NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE  51-75

 551

 pptx

 http://bibel-skolen.org/1008-org/power-211.pptx

De åndelige er de oprigtige kristne der lever deres liv sammen med Jesus, det er Jesus der styrer deres liv på alle måder.

 

Hvor gammel er du, er du en voksen der ud fra biblen kan vise hvad du tror på og hvorfor eller er du en lille baby der skal passes og plejes på alle måder, du kan måske kun kravle – du har ikke lært at gå endnu selv om du er mange år i det du kalder troen – måske kan du stadig ikke spise fast føde, men bruger sutflaske – er det en klippe du har bygget dit tros hus på eller er det på sand -

 552

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1008-org/power-212.pptx

For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den.

2 Mos 20,11

 

Hvordan ser du på den skabelsesberetning der er i biblen, tror du på den eller er det en eller anden form for udviklingslære, at du tror på – hvordan har du det med helligdomstjenesten, var det kun noget der var før Jesu fødsel eller er der stadig en tjeneste af Jesus i helligdommen – har Gud en tidsplan for den sidste tid, eller ved han ikke noget om det

 553

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt1-171/1000aar.htm

Mange mennesker tror, at man vil få endnu en chance for at omvende sig under "tusindårsriget", og man kalder det "en ny anledning". Atter andre tror, at for de mennesker, som aldrig har hørt om frelsen, vil dette blive deres første anledning. Bibelen giver ingen støtte for at tro på sådanne anledninger i løbet af de éttusinde år.

 

Begivenheder ved begyndelsen af de ét tusinde år.
1. Jesu genkomst.  Dan 7,13 + Matt 24,30 + Åb 1,7 
2. Store jordskælv og ødelæggende hagl.  Åb 6,12; 8,5; 11,13; 16,18 
3. De døde i troen opstår. 1 Thess 4,16 
4. De retfærdige som lever, bliver forvandlet. 1 Kor 15,51-54 + 1 Thess 4,17 
5. De retfærdige bortrykkes, for at møde Jesus i skyerne. 1 Thess 4,17 
6. De levende, som ikke ville acceptere Jesus, dør, idet Jesus åbenbares.
Es 11,4 + 2 Thess 2,8
7. De døde, som ikke har ville acceptere Jesus, forbliver i gravene.  Åb 20,5 
8. Satan "lænkes." Åb 20,1-3 
9. De frelste føres til Himmelen. 1 Thess 4,17
 

Forhold og begivenheder i de ét tusinde år.
a. De frelste er med i domsafsigelsen over de fortabte.
Luk 22,30 + 1 Kor 6,2 + Åb 20,4 
b. Jorden er øde og tom, den ligger i mørke.  Jer 4,23-28 
c. Der findes ingen mennesker på jorden.  Jer 4,25 
d. Satan og hans engle er tvunget til at blive på jorden, "lænket" til jorden.  2 Pet 2,4 + Åb 20,1

 554

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt1-171/a-glemmer.html

Det var i foråret 1946. Der var ved at blive truffet forberedelser til de planlagte atombombeforsøg ved øen Bikini i det sydlige Stillehav. En ung atomfysiker ved navn Louis Slotin var i færd med at demonstrere et eksperiment. Han havde med held udført det samme eksperiment mange gange tidligere. Men denne dag, lige før han skulle forlade Los Alamos på grund af en anden opgave, ville han gennemgå det en sidste gang.

 

Kunne det tænkes, at universets Gud i et sidste forsøg på at hjælpe vore begrænsede, indsnævrede sind til at forstå, hvad der virkelig skete på Golgata, har tilladt os at pille ved kosmiske kræfter for at give os et ordforråd, som bedre kan forklare det? Golgata synes så langt borte, så helt ude af forbindelse med den rastløse tid, vi lever i. Ganske vist nærer vi som kristen ærbødighed for Golgata. Men for de fleste af os er det ikke meget andet end en andagtsøvelse, som vi udfører ved passende lejligheder, eller når vi er i humør til det. Og når vi standser for at tænke over det, er vi da virkelig klar over, hvad det betyder? Eller hvorfor det måtte ske?

 555

 Pptx

http://bibel-skolen.org/1009-org/dk.pptx

Den romerske kirke har ikke opgivet sit krav om overherredømme, og når verden og de protestantiske kirker acceptere en sabbat, som romerkirken har bestemt og forkastet Bibelens sabbat, så har de praktisk talt accepteret dette.

