NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE   1051-1075

 1251

 htm

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-books/egw-books/MMPB/MMPB%201.HTM

Over fjorten hundrede år før Kristus blev født i Betlehem samledes Israels børn i Sikems skønne dal, og fra bjergene på begge sider hørte man præsteres stemmer, idet de udtalte velsignelsen og forbandelsen "Velsignelsen, hvis I lyder Herren jeres Guds bud, ... og forbandelsen, hvis I ikke lyder." (5Mos 11,27-28). Og således kom bjerget, hvorfra velsignelsens ord lød, til at blive kendt under navnet velsignelsens bjerg.

 1252

 htm

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-books/egw-books/MMPB/MMPB%202.HTM

Om de fattige i ånden siger Jesus: "Himmeriget er deres". Dette rige er ikke et timeligt og jordisk herredømme, således som Kristi tilhørere havde håbet. Kristus var i færd med at oplade sin kær ligheds, sin nådes og sin retfærdigheds åndelige rige for menneskene. Lighed med menneskesønnen udgør Messiasrigets fanemærke. Hans undersåtter er de fattige i ånden, de sagtmodige, de for retfærdigheds skyld forfulgte. Himmeriget er deres. En gerning, der vel endnu ikke er fuldbyrdet, er dog begyndt i dem, og den vil gøre dem "skikkede til at få del i de helliges arvelod i lyset" (Kol. 1,12):

 1253

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret4-159/naglegab.HTM

For nogle år siden gik en venlig gammel mand smilende op og ned ad gaderne i Los Angeles. »Jeg er Jesus Kristus,« sagde han og lagde hænderne på hovedet af de små børn. »Jeg er kommet tilbage til Jorden for at tage mit folk til mig.«

 1254

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret4-159/Nikolaus.HTM

Nå – er du nu også blevet en sjover min lille ven! Denne hest fik jeg ovre på den anden side af åen. Har du måske set den før? svarede den gamle læge venligt, lidet anende, at han selv bar en del af skylden for drengens mangel på god opførsel ved at tiltale ældre personer på en sådan måde.

 1255

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret4-159/noget-nyt.HTM

Det mindede mig om den bibel fra Madagascar, som opbevares i det britiske ske og udenlandske Bibelselskabs interessante samling i Bibelhuset på Queen Victoria Station i London. Under en stor forfølgelse gav dronningen af Madagascar ordrer til, at alle bibler og al anden kristelig litteratur skulle konfiskeres og brændes. I en af landsbyerne besluttede de kristne at redde den eneste bibel, de havde. De blev enige om, at det sikreste skjulested var en kunstig hule, der blev brugt som koppehospital. Da dronningens folk gennemsøgte landsbyen, holdt de sig langt borte fra koppehospitalet, og landsbyens bibel blev reddet.

 1256

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret4-159/nyhed.HTM

Skriftens ord »denne Jesus« siger tydeligt, hvorledes Kristus vil vende tilbage til Jorden. Disciplene og mange andre så Jesu himmelfart. Englene sagde, at han ville komme igen på samme måde. Apg. 1,11.

 1257

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret4-159/profeti.HTM

Vi besøgte Nebbi Vunus i Irak. Vi så ud gennem et lille gittervindue, som indrammede Kuyunjik-højene i det fjerne. Den bibelske profeti gik i opfyldelse lige for øjnene af os. Her var en kendsgerning, som ingen vantro kunne modsige. Højene ved det gamle Nineve står i dag som et tavst, men overbevisende vidnesbyrd om den bibelske profetis pålidelighed.

 1258

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret4-159/retferdig.HTM

Retfærdiggørelse er et stort ord med en meget enkel betydning. Men det er et meget vigtigt ord, for det har med vor fortid og vor frelse at gøre. Når de synder, vi har begået i fortiden, er tilgivet, er vi »retfærdiggjorte.« Apostlen Johannes opsummerer retfærdiggørelsen i disse ord: »Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed.« 1Joh. 1,9.

 1259

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret4-159/rovver.HTM

I de urolige tider under Napoleonskrigene var der en skovvogter ved navn Gunner, der havde opsyn med en vild skovstrækning i de schlesiske Bjerge. Han havde været midlet til, at retfærdighedens hånd omsider ramte en røverbande, der havde hjemsøgt egnen, således at kun bandens anfører endnu var på fri fod. Denne anfører havde svoret hævn over Gunner.

 1260

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret4-159/sejren.HTM

I det åndelige rige gør Kristus det samme for os, som den medfølende kirurg gjorde for patienten med det svage syn - han hjælper os uden vederlag for at helbrede os. Vi fortjener ikke hans hjælp. Vi kan ikke opnå et liv i sejr ved vor egen hjælp. Hjælpen kommer ovenfra - ganske gratis.

 1261

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret4-159/sikker.HTM

Vort møde med Kristus ved vor omvendelse eller den nye fødsel kan have været meget dramatisk, som det var tilfældet med apostlen Paulus på vejen til Damaskus. Du kan også komme i voldsom sindsbevægelse, når Jesus fører dig frem til det punkt, hvor du overgiver dig til ham.

 1262

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret4-159/skuffel.HTM

»Der er ingen grund til at fortsætte,« mumlede han. »Ingen værdsætter mit arbejde. Nu springer jeg i kanalen, og så er det slut. Der er alligevel ingen, som vil savne mig.« Mens den deprimerede unge mand traskede hen ad et smalt dige, som skilte marklodderne, fik han øje på et stykke papir på jorden. Han bukkede sig og samlede det op.

