NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE   1151-1175

 1351

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/susi-28/sus1-1.htm

Denne beretning skete, for mange år siden, i en lille fredelig landsby i Texas.

Efter at jernbanen var kommet til byen, var den begyndt at vokse og en stadig strøm af vogne raslede langsomt op og ned ad hovedgaden. Nogle af landsbyens beboere gik i ro og mag hen ad et fortovet, der var lavet af træ. De skulle hen til posthuset for at hente morgenposten.

 1352

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/susi-28/sus1-2.htm

Efter at kirken var blevet reddet, var Susies tro blev mere dyrebar for alle medlemmerne i den lille menighed. Men Gud ønskede at bruge Susie til at lære menigheden og os endnu mere om en naturlig og barnlig tillid. Ved et bedemøde blev man enige om, at de tilstedeværende medlemmer, hver specielt skulle bede for en af byens mest ugudelige og vanskelige personer. Menighedens medlemmer var alle enige om, at de skulle fortsætte med at bede for vedkommende indtil der var sket en ændring i vedkommendes liv.

 1353

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/susi-28/sus1-3.htm

Ved trompetens første lyd var Susie, før nogen anden i lejren, ude af sine tæpper. Efter en hurtigt morgenmad, var vogntoget atter på vej mod skovene mod nord, hvor Susies Far havde fået en stilling som inspektør i en skovhugger-lejr. Susie kørte i den forreste vogn og syntes, det var meget spændende. Den uro og frygt, som var over de voksne, medens de rykkede frem gennem Indianernes område, var ganske fremmed for Susie.

 1354

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/susi-28/sus1-4.htm

Det var en aften, efter at vogntoget havde slået lejr for natten på prærien, og ilden i midten af den rundkreds, som vognene dannede, var døet ud. Vagtposterne havde hver fået tildelt den vagt de skulle holde i nattens løb. Der var ganske stille i den lille lejr. Susie kravlede stille ud af sit tæppe og sneg sig ud af lejren og hen til en lille høj nogle få meter borte. Den store runde Måne smilede til hende, mens hun så tilbage på lejren, som henlå i stille fred.

 1355

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/susi-28/sus1-5.htm

Den store røde hane spankulerede hen over gårdspladsen og sprang op på rækværket, hvor den galede lystigt. Langt borte var der en anden hane, som besvarede dens galen, og en ny dag var på denne måde blevet anmeldt.

 1356

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/susi-28/sus2-1.htm

Joe var klar over faren. Hele natten og hele dagen havde han drevet sit trofaste hundespand fremad med ubarmhjertig fart. Smeen slog han i ansigtet, og vinden piskede om ham, så det tilsidst kneb med at holde fast i slædens håndtag. Det var ved at blive mørkt, men Joe asede beslutsomt videre. Den eneste lyd der hørtes gennem stormen, var sneens knirken under hans fødder, og når den førende hund, Prins, nu og da gøede. Prins syntes at være klar over faren og prøvede på at opmuntre de andre hunde til at følge dens hurtige tempo.

 1357

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/susi-28/sus2-2.htm

Det gik pludselig op for Joe, at hundespandet var standset op, og han vågnede op med et spjæt. Den første svage lysning af daggry oplyste himmelen. Da han så sig omkring for at se, hvor han var, opdagede han, at han befandt sig på en lille bakke. Han blinkede med øjnene, da han fik øje på landskabet i dalen lige foran sig.

 1358

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/susi-28/sus2-3.htm

Susie lænede sig tilbage på det store sæde for at den lange rejse kunne blive så behagelig som muligt. Susie sad tavst i nogle minutter og glædede sig over at hun nu var på vej hjemad, hjem til mor og far og alle vennerne i skovhuggerlejren. Med et fik Susie øje på en venlige dame ikke langt fra hende.

 1359

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/susi-28/sus2-4.htm

Der var kommet en mærkelig, fremmed mand til byen. Han var pludselig dukket op på Grahams kontor og havde fortalt, at han havde til hensigt at blive i skovhuggernes lejrby nogle dage. Der var ikke noget hotel i lejren; derfor inviterede Hr Graham, med Canadiernes sædvanlige gæstfrihed ham venligt til at bo i hans hjem. Da de sad og spiste aftensmad, fortalte manden, at han var linedanser, og at han på fredag ville spænde en ståltrosse hen over selvmordskløften og spadsere hen over den gabende afgrund på ståltrossen.

 1360

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/susi-28/sus2-5.htm

"Det fremgår tydeligt af Guds ords lære om den nytestamentlige menighed," sagde prædikanten, "at dens medlemmer udelukkende bestod af mennesker, der havde antaget Jesus Kristus, som deres personlige frelser og troede på Jesus Kristus. Men jeg ønsker også at understrege, at alle de, som troede, blev døbt og sluttede sig til menigheden. Men andre ord, at være medlem af menigheden er kun for troende, der bekender sig til at tro på Jesus. Alle troende, der bekende sig til Jesus Kristus burde lade sig døbe og slutte sig til menigheden."

 1361

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/susi-28/sus3-1.htm

Siden den dag tilbragte de meget tid sammen for at bede og læse i bibelen. Susie og John bleve på den måde knyttet meget stærkt til hinanden, men de skulle snart opdage, at der var mange hårde prøvelser, som ventede dem, og de måtte sande ordene om, at jo mere en kristen forsøger at leve for Herren, desto større bliver Satans modstand.

 1362

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/susi-28/sus3-2.htm

I frikvarteret samme eftermiddag samledes Vagn og to af hans kammerater i det ene hjørne af legepladsen. De var ivrige efter at høre, hvad deres helt havde at sige. Vagn var rasende. Jeg vil sige jer, jeg hader denne lille John ... Han beder for mig, siger han. Han skulle hellere bede for sig selv, eller jeg skal banke indvoldene ud af ham.