 

Den katolske kirke er det redskab, at djævlen – verden har brugt til at få indført en falsk hviledag på ugens første dag – den hviledag Herren velsignede og helligede var ugens syvende dag – verden ønsker ikke at helligholde den syvende dag, men den første – år efter år, har jordens befolkning helligholdt den første dag i ugen, soltilbederenes og verdens helligdag og ikke den dag Herren velsignede, den syvende dag

 556

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1009-org/dk10.pptx

her har jeg samlet nogle af de steder, hvor forskellige kristne kirker siger at det er den syvende dag der skal helligholdes, hvis man ønsker at følge Herren – biblen

Med hensyn til forandringen af sabbatten til søndag, tilstår

James Wesberry, som er direktør for The Lord's Day Affiance, en organisation, som har til formål at fremme søndagshellig-holdelse: »At der ikke findes nogen udtalelse fra Jesus eller fra apostlene, der kan bruges til støtte for en sådan forandring.

Harold Lindsay skriver i Christianity Today: »Skriften indeholder intet påbud om at holde søndagen hellig i stedet for lørdagen.

 557

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1009-org/dst.pptx

2Pet 3,10
Men Herrens dag vil komme som en tyv, og da vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det, det er.

 

En af de steder vi får den bedste forståelse af de kristne i den sidste tid er i Jesu lignelse om de ti brudepiger – her er det de to grupper af kristne, som er fremstillet, de der har undersøgt deres tro, ud fra biblen og den gruppe der ikke mente at det var nødvendig –

 

 558

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1009-org/fem-et.pptx

Se og hør offentliggjorde, i modsætning til alle de mange hundrede andre der også modtager TOP HEMMELIGE informationer fra NETS, de oplysninger de fik. Alle de andre holdt disse hemmelige oplysninger tæt ind til kroppen og bruger dem som regel kun til at fremme egne interesser.

 

Det runde bords frimurers sammenslutning, her er alle møder meget hemmelige og bildberggruppens medlemmer er underlagt en strengere tavshedsløfte end nogen top hellelig spion eller militær hemmelighed – se og hør var ikke en del af dette, men nets, der er det ny Babylons hemmelige økonomiske organisation var en meget væsentlig del af det. – om kort tid vil det ny Babylon gå et skridt videre og alle der vil kunne købe de mest fornødne ting af fødevare skal være registeret og have et kort eller et mikrochip, som bevis på at de tilhører verden og ikke Jesus eller Herren den almægtige

 559

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1009-org/klima2.pptx

Jeremiah 30:7. In all history there has never been such a time of terror. It will be a time of trouble for my people Israel. Yet in the end, they will be saved!

 

Dette studie her er på engelsk, her er det kun nogle få af de ting der vil ske i den sidste tid der er nævnt, som tørken, hungersnøden, sulten trængslen uden lige

 560

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1009-org/skab-1.pptx

Åb 4,11
Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få pris og ære og magt; for du har skabt alle ting, af din vilje blev de til og blev skabt.

 

Her ser vi på det solsystem, at vi tilhører, det er det der er omtalt i biblens skabelsesberetning, det meget store univers den anden og den tredje himmel blev skabt længe før den beretning der er i biblen. Vort solsystems skabelse er kun en meget lille del af den galakse, som vi tilhører

 561

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1009-org/skab-2.pptx

Sl 19,2-5
Himlen fortæller om Guds herlighed, hvælvingen beretter om hans hænders værk;
dag forkynder det til dag, nat kundgør det til nat.
Der lyder ingen ord, ingen tale, uden at deres røst høres; deres røst når ud over hele jorden, deres ord til verdens ende.  På himlen har han rejst et telt til solen,

 

Ved at se på nogle af de vers der er i biblen om vort solsystems skabelse kan vi få et virkelig godt billede af hele det uendelig store univers og om Guds uendelige skaber kraft

 562

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt1-171/babylon.html

Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag og stammer, tungemål og folk, og englen sagde med høj røst; Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder.

 

Forkyndelsen vil på mange måder blive fulgt af tegn og undere, ligesom på apostlenes tid. Syge helbredes og onde ånder drives ud. <Apg 3,6 og 5,16 og 9,34 og 28,8> Alle SKAL høre det, INGEN kan sige, at de ikke har hørt dette sidste advarselsbudskab.
At ALLE SKAL HØRE, er ikke det samme som, at alle VIL høre, mange ønsker IKKE at høre dette sidste budskab om, hvem der er den sande Gud, men de SKAL høre det. Med alle menes, alle der ikke før har haft mulighed for at kende det sande evangelium, og advarselen om, ikke at tilbede dyret og tage dets mærke. <Åb 14,9-10>
Med de muligheder der i dag er her i landet, er det svært at se, at der kan være nogen der med rimelighed kan sige, at de ikke har haft mulighed for at kende sandheden om disse ting.
De to vidner, <Åb 11,3-13> vil her under dommen over de levende på en helt speciel måde være dem der kommer mest frem i offentlighedens og mediernes søgelys. Ligesom Elias udfordrede Baals profeter - vil de to vidner udfordre alverdens falske guder ved at sige:
Lad os se hvem der er den sande Gud? <1 Kong 18,17-39>

