NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE   1201-1225

1401

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/troensxhelte-36/will-carey.htm

Han elskede at farte omkring i mark og skov og kunne sidde i timevis i et træ og se på fuglene, når de fløj ud og ind af deres reder. Hans værelse var fyldt med alt muligt, som han havde slæbt med hjem: fugleæg, fuglebur, bur med hvide mus, blomster og sjældne stene. På hylder og i skuffer havde han æsker med insekter. Han studerede deres udvikling fra æg og til larve, fra larve til puppe og fra puppe til sommerfugl.

1402

 htm

  http://bibel-skolen.com/aaa-studier/falskeprof-138/falske-pro3.html

Dette siger Gud Herren: Ve de tåbelige profeter, som følger egen indskydelse uden at have haft syner. Israel, dine profeter er som ræve i ruinerne. I har hverken stillet jer op i murbruddene eller rejst gærde om Israels hus, så det kunne holde stand i krigen på Herrens dag. Deres syner var falske og deres spådomme løgn, når de sagde: "Herren siger", for Herren havde ikke sendt dem. Alligevel ventede de, at det skulle gå i opfyldelse. Var det ikke falske syner, I skuede? Var det ikke løgnespådomme, I kom med? I sagde: "Herren siger", men jeg havde ikke talt noget. Ez 13,3-7

   

1403

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/troensxhelte-36/thoppenberg.html

I sin erindringsbog Afrika has My Heart fortæller han, at han sammen med sine forældre og søskende plejede at komme i kirke om søndagen.

Da faderen var noget tunghør, plejede familien at sidde på forreste bænk lige under prædikestolen.

1404

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/troensxhelte-36/th-kristensen.html

Nordeuropæiske Division med hovedkvarter i England at kalde den 52-årige Thorvald Kristensen uden erfaring i missionstjeneste i den tredje verden til leder for 9 lande i Vestafrika. Det var endnu mere modigt af danskeren at tage imod dette kald. Men det skulle vise sig, at Thorvald Kristensen var manden for opgaven.

1405

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/troensxhelte-36/ro-morri.htm

Hans far var landarbejder og boede i en lille hytte med et eneste rum, der havde et lille vindueshul i den ene væg. På den ene side fyldte den store "familieseng" det meste af pladsen - på den anden stod et par køer og gumlede.
Her lærte den vordende Kinamissionær at gå. Her sad han på mors skød og lyttede, når hun fortalte eventyr eller de skønne fortællinger fra Bibelen. Her lærte han at folde sine hænder i bøn.

1406

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/troensxhelte-36/nommesen.HTM

Ludvig blev født 1834, samme år to amerikanske missionærer segnede for de vilde kannibalers spyd i Batak-landet på Sumatra. Hans fattige barndomshjem lå ude på øen Nordstrand, - udenfor vestkysten af Slesvig. Øen var Dansk dengang. Ludvid var en vild og ustyrlig dreng i hjem og i skole. I 12 års alderen blev han kørt over, og det så ud til, at han ville blive krøbling resten af sit liv.

1407

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/troensxhelte-36/moffat.htm

Robert Moffat blev født i Skotland 1795. Han fik ikke megen skolegang og måtte tidligt arbejde meget hårdt. Det var nok hans mor, der satte de dybeste mærker i hans sind. De lage vinteraftener måtte børnene sy og strikke, medens mor læste op af et missionsblad.
I 1812 var Robert udlært som gartner og tog plads i England. Da mor fulgte ham til båden, spurgte hun, om han ville love hende noget. Jo, men han ville først vide, hvad det var. Men det ville mor ikke sige - og da han så tårerne i hendes øjne, sagde han: "Bed om hvad du vil, og jeg skal gøre det."

1408

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/troensxhelte-36/mackay.HTM

Hans far var præst og var meget interesseret i missionen og opdagelsesrejser. På væggen i sit kontor havde han et stort afrikakort. På den tid var det stort set bare kystlinien, som var afmærket, men præsten tegnede selv søer og floder ind på kortet og skrev navnene på alt det nye, efter som opdagelserne skred frem.

