NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE   1026-1050

 1226

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret3-158/han-fik.HTM

Det var i depressionsårene i 1890erne, og det var ikke så let for Ole at få arbejde, som han havde troet. Man stillede ham altid det samme spørgsmål: 'Hvad kan du?' og det eneste, den unge landmandssøn var dygtig til, var at malke køer og at hyppe kartofler.

 1227

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret3-158/hentyv.html

Dengang boede vi på missionsstationen Bena Bena der lå i det centrale højland på New Guinea. Min far var leder af stedets kostskole, der var omgivet af forrevne bjerge. På sin vis var det et ensomt liv for et missionærbarn. Der var ikke andre missionærer i området, og jeg måtte nøjes med korrespondance undervisning.

 1228

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret3-158/hvad-mener.HTM

Hvad mener I om Kristus?«
Dette er det vigtigste spørgsmål, som mennesker kan blive stillet over for.
Verdens ledende mænd skal tage stilling til mange vigtige problemer i vor tid.

 1229

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret3-158/hvor-bed.HTM

Da vore to sønner var små, indprentede vi dem, at de ikke måtte spise slik mellem måltiderne. En dag »glemte« den yngste det. Hans mor overraskede ham med hånden i kagedåsen. Han blev hurtigt ked at det, især da han fik øje på riset i sin mors hånd. Han gav også udtryk for sin sorg, men det skete lidt sent og under tvivlsomme omstændigheder.

 1230

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret3-158/hvorfor-kun.HTM

Hvorfor har Gud kun givet menneskene en bog med guddommelig åbenbaring? Kunne man ikke med rimelighed have ventet, at han havde givet menneskene flere bøger, så folk i Afrika, Asien, Australien, Europa, Amerika og på øerne i havene havde fået hver sin? Skulle man ikke mene, at der var behov for et stort udvalg af hellige bøger, når der findes så mange nationaliteter, stammer og folkeracer?

 1231

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret3-158/hvtk.htm

Denne beretning er fra Indien, hvor der en dag kom en lille pige til en af de kristne missionsskoler. Hun var fra et hindu-hjem, og kom en morgen til skole sammen med sin far. Da læreren spurgte hvad han ønskede, svarede han, at han ønskede at blive en kristen. Han tog derefter pigens Bibel frem og holdt den op foran læreren og sagde: "Jeg ønsker at blive en af den slags kristne, som denne bog fortæller om"!

 1232

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret3-158/ild-indi.htm


Denne nye verden var en vidunderlig Åbenbaring for Ørne øje. De store bygninger, togene, der for af sted med lynets fart. Bilerne, folkets fremmede sprog, hvilket fantastisk syn.
De gik hen til et hotel og fandt, at der kun var et værelse tilbage, så de måtte dele det samme værelse. Da lyset blev tændt, stod Ørne-øje med åben mund og betragtede vidunderet.

 1233

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret3-158/jernaeg.HTM

 

JERNÆGET!


For mange år siden sendte, var der en prins, som sendte en gave til sin forlovede. Da det kongelige sendebud overrakte gaven til den unge dame, blev hun meget opbragt. Det var et jern æg. Hun kastede det vredt på jorden og skulle lige til at trække sig tilbage til sit værelse, da hun opdagede, at jernægget havde åbnet sig ganske lidt, da det ramte jorden. Hun tog det op og undersøgte det. Indeni var der et kobber æg. Hun undersøgte det nøje, og kom derved til at røre ved en fjeder. Kobberægget sprang op, og indeni lå der et sølvæg. Inde i sølvægget lå der et guldæg, som indeholdt en pragtfuld diamant

 1234

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret3-158/kampen.HTM

Kan vi få hjælp til at blive helliget? Ja, Gud være lovet! Den samme Kristus, som døde for at udslette de synder, som vi begik i fortiden, har takket være sit fuldkomne liv tilvejebragt den styrke og hjælp, vi behøver for at kunne sejre dag for dag.

 1235

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret3-158/Kemper.HTM

Nu var det Erlings Tur at se op. Han sad og læste, men hørte i Almindelighed efter med det ene øre, når noget blev sagt. Hans øjne vendte sig atter til Bogen, men han blev alligevel ved at spekulere på, hvad Faderen vel kunne mene. Der var naturligvis ingen kæmper i vore Dage! Han ventede, til Faderen bladede om til næste Side i Avisen, og stillede så straks sit spørgsmål:

 1236

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret3-158/kilden.HTM

Da Sun Vatsen, som var en politisk leder i Kina i 1912, engang blev spurgt, hvornår den store vækkelse i Kina begyndte, svarede han: »Den begyndte, da Robert Morrison oversatte Bibelen til kinesisk.«

 1237

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret3-158/Knappen.HTM

Marie plejede ofte at sy knapper i bedstefaders tøj og var stolt af at kunne gøre det; men i dag ville hun alligevel hellere blive færdig med sin bog. Modstræbende hentede hun sin sy pose, tog en stor nål og en grov, sort tråd, fandt knappen i lommen og begyndte at sy.

 1238

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret3-158/koko.HTM

Jeg er bange for, at den snart er færdig," sagde dyrlægen, idet han kom ud af kostalden sammen med Dr. Jensen efter at have arbejdet en hel time med en syg Ko. Koen, havde slidt sig løs og var kommen ind i foderrummet, hvor den havde fortæret så meget klid og andet foder, at den ikke kunne mere.

