NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE   1126-1150

 1326

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/faderxvor-118/fv1.htm

Men mon der er nogen, som aldrig i deres Liv har bedet? Jeg tvivler. Det er noget så dybt menneskeligt at strække Armene ud over de Grænser, som er sat for os, og række efter Evigheden, efter den usynlige Verden, efter ham, som råder og som vi er afhængige af.

 1327

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/faderxvor-118/fv2.htm

Det er et stort Spørgsmål, om det egentlig har været Jesu Mening, at Fadervor skulde være en Remse, som vi bruger hver Morgen eller Aften, eller slutter vor øvrige Bøn med, når vi er til Møde, eller desværre i Løbet af en Søndagsgudstjeneste bruger tre Gange, på Prædike stolen til Afslutning på Kirkebønnen, ved Døbefont og Nadverbord. Vi kan ikke sige andet, end at har Folk lært at remse Fadervor, så er det Kirken, der har lært dem det.

 1328

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/faderxvor-118/fv3.htm

Man har brugt Billedet af en Svømmer. Han er i Vandet, omgivet helt, det er hans Element, men Hovedet har han over Vandet, og han kvæles, hvis ikke han kan indånde Luften, den er og så hans Element. Sådan har et troende Menneske det. Vi lever her, her er vort Arbejde, her må vi røre os. Men vi løfter Hovedet op over denne Tilværelse hele Tiden for at indånde himmelsk Luft.

 1329

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/faderxvor-118/fv4.htm

Ske din Vilje! Dermed mener vi Guds Frelsesvilje. Som Luther straks siger i sin Forklaring: Guds gode og nådige Vilje sker vel også uden vor Bøn, men vi beder i denne Bøn, at den også må ske hos os. Det er Guds gode nådige Vilje, vi tænker på. For Gud har også en anden Vilje, at straffe, at lade Retfærdigheden ske Fyldest, ja at hævne. 

 1330

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/faderxvor-118/fv5.htm

Som vi lærte i vort Hjem at sige Tak for Mad, det var en Grundregel, som til sidst virkelig gik ind i os, Maden har vi ikke Krav på, den er værd at sige Tak for, sådan vil Gud, vi skal lære at sige ham Tak. Derfor forklarer Luther Bønnen: Det er, Gud giver dagligt Brød også uden vor Bøn, endog til alle onde Mennesker; men vi beder i denne Bøn, at vi må skønne derpå og modtage vort daglige Brød med Taksigelse.

 1331

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/faderxvor-118/fv6.htm

Forlad os vor Skyld, det vil sige: eftergiv os vor Gæld. Vor Synd er en Gæld, som vi ikke kan betale tilbage. Det er på Grund af den lille Ejendommelighed ved vor Tilværelse, som jeg synes er højst ubehagelig, nemlig at vi ikke kan skrue os tilbage til i Går og gøre om, gøre bedre, hvad vi gjorde galt. Tænk, om vi kunne gå baglæns og så efterhånden vende tilbage til i Går, til i forgårs. Men det kan vi ikke.

 1332

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/faderxvor-118/fv7.htm

Jeg ved godt, hvad Deres Prædikanter vil sige: det er lige meget, hvor stor Kæltring du har været, det regner Gud slet ikke. Men det kalder jeg umoralsk, sagde han med stort Eftertryk.  Men så har man glemt, hvad hvert Barn ved, at Syndernes Forladelse betyder Kamp mod Synden. Hvordan lyder Barnets Bøn hos Fader om Tilgivelse? Den lyder sådan: »Jeg skal aldrig gøre det mere!«

 1333

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/faderxvor-118/fv8.htm

Vi må huske på, at her i Verden har den Onde Forspringet. Vi fødes ind i hans Rige, denne Verden. Hvis ikke Gud griber ind i vort Liv, er vi leveret, fortabt. Her er mere Løgn end Sandhed, og Løgnen er langt interessantere end Sandheden. Løgn kan jo varieres i det uendelige.

 1334

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/forbausendefakt-140/hefte-1x.htm

Nej, det er ikke en atomeksplosion. Det er noget langt vigtigere. Og det kommer. Der er ingen tvivl om det. Guds Ord omtaler det 1.518 gange. De vil blive nødt til at se det i øjnene: Den mest betydningsfulde begivenhed i vor tid Jesu Kristi genkomst til vor jord.

 1335

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dyr-mark/Brugenafmic.html

I USA er man langt fremme med planer om at erstatte sygesikringsbeviset, de forskellige kort til pengeautomater og benzinstandere med et microchips. Det vil have mange fordele f.eks. kan det ikke blive stjålet, man kan ikke glemme eller tabe det og det kan ikke blive misbrugt. Listen af fordele er lang og de fleste vil vælge at få en sådant chips. Dette er IKKE dyrets mærke, men det er med til at bane vejen for dyrets mærke. Når vi først har accepteret en form for

 1336

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/forbausendefakt-140/hefte-3zx.HTM

Hvem er denne bys arkitekt og bygherre?
Hebr 11,16 "men nu var det et bedre fædreland, de længtes efter, nemlig det himmelske. Derfor skammer Gud sig ikke ved dem eller ved at kaldes deres Gud. For han har allerede grundlagt en by til dem."

