mp4NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE  26-50

 501

 pptx

 http://bibel-skolen.org/1005-org/hvis-imorgen.pptx

Ingen af os ved, hvor længe vi lever. Måske er dagen i morgen den sidste dag i dit liv. Hvis dette er tilfældet hvordan vil du så leve livet i dag?
Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlen eller Sønnen, men kun Faderen. Tag jer i agt, hold jer vågne! For I ved ikke, hvornår tiden er inde. Mark 13,32-33
Omvend dig før det er forset. Hold dig til Jesus og biblen.

Kirkegård, død og frelse, sidste dage, den sidste tid, klimaproblemer, forurening, isen smelter, Jesus og Guds lov, Herren og himlen, omvend dig, Guds rige og født på ny, biblen er Guds ord, puslespil er som et bibelstudie, Jesus siger følg mig, djævlen og verden, tørke og hungersnød, sol, måne og stjerner,

 502

 pptx

 http://bibel-skolen.org/1005-org/jord.pptx

Vi liver i dag i denne jords alder sidste tid.
Mark 13,28-29  Lær denne lignelse af figentræet: Når dets grene bliver bløde og får blade, ved I, at sommeren er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at han står lige for døren.
Både de kristne og de ikkekristne er enige om at det ikke kan fortsætte på denne måde. Jeg har samlet over 50 udtalelser af forskellige kendte fremstående personer der alle er enige om, at det er bedre at følge verden og djævlen end at følge Herren, Himlen og Jordens skaber.

Jordens sidste tid, øde, ingen dyr eller mennesker, djævlen og ondskab, dansk standart – ugedagenes rækkefølge, den første dag og den syvende dag, Guds lov og de ti bud, kalenderen i EU er ændret, søndagslov, katolikker og biskopper, søndags alliance og fagforeninger, ingen arbejde om søndagen, hviledagen, biblen er Guds ord paven og den katolske kirke, søndagen er soltilbedernes hellig dag, kristne trossamfund siger lørdag, baptister, metodister og katolikker, kejser Konstantin år 321, søndags hvile i EU, skoler og kontoer skal lukke om søndagen, EU og den katolske kirke, de symbolske dyr er verden, alle skal helligholde søndag, den syvende dag er hviledagen, biblen og Jesus siger, at lørdag er hviledagen, EU ønsker en søndags lov,

 503

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1005-org/jord-3.pptx

Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken.  Hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, vandrer ad hans veje og holder hans befalinger og love og retsregler, da skal du leve og blive talrig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind og tage i besiddelse. Men hvis dit hjerte vender sig bort, og du ikke vil høre, men lader dig forlede til at tilbede andre guder og dyrke dem,  så kan jeg i dag forsikre jer om, at I vil blive udryddet. I vil ikke få noget langt liv på den jord, du skal tage i besiddelse, når du nu går over Jordan. Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer: Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk Herren din Gud, adlyd ham, og hold fast ved ham! Så vil du leve og få et langt liv og bo på den jord, Herren lovede dine fædre Abraham, Isak og Jakob at give dem.  5mos 30,15-20  
Hvem har du valgt at følge, Herren eller djævlen? Flertallet viser ved den måde de lever på at de har valgt verden og djævlen.

Mange falske profeter fortæller ikke sandheden, men løgn, derfor skal du passe på ikke at blive vildledt, du skal holde dig til Jesus og biblen, djævlen er løgnenes fader, de ti brudepiger i Matt kap 25 er et symbol på den kristne verden i dag, de der virkelig tror på Jesus holder hans bud. De tre engle i Åb kap 14 har et meget alvorligt budskab til alle uanset hvem de er. Det ny Babylon ledes af den gamle slange, som har bedraget jordens befolkning med, at hviledagen er blevet ændret, hvilket ikke er tilfældet. Dyrets mærke er en registrering – det fjerde bud er en klar henvisning til at der er forskel på den første dag og den første dag, tag din bibel og undersøg din tro

