NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE  1226-1250

 1426

 

http://bibel-skolen.org/1226-bibelKOM/es-55zz8.htm

 Hvad betyder disse ord - sætninger?

vore tanker, planer og veje er ikke noget værd I forhold til Herrens tanker, planer og veje. Jo mere og jo bedre vi lære Herren og Jesus at kende, jo mere fantastisk bliver Herrens planer og veje.

 

 1427

 

http://bibel-skolen.org/1226-bibelKOM/dan-2zz28.htm

Verset fra 1992 oversættelsen.

Men der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder, og han har meddelt kong Nebukadnesar det, som skal ske ved dagenes ende. Sådan var din drøm og de syner, der gik gennem dit hoved, da du lå på dit leje.

 1428

 

http://bibel-skolen.org/1226-bibelKOM/pet1-3zz15.htm

2020< Jesus er din guddommelige herre - vær altid rede til ud fra biblen at kunne gøre rede for din tro på og hvorfor du tror på Jesus
Hver< vær altid rede til ud fra biblen, at kunne forklare hvorfor du tror på frelse ved Guds nåde.
NV< vær altid rede til ud fra biblen, på en mild og kristen måde, at kunne give en bibelsk begrundelse for din tro og dit håb

 1429

 

http://bibel-skolen.org/1226-bibelKOM/hebr-4zz12.htm

< Hvad betyder disse ord - sætninger?

Guds ord er det vi altid skal holde os til og det vi skal bruge når vi undersøger et bibelsk emne eller vers - ja, faktisk skal vi altid bruge det uanset hvilket emne vi end tænker på
JV-se Jer 23,29 og 1Thess 2,13

 1430

 

http://bibel-skolen.org/1226-bibelKOM/ef-3zz20.htm

Bemærkninger fra den Hebræiske og Græske grundtekst.

Jesus kan gøre det for os som vi ikke I vor fantasi kan forestille os - - her tænker jeg på en engelsk sang om at det ikke er en hemmelighed, hvad Gud kan gøre for os, han har gjort det for andre og han vil også gøre det for dig.

 1431

 

http://bibel-skolen.org/1226-bibelKOM/matt-4zz20.htm

Atter lyder det himmelske sendebuds røst: "Bind op om dig og tag dine sandaler på!" og atter adlyder Peter mekanisk, med sit undrende blik fast rettet mod sin gæst og i den tro, at han drømmer eller ser et syn. Endnu engang befaler engelen: "Kast din kappe om dig og følg mig!" Engelen går hen imod døren efterfulgt af den i almindelighed meget talende Peter, som nu er stum af forundring. De træder hen over vagten og når den svært låsede dør, som af sig selv går op og straks efter igen lukker sig, mens vagterne både inden og udenfor er ubevægelige på deres post.

 1432

 

http://bibel-skolen.org/1226-bibelKOM/mose1-1zz1.htm

Bemærkninger fra den Hebræiske og Græske grundtekst.

der er helt utrolig mange henvisninger til Gud og det hebræiske ord for himlen - over 300 gange I det gamle testamente. Ved en søgning efter alle disse steder, fremgår det rimeligt klart, at det ikke er hele universet der er tale om, men kun vort solsystem.

 1433

 

http://bibel-skolen.org/1226-bibelKOM/aab-3zz20.docx

det er meget svært at forstå, at der er trossamfund, som bevist har sat Jesus uden for døren, det er som en uartig skole dreng - et trossamfund uden Jesus er ikke et trossamfund der kan vinde sjæle til Guds rige, det er heller ikke et trossamfund der kan vokse I nåde og styrke, uden Jesus er et sådant trossamfund intet værd

 1434

 

http://bibel-skolen.org/1226-bibelKOM/aab-1zz1.docx

det er ikke noget hemmeligt eller noget skjult, men noget der er åben for alle der ønsker at kende det - det skal snart ske, hverken Faderen eller Sønnen ønsker at der skal gå lang tid, det skal snart ske - Faderen og Sønnen ønsker ikke at denne ugudelige jord, hvor menneskene bliver mere og mere ugudelige, ligesom før syndfloden, skal fortsætte længere end højest nødvendig. Men deres helt uforståelige kærlighed og overbærenhed har medført at det er fortsat længere end de havde ønsket det.

