NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE   101-125

 26

 docx

 http://bibel-skolen.org/1032-extra-sider/fjender.docx

Da Disciplene så, at Jesus ikke befriede sig selv fra sine Fjender, men tillod dem at tage ham, forlod de ham og flyede og lod sin Mester blive alene tilbage. Kristus havde forudset dette Frafald og havde fortalt dem, hvad de vilde gøre, førend det skete, da de spiste Påskelammet. "Se den Time kommer, og er allerede kommen, at I skal adspredes hver til Sit, og forlade mig alene; dog jeg er ikke alene, thi Faderen er ned mig." Joh 16,32.

 

 27

 docx

http://bibel-skolen.org/1032-extra-sider/familie.docx

Ædegilder og brug af nakotika og andre stimolerende stoffer, bliver i stor udstrækning brugt i den kristne verden. Mange afslutter de sidste kostbare timer af deres nådetid i lystighed, fest og fornøjelse, hvor alvorlige tanker ikke tillades adgang, og hvor Jesu Ånd ikke er velkommen. Deres sidste dyre øjeblikke forsvinder, mens hjernen er lammet af tobak og spiritus. Ikke så få går direkte fra lastens huler ind i dødens søvn. De afslutter deres livshistorie blandt lystens og lastens venner, Hvilken opvågnen vil det blive i de uretfærdiges opstandelse!

 

 28

 docx

 http://bibel-skolen.org/1017-extra-indhold/muligh-to.docx

I Kristus var det Guddommelige og det menneskelige forenet. Det Guddommelige blev ikke reduceret til menneskelighed. Det Guddommelige var fortsat Guddommeligt, men ved at være forenet med det Guddommelige, var det menneskelige i stand til at modstå de frygteligste fristelser i ørkenen. Denne verdens fyrste kom til Kristus da han var sulten efter den lange faste og foreslog at han skulle sige til stenene at de skulle blive til brød. Men i Guds plan for menneskers frelse var det forudsat at Kristus skulle lære at føle sult, fattigdom og alle menneskelige erfaringer. Han modstod fristelsen ved den magt som også mennesker har adgang til. Han tog fat i Guds trone. Der findes ikke noget menneske som ved tro på Gud ikke har anledning til at få del i den sande hjælp. Mennesket kan få del i Guddommelig natur. Der findes ikke noget menneske som ikke kan tilkalde hjælp fra himmelen i fristelsens og prøvens stund. Kristus kom for at åbenbare kilden til sin magt, for at mennesker aldrig skulle behøve at stole på deres egne menneskelige muligheder, uden at kunne bede om hjælp.

 

 29

Htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/g8/poj-1.htm

Hvor finder vi denne profeti om Jesus?

 

Du, Betlehem, Efrata, du er lille blandt Judas slægter. Fra dig skal der udgå én, som skal være hersker i Israel; hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage. 

Her kan du teste din viden om mange forskellige emner – mange steder får du tre svarmuligheder, og du skal så vælge den rigtige for at komme videre

 30

Htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/kerlighed/ker-sp1.htm

du kan ikke bevare spørgsmålet her, du skal klikke på linket for at komme ind i programmet

I Joh 15,1 står der: "Større kærlighed har ingen end den ... "

Hvordan lyder fortsættelsen?

#  der elsker sine medmennesker

#  at sætte sit liv til for sine venner

#  der sætter selvet til side og overgiver sig til Gud

 31

Htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/kvin-nav/tdv-kv1.htm


Hvilket navn skal der stå her.
Der er altid fem streger, så antal streger og antal bogstaver passer ikke sammen. Her er det navne på kvinder i Bibelen du skal finde. 


Adam gav sin kvinde navnet -----, for hun blev mor til alle mennesker.
(1 Mos 3,20)

 32

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1010-sunxlordxalle/pptx/5011-Pptx-Filer/adv-303.pptx

Når vi taler om denne Jords sidste tid, så er det tiden før Jesu synlige komme der er tale om. Mange også kristne har en anden tid i tankerne. Her på bibel-skolen bruger vi biblen for at se hvad der menes med den sidste tid.

