NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE   1001-1500

1201

 wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-101.wmv

De tre engles budskab! 1 af 5
Dette er det sidste budskab der bliver givet til denne jords befolkning. Her gives den sidste mulighed for frelse og den sidste advarsel om, de konsekvenser der er ved at vælge verden frem for Jesus.

1202

 wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-102.wmv

 De tre engles budskab! 2 af 5
Den første engels budskab! Under denne engel forkyndes det evige – det sande evangelium for sidste gang for denne jords befolkning. Men denne forkyndelse vil kun ske i nogle få år og vil snart være slut.

1203

 wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-103.wmv

 
De tre engles budskab! 3 af 5
  

Dommens time! Alle, uanset hvem vi er skal frem for Guds domstol, hvor vi skal stå til regnskab for det liv vi har levet. For den måde vi har brugt de evner Gud har givet os på.

1204

 wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-104.wmv

 
De tre engles budskab! 4 af 5

Den undersøgende dom! Det er ikke Jesus der skal have sin sag afgjort, men dig. Jesus hjælper dig i dag, men i dommen er du alene. I dommen er det forsendt at søge Jesus. Søg Jesus nu i dag.

1205

 wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-105.wmv

 De tre engles budskab! 5 af 5
Den anden engels budskab! Er budskabet om, at der er falske profeter, en falsk ubibelsk lære i alle de kristne trossamfund, også i dit. Men ved Guds hjælp behøver du ikke at være en del af denne ubibelske lære – undersøg i dag din tro.

1206

 wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-106.wmv

 Dommens dag! 1 af 6
Det der vil – skal ske! De ting der vil – skal ske er så frygtelige – så rystende, at mange vil dåne – besvime af rædsel når de oplever disse ting ske men Biblen – Jesus har forudsagt det. Er du rede?

1207

 wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-107.wmv

 Dommens dag! 2 af 6
En katastrofe af en uhørt størrelse! Selv meget store jordskælv, store vulkanudbrud eller kæmpemæssige oversvømmelser er for ingenting at regne imod den katastrofe der vil ske når en stor Asteroide rammer jorden.

1208

 wmv 

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-108.wmv

 
Dommens dag! 3 af 6

Meteor og Asteroider er tæt på jorden! Det er sket før, at en asteroide har ramt jorden og det vil ske igen. Når det sker, vil alt liv op jorden blive udslettet. Alt menneske værk brænde op – ligesom det står skrevet i Guds ord.

1209

 wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-109.wmv

 Dommens dag! 4 af 6
Kan det være rigtigt? Ja, det er rigtig! Biblen siger det! Jesus har sagt det. Men alligevel er der kun nogle meget få som tror på det. Det vil komme uventet for de fleste og mange vil besvime af rædsel for det der vil ske.

1210

 wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-110.wmv

 Dommens dag! 5 af 6
Mange vil besvime af rædsel! Den eneste måde du kan undgå at besvime er ved, at du nu ud fra Biblen undersøger din tro. Mange vil tilbyde en betingelsesløs frelse. Men du skal opfylde frelses betingelserne for at blive frelst.

1211

 wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-111.wmv

 Dommens dag! 6 af 6
Opfylder du frelses betingelserne? Både Jesus, disciplene og Paulus forkyndte et budskab om frelse, - men det var en frelse på betingelser. Du skal omvende dig – du skal tro på Jesus – du skal bruge de evner Gud har givet dig, til Guds ære.

1212

 wmv 

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-112.wmv

 Vi ønsker alle sammen at være sunde og raske!
Vi ønsker et godt helbred, ikke blot for os selv, men også for vore børn og familie! Den sikreste vej til dette er at spise den rigtige føde, dette ved de fleste, men alligevel spiser de fleste den forkerte føde, - en unaturlig føde. Alle giver deres bil den rigtige brændstof, men er mindre nøjeregnende med deres legeme.

