Mange af dem der læser og studerer begivenhederne i denne jords allersidste tid vil blive vildledt således, at de får en forkert det vil sige  en ubibelsk forståelse af det der skal ske. (Matt 24,4-5 + Matt 7,15 + Jer 7,8-10 + Jer 14,14) I den allersidste tid af jordens historie, det vil sige fra loven om søndagshelligholdelse bliver vedtaget og frem til Jesu synlige komme i himlens skyer, (Matt 24,29-31 + Åb 1,7) vil der ske rigtig mange ting, der er så utrolige, fantastiske og urealistiske, at ingen vil tro på, at det kan ske og slet ikke at det vil ske.
Det er helt umulig for nogen, at give et bestemt år, måned eller uge for, hvornår disse ting vil begynde at ske, (Matt 24,36-39 + Matt 24,42 + Matt 25,13 + Mark 13,33 + Luk 12,40) men biblen, Guds ord siger på en meget klar og tydelig måde, at det er vedtagelsen af loven om søndagshelligholdelse der vil sætte denne lavine af begivenheder i gang. Dan 7,25-26 + Matt 24,15 + Åb 13,5 + Sl 119,126 + Es 10,1-3 + Mark 13,14 + Luk 21,20 + Dan 11,29-39 + Dan 12,11

Mange af de ting der vil ske har vi biblens klare og troværdige ord for, derfor kan vi om nogle af begivenhederne, med sikkerhed sige, hvad og hvordan det vil ske. Men der er også mange af begivenhederne vi ikke med sikkerhed kan sige, hvordan de vil ske. Dog kan de der meget grundigt under Hellig Åndens ledelse, (Joh 16,13 + Apg 17,11 + Joh 5,39 + Joh 14,26 + Joh 15,26) har sammenlignet de vers der taler om disse ting med hinanden, med  rimelig stor sikkerhed sige hvad og hvordan det vil ske. 

Der er to altafgørende ting, som bestemmer hvordan du klarer denne meget alvorlige tid der er foran dig, det første er at  det er altafgørende, at du har et godt og stabilt forhold til Herren og hans søn Jesus Kristus. Du skal samarbejde med dem, du må ikke blot overlade det hele til Herren og Jesus, men du skal gøre den lille smule som du kan, (Luk 5,4-7 + Joh 21,6)  den anden meget afgørende ting, er samarbejde!

Hvordan har de der medens der endnu var tid, søgte Herren og omvendte sig, og undersøgte deres tro ud fra Guds ord. Mange af dem har mistet familie og venner fordi de ønskede at følge Herren, men selv om de også har det svært og lider nød, så er der ingen som dør af tørst eller sult. (Esaj 33,16 + 1Kong 18,13) Herren har før dækket bord under meget vanskelige forhold og velsignet melet i melkrukken så den ikke blev tom. (1Kong 17,14-16) Nogle af de oprigtige har efter Herrens anvisning søgt tilflugt i bjergene og på øde steder ligesom valenserne gjorde det.

En af de ting vi ikke må glemme er, hvordan jorden ser ud til den tid. Tænk på at en tredjedel af jorden er brændt op, at der nu har været tørke i flere måneder også i de lande, hvor der ikke før har været tørke. Den smule føde der er,  koster nu så meget at kun de rigeste har en mulighed for at købe et brød eller nogle få kilo kartofler. (Åb 6,5-6)  En anden ting er,  at hvis ikke de er registeret med dyrets mærke kan de hverken købe eller sælge. (Åb 13,15-17) Hylderne i de forskellige supermarkeder er tomme og du må nu prøve om du kan fange nogle insekter eller finde nogle larver, således at du kan få stillet den værste sult.
Det værste er dog ikke den sult du selv har, men den sult dine børn har, men du kunne have undgået denne meget uhyggelige og umenneskelige situation, ved imedens der endnu var mulighed for det havde vendt om til Herren og fulgt de råd og den vejledning han ønskede at give dig, men du ønskede ikke at høre om disse ting, du mente at din opfattelse og tro var god nok, derfor må du nu lide og kæmpe med andre om det du før ikke mente var føde for mennesker, men for dyr.   På grund af mangel på de nødvendige fødevare og den meget stressede situation bliver befolkningen nu mere voldelig og begynder at dræbe hinanden. (Åb 6,4 + Matt 24,7 + Mark 13,8 + Luk 21,11) Prisen på selv de mest almindelige fødevare koster nu så meget, at næsten ingen har råd til at købe dem. (Åb 6,5-6 +  Klag 4,8-10 + 2Krøn 15,6 + Zak 14,2 + Ez 5,7- 17) 

De åndelige og oprigtige kristne i de mindre byer og på landet flygter nu ud til øde og mennesketomme områder. (Jos 24,14-15 + Jer 21,8 + 5Mos 30,15 + 5Mos 11,26 + Apg 8,22 + Matt 3,2 + Matt 4,17 + Apg 2,38) 

Måske synes du, at det er nogle helt umenneskelige ting der skal ske her I de første tre år, derfor mener et meget stort flertal, at alle disse ting I Åbenbaringens bog er symbolske og billedlige,  andre mener at det er historiske begivenheder der har fundet sted for mange hundrede år siden. Men dette at ændre på Guds lov er en  meget  alvorlig ting, dette at ændre på universets grundlov, den lov der er fundamentet for hele jordens eksistens (2Mos 20,1-17) er en så alvorlig ting,  at Herren må gribe til disse meget alvorlige og umenneskelige ting.  Husk på, at den ark hvor de to stentavler ligger I er så hellig, at det kun var nogle meget få, af Herren udvalgte personer, som måtte røre ved denne ark. (3Mose 16,2)  Hvis en anden person rørte ved denne ark blev han eller hun omgående dræbt. (2Sam 6,6)