 504

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1005-org/ny-film678.pptx

Biblens profetier viser, at biblen ER troværdig. Babylonien, Egypten, Tyrus og flere andre lande har erfaret at Herren kan forudsige hvad der vil ske.
Es 46,9-10 Husk, hvad der skete tidligere, for længe siden! For jeg er Gud, der er ingen anden, jeg er Gud, der er ingen som jeg. Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det, der endnu ikke var sket. Nu siger jeg: Min beslutning står fast, alt det, jeg vil, gør jeg.
Tyrus var engang et stort og velfungerende handelsby, med handelsvarer fra hele den da kendte verden, men på grund af hovmod er den nu kun ruiner.
Et profetudsagn om Tyrus. I skal jamre, Tarshish-skibe! For deres huse blev ødelagt; da de kom tilbage fra kittæernes land, fik de det at vide.  I skal klage, kystboere, I handelsfolk fra Sidon, hvis sendebud drager over de store have. Det, der blev sået ved Shihor og høstet ved Nilen, var deres afgrøde, for de handlede med folkene.
 
Du skal blive til skamme, Sidon, du havfæstning, for havet siger: "Jeg får ikke veer og føder ikke; jeg opfostrer ikke unge mænd og har ingen unge piger at opdrage."  Når rygtet om Tyrus når til Egypten, skælver de ved at høre det.  Drag af sted til Tarshish, I skal jamre, kystboere!  Er dette jeres jublende by, der blev til i ældgamle dage, og hvorfra I drog ud for at bo i det fjerne?  
Hvem har planlagt dette mod Tyrus, den kronede by, hvis handelsfolk er stormænd, og hvis købmænd hører til jordens fornemme?  Hærskarers Herre har planlagt det for at vanære al den stolte pragt og bringe skam over alle jordens fornemme. Dyrk din jord, som de gør langs Nilen, du Tarshish-datter, du har ikke længere noget værft.  Herren løftede sin hånd mod havet og fik kongeriger til at ryste; han gav befaling til at ødelægge Kana'ans fæstninger.
Herren sagde: "Du skal ikke juble mere, Sidons datter, du mishandlede jomfru. Rejs dig, og drag til kittæerne; men heller ikke der finder du ro." Se kaldæernes land! Det er det folk, der ikke er til. Assyrien bestemte det til skibsfart. De rejste belejringstårne og sløjfede dets borge og lagde det i ruiner.  I skal jamre, Tarshish-skibe, for jeres fæstning er ødelagt!  Esajas 23,1-14

Der er mange ligheder med det ny Babylon og Sodoma. Herren har forudsagt hvad der sker med dem begge, det er ikke blot menneskene, men også dyrene og naturen. Der er også vilde dyr i ørkenen. Den kinesiske mur står endnu, selv om den er meget ældre end Tyrus og Babylonien. Egypten var engang et meget stort og meget stærkt land, men Herren sagde at det ville det ikke blive ved med at være og det er også i dag en kendsgerning. Når vi læser om tutankammon og de forskellige Egyptiske faraoer kan vi se at det skete som Herren havde sagt. Egypten var dengang et meget rigt og dygtigt land hvor der var både guld og perler. Tyrus blev helt ødelagt, således at der i dag kun er ruinerne tilbage. Der vil komme tørke, hungersnød og sult i alle lande, men sandsynligvis mest i eu og usa selv om det ikke er en naturlig ting. Tag din bibel og undersøg Jesu død på golgata og opstandelse

 505

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1017-extra-indhold/muligh-et.docx

 

Al synd, der ikke bliver angret og bekendt, bliver stående i regnskabets bøger. Den bliver ikke udslettet, den vil ikke forud komme for dommen for at blive ophævet ved Jesu forsonende blod. Hvert eneste menneskes synder er samlet sammen og vil blive skrevet op med den største nøjagtighed, og lyset fra Guds lov, som trænger gennem alt, vil prøve hver mørkets hemmelighed. I forhold til deres lys, deres muligheder og deres viden om Guds krav vil fordømmelsen ramme dem, der har forkastet Guds nåde.