1409

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/falskeprof-138/falske-pro2.html

Den dag i dag forsøger Satan at besejre menneskene, på samme måde som vore første forældre, nemlig ved at rokke ved vor tillid til Skaberen, og ved at få os til at tvivle på Guds visdom og Guds lovs retfærdighed. Den store bedrager forsøger at tilskrive vor himmelske Fader sin egen frygtelige grusomhed, for selv at virke som den, der med urette blev bortvist fra Himmelen, fordi han ikke ville underkaste sig en så uretfærdig herre.

1410

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/troensxhelte-36/livingst.HTM

David Livingstone blev født i Blantyre, en forstad til Glasgow i Skotland, hvor faderen var tehandler. I 10 års alderen begyndte David i en bomuldsfabrik. Arbejdstiden var fra kl. 6 morgen til 8 aften. Derefter gik han på aftenskole til kl. 10, og siden læste han i sine bøger, til mor tog dem fra ham og slukkede lyset. Rejsebeskrivelser og videnskabelige bøger var hans kæreste læsning. Hans far var bange for, at han tog skade af de videnskabelige bøger, og ville tvinge ham til at læse religiøse bøger.

1411

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dyr-mark/om-dyret.htm

Men mange mener, at dyrets mærke også er omtalt i mange andre vers, men dette vil i de fleste tilfælde blive et fortolkningsspørgsmål. De ovennævnte seks vers er de eneste i hele Bibelen, hvor enhver, uanset hvilken form for fortolkning vedkommende end måtte benytte sig af, må erkende at der er tale om dyrets mærke.

1412

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/troensxhelte-36/john-paton.HTM

Så snart en dreng på Ny Hebriderne var gammel nok, lærte hans far ham at kaste sit spyd og skyde med pile. Han lærte, hvordan han skulle slå en anden ihjel med en kølle, og hvordan man bruger en tomahawk - og det var alt, hvad han lærte. Så det var ikke så mærkeligt, at det eneste, drengene havde lyst til, når de blev store, var at slås.

 1413

 htm

 http://bibel-skolen.com/skriftsteder.htm

Hvilken død er det der bliver styrtet i ildsøen?
Åb 20,14 Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen.
Hvem er det der går fortabt?
2Pet 3,7 Men de nuværende himle og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, når de ugudelige mennesker skal gå fortabt. Hvad skal alle de der glemmer Gud? Sl 9,18 De ugudelige skal vende tilbage til dødsriget, alle folkeslag, der glemmer Gud.

 1414

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/troensxhelte-36/hud-taylor.HTM

Tidligt hørte James om nøden i Kina og besluttede at rejse ud som missionær, når han blev stor. Men han havde et dårligt helbred og kunne dårligt nok tåle at gå i skole. En dag gik han til præsten i byen for at låne en bog om Kina. Venligt spurgte præsten, hvorfor han ville læse den. James svarede, at Gud havde kaldt ham til missionær i Kina.

 1415

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/troensxhelte-36/emanuel.html

Det var ikke tilfældigt, at det var skandinaver, som mødte skandinaver. Østafrika var dengang bemandet af missionærer fra de samme lande eller områder i Europa. Det tjente til generelt at gøre samarbejdet bedre. Således var det, med visse undtagelser, overvejende tyskere, der var pionerer i Tanzania, englændere i Kenya og skandinaver i Uganda og Etiopien.

 1416

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/troensxhelte-36/egede.HTM

Hans Egede fødtes 1686 i det nordlige Norge. Kun 22 år gammel blev han præst i Vågen, en af de små øer i Lofoten.
Han var en dygtig skiløber, og havde mange gange løbet på ski over fjeldene på Lofoten i nord Norge. Han var også kendt med den farlige sejlads langs klipper og skær.

 1417

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/troensxhelte-36/ansgar.HTM

Ansgar havde dog ingen lyst til skolegangen. Nej, så var det meget sjovere at lege med kammeraterne. En nat drømte han, at han var faldet i en mose og ikke kunne komme op af dyndet. Langs bredden løb en sti, og der så han en skare hvidklædte kvinder vandre. Mellem dem så han sin egen mor. En af kvinderne, jomfru Maria, spurgte ham, om han gerne ville over til sin mor. Da han svarede ja, sagde hun, at så måtte han ikke bare tænke på at lege og more sig, men flittigt passe sine lektier, så han kunne blive en dygtig og god dreng.