Når vi ser på Biblens profetier, viser antallet af profetier, at den sidste tid er en af de mest betydningsfulde tider i hele Biblen. Dette kommer blandt andet til udtryk ved at den bog der fortæller mest om den sidste tid, Åbenbaringens bog, er den eneste bog i hele Biblen, at Herren har udtalt en specielt velsignelse over dem der læser, studerer og hører. (Åb 1,3-4)

Når man studerer de ca. 50 profetier, som på en speciel måde har noget med den sidste tid at gøre, kan man placere de forskellige begivenheder på en tidslinje. En tidslinje, som begynder i dag 2009 og som slutter ved Jesu synlige komme i himlens skyer og begyndelsen af de 1.000 år (Åb 1,7: Matt 24,30-31 og Åb 20,2-3)

 33

Pptx

http://bibel-skolen.org/1010-sunxlordxalle/pptx/5011-Pptx-Filer/klima-101.pptx

Hvis du er interesseret i at redde din familie, så skynd dig hen til din videoforhandler og køb den nye video om klimaet ”Sandheden om klimaet!” filmen er på over tre timer, Hvis ikke din videoforhandler har den, kan du købe den på bibel-info@mail.com

         Når du ser denne film vil du blive klar over at både klimaforskere og politikere har set i en forkert retning

 34

Pptx

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/mp3-196.mp3

Den Sidste Advarsel gælder også EU og USA
Der vil ske rigtig mange ting I den sidste tid og tingene vil ske I en meget hurtig rækkefølge. Det meste af det der skal ske, vil komme som en kæmpe stor overraskelse for selv de mest oplyste af jordens befolkning.

 35

Docx

http://bibel-skolen.org/1017-extra-indhold/evner.docx

Tænk på, at du hver dag spinder dig et væv af vaner. Hvis disse vaner er i overensstemmelse med Bibelens forskrifter, kommer du hver dag nærmere Himmelen og vokser i nåde og erkendelse af sandheden, og Gud vil give dig indsigt, ligesom Daniel fik det. Du vil ikke gå på selvtilfredsstillelsens vej Væn dig til streng afholdenhed, og vær nøje med at respektere de love, Gud har givet til at styre din fysiske organisme. Gud har krav på dine evner og kræfter, derfor er det en synd at vise ligegyldighed over for sundhedslovene. Jo bedre du overholder sundhedslovene, des lettere kan du få øje på fristelserne og stå dem imod, og des bedre kan du se de evige værdier. Må Herren hjælpe jer til at gøre det mest mulige ud af de anledninger, I nu har, at I dagligt må vinde nye sejre og til sidst kunne indgå i Guds rige som dem, der har overvundet, ved lammets blod og ved det ord, som de vidnede om!

 

 36

docx

http://bibel-skolen.org/1017-extra-indhold/evner-to.docx

Dit liv, din sjæl, dine kræfter, dine evner, hvad din forstand og dit legeme magter, må du betragte som betroet gods, der skal udnyttes for din Herre, medens du lever. Du skal stå på din anviste plads i Guds store hær og udføre hans plan men hensyn til at frelse din egen sjæl og andres sjæle. Du kan gøre dette ved at leve et principfast kristenliv, ved at lægge alvorlige anstrengelser for dagen, ved i Kristi skole at lære hans veje, hans hensigter og ved at underordne din vilje og din vej under Kristi vilje og vej.

 

 37

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1010-sunxlordxalle/pptx/5011-Pptx-Filer/biblens-profetier.pptx

De to muligheder!

Der er kun to muligheder!
Der er den åndelige og den verdslige!
Men der er uendelig mange under grupper, under dem begge.

Jesus omtalte mange gange disse to muligheder, den første gang var i Mattæus evangeliet
Men han svarede: »Der står skrevet: ›Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.  Matt 4,4

I den åndelige mulighed er der frit valg på alle hylderne!
Der er ingen tvang eller begrænsninger, du har 100% frihed til at vælge lige hvad du har lyst til. MEN uanset hvad du vælger har det konsekvenser!

Velkommen til "Der Står Skrevet"!
Men Jesus svarede ham: »Der står skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene! Luk 4,8
Når det er din tro det gælder, skal du altid spørge, hvor og hvad "Der Står Skrevet”
Jesus har utallige gange advaret alle de der tror på Ham mod de mange der vil forsøge at føre dem vild!
Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. Matt 7,15

 38

docx

http://bibel-skolen.org/1032-extra-sider/adam.docx

Da jøderne forkastede Kristus, forkastede de grundvolden for deres tro. I dag gør kristenheden, som bekender sig til at tro på Kristus, en lignende fejl som den jøderne begik, fordi de forkaster Guds lov. De som siger at Kristus er deres eneste håb, mens de viser foragt for moralloven og profetierne, er ikke bedre stillet end de vantro jøder var. De kan ikke på ret vis kalde synderne til omvendelse, for de kan ikke på en fornuftig måde forklare dem, hvad de skal vende om fra. Når synderen bliver formanet til at vende om fra sin synd, har han ret til at spørge hvad han skal vende sig fra, hvad synd er. De som tror på Guds lov, kan svare at synd er lovbrud. Paulus stadfæster dette når han siger at uden loven ville han ikke have vidst af synden.  