 

 506

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1006-org/nr2-19marts.pptx

Der er mange der ønsker, at soltilbedernes helligdag, søndag skal være den dag alle helligholder. Her i dette studie kan du se, at mange af de kendte trossamfund også her dette ønske. Den dag Herren har helliget og velsignet, den syvende dag lørdag, men verden ønsker at helligholde den første dag, søndag og derfor ønsker de en lov der påbyder dette, men når denne lov bliver vedtaget vil det medføre så store og alvorlige konsekvenser, at vi ikke kan forestille os det.
Jer 8,6-10 Jeg har lyttet og hørt efter, men de taler ikke sandhed. Ingen angrer sin ondskab og siger: "Hvad har jeg dog gjort?" Alle fortsætter løbet som heste, der styrter fremad i krigen. Endog storken på himlen ved, når tiden er inde; duen og svalen og droslen passer selv tiden, når de skal komme. Men mit folk ved ikke, hvad Herren har krav på.. Hvordan kan I sige: "Vi er vise, vi har Herrens lov hos os"? Nej, skrivernes løgnegriffel har gjort den til løgn. De vise er blevet til skamme, de er grebet af rædsel og bliver fanget. De forkastede Herrens ord, hvad hjælper så deres visdom? Derfor giver jeg deres kvinder til andre og deres marker til nye ejere. Fra den mindste til den største, alle søger uretmæssig vinding; fra profet til præst, alle handler løgnagtigt.


Den syvende dag, kejser Konstantin søndagslov, mange ønsker at få ændret Guds lov, de ti bud, således at den første dag, søndag bliver den syvende dag, dette er det djævlen, den gamle slange ønsker, for at jordens befolkning skal følge ham. Syndfloden ødelagde alt her på jorden, det vil den tørke der kommer også gøre. Mange vil dø af sult og tørst fordi det ikke regner, men de der har valgt Herren vil overleve, men mange millioner vil dø af tørst og sult, ligesom dyrene og planterne. Det vil heller ikke regne i Danmark. Der er mange som ønsker en lov om helligholdelsen af søndagen, de faglige organisationer, biskopper og mange andre ønsker denne lov, der er allerede mange som i dag holder lukket om søndagen, dette er blandt andet paven og den katolske kirke

 507

 Pptx

http://bibel-skolen.org/1006-org/pow-259.pptx

For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber, og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr. Rom 1,21-23
Herren har været og er stadig helt ufattelig langmodig, tålmodig og overbærende med os syndige mennesker, <Joh 3,16> men selv Herren kan ikke holde ud, at blive ved med at se på, at ulydighed, vold, krige, uretfærdighed og ondskab tager til i en sådan grad, at alle former for retfærdighed og kærlighed er forsvundet.


det ny Babylon forsøgte at få befolkningen til at brænde biblen, men de fleste anså biblen som en hellig bog og ville ikke brænde den. EU har vedtaget flere religiøse love, som den katolske kirke og paven har ønsket. Der vil blive mange som bliver mishandlet med totur, og lide martyrdøden. De 12 stjerne er en katolsk ting,
når du bruger dit kreditkort bliver du registeret

 508

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1006-org/pro-3.pptx

I dette studie skal vi se, hvordan det store og stærke Babylonien i dag blot er en ruinhob. På et tidspunkt hvor Babylonien var et af jordens stærkeste og mest fremgangsrige lande, hvor der var fødevare nok, man opfandt alfabetet, måling af tid, slibning af ædelsten og mange andre ting. Der var en voldgrav omkring byen Babylon og en meget bred dobbelt mur. Da forfatteren Herodot besøgte byen undlod han at skrive om dens rigdom og styrke, han mente ikke at nogen ville tro det.
Dette siger Herren, Israels konge, han som løskøber det, Hærskarers Herre: Jeg er den første, og jeg er den sidste, der er ingen anden Gud end mig. Hvem der er som jeg, skal udråbe og fortælle og forelægge mig, hvad der er sket, fra dengang jeg grundlagde et evigt folk. De skal fortælle dem, hvad der skal ske, og hvad der kommer. Es 44,6-7

 

Det var Babylonierne der opfandt alfabetet, udmåling af tid og hvordan man kunne tilslibe ædelsten. Babylon var en stor og stærk by med dobbelte mure, der var meget frugtbart og mange troede derfor ikke på at den ville blive ødelagt. Nu er det kun de vilde dyr der lever der – ruinerne er det eneste der er tilbage og Babylonien vil aldrig blive stor og stærk igen. Guds profetier vil altid gå i opfyldelse, Babylon var en af de syv vidundere

