SE  HER !  Her på Bibel-skolens hjemmesider finder du ingen opfordringer til at skifte til et andet trossamfund eller til en anden menighed. Bibel-skolen er IKKE et trossamfund eller en menighed, så du kan ikke blive medlem hos os. Du skal IKKE betale for at se vore hjemmesider eller downloade de ting du ønsker fra bibel-skolen.com - bibel-skolen.org eller klimaet.com, men du er meget velkommen til at give os en donation, da det er den eneste måde vi kan betale for de steder vi har på nettet. Her har vi samlet nogle af de meget vigtige ting, som vi ved Jesu og Helligåndens hjælp har lavet. nogle af de ting du her kan se, er lavet for mange år siden, men af en uforklarlig årsag ikke rigtig er kommet frem før nu. Her kan du se studier om lovløshed, hvordan der I dag foregår mange ting, som før I tiden var strafbart, det er det stadig, men man ser gennem fingre med det, som for eksempel vanvittighedskørsel og kørsel I påvirket tilstand, men værst af alt misbrug af børn. Biblen er lagt til side for verslige ting - det okuldte og mystiske bliver mere og mere populær. Flere af de store steder på nettet fjerner mange af de kristne hjemmesider. Jesus kommer snart igen, er du og din famillie rede for det? Hvis du ønsker at kontakte os kan du gøre det ved at sende os en mail på  bibel-info@mail.com

 

 

http://bibel-skolen.org/5006-AlleMP4/lovlos.mp4

-lovløshedens menneske er lederen af alle former for lovløshed. millioner af mennesker vil når Jesus kommer bede bjergene om at falde over sig og skjule dem fra synet af Guds søn, Jesus Kristus, som de gang på gang har fornægtet. - her på bibel-skolen har vi ved Guds hjælp lavet mange forskellige studier om de ting der vil ske I forbindelse med lovløshedens menneske og den sidste tid

 

http://bibel-skolen.org/5006-AlleMP4/med-357.mp4

... dette er et specielt studie, hvor sløret bliver løftet for dig så du kan se hvad det I virkeligheden at meditation er og hvordan det bruges til at lede millioner af kristne bort fra Jesus. - mark 13,33 + 1pet 5,8 + matt 24,24 + åb 13,14

 

http://bibel-skolen.org/5006-AlleMP4/sab-sonday.mp4

 ... I denne film har jeg samlet nogle af de mange udtalelser, som de forskellige trossamfund, historikere og nyhedsmedier har sagt og skrevet om helligholdelse af en ugentlig helligdag.
her kan du også se det dokument DS 2098 der her I Danmark var det officielle papir på ændringen af den danske kalender

 

http://bibel-skolen.org/5006-AlleMP4/studer-11.mp4

 ... mange spørger, hvordan kan jeg forstå - studere biblen? det første du skal gøre er at bede helligånden om hjælp til at rense dig for alle forudfattede meninger derefter skal du bruge din bibel og hvis du har en mulighed for det et bibelprogram, der er mange som gratis kan downloades fra nettet, således at du kan finde alle de steder det emne du ønsker, at studere er omtalt

 

http://bibel-skolen.org/5006-AlleMP4/wmv-312.mp4

DenSIDSTEtid-2 ... ...
den sidste tid er et meget stort emne derfor vil jeg I dette studie kun tale om to af de største og mest omfattende profetier I den sidste tid -den phsylogiske kamp ef 6,12- og -den verdensomspændene tørke, hvor det ikke regner-

 

http://bibel-skolen.org/5006-AlleMP4/wmv-322.mp4

 ... densidstetid ... ...
hvad menes der med den sidste tid? der er mange forskellige opfattelser af hvornår den sidste tid begyndte eller begynder. der er også mange forskellige opfattelser af, hvad der vil ske I den sidste tid. det jeg vil gøre I dette studie er, at se på hvad Biblen siger om disse ting

 

http://bibel-skolen.org/5006-AlleMP4/wmv-315.mp4

315 ...
Der er to meget forskellige former for tungetale, den ene kommer fra Herren Den Almægtige, Himlen og jordens skaber, men den hørerer man meget sjældent om. den anden form for tungetale kommer fra Djævlen og hans onde ånder, denne form for tungetale praktiseres I mange kristne kirker, hvor man på denne måde ledes længere og længere bort fra de bibelske sandheder og fra Jesus Kristus!

