NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE  1176-1200

 1376

wmv

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/biblen-169/studiex11.html

Geologer hævder at finde beviser i selve jorden på, at den er meget ældre, end den mosaiske beretning fortæller os. Menneske og dyreknogler, våben, forstenede træer osv. af meget større omfang end dem, der eksisterer nu eller har eksisteret i tusinder af år, er blevet fundet. Heraf slutter man, at jorden var befolket længe før den tid, der omtales i skabelsesberetningen, og af en menneskerace, der var meget større end nutidens mennesker. Sådanne ræsonnementer har fået mange, der bekender sig til at tro på bibelen, til at antage den teori, at skabelsesdagene var uendelig lange tidsperioder

 1377

Wmv

 http://bibel-skolen.com/you-tube/film301-320/wmv-302.wmv


Tørke og sult i Danmark.

Afgrøderne vil visne og dør fordi det ikke regner træerne vil visne, vandløbene vil udtørre ligesom det er sket andre steder. Besøg www.klimaet.com og se hvordan du og din familie kan overleve.

 1378

Wmv

 http://bibel-skolen.com/you-tube/film301-320/wmv-303.wmv

Klimaforskerne er meget uenige!
Se filmen – Sandheden om klimaet – denne film vil chokere dig. Hvordan vil det blive her i Danmark når himlen lukkes så det ikke regner ligesom på Elias tid.

 1379

Wmv

 http://bibel-skolen.com/you-tube/film301-320/wmv-304.wmv

Det står skrevet.
Hold dig til Guds ord og følg de anvisninger Jesus giver. Flertallet af kristne tror mere på det trossamfund de tilhører og deres præst, end på biblen og Jesu ord. Undersøg din tro, ud fra biblen, medens du endnu kan. Om kort tid vil det ikke være muligt at vende om, det var forsendt at de 5 brudepiger begyndte at undersøge deres tro Matt 25,1-12 Jesus kendte dem ikke, hvad med dig?

 1380

Wmv

 http://bibel-skolen.com/you-tube/film301-320/wmv-305.wmv

Guds lov!
Hvor mange kristne følger de anvisninger og regler der er omtalt i Guds lov? Flertallet tror ikke på Guds lov, de mener at den ikke gælder for dem. Men de glemmer, at uden Guds lov er der ingen synd, og det er netop det at Djævlen ønsker at vi skal tro.

 1381

Wmv

 http://bibel-skolen.com/you-tube/film301-320/wmv-306.wmv


Lucifer – Djævlen.

Rigtig mange kristne tror ikke, at Djævlen eksisterer. Men se denne film og undersøg det ud fra din bibel. Sammenlign skriftsted med skriftsted. Lad det være Guds ord der oplyser din sjæl. Følg Jesus! Djævlen er rasende, han ved at der kun er kort tid, at Jesu kommer igen for at hente dem der i deres liv viser, at de tror på ham.

 1382

Wmv

 http://bibel-skolen.com/you-tube/film301-320/wmv-307.wmv

Skabelse eller en udvikling.
Tror du på den skabelsesberetning om en skabelse på syv almindelig dage og at mennesket blev skabt af Gud i hans billede? De fleste kristne tror ikke på dette. Denne film her vil give dig noget at tænke på! Tør du se den?

 1383

Wmv

 http://bibel-skolen.com/you-tube/film301-320/wmv-308.wmv


Esajas 24,5.

Guds lov er stadig gyldig! Jesus sagde, at Guds lov ville bestå! Men Djævlen har gennem Det Ny Babylon, ændret Guds lov. Hverken præst eller politiker er klar over dette, selv om det netop er det der er årsag til de problemer der er i verden i dag.

 1384

Wmv

 http://bibel-skolen.com/you-tube/film301-320/wmv-309.wmv

Nogle vil brænde biblen!
Mange ønsker ikke at følge det Jesus har sagt eller det der står i biblen. Derfor er der i dag mange tusinde som uden at de ved det tilbeder Djævlen, enten ved at bruge EU symbolet eller ved at hellige solgudens dag. Selv om de fleste er imod overvågning, accepterer de det alligevel, når det er en fordel for dem.

 1385

Wmv

 http://bibel-skolen.com/you-tube/film301-320/wmv-310.wmv

De der ikke tror på biblen.
Biblen er en meget speciel bog, men det er flertallet af kristne ikke klar over, selv om astronomerne for mange år siden har bekræftet biblens ord om stjernerne. På Noahs tid tilintetgjorde Herren jorden – det vil han gøre igen, ikke med vand, men med tørke.