 509

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1006-org/solen.pptx

Salme 146,1-6 Halleluja. Min sjæl, lovpris Herren! Jeg vil lovprise Herren, så længe jeg lever, jeg vil lovsynge min Gud, så længe jeg er til. Stol ikke på stormænd, på mennesker, de kan ikke frelse. De udånder og vender tilbage til jorden, og den dag er deres planer blevet til intet. Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud, hvis håb står til Herren, hans Gud, ham som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, ham som bevarer sin troskab til evig tid,
Nogle klimaforskere giver solen skylden for de klimaændringer vi har. Solen giver både meget store elektriske udladninger og kraftige sol vinde der påvirker jordens klima. Nogle har den opfattelse, at det er den livsstil vi har der er årsag til de klimaændringer der er.

 

der sker mange meget kraftige eksplutioner på solen og nogle af dem forårsager at der sker en stor udledning af eleksitet, mange pletter på solen, der har været meget varmt på Grønland, men isen smelter og mange søer og vandløb udtørrer. De forskellige klimaforskere er meget uenige om hvordan klimaet vil udvikle sig, men det er penge der afgør meget af det de store firmaer og organisationer ønsker en del af kagen. De fleste klimaforskere er enige om klimaproblemerne, men ikke om pengene

 510

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1006-org/youtube-klima.pptx

Det største problem i dag er ikke terrorister, men klimaet. Hvis det fortsætter, vil alt levende dø. Hvorfor forsøger vi ikke at ændre det? Men vi følger djævlen og verdens forslag ikke den plan Herren har givet os i biblen. Planen om at ændre hviledagen fra den 7 dag, lørdag (1mos 2,2-3) til den 1 dag, søndag (Dan 7,25-26) er hovedårsagen.
Es 24,1-6  Herren
hærger jorden og lægger den øde, han får jordskorpen til at sprække og spreder beboerne. Det skal gå præsten som folket, herren som trællen, fruen som trælkvinden, køberen som sælgeren, långiveren som låntageren, ågerkarlen som skyldneren. Jorden lægges fuldstændig øde, den udplyndres helt. Herren har talt dette ord. Jorden sørger og visner, verden sygner hen og visner, himlen og jorden sygner hen. Jorden er vanhelliget af sine beboere, for de har overtrådt lovene, tilsidesat budet og brudt den evige pagt. Derfor skal forbandelse æde jorden og dens beboere bære straffen; derfor svinder jordens beboere ind, kun få bliver tilbage.

 

Det er ikke tenorister eller naturkatastrofer, men klimaet, isen smelter i grønland, nordpolen og sydpolen. Mange søer og floder udtørrer – det er penge der er det afgørende, at isen smelter og at søer og vandløb udtørrer er ikke længere en hemmelighed, men vi ønsker penge og en luksustilværelse og så længe, at vi har disse helt urimelige ønsker vil klimaproblemerne fortsætte med tørke og hungersnød men det er det ny Babylon der bestemmer, men vi kunne have vist det, hvis vi havde undersøgt hvad biblen siger om disse ting – de forskellige klimaforskere og eksperter er meget uenige om hvordan klimaet vil udvikle sig, men biblen kan fortælle det – det er alt sammen en del af verden og det ny Babylons plan – årsagen er den dag Herren har velsignet og helliget den syvende dag, Jesus hvilede i graven denne dag, men verden og EU har ændret kalenderen således at det nu er søndag der er den syvende dag – det er Guds lov, de ti bud der er blevet ændret af det ny Babylon, mange lande er begyndt at have soltilbederenes helligdag som helligdag – paven og mange andre ønsker at der skal komme en lov om dette – men sult og vold vil blive resultatet – hyllerne i forretningerne vil være tomme og for at kunne købe de mest nødvendige fødevare skal man være registeret, sandsynligvis med et mikrochip -

 511

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1007-org/bedrag.pptx

Dan 7,25-26 Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid. Så bliver dommen fældet, og herredømmet bliver taget fra ham og ødelagt og fuldstændig tilintetgjort.
Der var kun nogle få der i 1972 gjorde opmærksom på, at det var en ændring af Guds lov, når man ændrede kalenderen således at søndag blev den syvende dag.