 

 39

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1010-sunxlordxalle/pptx/5011-Pptx-Filer/de2veje.pptx

jeg synes at du skal bruge nogen tid på at tænke over, hvor du og din familie skal tilbringe evigheden -
5Mos 30,19-20

Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer: Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk Herren din Gud, adlyd ham, og hold fast ved ham! Så vil du leve og få et langt liv og bo på den jord, Herren lovede dine fædre Abraham, Isak og Jakob at give dem.

 40

docx

http://bibel-skolen.org/1032-extra-sider/arbejder.docx

Det budskab som forkyndes af den engel som fløj højt oppe under himmelhvælvingen, er et evigt evangelium. Det er det samme evangelium som blev kundgjort i Eden da Gud sagde til slangen: "Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes: Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen." (1Mos 3, 15). Her er det første løfte om en frelser som vil gå ind i kampen, stride mod Satans magt og få magten over ham.

 41

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1010-sunxlordxalle/pptx/5011-Pptx-Filer/detoggruppen.pptx

Et studie af Hans Kjær fra

Http://www.bibel-skolen.com

Loven om søndagshelligholdelse

Og

Loven om regestering.
 
 

Når vi ser på den tidsplanen der er for de begivenheder der ifølge Biblens profetier skal ske "ved dagenes ende", "endetiden", "endetidespunktet", "en fjern fremtid" disse fire udtryk bruges i 1992 oversættelsen af den danske Bibel, om den samme tid.

Her vil jeg kalde det den sidste tid!

Jeg vil gerne gøre det helt klart, at intet menneske, har nogen som helst mulighed for at kunne sætte et årstal på begyndelsen af den sidste tid, men Biblen, sige at det kan ske når som helst.

Alle de profetier der skal ske før den undersøgende dom kan begynde ER SKET. Det er kun Guds helt ufattelige kærlighed til os syndige mennesker, der er årsag til at Jesus ikke allerede er kommet igen. (Matt 24,32) De første to begivenheder der er på denne tidslinje er en vedtagelse af en søndagslov og vedtagelsen af en lov om at alle skal registreres med et mærke (mikrochip) således, at Det Ny Babylon bedre kan styre vort liv.

 42

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/mp3-190.mp3

Loven om helligholdelse af søndagen!
Meget snart, alt tyder på at det vil ske I din levetid, vil der blive vedtaget en lov som påbyder helligholdelse af søndagen, på samme måde som Biblen foreskriver helligholdelsen af den syvende dag. Er du rede for det?

 43

docx

http://bibel-skolen.org/1032-extra-sider/bedehus.docx

Dersom der nogensinde var en tid, da ethvert hus burde være et bedehus, så er det nu. Fritænkeri og vantro tager mere og mere overhånd. Ugudeligheden bliver værre og værre, og som en følge heraf vokser kærligheden kold i mange. Fordærvelse udfylder i levende strømme fra hjertet, og oprør imod vor himmelske fader bryder ud i livet. Ondskaben spreder sine ildelugtende sår over hele sjælen. De moralske kræfter er tagne til fange under synden og bruges kun til tilfredsstillelsen af vanhellige lyster og lidenskaber. Sjælen er bestandig genstand for satans fristelser og bedrag, og medmindre en eller anden mægtig arm udstraktes for at frelse mennesket, vilde dette gå didhen, hvor den faldne erkeengel viser vejen.

 

 44

docx

http://bibel-skolen.org/1032-extra-sider/daniel-aab.docx

Sandhedens store vejmærker som viser os retningen i den profetiske historie, må omhyggeligt værnes, så de ikke bliver revet ned og erstattet med teorier som vil bringe forvirring i stedet for virkeligt lys. Jeg er blevet citeret i forbindelse med de fuldstændigt fejlagtige teorier som er blevet fremstillet om og om igen. De som forfægtede disse teorier, fremholdt skriftsteder, men de anvendte og fortolkede dem forkert. De teorier som blev antaget at være rigtige, var urigtige. Alligevel var der mange som anså dem for at være netop de teorier der burde fremholdes. Daniels og Johannes' profetier må studeres flittigt.

 

 45

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1010-sunxlordxalle/dk-onsker11.pptx

Her kan du se flere forskellige kirker, organasitioner og andre der arbejder på at få vedtager loven om søndagshelligholdelse.

En konference for at genoptage debatten på søndag beskyttelse på europæisk plan vil blive afholdt den 24. marts i Europa-Parlamentet i Bruxelles. Det er arrangeret af MEP'er Thomas Mann (EPP, Tyskland) og Patrizia Toia (S & D, Italien) sammen med Konrad Adenauer Foundation. Adskillige europæiske fagforeninger, civilsamfundsorganisationer og kirker støtter konferencen. László Andor, den nye EU-kommissær for beskæftigelse og sociale anliggender vil tage ordet, samt talrige eksperter og parlamentsmedlemmer.