 1263

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret4-159/stedfort.HTM

Guds Ånd retter denne indbydelse til alle mænd og kvinder, unge som gamle, i alle lande og fra alle tidsaldre: »Den, som tørster, skal komme; den, som vil, skal modtage livets vand uforskyldt.« Åb. 22,17.

 1264

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret4-159/stjerneskud.HTM

"Væk, Lasse, nu kommer Bedste."
Lasse logrede godmodigt med halen, men rejste sig langsomt og Ruth fløj ned ad trappen, ud af gadedøren og løb Bedste i møde. Hun nåede lige at møde hende ved det næste hus, og nu fulgtes de to ad, medens solen langsomt dalede ned bag skyerne i vest.

 1265

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret4-159/teater.HTM

Præsten fortsatte: »Der er gudstjeneste for øjeblikket. Kunne De tænke Dem at komme indenfor?« Præsten førte ham ind i det halvmørke kirkerum og anviste ham en plads oppe foran. Da min ven havde bedt en stille bøn, åbnede han øjnene og søgte at vænne sig til halvmørket. Det forekom ham, at han var alene. Så hørte han en stemme messe. Nu fik han øje på en præst oppe på prædikestolen. 

 1266

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret4-159/Thorvald.HTM

Ih! - hvor ville jeg gerne have en sådan plads og kunne tjene lidt! udbrød han og vendte derpå om efter først at være gået døren forbi, strammede sig op, tog hænderne op af lommerne, påtog sig en livlig forretningsmine og trådte ind i butikken.

 1267

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret4-159/trues.HTM

Guds ord taler om en frygtelig hungersnød i fremtiden: »Se, dage skal komme, lyder det fra den Herre Herren, da jeg sender hunger i landet, ikke hunger efter brød, ikke tørst efter vand, men efter at høre Herrens ord. Da vanker de fra hav ti I hav, flakker fra nord til øst for at søge Herrens ord, men finder det ej.« Amos. 8,11-12.

 1268

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret4-159/udholdenhed.HTM

Spændt på svaret så de livlige øjne på sælgeren, og han syntes formelig at synke ned i jorden, da manden på en ikke just venlig måde sagde, at det kunne han ikke. Den skuffede lille dreng så på mig med et svagt forsøg på at smile og forlod butikken. Jeg fulgte efter og indhentede ham.

 1269

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret4-159/ver.HTM

En afrikansk rickshawmand i Johannesburg vidnede om sin tro på Frelserens snare komme ved at klæbe disse tekster på Rickshawens hjul: »Jesus kommer snart igen! Er du rede til at møde ham?« Hvert eneste menneske vil blive stillet over for dette spørgsmål: Er jeg rede til at møde Jesus, når han kommer?

 1270

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret4-159/vidnesbyrd.HTM

Da jeg var i Indien, traf jeg Jadhav. Han var en forhærdet forbryder. Han havde terroriseret hele den landsby, hvor han boede. I et raserianfald dolkede han en mand, så han døde. Jeg traf ham nogen tid efter arrestationen. Da lignede han ikke en tyv eller morder. Han var en stille, beskeden mand og så fredelig ud.

 1271

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret4-159/vinduer.HTM

Vi har måske et vindende væsen, vi er måske i besiddelse af kultur, vi forstår måske at omgås andre mennesker, og vores vandel er måske moralsk korrekt, men det er ikke nok. Vort hjerte, vort liv skal forvandles. Vi skal gennemgå en fuldstændig forandring, før vi er beredt til at komme ind i Himmerigets rige.

 1272

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret4-159/virker.HTM

Vi betragter i almindelighed det ellevte kapitel i Hebræerbrevet som Bibelens store troskapitel. I dette kapitel omtales troen hos nogle af de bedst kendte personer i Bibelen. Vi finder dog også nogle enestående eksempler på tro i det ottende kapitel i Mattæus-evangeliet. Læg mærke til den tillid, som den stakkels spedalske havde:

 1273

 htm

http://www.bibel-skolen.com/aaa-books/egw-books/MMPB/MMPB%203.HTM

Prøvelser, der bæres med tålmodighed, velsignelser, der modtages med taknemmelighed, fristelser, der mandigt bekæmpes, sagtmodighed, venlig hed, barmhjertighed og kærlighed, som vanemæssigt lægges for dagen, disse er de lys, der fremstråler i karakteren i modsætning til mørket i det egoistiske hjerte, hvor livets lys aldrig har skinnet ind.

 1274

 htm

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-books/egw-books/MMPB/MMPB%205.HTM

Vor Frelser gav Herrens bøn to gange, først til den skare, der var til stede ved bjergprædikenen, og dernæst nogle måneder senere til disciplene alene. Disciplene havde for en kort tid ikke været sammen med Herren, og ved deres tilbagekomst fandt de ham fordybet i samtale med Gud. Tilsyneladende uden at lægge mærke til deres tilstedeværelse fortsatte han at bede højt. Frelserens ansigt oplystes af en himmelsk klarhed. Han syntes at befinde sig i den usynliges umiddelbare nærhed, og i hans ord lå der en levende kraft som hos en, der talte med Gud.

 1275

 htm

http://www.bibel-skolen.com/aaa-books/egw-books/MMPB/MMPB%206.HTM

Farisæere tilhørte denne klasse. Når de havde udført deres religiøse handlinger, trådte de ikke frem i ydmyghed under følelsen af deres egen skrøbelighed, taknemmelige for de store fortrin, Gud havde givet dem. De optrådte fulde af åndeligt hovmod, og deres emne var: "Jeg selv, mine følelser, min kundskab, mine veje." Hvad de selv havde opnået, blev det ideal, efter hvilket de dømte andre. Iført egenværdighedens kappe besteg de dommersædet, og det for at kritisere og fordømme.