Da der i 1972 blev vedtaget en ændring af kalenderen og Guds lov var der kun nogle få, som gjorde indsigelser, men det var kun den verdslige lov der blev ændret, Guds lov er stadig gældende – det var den katolske kirke, somvar en af de ledende for denne ændring – nogle forretninger blev tvunget til at holde lukket om søndagen

 512

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1007-org/brud.pptx

På et tidspunkt vil du uden tvivl få et tilbud om at blive vaccineret med en meget speciel vaccine der vil medføre, at du vil få det meget bedre, mere energi og kræfter og tænke meget mere klart.
Amos 3,3-7    Følges to mennesker ad, uden at det er aftalt? Brøler en løve i skoven, hvis den ikke har bytte? Knurrer en ungløve i sin hule, uden at den har fanget noget? Falder en fugl til jorden, hvis den ikke er ramt? Klapper en fælde i, hvis der ikke er fangst? Mon der stødes i horn i byen, uden at folk bliver forfærdede? Mon der sker en ulykke i byen, uden at Herren har gjort det? Nej, Gud Herren gør ikke noget, førend han har åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne.
Det vil ikke være din normale læge der tilbyder og anbefaler denne vaccination, men en for dig ukendt. Jeg vil meget advare dig, du MÅ  IKKE  LAD DIG  VACCANIERE. Tro på Jesus og lad ham hjælpe dig, ham kan du stole på og hm kan du have tillid til. Herren skjuler ikke sine planer, men lade alle der viser at det er ham de ønsker at følge, se de planer han har. Der foregår ikke noget bag skærmen de ikke må se. Den gamle slange har derimod meget du ikke må se, og han kryber stadig rundt i alle de kristne menigheder, for at bedrage de der ikke bruger deres bibel. Er du på vagt? Se de 5 DVD om den syvende dag, så vil du ikke være i tvivl mere. Tænk også på, at der pludselig kom en ny pave, hvorfor?

Der vil også i fremtiden blive opfordret til en vaccanasion, som vil gøre dig mere sløv og ude af stand til at tænke klart og tage de bedste og rigtige beslutninger – mange helt usandsynlige ting, som ingen trede kunne ske vil ske – fiks muren mellem øst og vest tyskland fjernes – ugudelighed og umoral vil vokse – den kristne tro vil komme til at ligne verden mere og mere – Bonnevie og Titanus bogrulle vil blive en del af det ny Babylons plan – der vil komme en helt ny form for bibel og alle vil blive opfordret til at blive vaccanaksineret – der er ikke nogen som rigtig advarede mod disse ting – og soltilbederne vil sammen med verden og djævlen mere og mere tage magten – der er ingen der henviser eller undersøger hvad biblen siger om disse ting – køb de 5 dvd om den syvende dag – hvad skete der i virkeligheden da der kom en ny pave – lovløshed og et mikrochip er på vej og du vil blive bedraget fordi du ikke virkelig har undersøgt hvem der er bag og hvad de kan

 513

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1007-org/co2.pptx

Er det CO2 der er årsag til de klimaproblemer vi har? Er det brugen af kul, der er årsagen? Eller er det måske den måde vi lever på der er årsagen? Hjælper det noget at vi nu bruger sparepærer? Er afbrænding af skov, måske en af årsagerne? Eller er det måske penge der er skurken? Uanset hvad der er fortsætter det med at udtørre søer og vandløb og isen fortsætter med at smelte, men hvorfor er der ingen, som undersøger hvad biblen siger om disse ting. Bibel-skolen har lavet et illustreret studie på over fire timer om dette, den vil jeg anbefale dig at se.
Sal 119,124-128   
Vis godhed mod din tjener, og lær mig dine love! Jeg er din tjener, giv mig indsigt, så jeg kan lære dine formaninger at kende. Det er tid at gribe ind, Herre, de har brudt din lov. Derfor elsker jeg dine befalinger mere end det reneste guld. Derfor følger jeg nøje alle dine forordninger, jeg hader alle falskheds veje.