 1435

 

http://bibel-skolen.org/1226-bibelKOM/aab-6zz12.docx

Satan vil gennem spiritisme lede de kristne væk fra troen på Jesus - et meget stort flertal af kristne har ikke blot en lille smule forståelse eller kendskab til hvor snedig satan er - tænk på Adam og Eva de havde begge en kundskab der var mange gange større en selv de klogeste af de klogeste I dag, men alligevel blev de vildledt og bedraget af dragen, slangen, djævlen

 1436

 

http://bibel-skolen.org/1226-bibelKOM/aab-13zz16.docx

det spiritistiske dyr vil være den stærkeste og den alt afgørende magt I den sidste tid, jo nærmere vi kommer afslutningen, jo mere magt - jo stærkere bliver spiritismen - kun meget få kristne er klar over, at det er den spiritistiske magt der indfører dyrets mærke og ikke som mange kristne mener den katolske kirke - paven - - det er de kristne selv der ønsker at få dyrets mærke, hovedsaglig fordi de ikke ved at det er spiritismen der står bag og fordi de ikke ved hvad dyrets mærke er - - hverken satan eller nogen anden magt kan tvinge de der i tide har undersøgt dette emne til at tage mærket - - bemærk at det er enten det ene eller det andet det er ikke begge dele

 1437

 

http://bibel-skolen.org/1226-bibelKOM/aab-13zz15.htm

Hvis menneskene ikke vil gå med til at træde Guds bud under fod, kommer dragens ånd til syne. De bliver arresteret, fremstillet for myndighederne, og idømt bøder. "Og det får alle, både små og store, rige og fattige, frie og trælle, til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande." "Og det fik magt til at give dyrets billede livsånde, så dyrets billede endog kunne tale og lade alle dræbe, som ikke ville tilbede dyrets billede."

 1438

 

http://bibel-skolen.org/1226-bibelKOM/dan-12zz4.htm

Gud afskyer ligegyldighed over for religiøse anliggender endnu mere end utroskab, fordi det at udgive sig for at være religiøs uden at være det af hjertet er en stadig hindring for syndere. Jo mere ligegyldige og overfladiske mennesker er i deres gudsforhold, desto mere fyldes de med egoisme, og egoismen modarbejder altid Kristus. Du kan have store kundskaber men uden at eje en sand, uplettet religion, er dine kundskaber værdiløse for Kristus. 

 1439

 

http://bibel-skolen.org/1226-bibelKOM/ef-3zz19.htm

Apostelens erklæring var: "Jeg havde fattet det forsæt ikke at ville vide af noget andet, medens jeg var iblandt jer, end Jesus Kristus og Ham som korsfæstet." Også vi kan se hen til Golgata og udbryde: "Det være langt fra mig at rose mig af noget andet end vor herres Jesu Kristi kors, ved hvem verden er korsfæstet for mig, og jeg for verden." 1Kor 2,2; Gal 6,14.

 1440

 

http://bibel-skolen.org/1226-bibelKOM/joh1-2z3.htm

vi holder alle de 10 bud - - 1Joh 2,4 Den, der siger: "Jeg kender ham," men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham;
1Joh 2,5 men den, der holder fast ved hans ord, i ham er Guds kærlighed i sandhed fuldendt. Deraf ved vi, at vi er i ham.

 1441

 

http://bibel-skolen.org/1226-bibelKOM/dan-7zz25.htm

Satan og hans engle besluttede at gøre Kristi død så ydmygende som muligt. De fyldte de jødiske lederes hjerter med bittert had imod Frelseren. Kontrolleret af denne fjende ophidsede præsterne og folkets ledere folkeskaren til at tage parti imod Guds Søn. Med undtagelse af Pilatus' erklæring, at han var uskyldig, var der ikke én, som talte til hans forsvar. Og selv Pilatus, som dog vidste, at han var uskyldig, overgav ham til at blive mishandlet af mennesker, som var under Satans kontrol.