 

http://bibel-skolen.org/5006-AlleMP4/wmv-316.mp4

316 ...... tungetale-
Den tungetale der kommer fra Herren - Himlen, Jorden og menneskets skaber, er en tale der kan forståes af alle der hører den, det er en klar og tydelig tale, hvor Jesus Kristus, Guds søn ophøjes og prises. - Den falske form for tungetale, den der kommer fra djævlen og hans onde ånder er en uforståelig tale, der lyder meget uhyggelig, denne tale kan kun forståes - fortolkes af  djævlens udvalgte

 

http://bibel-skolen.org/5006-AlleMP4/wmv-317.mp4

317 ...... tungetale-
Både den ægte, den fra Herren, Himlen og Jordens skaber og den falske, den fra djævlen og de onde ånder er meget tydeligt beskrevet I både det gamle og det nye testamente, dette er fordi der ikke skal være nogen som helst tvivl om, forskellen på de to former for tungetale

 

http://bibel-skolen.org/5006-AlleMP4/wmv-408.mp4

408 ...  ... I dette studie vil du få kendskab til en af de måder Det Ny Babylon arbejder på, og som breder sig mere og mere inden for de kristne menigheder

 

http://bibel-skolen.org/5006-AlleMP4/wmv-426.mp4

426 ... efeserne-11 ... ...
dette studie er den første af to studier om kampen mod åndemagterne -ef 6,12 det vil blive en kamp, som kun de der nu er et med Kristus og Guds ord. djævlen vil, som ved Eva I edens have komme med så snedige og bibellignende bedrag at selv de der I dag mener at de er sikre på grund af deres "store" bibelkunskab, vil blive bedraget matt 24,24

 

http://bibel-skolen.org/5006-AlleMP4/wmv-427.mp4

427 ... efeserne-222 ... film-427 ...
det der er tale om her I ef 6,12 er ikke fysisk synlige personer vi skal kæmpe imod, men usynlige onde ånder, der gennem forskellige synlige personer vil bedrage de kristne. årsagen til at flertallet bliver bedraget er, at vi ikke har undersøgt vor tro og Guds ord, så grundig som vi burde

 

http://bibel-skolen.org/5006-AlleMP4/film-358.mp4

318 ... I apg kap 16 kan vi læse om en person, der var besat af en ånd, som råbte efter Paulus. Ånden råbte at Paulus var en Guds mand og at befolkningen skulle høre efter hvad Paulus havde at sige til dem. Jesus er den eneste der kan hjælpe os mod åndemagterne!

 

http://bibel-skolen.org/5006-AlleMP4/film-360.mp4

319 ... Forskellige former for helbredelse også I Guds navn, skal altid undersøges ud fra Biblen. Der er I dag mange former for magi, spådomme, men det er Djævlen der på denne måde søger at vildlede befolkningen.

 

http://bibel-skolen.org/5006-AlleMP4/helb-359.mp4

320 ... Verden er fyldt med forskellige former for spåkvinder og spåmænd, der med deres listige forførende tale bedrager og forfører millioner af godtroende personer. Aviser, ugeblade og internettet kæmper om at kunne give det bedste tilbud på din fremtid, de siger at de kan se det I kortene eller I deres krystalkugle, men Herren Den Almægtige er den eneste der kan se ind I fremtiden.

 

http://bibel-skolen.org/5006-AlleMP4/jorden-5.mp4

321 ... bildberg-se ... Bildberg gruppen er en vekslende gruppe af nogle af verdens mægtigste mænd og kvinder, det er regeringsledere, virksomheds ejere og andre meget indflydelsesrige personer. alle møderne er top hemmelige, hverken pressen eller andre end gruppens medlemmer har adgang - de ting der her bestemmes har meget store konsekvenser for hele jordens befolkning, økonomi, politik og mange, mange andre ting