Er det co2 der er årsag til de mange klimaproblemer eller skal vi se i en anden retning – hvis det er rigtig burde vi standse den uhæmmede brug af de ting der er årsag til co2 – den luksus vi ønsker – vi skiftede vore lys pærer ud for at vi kunne få flere lysreklamer og mere unødvendig lys på ringveje og omfartsveje – skovene som kunne hjælpe på co2 dem brænder vi ned og forøger brugen af co2 – klimaforkerne tjener rigtig gode penge ved at give de oplysninger vi ønsker selv om de er forkerte

 514

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1007-org/dhs.pptx

John 14,5-6  Thomas sagde til ham: "Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen?" Jesus sagde til ham: "Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.
Det er kun i biblen du kan finde sandheden om det der vil ske i fremtiden. Herren er den eneste der kan fortælle det. I biblen kan du også læse om livet og den tro der kan frelse dig.

Biblen er Guds troværdige ord og det eneste sted, at vi i dag kan finde troværdige oplysninger om den fremtid vi er en dl af – tag din bibel og se hvad der står i den om dig, din familie og din fremtid, det er på høje tid, i morgen er det måske forsent – her er nogle få vers du bør læse og tænke over -

 515

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1007-org/dk-2.pptx

Åb 18,1-3  Derefter så jeg en anden engel stige ned fra himlen med stor magt, og jorden oplystes af dens glans. Den råbte med kraftig røst: Faldet, ja, faldet er det store Babylon, det er blevet bolig for dæmoner, skjul for alle urene ånder, skjul for alle urene fugle og skjul for alle urene og afskyelige dyr. For alle folkeslag har drukket af hendes utugts harmes vin, jordens konger har bedrevet utugt med hende, og jordens købmænd er blevet rige af hendes overdådige vellevned.
Mange organisationer og trossamfund ønsker en lov om søndagshelligholdelse.

Her kan du læse nogle af de steder der ønsker en lov om søndags helligholdelse

 516

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1007-org/D-kommer.pptx

Her er en oversigt over nogle af dem der ønsker en lov om søndagshelligholdelse.
Han vil sætte sig op imod den almægtige Gud, undertrykke hans udvalgte folk og forsøge at ændre deres love og højtider, og de vil være prisgivet hans magt én tid, to tider og en halv tid. Men så vil retten blive sat, og han vil blive dømt. Magten vil blive taget fra ham, og han vil blive tilintetgjort. Dan 7,25-26
CNA, hvilket er katolikkernes nyhedsbureau.
SPIEGEL, en stor tysk avis.
ZENIT, verden set fra Rom.
EWTN, et katolsk nyhedsbureau.
CNN, en stor TV kanal.
CHRISTIAN TELEGRAPH, en stor kristen avis.
EU, det europæiske fællesskab.
THE TRUMPET, alle disse og mange flere opfordrer til en søndags lov.

Her er flere steder, som arbejder på at få en lov om søndagshelligholdelse, her kan du se at tiden nærmer sig med hastige skridt er du rede for at møde de konsekvenser det vil medføre

 517

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1007-org/dk-ons.pptx

Åb 13,12-17   Det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne; og det får jorden og dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr, det hvis banesår blev lægt. Det gør store tegn, så det endog får ild til at falde fra himlen ned på jorden for øjnene af menneskene. Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværdhugget og kom til live. Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede. Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.
Mange politikere, faglige organisationer og biskopper presser på for at få vedtaget en søndgslov.

Jeg vil ved Guds hjælp forsøge, at give dig så mange citater om dem der arbejder for at få vedtaget en lov om søndagshelligholdelse, således at du ikke kan være i tvivl om af det nu haster med at du bereder dig for dette, de ting der vil ske når søndagsloven bliver vedtaget vil være af en så utænkelige og umenneskelige ting og omfang, at du ikke kan forestille dig det