 1442

 

http://bibel-skolen.org/1226-bibelKOM/zak-4zz6.htm

Guds menighed blev ikke oprettet ved hjælp af menneskers magt, og den kan heller ikke overvindes heraf. Menigheden blev ikke grundlagt på en klippe af menneskelig styrke, men på tidsaldrenes klippe, Jesus Kristus, "og dødsrigets porte skal ikke få magt over den." Matt 16,18. Guds værk kan ikke rokkes, fordi Gud selv står bag det. Der er sagt til os: "Sæt ikke eders lid til fyrster." Sl 146,3. "I tro og tillid er eders styrke." Es 30,15. Guds herlige værk, som er grundlagt på retfærdighedens evige principper, vil aldrig blive tilintetgjort. Det vil gå fra sejr til sejr "ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre." Zak 4,6.

 1443

 

http://bibel-skolen.org/1226-bibelKOM/matt-24zz29.htm

Men hvem lytter til advarslerne fra tidernes tegn, som hurtig bliver opfyldt? Hvilket indtryk gør de på de verdslige? Hvilken forandring viser der sig i deres indstilling? Ikke mere end der kunne ses i den indstilling, Jordens befolkning havde på Noas tid. I dagene før syndfloden var de optaget af verdslige sysler og fornøjelser, "og de ænsede intet, før syndfloden kom og rev dem alle bort". Matt 24,29. De fik advarsler sendt fra himlen, men de nægtede at lytte. Og i dag haster verden, uden at bryde sig om Guds advarsler, mod evig ødelæggelse.

 1444

 

http://bibel-skolen.org/1226-bibelKOM/aab-11z6.htm

når himlen lukkes så det ikke regner, kommer der tørke, en tørke der er så umenneskelig, at det ikke kan beskrives - - det er specielt eu og usa der vil få tørke

 1445

 

http://bibel-skolen.org/1226-bibelKOM/aab-13zz14.docx

 1446

 

http://bibel-skolen.org/1226-bibelKOM/matt-4zz4.htm

Det erklæres udtrykkeligt, at Satan arbejder i ulydighedens børn, ikke kun har adgang til deres sind, men arbejder gennem deres indflydelse, bevidst og ubevidst, for at trække andre ind i den samme ulydighed. Hvis onde engle har en sådan magt over menneskenes børn i deres ulydighed, hvor meget større magt har de gode engle over dem, der stræber efter at være lydige.

 1447

 

http://bibel-skolen.org/1226-bibelKOM/matt-25zz10.htm

En anden forpligtelse, som der ofte bliver taget for let på en, som nødvendigvis må gøres ganske klar for de unge, der er blevet vakt til at se Kristi krav til dem, er forpligtelsen over for menigheden. Forholdet mellem Kristus og hans menighed er meget nært og meget helligt. Han er brudgommen, og menigheden er bruden. Han er hovedet, og menigheden legemet. Fællesskabet med Kristus indbefatter således fællesskab med menigheden.

 1448

 

http://bibel-skolen.org/1226-bibelKOM/matt-24zz20.htm

"Bed om, at jeres flugt ikke skal ske om vinteren, ej heller på en sabbat," sagde Kristus. Han, som indstiftede sabbatten, afskaffede den ikke ved at nagle den til korset. Sabbatten blev ikke gjort død og magtesløs ved hans død. Fyrretyve år efter hans korsfæstelse skulle den stadig holdes hellig. I fyrretyve år skulle disciplene bede om, at deres flugt ikke skulle ske på en sabbatsdag.

 1449

 

http://bibel-skolen.org/1226-bibelKOM/dan-2zz27.htm

her er der tale om spåkvinder og mænd, tarokkort, krystalkugler, horoskober både sort og hvid magi, spiritisme, det okuldte og flere andre lignende ting

 1450

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/aabkom-123/ccc9398.html

 

Åbenbaringens bog med
kommentarer til de enkelte vers!
udarbejdet af bibel-skolen.