 1239

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret3-158/kristus-igen.HTM

Kristus elsker sine børn her på Jorden. Han ønsker, at de skal være sammen med ham. »For at hvor jeg er, der skal også I være,« siger han. Han glæder sig til den store dag, da hans familie skal samles. Han er gået bort for at berede et sted for os, og han har lovet at komme igen og hente os, og så skal vi altid være sammen med ham. Joh. 14,3.

 1240

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret3-158/kristus.HTM

Guds søn eksisterede, før de vise mænd bragte barnet i Betlehems krybbe gaver, før Noas ark pløjede sig gennem syndflodens oprørte vande, før Adam og Eva blev forvist fra Edens have, før verden kom fra Skaberens hånd. Dette kan vi slutte af en bøn, som Jesus bad:

 1241

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret3-158/ktbtk.HTM

Der kom hurtigt flere arbejdere til. De løftede forsigtigt den tunge træstamme væk fra den unge mands kvæstede legeme. Bent, som nu var bevidstløs, blev forsigtigt båret hen til det nærmeste hus.
Han blev lagt på sengen. Menes man ventede på ambulance. Bent slog langsomt øjnene op.

 1242

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret3-158/levende.HTM

David gav udtryk for et alment menneskeligt ønske, da han råbte til Gud i en af sine salmer: »Skab mig, o Gud, et rent hjerte, given ny, en stadig ånd i mit indre; kast mig ikke bort fra dit åsyn, tag ikke din hellige Ånd fra mig; glæd mig igen med din frelse, giv mig til støtte en villig ånd.« Sl. 51,12-14.

 1243

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret3-158/lfriw.htm

En ny kejser, Karl V, havde besteget Tysklands trone, og Roms udsendinge skyndte sig at overbringe deres lykønskninger og forsøgte at bevæge monarken til at bruge sin magt mod reformationen. På den anden side bønfaldt kurfyrsten af Sachsen, til hvem Karl stod i stor taknemlighedsgæld for sin krone, ham om ikke at foretage sig noget skridt imod Luther, før han havde forhørt ham. Kejseren var således kommet i en meget forvirrende og ubehagelig situation. 

 1244

 htm

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-books/egw-books/IDSLF/DSLF-3.HTM

 Jesus var en ihærdig, flittig arbejder, Aldrig var der blandt menneskerne været nogen, som har så store ansvar; aldrig har nogen båret så tung en byrde af verdens sorg og synd; aldrig har nogen med en så opofrende nidkærhed virket for menneskenes vel. Og dog var han i besiddelse af sundhed. Legemligt såvel som åndeligt repræsenteredes han ved offerlammet, ustraffet og uden lyde. (1Pet 1,19) Legemligt som sjæleligt var han en fremstilling af, hvad Gud havde til hensigt, at mennesker skulle blive lydige ved hans love.

 1245

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret3-158/lkfs.htm

Forrest blandt dem, der fik et kald til at føre kirken fra pavevældets mørke ind i en renere tros lys, stod Martin Luther. Nidkær, brændende og selvopofrende, uden at kende til anden frygt end gudsfrygt. Uden at erkende nogen anden grundvold for den kristentro end den hellige skrift, var Luther netop den mand, der behøvedes. Ved ham fuldførte Gud et stort værk til kirkens reformation og verdens oplysning.

 1246

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret3-158/lykken.HTM

Hvert eneste menneskehjerte har brugt tid, energi og penge for at kunne opleve lykke, og så er det som oftest blot en illusion.
Du har måske heldet med dig, når du går på jagt efter lykke, men det er ikke sikkert, at lykken findes netop der, hvor du regner med at finde den.

 1247

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret3-158/menneske.HTM

Der bleven heftig diskussion. De blev mere og mere ophidsede og var lige ved at komme op at slås, da der kom en fremmed forbi. Da han fik at vide, hvad de var uenige om, foreslog han, at de skulle ride hen og se på våbenskjoldet igen. Det gjorde de. Det viste sig, at begge to havde ret. Ridderne var kommet fra hver sin side. De to sider af våbenskjoldet var ikke ens. De to mænd kendte faktisk kun den halve sandhed.

 1248

 htm

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-books/egw-books/IDSLF/DSLF-5.HTM

 Den lamme fra Kapernaum var en af disse. Ligesom den spedalske havde han tabt alt håb om helbredelse. Hans sygdom var følgen af et syndigt liv, og hans lidelser forbitredes endnu mere ved samvittighedsnag. Forgæves havde han henvendt sig til farisæerne og lægerne om hjælp; de havde erklæret ham for uhelbredelig, de anklagede ham for at være en synder og påstod, at han ville dø under Guds vrede.

 1249

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret3-158/milk.HTM

Men på en særdeles høflig og tiltalende måde holdt den unge kvinde på, at hun ville hente mælkekanden, og den trætte cyklist drak to glas og følte sig meget styrket. Da han havde hvilet og var ved at skulle fortsætte sin vej, gav han den unge kvinde sit kort og sagde: "Dersom De nogen sinde kommer til byen og skulle behøve at konsultere en læge, så vær så venlig at komme op til mig."

 1250

 htm

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-books/egw-books/IDSLF/DSLF-7.HTM

 I sit arbejde for at bringe helbredelse må lægen være en Kristi medarbejder. Frelseren virkede både for sjælen og for legemet. Det evangelium, han lærte, var et budskab om åndeligt liv og legemlig helbredelse. Befrielse fra synd og helbredelse fra sygdom hørt sammen. Den samme gerning er overdraget den kristne læge; han må virke i forening med Kristus for at lindre legemlig og åndelig nød hos sine medmennesker. For de syge skal han være en barmhjertighedens budbærer, der bringer lægedom til det syge legeme og den syndbetyngede sjæl.