 1363

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/susi-28/sus3-3.htm

Omsider blev de genoplivet ved den renere luft helt nede ved jorden. De begyndte langsomt at røre på sig. Vagn satte sig op og hostede voldsomt. Hør, vinden, råbte han, den blæser ilden denne vej. Jeg kan ikke ånde længere nu, og det er alt sammen jeres skyld. Det er jer, der er skyld i, at jeg er her.

 1364

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/susi-28/sus3-4.htm

Susie og John mødtes hver aften under den gamle eg for at bede for Vagn. Han måtte ligge i sengen i lang tid. Hans forstuvede ankel var ikke blevet bedre af, at han prøvede at gå på foden, han måtte derfor ligge med benet i skinner i flere uger. Susie og John standsede og besøgte ham hver eftermiddag på vejen hjem fra skolen. De hjalp ham med hans skolearbejde, så han ikke kom for langt bagud i forhold til de andre i klassen.

 1365

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/susi-28/sus4-1.htm

Det var fint vejr, og selv fuglene syntes at kvidre usædvanligt meget. Det syntes for Susie og John, som om deres bøn blev båret op for nådens trone på sangens vinger, medens fuglesangen fyldte den lille plads omkring kirken. De begav sig afsted til skole, medens deres hjerter jublede af glæde. Susies øjne strålede af glæde. Er det ikke vidunderligt at tilhøre Jesus? udbrød hun.

 1366

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/susi-28/sus4-2.htm

En dag kort tid efter, at Vagn modigt havde bekendt sin Frelsers navn, fik Simon øje på Susie, John og Vagn, som stod og talte sammen i skolegården. Han så sig om for at hente moralsk støtte hos en af sine tilhængere, men han kunne ikke se nogen af dem. Han tøvede lidt, men så gik han med hoven mine over imod de tre. Og henvendt til Vagn sagde han hånligt, Nå, så du er blevet religiøs det ville jeg aldrig have troet om dig.

 1367

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/susi-28/sus4-3.htm

Det første, han indprentede ethvert nyt medlem af banden var: At de ikke måtte have noget af det pjattede søndagsskolevrøvl at gøre. De der slutter sig til min bande, skal du holder op med at gå i søndagsskole.  

 1368

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/susi-28/sus4-4.htm

Alt gik godt på savmøllen. Der blev gjort gode forretninger med stor fortjeneste. Herr Graham gik en tur rundt på savmøllen og så, om alt var i orden. Derefter gik han ind på sit private kontor med et veltilfreds smil. Han sad ved skrivebordet i flere minutter i dybe tanker. Så løftede han stille sit hjerte til Gud med tak for hans forunderlige omsorg, mens han tænkte på deres rejse fra Texas langt mod nord for mange måneder siden. Pludselig gled der en skygge over hans ansigt, medens en forudanelse om en truende ulykke kom over ham. Netop da fløj døren op, og Susie kom styrtende ind på kontoret.

 1369

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/susi-28/sus5-1.htm

Åh, undskyld, jeg glemte at fortælle, hvem John og Susie er, og hvis du ikke har læst de andre Susie bøger, ved du selvfølgelig ikke, hvem de er. Men det er altså to rigtig gode venner, der fortæller alle og enhver, om Jesus, og de formåede at bryde sammenholdet i Simons bande, der bestod af en samling slemme drenge. Ved at samlede gloende kul på deres hoveder og fik de bandens anførere til at tro på Jesus

 1370

 htm

mhttp://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/susi-28/sus5-2.htm

Susie lagde sig straks på knæ ved stolen og syntes fuldstændig at glemme sine farlige omgivel ser, medens hun bad: Tak, kære Gud, fordi du har våget over mig hele dagen, og tak fordi du også er her hos mig hele tiden og passer på mig. Kære Gud, hjælp mor og far til ikke at være bange for mig, og hjælp dem til at stole på, at du passer på mig .... Tak fordi du gav din søn Jesus til at dø på korset for min synd, 

 1371

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/susi-28/sus5-3.htm

Efter som den ene time gik efter den anden, faldt vejen mere og mere sammen med landskabet, og skovbevoksningen blev tættere. Til sidst kom de til en sumpet egn, hvor politimesteren gjorde tegn til, at de skulle standse.

 1372

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/susi-28/sus5-4.htm

Peter kæmpede med at holde modet oppe. Nu ved jeg, hvad jeg vil, sagde han, jeg vil lade dig se denne tapre lille pige, som kalder sig en kristen, dø. Så kan du selv se, hvad det er for noget vrøvl.

 1373

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/susi-28/sus6-1og2.htm

Der var kun eet, der optog John nu - det var orkesteret, de prangende uniformer, klovnerne og alt det andet, som hørte med til et sådant optog. Det var, som om han levede i en hel anden verden, og han blev pludselig klar over, hvor opsat han var på det. "Skal du med, Susie?" spurgte han ivrigt.

 1374

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/susi-28/sus6-3.htm

"Det var ikke meningen at gøre det så slemt." Det var Susies stemme - det var han sikker på. Der lød mere latter. En lille buttet hånd klappede ham på ryggen. "Det må være den spøgelsesforestilling, der har fået det til at virke så kraftigt." Det var Johns stemme.

 1375

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/susi-28/sus6-4.htm

I skolen den næste dag samlede han stadig børnenes opmærksomhed om sig på legepladsen med sine ivrige forklaringer om forestillingen. "Jeg skal lige love for, at det var mægtigt spændende!"