 1213

 wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-113.wmv

 WTC 1 af 7
Det store bedrag! Der skete rigtig mange falske – urigtige ting i forbindelse med det der skete den 11. Sep. Den rigtig sandhed vil måske aldrig blive kendt, men her i denne film vil vi se på noget af de kendsgerninger der er.

 1214

 wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-114.wmv

 WTC 5 af 7
Nogle af de mange mystiske ting! Tårnene væltede ikke, de faldt sammen stå bjælkerne blev kørt væk før de blev undersøgt. Mange kendte og højtstående personer nåde ikke at komme med flyene. Flere af de såkaldte tenorister lever stadig, ingen terroristorganisation har taget æren for det der skete.

 1215

 wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-115.wmv

 WTC 6 af 7
Fakta og kendsgerninger! Rester af flyene ved de to tårne, men ingen rester ved Pentagon. Alt, elevatorer, telefoner, internettet og mange andre ting virkede efter at flyet havde ramt tårnene. Der havde før været angreb på tårnene, så der var ingen grund til bekymring eller ængstelse.

 1216

 wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-116.wmv

 WTC 2 af 7
Hvorfor skete det der skete den 11. sep.? Spørgsmålet kan besvares med et eneste ord PENGE. Mange af de ting der ikke var mulighed for før den 11. sep. Blev der nu en mulighed for. Krigen mod Irak og Afghanistan, større beskæftigelse på de fabrikker der fremstillede ting til militæret, luftvåben og søværnet.

 1217

 wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-117.wmv

 WTC 4 af 7
Det Ny Babylon! Denne verdensomspændende organisation og magt havde i 2001 et desperat behov for at vise verden, at den havde magt til at gøre det den ønskede, når den ønskede det. Det skulle være både økonomiske og militære mål der skulle rammes World trade center og Pentagon var de perfekte mål.

 1218

 wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-118.wmv

 WTC 3 af 7
En speciel velsignelse ved at studere Åbenbaringen. Åbenbaringens bog er den bog i Biblen der fortæller mest om den sidste tid af denne jords historie, men Det Ny Babylon vil på alle måder søge, at få dig til at tro på de løgn og bedrag der sker. Også angående din tro og din frelse.

 1219

 wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-119.wmv

 
WTC 7 af 7

Hvad sker der med de fire fly? Hvad skete der med passagererne på de fire fly? Se denne film og du vil ikke mere være i tvivl. To ting skal du hele tiden huske på. Det er ”Det Ny Babylon” der er hovedansvarlig for det der sker. Den anden ting er, at det der før var umulig, blev nu mulig.

 1220

 wmv 

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-120.wmv

 Der Står Skrevet!
Jesus henviste altid til biblens ord når han talte med de mennesker han mødte på sin vej, hvordan med os, henviser vi også til biblens ord eller bruger vi vore egne ord?

 1221

 wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-121.wmv

 Hvad står der?
Verden er i dag fyldt med personer, som lover fred, men volden, krigene og ufreden fortsætter. Det eneste sted, hvor man med sikkerhed kan finde sandheden er i Biblen!

 1222

 wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-122.wmv

 Guds ord!
Jesus er klippen, han er Guds ord og det er ham vi altid kan bygge vor tro på!

 1223

 wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-123.wmv

 Guds Stemme!
Gud taler til dig, og hvis du følger de anvisninger og råd han har givet i sit ord, så kan du høre hans stemme tale til dig!

 1224

 wmv 

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-124.wmv

 Hvad med Israel?
Er Jøderne stadig Guds udvalgte folk? Vil alle Jøder blive samlet i Israel? Gælder den gamle pagt, som Herren oprettede med Israel stadig? Eller er der kommet en ny pagt? Har vi – de kristne en helligdom i dag?

 1225

 wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-125.wmv

 Jesus Svarede
Kære ven, lyt til Jesu stemme, du kan hører den over alt, hvis du selv ønsker det. Vis andre at Jesus betyder noget for dig. Fortæl dine kammerater om Jesus!