ER ET CORONA PAS DYRETS MÆRKE?

Hvis det er for at kunne købe eller sælge noget, så er Herrens svar helt klart, JA, så er det dyrets mærke!

Åb 13,16 Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande,

Åb 13,17 så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.


Det er IKKE et spørgsmål om, hvad det er du vil købe eller sælge. Om det er fødevare, tøj, en billet til en koncert eller en sportskamp eller en rejse, ligegyldigt hvad det er, er Herrens ord helt klar, du kan IKKE købe eller sælge, UDEN at have mærket.
At vælge mærket (corona passet for at kunne handle), betyder at du har valgt verden, du viser ved denne handling, at du har mistet tilliden til at Herren Den Almægtige og hans søn, som døde på Golgatas kors for din skyld kan hjælpe dig.
Det er ikke et spørgsmål om, hvad dette mærke hedder, om det hedder dyrets mærke (hvilket jeg ikke tror, at det kommer til at hedde) eller det hedder et corona pas. Det er heller ikke et spørgsmål om det er et kort, et mikrochip eller noget helt andet.
Lad os holde os til biblen, Herrens ord og se hvad det siger om dyrets mærke.
Åb 13,16 Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande,

Åb 13,17 så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.

Hvad er formålet med dyrets mærke?
Det er IKKE, som mange mener, at vi skal helligholde en bestemt dag eller tilhøre et bestemt trossamfund, men at vi ikke kan købe de mest nødvendige ting. Det er for at vise, hvilken gud vi har valgt, at tjene og tilbede.

Før vi går vidre skal vi tage tid til at se på de øvrige begivenheder der skal – vil ske i de sidste dage af denne syndige jords tid. Vi skal se på den orden – rækkefølge at disse begivenheder kommer i, men dette er meget svært fordi mange af begivenhederne sker på samme tid eller de overlapper hinanden, men ved omhyggeligt at undersøge de skriftsteder, under helligåndens vejledning, der specielt har med den sidste tid at gøre kan vi alligevel få et fingerpeg om dette. Jeg har skrevet om dette før, der har i lang tid været flere tekster og film om dette, så jeg kommer ikke med noget nyt jeg vil blot fastslå, at loven om søndagshelligholdelse er det første der vil – skal ske, det er den begivenhed der sætter alle de andre i gang også dyrets mærke, derfor kan et corona pas FØR loven om søndags helligholdelse IKKE være dyrets mærke, men det kan blive det derfor gælder det om at kende Guds ord, således at du ikke bliver overrasket og ved en fejl alligevel tager dyrets mærke, SOM IKKE ER SØNDAGEN selv om mange siger det, se hvad biblen siger om dette ikke hvad mennesker siger.

 

Spørgsmålet om dyrets mærke er et spørgsmål om, hvem du vil tjene, og hvem du vil tilbede. Ved at tage dyrets mærke, for at kunne købe de ting du ønsker viser du at du har mere tillid til, at verden kan opfylde dine ønsker end at Herren og Jesus kan opfylde dem. At tage dyrets mærke (fex i form af et corona pas) for at kunne handle i bestemte forretninger, ER at tage dyrets mærke, ER at vise mistillid til Herren og til Jesus, ved at tage dyrets mærke (et corona pas) viser du mistillid til Herren og til Jesus!

Det er i den forbindelse, meget vigtig at huske på hvad Herren og Jesus har sagt, og utallige gange vist, at han vil give dem der har valgt ham som deres Gud, det de har behov for.

Es 33,15 Den, som vandrer retfærdigt og taler sandt, den, som forkaster undertrykkelsens vinding og holder hænderne borte fra bestikkelse, den, som stopper ørerne til for ikke at høre om mord og lukker øjnene i for ikke at se ondskab,

Es 33,16 han skal bo i det høje, han får en knejsende klippeborg. Han får sit brød, han er sikret sit vand.

+ 1Kong kap 17

Spørgsmålet om dyrets mærke, hvad det er og om du skal tage det eller ikke vil ikke blive et spørgsmål for dig FØR DU HAR HAFT EN REEL MULIGHED FOR UD FRA BIBLEN AT UNDERSØGE OG VIDE HVAD DYRETS MÆRKE ER OG HVILKE KONSEKVENSER DET HAR AT TAGE DET (fex corona passet) Denne mulighed har langt de fleste borgere i EU og USA haft i mange år.

For at kunne købe den føde du og din familie har behov for skal du have dyrets mærke, med dyrets navn ELLER dyrets navns tal, hvilket er 666. IKKE navnet på en eller anden person, IKKE navnet på et eller andet trossamfund eller politisk parti.

Dyrets mærke er ikke nævnt mange steder i biblen, kun nogle meget få steder, årsagen er den at det kun er de der ud fra biblen selv meget grundigt undersøger, hvad dyrets mærke er og hvad konsekvenserne er ved at tage det, der har en mulighed for at kunne forstå det. De der vælger en verslig kundskab har ingen mulighed for, at kende sandheden.

Dan 12,4 Og du, Daniel, skal holde ordene skjult og forsegle bogen til endetiden. Mange skal flakke om, men kundskaben skal blive stor.

De der har sat Jesus uden for døren, har heller ingen mulighed for at forstå det.
Åb 3,20 Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig.

Mange af dem der mener, at have kendskab til dyrets mærke vil henvise til Åb 14,9 Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: "Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd,

Åb 14,10 skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet.

Åb 14,11 Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke.


Men det er kun nogle få der er klar over, hvad der står her i kap 14, her er tale om hvilken gud de der tager dyrets mærke tilbeder. De er ikke klar over at det kun er dem der BÅDE tilbeder dyret OG dets billede OG tager dyrets mærke, der skal drikke Guds harmes vin.

Det der står om dyrets mærke hørrer sammen, som en samlet helhed

 

Ordsp 1,22 Hvor længe vil I uerfarne elske uerfarenhed? Hvor længe vil spottere ønske spot og tåber hade kundskab?

Ordsp 1,23 Vend jer til min retledning, så vil jeg lade min ånd strømme ud til jer og forkynde jer mine ord.

Ordsp 1,24 Fordi jeg kaldte og I afslog, fordi jeg løftede hånden og ingen ville lytte,

Ordsp 1,25 fordi I lod hånt om alle mine råd og ikke ville vide af min retledning,

Ordsp 1,26 derfor ler jeg over jeres ulykke, spotter, når rædslen kommer over jer,

Ordsp 1,27 når rædslen kommer over jer som et uvejr, når jeres ulykke kommer som en hvirvelvind, når nød og trængsel kommer over jer.

Ordsp 1,28 Da vil de kalde på mig, men jeg svarer ikke, de vil søge mig, men finder mig ikke,

Ordsp 1,29 fordi de hadede kundskab og ikke valgte at frygte Herren.

Ordsp 1,30 De ville ikke vide af mit råd, de forkastede al min retledning.

Ordsp 1,31 Lad dem så nyde frugten af deres færd og mætte sig med det, de har planlagt!

 

Dan 12,10 Mange skal blive lutret, renset og prøvet. De ugudelige handler ugudeligt og forstår intet, men de indsigtsfulde forstår.

 

Rom 1,19 Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem.

Rom 1,20 For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning.

Rom 1,21 For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte.

Rom 1,22 De hævdede at være vise, men blev tåber,

Rom 1,23 og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr.

Rom 1,24 Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres legemer.

Rom 1,25 De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen - han være lovet til evig tid! Amen.