er meget afgørende for denne undersøgelse, at man husker på, at der ikke her er tale om personer der er adopteret eller på anden måde ikke har et kendt familieforhold til andre i den undersøgte gruppe. De der her intuitives er personer som er helt overbeviste om at de kender begge deres forældre og at de kender deres søskende, fætre, kusiner, onkler og tanter.

I undersøgelsen koncentrerede man sig om grupper på mellem 50 og 100 personer. Disse grupper bestod af flere familier, venner og bekendte til disse.

Undersøgelsen viste, at over 30 procent af de børn og unge der er i en sådan gruppe IKKE har den far de hele tiden har troet de havde.

I over 70 procent af tilfældeene var der tale om voldtægt eller anden form for ufrivillig samleje med en onkel, en fætter eller en anden af gruppens gode venner. I langt de fleste af tilfældeene var der ikke tale om en engangs voltægt, men i mange af  tilfældeene var det noget der skete med jævne mellemrum over længere tid.

I over 45 procent af tilfældeene fortalte barnet eller den unge sine forældre eller andre i gruppen om det skete, men enten troede de ikke på at det virkelig var sket eller også formanede de den unge pige til at tie med det, da det jo ville være en skandale og sandsynligvis ødelægge den pågældende onkel, fætter eller vens muligheder for fortsat at leve et liv, som en af samfundets gode solide og agtværdige borgere.

Kun i meget få tilfælde fik det konsekvenser for den person, som havde begået voldtægt og de fleste af dem mente derfor, at det kunne opfattes som et signal til dem om at de blot kunne fortsætte, med at have ufrivillige samleje med deres kusiner, moster og andre af denne gruppes unge piger.

Faderen til det unge ægtepar havde ud over disse to ”ukendte” børn, 11 andre ”ukendte” børn. Antallet af de voldtægter, som han har begået er langt over 100. Men han er desværre ikke den eneste, der er tusindvis af lignende tilfælde. Mange af dem vil efterhånden, som DNA profilen bliver mere og mere udbredt, blive afsløret, men muligheden for at de enten bliver straffet eller blot standset er meget lille. Det der dog er det mest bekymrende er, at frygten for skandaler og  ødelæggelse af en voldsmands muligheder, i den grad fortsat vil blive accepteret og lade de unge piger i stigen.

For konens mor var det begyndt da hun som syttenårig var med onklen og tanten i sommerhus, hvor onklen sendte tanten ind til byens supermarked for at købe ind. Da tanten var kørt voldtog onklen hende for første gang. Hun fortalte sine forældre om det, men de troede ikke at onklen kunne finde på at gøre noget sådant, han var jo en af byens kendtes forretningsfolk og ejer at byens største virksomhed, med i mange bestyrelser og komiteer, desuden kunne det jo helt ødelægge onklens forretning, hvis det kom frem at han havde voldtaget en ung pige, derfor blev sagen helt dysset ned og ingen foretog sig noget, hvilket medførte at onklen nu mente at han havde fået familiens accept til fortsat at voldtage pigen så ofte, som han havde mulighed for det, hvilket han også gjorde.  

For mandens mors vedkommende begyndte det da hun som femtenårig fik en efter skoletid plads på kontoret. Men allerede den første dag hun var på arbejde voldtog han hende. Hun sagde at hun ville melde det og fortælde hele byen om det skete, men som han sagde hvor mange tror du vil tro på dig, det bliver jo dit ord mod mit og tænk på alle de ydmygende forhør du skal igennem hos politiet. Samtidig mister du jo dit job her på kontoret og med hensyn til din far, som er lagerforvalter her i firmaet, ja, så ved jeg ikke om vi fortsat har brug for ham. Resultatet var at hun, mod sin vilje nu med meget jævne mellemrum skulle tilfredsstille hans ønske om sex.

Da man foretog en nærmere undersøgelse af denne forretningsmand og onkels seksuelle bedrifter fandt man ud af at han var far til ni af de børn der var født af ansatte i hans firma eller af hans kusiner og moster. Man fandt frem til 63 forskellige fortrinsvis unge piger der i byen, som han havde haft et seksuelt forhold til, hovedsagelig fordi man ikke ønskede en skandale. De 63 unge piger var der ingen som tog hensyn til.