 563

 htm

 http://bibel-skolen.org/1017-extra-indhold/Jesus-to.docx

Jesus fik sin uddannelse ved hjemmets arne, ikke blot af sine jordiske forældre, men af sin Fader i Himmelen. Da han blev ældre, åbenbarede Gud mere og mere af den store gerning. der ventede ham, men til trods for sit kendskab dertil opførte han sig ikke overlegent. Han voldte aldrig sine forældre sorg og ængstelse ved ikke at vise respekt. Han elskede at ære og adlyde dem. Skønt han ikke var uvidende om sin store mission, rådførte han sig med dem angående deres ønsker og var lydig imod dem.

 

 564

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1001-rekkefolge/fakler/dst-1De1335dage.pptx

Ingen ved hvornår den sidste tid - de 1335 dage begynder. - Loven om søndagshelligholdelse - De tre engles budskab. - Det høje råb - De mange falske profeter og forkyndere. - Undersøg din tro.

 

Hvor lang tid er der endnu – ingen af os ved det, men Herren har givet de oprigtige, de åndelige en lang række oplysninger, om begivenheder der skal ske og ved at se på dem kan vi få et rimeligt godt billede af at der ikke er meget lang tid endnu – i amos kap tre siger Herren at han ikke vil gøre noget før han har fortalt de åndelige det – mange mener at det kun er en meget kort tid der er tilbage, og at de tidsprofetier der er i biblen kun er symbolske og ikke virkelig bogstavelig tid -

 565

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1001-rekkefolge/fakler/dst-2De1290dage.pptx

De 1290 dage begynder - Den undersøgende dom af de levende - De 144.000 - Søndagsloven træder ikraftMidnatsråbet – rystelsen – alle både de oprigtige kristne og alle andre skal en for en frem for Guds undersøgende domstol for at se hvordan hver enkelt person har brugt den tid, de evner og de muligheder Herren har givet hver enkelt.

 

Am 8,11-12

Der skal komme dage, siger Gud Herren, da jeg sender hunger over landet, ikke hunger efter brød eller tørst efter vand, men efter at høre Herrens ord. De skal flakke om fra hav til hav, og fra nord til øst skal de strejfe rundt og søge efter Herrens ord, men de finder det ikke.

 566

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1001-rekkefolge/fakler/dst-3DenforsteTidBegynder.pptx

Den første tid begynder. - De to vidner, er to af de syv menigheder i Åb kap 2 og 3 - begynder på Herrens bud at lukke himlen således at det ikke regner. - Den tørke der nu kommer I de lande der ikke før virkelig har haft tørke, vil medføre trængslen uden lige. - registrering af alle lig dyrets mærke

 

Herren vil vælge det nødvendige antal af de to specielle vidner (menigheder), fra de enkelte lande, der skal advare befolkningen, regeringer og alle andre om de begivenheder der skal ske i den sidste tid. Det er ikke disse vidnernes opgave at forkynde det sande evangelium, det kalder Herren andre til.

 567

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1001-rekkefolge/fakler/dst-4Katastrofer.pptx

Naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer vil betyde, at der kommer helt utænkelige forhold her på jorden. - Krige, vold, meget alvorlige sygdomme, spiritisme hvor mange vil se deres døde familie og venner.

 

Afslutningen på alle ting er nær. Guds dag nærmer sig med raske skridt. Verden er fuld af forbrydelser, angst og sorg. Der er ulykker på land og på hav. Storm og uvejr gør det utrygt for os at være skilt fra Gud et eneste øjeblik. På prøvens dag vil kun de bestå som her i nådetiden lever ved tro. Da skal alt som kan rystes, blive rystet. Men de skal bo i tryghed og ikke rokkes.

 568

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1001-rekkefolge/fakler/dst-5DeToTider.pptx

De to tider begynder. - Både det sande og mange falske evangelier bliver nu forkyndt med stor kraft og I et omfang det aldrig før er set. - Hungersnøden medfører, at mange vil spise uspiselige ting som f.eks. mus, rotter, larver og lignende. - Naturen træer, buske, dyr, fugle og fisk dør på grund af tørken.

 

Rom 10,13-15

for "enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses".

Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker?

Og hvordan skal nogen prædike uden at være udsendt? - som der står skrevet: "Hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab!"

 569

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1001-rekkefolge/fakler/dst-6DenHalveTid.pptx

 

Den halve tid. - der er nu ikke mere en mulighed for frelse. - Der er ikke mere nogen mellemmand - de ti bud - djævlen får gennem spiritisme (åb 13,11-15) mere og mere magt -  og dragen overtager nu lammets (Jesu) plads

 

Vi må i langt større grad leve Gud nær.