 46

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1010-sunxlordxalle/dk-onsker22.pptx

Den katolske kirke en af de trossamfund der sammen med flere af de protestanterne og flere organisationer vil gøre alt for at få en lov om helligholdelse af ugens første dag, søndag gjort til den dag alle skal helligholde

Paven erklærer, at det er tid for verden til at vende tilbage til søndag gudstjeneste (Prophetic)
Jun 11, 2012 Søndag lov er næsten her, Hvad mere har vi brug for at se? I en nylig artikel Pave Benedikt sagde at det var tid for verden til at vende tilbage til søndag tilbedelse.
 Begivenheder så klare, at selv en blind kan se det, Søndags loven kommer meget snart!
Apr 23, 2012 Det er en kendsgerning, at søndag loven er så tæt på og så klart, at selv en blind mand kan se det!
Fox News for nylig kørte en artikel med titlen: "Lad os gøre søndag til hviledag, for Guds skyld"

 47

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1010-sunxlordxalle/pptx/5011-Pptx-Filer/wmv-287.pptx

Betydningen af den tredje engels særskilte gerning er ikke blevet forstået. Guds hensigt var, at hans folk skulle have været langt forud for den stilling, som de i dag befinder sig i. Men nu, da tiden for dem til at handle er kommet, må de gøre forberedelsen. Da Den nationale Reformbevægelse begyndte at tilskynde til forholdsregler for indskrænkning af religionsfrihed, skulle de ledende kristne mænd have forstået situationen og gjort et alvorligt arbejde for at modvirke disse bestræbelser.

Den nationale Reformforening vil, når den er fuldt udviklet og kommer til at øve sin magt ved religiøs lovgivning, åbenbare den samme intolerance og undertrykkelse, som var fremherskende i tidligere tider. Menneskelige rådsforsamlinger tilvendte sig den gang guddommelige rettigheder og knuste samvittighedsfriheden under deres despotiske magt. Følgen var fængsel, landsforvisning og død for dem, der modsatte sig deres påbud. Hvis pavevældet eller dets principper på ny opnår magt ad lovgivningens vej, vil forfølgelsens flammer igen blive tændt imod dem, der ikke vil opofre samvittighed og sandhed i eftergivenhed for populære vildfarelser. Dette onde er ved at blive til virkelighed.

 48

 Pptx

 http://bibel-skolen.org/1010-sunxlordxalle/hviledag-11.pptx

Antallet af martyrer vil langt overstige dem der er dræbt i forskellige krige, og de umenneskelige totur disse kristne vil blive udsat for vil blive langt værre end jøderne oplevede under den anden verdens krig.

Mark 13,3-6 Mens han sad på Oliebjerget over for templet, spurgte Peter og Jakob og Johannes og Andreas ham, da de var alene: »Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på, at alt det skal til at fuldendes?« Jesus begyndte så at tale til dem: »Se til, at ingen fører jer vild! Der skal komme mange i mit navn og sige: Det er mig! og de skal føre mange vild.

 49

 Pptx

http://bibel-skolen.org/1010-sunxlordxalle/med-dato.pptx

Her er nogle af de mange udtalelser der er om planerne om at søndag skal være den dag jordens befolkning helligholder.

18 Nov 2008 …
EU skal holde søndagen, siger den katolske kirke
Den katolske kirke ønsker overholdelse af søndag, således som den er nedfældet i EU-lovgivningen. Europa-Parlamentet drøfter ændringer til sin arbejdstidsdirektivet. Vatikanet ønsker en klausul i denne lov, der ville tvinge alle borgere i Den Europæiske Union til at hvile på søndag.
Et fælt socialistisk stykke lovgivning, arbejdstidsdirektivet der i øjeblikket gør det ulovligt for dem, der arbejder, mere end 48 timer om ugen, i EU.
Arbejdere i Storbritannien har i øjeblikket tilladelse til, at fravælge denne bestemmelser.

 50

docx

http://bibel-skolen.org/1032-extra-sider/dig-selv.docx

Til nogle, som stolede på sig selv, at de var retfærdige, og ringeagtede de andre, fortalte han denne lignelse:" Der var to mænd, som gik op til helligdommen for at bede; den ene var en farisæer, og den anden en tolder. Farisæeren trådte frem og bad ved sig selv således: 'Gud! Jeg takker dig, fordi jeg ikke er som de andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, og heller ikke som denne tolder. Jeg faster to gange om ugen, jeg giver tiende af hele min indtægt.' Tolderen derimod stod langt borte og ville ikke engang løfte sine øjne mod himmelen, men slog sig for brystet og sagde: 'Gud! Vær mig synder nådig!'