 1418

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dyr-mark/microtips.html

I de sidste to numre af Udfordringen (nr. 38 og 39 1999) har der været et par meget interessante artikler om hvordan man allerede bruger og vil bruge mikrochips for at registrere os. Jeg mener bestemt ikke at det der siges i disse artikler er noget fantasifuldt vås eller at det er umuligt at gennemførere i et land som Danmark, tvært imod mener jeg at disse artikler er meget realistiske med hensyn til de ting vi vil komme til at opleve i en meget nær fremtid.

 1419

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/biblen-169/studifem.html

Der sad engang to fritænkere i en jernbanekupé og diskuterede Kristi vidunderlige liv. Den ene af dem sagde: "Jeg tror der kunne skrives en interessant roman om Kristus."
Den anden svarede: "Du har ret og du er den rette til at skrive den. Giv det rigtige billede af hans liv og karakter. Slå en streg over den herskende opfattelse af hans guddommelighed, og beskriv ham som den, han er - et menneske blandt mennesker."

 1420

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dyr-mark/dyret-merk2.htm

På samme måde vil vedtagelsen af loven om dyrets mærke, ske under påskud af, at det er en hel anden sag man ønsker at fremme. Da man i 1972 ændrede kalenderen således at lørdagen ikke længere var den syvende dag, men søndagen blev den syvende dag. Dette skete under dække, af at man ønskede og gøre det lettere for erhverv

 1421

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dyr-mark/dyret1.htm

Hele jorden følger dyret. v.3
Hele jorden tilbeder dyret. v.4
Dyret taler store bespottelige ord i 42 mdr. v.5
Dyret spotter Gud, Guds navn, Guds bolig og de der har bolig i himlen. v.6
Dyret får magt til føre krig mod de Hellige og besejre dem. v.7
Dyret får magt over stammer, folk, tungemål og folkeslag, og alle der bor på jorden og de der ikke er indskrevet i lammets bog, vil tilbede dette dyr. v.7 og 8.

 1422

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dyr-mark/Hvemtager.html

Jeg har i min familie eksempler på at en er blevet kørt ned af en spritbilist, i dag er han en krøbling, ingen piger vil have noget med ham at gøre. Han har kun nogle meget få venner. Han kan ikke deltage i sport eller nogle af de mange andre ting unge mennesker har lyst til.
Ham der kørte ham ned var repræsentant, og på grund af hans arbejde og hans kundekreds måtte hans navn ikke oplyses. Det kostede ham ti dagbøder af 100 kr. at ødelægge en ung mands liv.
En anden der ofte køre helt vildt og meget uforsvarlig, kørte en ung mor ned, hun var død på stedet. Manden og hendes lille datter på 3 år er nu alene tilbage. Selvfølgelig blev også her nedlagt forbud mod at advare andre mod hans uforsvarlige kørsel, han fik ligesom spritbilisten lov til at beholde sit kørekort, det eneste der skete var fem dagbøder på 300 kr. hvilket for hans vedkommende svarede til to

 1423

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dyr-mark/mastrich.html

Med Mastricht traktaten indførtes et unionsborgerskab, som Danmark skulle undtages fra og den danske forhandler i Regeringskonferencen Niels Ersbøll fremhæver nu, at den danske undtagelse bliver skrevet ind i Mastricht II traktaten. Den nye artikel 8 kommer derfor til at lyde således:
Der indføres et Unionsborgerskab.
Unionsborgerskab har enhver, der er statsborger i en medlemsstat.
Unionsborgerskabet er et supplement til det nationale

 1424

 htm

http://klimaet.com/dansk-standard2098/dansk-st2098.pdf

 1425

 htm

http://klimaet.com/DenSidsteTID.htm

Mange tænker på fremtiden! Uge efter uge taler folketingets partier om, hvad de kan gøre for at give befolkningen den bedst mulige fremtid. Emnet ”En bedre fremtid” er et meget stort emne og spænder over rigtig mange ting. Skoler, hospitaler, arbejde, den økonomiske situation og forholdene i EU og den øvrige del af verden er blandt de ting der bekymrer de fleste og det er derfor også de ting politikerne og TV bruger mest tid på. Flertallet glemmer de ting der er mange gange vigtigere, klimaproblemerne, forureningen af luften, havet og jorden. En enkelt gang imellem komme disse ting frem, men set i sammenligning med de førstnævnte ting, så fylder de ikke ret meget.