 518

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1007-org/pow-137.pptx

2Pet 1,19-21    meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksomme på som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter. Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i Skriften; for ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud.
Biblens profetier fortæller dig om fremtiden, men Det Ny Babylon ønsker at du glemmer Jesus og biblen. Djævlen, den gamle slange er meget aktiv fordi han ved at tiden er kort. Djævlen ønsker en lov om søndagshelligholdelse, og at bedrag og vold bliver mere almindelig. Jesus døde for din og min skyld og viser i biblen den vej du skal følge. Hold dig fra vold, umoral og narkotika, men det er det at Det Ny Babylon ønsker at du skal have mere af. Penge har stor magt, derfor ønsker EU at bestemme over dine penge, således at du ikke kan give dem til dem der taler om Jesus. Isen smelter således som Al Gore fortalte i sine foredrag, biskopperne var enige med ham. Ændringen af kalenderen er det første skridt mod en søndags lov.

Dette er måske den sidste advarsel du får, tiden er meget nær sin slutning, hvor du stadig har en mulighed for at forberede dig – tag din bibel og bed inderligt Jesus om at hjælpe dig til at forstå de meget vigtige emner der er i biblen, som f.eks. skabelsen, den undersøgende dom – de falske profeters budskab og registreringen – dyrets mærke. – der er falsk lære i alle de forskellige trossamfund

 519

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1007-org/pow-214.pptx

Når vi ser på, hvad det er der styrer/bestemmer jordens befolknings liv, så er det penge der er den alt afgørende magt. På grund af penge, forurener vi jorden, havet og luften i et sådant omfang, at alt levende snart vil dø, hvis ikke vi begynder at leve på en mere naturlig måde. Isen smelter og klimaet ændrer sig, jordens horoskop se ikke lovende ud. For at kunne få puslespillet til at vise det rigtige billede kræver det, at vi begynder at tænke og leve på en mere naturlig måde. Kong Nebukadaneser var klogere end vor tids klimaforskere, han forlangte at de skulle fortælle ham sandheden, det burde vor tids politikere også forlange, men klimaforskerne tør ikke sige sandheden, den er så frygtlig og umenneskelig, at vi ikke kan forestille os det. Herren Den Almægtige er den eneste der kan fortælle hvad der vil ske i fremtiden, ikke blot om klimaet, men også om alle andre ting. Biblens profetier er pålidelige, det kan vi se ved at undersøge feks profetierne om Babylonien, Egypten og Tyrus. Australien er et meget stort land med meget lange helt lige strækninger.
Dan 2,27-28    Daniel svarede kongen: "Den hemmelighed, som kongen spørger om, kan hverken vismænd, besværgere, mirakelmagere eller himmelgranskere fortælle kongen. Men der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder, og han har meddelt kong Nebukadnesar det, som skal ske ved dagenes ende. Sådan var din drøm og de syner, der gik gennem dit hoved, da du lå på dit leje.

Der er mange meget vigtige forudsigelser i biblen, som fortæller om de ting der vil ske – det er det ny babylon, den gamle slange – dragen der på mange forskellige måder vil bedrage de kristne, som siger at de tror på Jesus, men som alligevel ikke rigtig tror på hverken Jesus eller biblen – EU og verden har overtaget din tro ved du at din kalender er blevet ændret – al gore du skal vaccineres og registreres

 520

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1008-org/pow-205.pptx

Det Ny Babylon er alt det der er imod Jesus. Det er djævlen, den gamle slange der styrer Det Ny Babylon og alle dem der tilhører ham. Jesus opstod den første dag i ugen, søndag der er de hedenske soltilbederes helligdag. Men i din kalender er det ikke længere den første dag, men den syvende. Flertallet ønsker at helligholde denne hedenske helligdag i stedet for den dag Herren har velsignet og helliget.
1Mose 2,2-3 På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte.