 1337

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dugfrahim-98x55/dug-9.html

Medens Peter er i vildrede med hvad det han har set betyder, ankommer de mænd Cornelius har sendt af sted. At de ankommer på dette tidspunkt er et bevis på Guds ledelse, hvis de f.eks. Var kommet

 1338

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dyr-mark/Advar-omdr.html

Gud har i alle slægtled ladet sine tjenere gå i rette med synden både i verden og inden for menigheden, men menneskene ønsker kun at høre de blide ord og sætter ikke pris på den rene sandhed.
Adskillige reformatorer besluttede at udvise stor forsigtighed, når de angreb kirkens og landets synder. Men Guds Ånd kom over dem, ligesom den kom over Elias og fik ham til at fordømme en ond konges, og folks synder.  <1 Kong 18,17-21> Når Guds Ånd kom over reformatorerne kunne de heller ikke lade være med at forkynde Bibelens klare ord og de læresætninger, som de tidligere havde været ængstelige for at forkynde. De blev tvungen til nidkært at forkynde sandheden og den fare, som truede jordens befolkning. <2Tin 4,1-4> Uden frygt for følgerne, udtalte disse mænd de ord som Gud gav dem, og folket blev tvungent til at høre på deres advarsler. Den tred

 1339

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/forbausendefakt-140/hefte-6zx.HTM

Søg stadig at vinde Deres ægtefælle på ny.
1Pet 4,8 først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder.
Ordsp 31,28 Hendes sønner rejser sig og priser hende, hendes mand berømmer hende:

 1340

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dyr-mark/dyret-merk.htm

Ingen har endnu fået dyret mærke. Prøvens time er endnu ikke kommet. Der er sande kristne i alle kirkesamfund, også i det katolske. Ingen vil blive fordømt, før de har fået lyset og set, hvad det fjerde b

 1341

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/forbausendefakt-140/hefte-8zx.HTM

Sl 139,1-4 For korlederen. Salme af David. Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står, på lang afstand er du klar over min tanke; du har rede på, om jeg går eller ligger, alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre;

 1342

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/helligdom-151/aanden1.htm

Bibelen åbnes. Bibelen er blevet til ved Åndens inspiration. Derfor er Ånden også dens fortolker. Ånden oplyser hjertets øjne. (Ef. 1,8).  "Guds Helligånd lærer dig på en time mere, end du kan lære af alle verdens store mænd." Ved en åndelig erfaring åbner Bibelen sig på en ny måde. Bibelen bliver en levende bog, en kær bog. Ånden leder til Bibelen, og Bibelen fører os endnu dybere ind i Åndens verden.

 1343

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/hvdkorsf-15/hdbjk-1.htm

Da jeg ikke alene ønskede at foretage en virkelig dybdegående undersøgelse ud fra Bibelen, men også ønskede at høre, hvilke begrundelser der er for at antage de forskellige dage, medførte det at jeg har fået tilsendt materiale fra USA, Norge og Danmark.

 1344

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/hvdkorsf-15/hdbjk-2.htm

Hvornår Jesus opstod, kan vi ikke sige noget om, men det kan godt være sket umiddelbart efter solnedgangen om sabbatten. Men det kan også være sket engang i løbet af natten. <Mark 16,2 og 9 + Luk 24,1 + Joh 20,1>

 1345

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/hvdkorsf-15/hdbjk-3.htm

 Vi er derfor nødt til at se på disse to måder at regne dagene på, på to forskellige opstillinger. Vi har i den første fremstilling (den teoretiske) brugt den bibelske inddeling af dagene. Her i denne opstilling, har vi derfor brugt den inddeling af dage vi bruger i dag.

 1346

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/hvdkorsf-15/hdbjk-4.htm

Jesus ER opstået. <Matt 28,1-8 + Mark 16,1-8 + Luk 24,1-12 + Joh 20,1-10> Der er ikke noget i vejen for at Jesus kan være opstået EFTER solnedgang om aftenen, men det mest sandsynlige er nok at det først skete da jorden skælvede, umiddelbart før en mægtig engel væltede stenen fra graven. <Matt 28,2>

 1347

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/hvdkorsf-15/hdbjk-5.htm

Tidligt om morgenen (fredag)<Joh 18,28> føres Jesus til Pilatus. <Joh 18,28-38> Jøderne ville ikke gå ind i retssalen (borgen). <Joh 18,28> Barabas frigives. <Joh 18,38-40> Jesus piskes. <Joh 19,1-16>

 1348

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/hvdkorsf-15/hdbjk-6.htm

Dette begrundes med, at der f.eks. ved skabelsen er tale om 24 timers døgn.
At der ved skabelsen er tale om 24 timers døgn er ganske rigtigt,

 1349

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/hvdkorsf-15/Hv-dag.htm

Da jeg for nogle måneder siden blev stillet spørgsmålet om, hvilken dag Jesus blev korsfæstet, var jeg som så mange andre ikke i tvivl om, at Jesus var blevet korsfæstet fredag eftermiddag. Men af flere velmenende personer blev jeg gjort opmærksom på, at Jesus IKKE var korsfæstet om fredagen, men om onsdagen. Jeg besluttede derfor, at undersøge om det var fredag, onsdag eller en hel anden dag, at Jesus var, blev korsfæstet på.

 1350

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/hvdkorsf-15/hv-dag2.html

En ting vi skal huske på og som vi skal tage hensyn til når vi ser på tidsforløbet mellem Jesu korsfæstelse og Jesu opstandelse er, at det IKKE er muligt, at blande den verdslige, d.v.s. den vi bruger i dag, og den Bibelske måde at, regne dagenes inddeling på. Vi er derfor nødt til at se på disse to måder at regne dagene på, på to forskellige opstillinger. Vi har i den første fremstilling (den teoretiske) brugt den bibelske inddeling af dagene. Her i denne opstilling, har vi derfor brugt den inddeling af dage vi bruger i dag.