 1386

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/profeti-taler/prof-1.html

Georg Emerson vendte sig til sin Fader og pegede ivrigt på en Annonce, han netop havde læst. Der var Forbavselse i hans Stemme, da han sagde: "Læs det, Far." Faderen tog Avisen og læste' højt; under Læsningen blev hans Tone mere og mere spottende og kynisk.

 1387

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/profeti-taler/prof-2.html

"Det eneste, jeg vil bede Dem om," sagde han roligt, "er, at De siger Deres Navn, gør Deres Udtalelser korte og holder Dem til Emnet. Dette gælder også de efterfølgende Talere. Og så vil jeg gerne høre, hvad De har at sige."

 1388

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/profeti-taler/prof-3.html

De skal ødelægge Murene om Tyrus og nedbryde dens Tårne; og jeg vil bortfeje dens Støv af den og gøre den til en solbrændt Klippe. Den skal blive til at udbrede Fiskegarn på midt i Havet; thi jeg har talt det, siger den Herre, Herre ... og de skal kaste dine Stene og dit Tømmer og dit Støv midt ud i Vandet ... Jeg vil gøre dig til en solbrændt Klippe, du skal blive til at udbrede Fiskegarn på; du skal ikke ydermere bygges; thi jeg Herren, jeg har talt det, siger den Herre, Herre. Ezekiel 26,4-14.

 1389

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/profeti-taler/prof-4.html

Og dog ved De, at medens Fortid og Nutid afgiver deres Skatte, er Fremtiden spottende tavs. Håbet kan længselsfuldt forestille sig, hvad Fremtiden indeholder; Fortvivlelsen kan frygte det; Skarpsindighed kan slutte sig til, hvad den burde bringe; men Menneskets Tanke alene har aldrig gennemtrængt Fremtidens tykke, tunge Tæppe.

 1390

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/profeti-taler/prof-5.html

Kejserens Paladser ligger øde. Romerriget er sunket hen i Glemsel; Navnene på dets Regenter er glemt eller huskes kun for deres berygtede Egenskaber. Jernriget, som Daniel forudsagde, er blevet splittet og delt og har ikke fået nogen Efterfølger.

 1391

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/profeti-taler/prof-6.html

Se på det mægtige Babylon på Ærens Tinde. Det var en By, som syntes bestemt til at eksistere evigt. Den "gyldne Stad" var blevet mægtigere og mægtigere, indtil den var blevet et Under for hele Oldtiden.

 1392

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/profeti-taler/prof-7.html

Når alt kommer til alt, skulle det være en let Sag for de vantro at modbevise Bibelen, hvis de mente det halvt så alvorligt, som de gerne vil have os til at tro. De behøvede blot at genopbygge Tyrus eller Babylon eller Ninive; for Gud har sagt, at disse Byer aldrig mere vil få Indbyggere, og han udfordrede Verden til at modbevise hans" Ord.

 1393

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/profeti-taler/prof-8.html

Blandt de først ankomne var Hr. og Fru Emerson, ledsaget af Georg og Lucy. Men der var dog allerede andre til Stede i Salen, som sad og alvorligt diskuterede de Ting, der var fremkommet i de tidligere Foredrag.

 1394

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/profeti-taler/prof-9.html

Jeg har lagt Mærke til, sagde Fru Emerson, "at Hr. Dare hidtil har holdt, hvad han har lovet - ja, endnu mere, end man kunne vente af hans Ord. Jeg er sikker på, at han vil fremføre ledende, velkendte Tvivlere for at bevise sin Påstand."

 1395

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/profeti-taler/prof-10.html

Tilhørerne samledes tidligt til det sidste Møde i Rækken. Samtalens Summen viste tydeligt den stærke Interesse. På forskellige Steder i Salen var små Grupper ivrigt optaget af livlig Diskussion.

 1396

 htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/jesu-gk/Kom-1.htm

 

HVOR STÅR DET?
Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er.

 1397

 htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/BILLE/bisp1.html

1Mos 1,26 Gud sagde: "Lad … skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden."

Hvem var det der skabte mennesket?

 1398

 htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/OPHOJ/wwsp1.html


Joh 3,14 Og ligesom … ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes,

Hvem var det der ophøjede slangen i ørkenen?

 1399

 htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/TILBED/sssp1.html

Luk 4,8 Men Jesus svarede ham: "Der står skrevet: 'Du skal tilbede … din Gud og tjene ham alene.' "

Hvem er det at Jesus siger, at vi skal tilbede?

 1400

 htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/hsd/hsd-1spx.htm

Hvor står det?


Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det! Derfor kender verden ikke os, fordi den ikke kender ham.