I hverdagslivet må der være langt mindre af os selv og meget mere af Jesus Kristus. Vi lever i den vigtigste tid i denne verdens historie. Alle tings ende er nær. Sandet i timeglasset rinder hurtigt ud. Snart vil Jesus sige: "Det er sket." (Åb 21,6).

"Lad den, der øver uret, stadig øve uret, den, der er tilsølet, stadig søle sig til, den retfærdige stadig øve retfærdighed, og den, der er hellig, stadig helliges." (Åb 22,11).

 570

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1001-rekkefolge/fakler/dst-7BasunerneOGplagerne.pptx

De første fire basuner og plager. - En tredjedel af jorden brænder op - En kæmpe sunami går tværs over Atlanterhavet og ødelægger og dræber mange I Brasilien, Mellemamerika og Florida - Dødsdekretet træder nu i kraft - mange vil købe værdiløse afladsbreve, som i den mørke middelalder

 

Det første der sker efter at Jesus har forladt den himmelske helligdom og kastet røgelseskaret er, at der over en tredjedel af jorden vil komme en voldsom byge af hagl, blandet med ild og blod. Dette vil resultere i at alt brænder op i dette område, det vil sige træerne og græsset brænder. En tredjedel af jorden vil blive ramt af denne plage for, at hele jordens befolkning kan blive klar over, at det er Herren den almægtige, Himlen og jordens skaber, der har magten og at det er ham der bestemmer.

 571

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1001-rekkefolge/fakler/dst-8DetForsteVE.pptx

Den femte basun og plage. - Fem måneder hvor ingen der ønsker det kan dø. - mange vil bede bjergene om at falde over sig - mange af de hellige flygter - jakobskampen - de fire engle bliver nu løst og dræber mange millioner

 

De, der ikke vil være selvfornægtende, ydmyge sig over for Gud og bede længe og inderligt om hans velsignelse, vil ikke få den. Kun de færreste ved, hvad det vil sige at kæmpe med Gud. Kun få har følt sjælen hige efter Gud med en længsel og en kraft, som er lige ved at sprænge dem. Når bølger af fortvivlelse, som intet sprog kan beskrive, kommer ind over den bedende, så er det kun de færreste, der med en urokket tro klamrer sig til Guds løfter.

 572

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1001-rekkefolge/fakler/dst-9JesuSynligeKomme.pptx

Den syvende basun og plage - Tegnene I sol, måne og stjerner. - det største jordskælv – fredspagten

 

Lad os nu se på en af de ting mange trossamfund har som tegn på Jesu synlige komme,
tegnene i sol, måne og stjerner.

Åb 6,12-13

Og jeg så: Da Lammet brød det sjette segl, kom der et stort jordskælv, og solen blev sort som en sæk, og hele månen blev som blod, og himlens stjerner faldt ned på jorden, som et figentræ taber sine frugter, når stormen rusker i det.

Det første tegn der her er omtalt er et jordskælv, det samme jordskælv er omtalt under den 7 plage (Åb 16,18)

 573

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1027-illust/skdfb.pptx

Apg 17,11
Disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessaloniki, de modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan.

 

2Tim 3,15-17
og fra barnsben kender du De hellige Skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning.

Jak 1,5
Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den.

 574

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1027-illust/plang.pptx

1972 lykkes det Djævlen, gennem Det Ny Babylon, at få vedtaget en ændring af kalenderen inden for EF. Denne ændring træder i kraft 1 Jan 1973 – Nu er søndag ikke mere den første dag, men den syvende dag

I Himlen skal de frelste være med til at bestemme, straffen over  de der ikke har ønsket at følge Herren.
Og sammen med de trofaste levende vil de nu blive optaget til himlen og jorden bliver nu helt øde og tom. Der er ingen mennesker eller dyr, kun djævlen, der i 1000 år skal se på al den ondskab og ødelæggelse han har forårsaget

 575

 pptx

 http://bibel-skolen.org/1027-illust/en-drom.pptx

Dan 2,2
Så befalede kongen, at mirakelmagerne, besværger, troldmændene og stjernetyderne skulle tilkaldes, for at de kunne fortælle kongen, hvad det var, han havde drømt. De kom og trådte frem for kongen.

 

Dan 2,8-9
Men kongen svarede: "Nu ved jeg med sikkerhed, at I har til hensigt at vinde tid, fordi I har indset, at min beslutning står fast;
hvis I ikke kan gengive drømmen for mig, gælder der kun én lov for jer! I har aftalt at holde mig hen med løgn og bedrag, til der kommer andre tider. Altså: fortæl mig drømmen, så jeg kan vide, at I også kan tyde den!"