Kampen mellem Kristus og satan er endnu ikke afsluttet, men biblen fortæller at Jesus er den stærkeste og at det er ham der vil vinde kampen, hvad med dig hvilken side har du valgt, kan du gøre rede for din tro ud fra biblen – kan du tage din bibel og vise dem der spørger dig hvor din tro er omtalt – de fleste kristne fortæller ikke andre om deres tro på Jesus, det er en hemmelighed, på Jesu tid var det også således, men de besatte gav Jesus den ære han skulle have -

 521

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1008-org/pow-227bxx.pptx

Luk 24,1-7   Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kom kvinderne til graven med de vellugtende salver, som de havde tilberedt. De fandt stenen væltet bort fra graven, og de gik derind, men fandt ikke Herren Jesu legeme. Mens de stod og ikke vidste, hvad de skulle tro, var der med ét foran dem to mænd i lysende klæder. Kvinderne blev forfærdede og bøjede sig med ansigtet mod jorden, men mændene sagde til dem: "Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilæa, og sagde, at Menneskesønnen skulle overgives i syndige menneskers hænder og korsfæstes og opstå på den tredje dag."
Er du klar over, at kalenderen er blevet ændret således at biblens første dag, søndag der også er de hedenske soltilbederes helligdag, nu er den syvende dag. Betyder det noget for dig?

 

Biblen er Guds ord og er troværdig, her kan du læse om hvad dyrets mærke er og om hvad en registering vil betyde – biblen bør tage den plads din avis, mobiltelefonen har – undersøg om den tro du har er den tro der er om det også er den tro Jesus taler om -

 522

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1008-org/pow-262.pptx

Hvem vil du tjene? Hvilken titel ønsker du? Hvad er dit største ønske? For mange er ordene ”Jeg tror på Jesus” blot nogle tomme og intetsigende ord. Hvordan ser du på biblens hviledag? Ved du at det er den eneste dag Herren har velsignet.
1Mose 2,3 Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte.

Den titel jeg ønsker er sjælevinder, er din titel omtalt i biblen, måske er du ligesom mig en der ønsker at afsløre dem der forkynder en falsk lære – hvor mange gange i den sidste måned har du tafet din bibel frem for at fortælle den Herren førte dig sammen med, vist den person de dyrebare vers i din hellige bibel – ved du hvor meget EU bestemmer om din tro – hvem har du valgt at følge Jesus eller verden

 523

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1008-org/pow-269.pptx

Pas på, den mikrochip du vil få tilbudt ved registreringen for at du kan købe det daglige brød, kan du ikke komme af med igen. Registreringen er ikke et spørgsmål om politik eller tro, men om du fortsat vil have Jesus som din frelser.
Åb 13,17
så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.

Om kort tid, skal du vælge om du vil tro på og følge verden eller Jesus, du skal fortælle alle dem du møder om dit valg og hvorfor du har valgt det du har – i verden er der meget tvang, der er meget vi siger at vi er tvunget til, men dette er ikke rigtig, biblen gør det helt klart, at du ikke er tvunget til noget som helst, ja, det er rigtig at de har nogle konsekvenser at sige nej, men er Jesus ikke det værd – det er i dag du skal vælge om du vil følge verden eller Jesus

 524

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1008-org/powe-213.pptx

Rom 2,6-8   Han vil gengælde enhver efter hans gerninger: Dem, der søger herlighed og ære og uforgængelighed ved udholdende at gøre det gode, vil han gengælde med evigt liv; og over dem, der søger deres eget og er ulydige mod sandheden, men lydige mod uretten, kommer vrede og harme.
Biblen er troværdig, hold dig til det der står i den. Der vil snart komme en lov om søndagshelligholdelse. Den gamle slange ønsker at du skal glemme Jesus og himlen og jordens skaber. Det er dig selv der bestemmer hvem du vil tilhøre og tjene. Uanset hvem du vælger har det konsekvenser. Men jeg anbefaler dig at vælge Jesus.

 

Den gamle slange, djævlen, dragen og verden har rigtig meget at tilbyde dig, men Jesus har mere, derfor er det ham du skal vælge – er du rede til ud fra biblen, at vise de skriftsteder der fortæller om din tro og dit valg

 525

 pptx

 http://bibel-skolen.org/1008-org/power-143.pptx

Rom 1,16 For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker.
Jesus Kristus, er Guds søn! Men det er der næsten ingen der fortæller andre, hvorfor ikke? Skammer vi os over at vi tror på Jesus?

 

Se dette studie før du træffer det valg der bestemmer, hvor du skal tilbringe evigheden, der er kun to muligheder enten verden eller Jesus - tag din bibel og bed Jesus om at hjælpe dig med at tage det rigtige valg, du skal vælge nu i dag i morgen kan det være forsent