NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE   126-150

 701

 Pptx

http://jordens-allersidstetid.com/coronavirus/cor-film.pptx

Sundheds-myndigheder, regeringer, politi og andre forsøger så godt de kan begrænse antallet af smittede og døde.

Corona virussen hærger i det ene land efter det andet.

Når vi tager den eneste troværdige bog der er i hele verden, Biblen og ser hvad den har at sige om den situation vi, verden nu befinder sig i.

Biblen har utallige gange i fortiden forudsagt hvordan tingene vil udvikle sig, og de er alle blevet opfyldt i alle enkeltheder, selv om ingen troede på det.

  702

 pptx

http://jordens-allersidstetid.com/coronavirus/coronavirus-2.pptx

Det jeg specielt vil sige noget om er de Bibelske profetier, forudsigelser der er i Biblen. Der er tre hovedgrupper af profetier i Biblen.
Dem der er opfyldt.
Dem der bliver opfyldt nu i vor tid.
De profetier der endnu ikke er opfyldt, men måske meget svagt er begyndt at gøre klar til deres opfyldelse.

I dag, marts 2020, er der personer i næsten alle lande der er smittet med corona virussen.
Der er ikke noget, som klart viser at denne dødelige virus er på retur, der forventes endnu mange dødsfald og de forskellige regeringer og sundhedsmyndigheder forbereder sig på en længerevarende kamp mod denne virus. HVAD VIL DER SKE FØR regeringer og sundhedsmyndighederne VINDER DENNE KAMP?

JA, det er en film, hvor jeg utallige gange vil henvise til Jesus, der døde på Golgatas kors for din og min skyld.
Jeg vil også utallige gange henvise til Biblen og til Herren Den Almægtige, Himlen og Jordens skaber.
MEN du vil IKKE finde et eneste sted, hvor jeg henviser til et bestemt trossamfund, en bestemt menighed eller til en bestemt præst eller anden religiøs eller kristen leder du skal følge.
Dette beder jeg dig om at huske på. Hvordan dit gudsforhold er, hvilket trossamfund, hvilken menighed du tilhører og hvilken præst eller anden leder du har valgt at følge, er din personlige sag, som jeg IKKE vil blande mig i.

 

 703

 pptx

http://jordens-allersidstetid.com/coronavirus/virus corona.pptx

Selv personer med en meget livlig fantasi kan ikke forestille sig, hvor meget denne virus vil ændre på vort daglige liv. De fleste af os er sociale mennesker, der hilser på hinanden med et håndtryk eller et kram. Det kan vi ikke mere, da det kan smitte.

Danmark er et land med mange forskellige foreninger. En forening er en forsamling af mennesker. Sundhedsstyrelsen og regeringen har forbudt forsamlinger af mennesker på over et vist antal.

Selv om regeringen på mange måder forsøger at hjælpe alle de der bliver økonomisk berørt af de konsekvenser denne virus har, betyder det alligevel MEGET STORE økonomiske tab for mange firmaer, fabrikker, hoteller, private og mange andre.

 704

 Mp4

http://bibel-skolen.org/corona/corona-tre.mp4

Hvad vil der ske i fremtiden, vil corona fortsætte eller kan vi vaksinere ud af det – kommer der en ny sygdom eller plage der er lige så slem? NEJ, der kommer ikke en ny der er ligeså slem, der kommer en der vil kræve antal af døde i millioner og ikke som nu i tusinde

Corona har medført, at mange er døde selv om myndighederne på mange måder forsøger at standse corona, nogle myndigheder mener at der kommer en pause af corona når det bliver sommer – lad os tænke på alle dem der ikke tjener en hel løn de har problemer med at betale for de ting de har købt, biblen fortæller, at der i fremtiden, som en følge at man ikke rigtig har gjort noget ved klimaproblemet, vil komme endnu flere dødsfald – ingen tør tale om de umenneskelige forhold der da vil blive når det ikke regner i flere måneder i eu og hylderne i supermarkedet bliver tomme – du spørger måske hvorfor – her vil jeg sige til dig, at årsagen er at vi er vandret længere og længere væk fra Gud og Jesus – læs romerne kap 1 og versene 24-28 – derfor vil jeg meget anbefale dig at finde din bibel frem og læse om denne tørke, som du og din familie kun kan komme igennem ved Jesu hjælp

 705

 Mp4

http://bibel-skolen.org/corona/coruna-fire.mp4

Mange frygter for, at blive smittet af corona, da det jo er en dødlig sygdom, men kun nogle meget få er i virkeligheden klar over, hvorfor denne sygdom har ramt så mange, men biblen fortæller om dette til alle de der ønsker det.

Herren – Jesus har sendt corona i et forsøg om at få befolkningen til at vågne op og se at de er på vej væk fra Jesus i stedet for at komme nærmere Ham – corona er blot en lille smagsprøve på hvad der vil og skal ske i fremtiden – corona er i forhold til de konsekvenser der vil komme kun en lille ubetydelig ting – nu under corona dør der nogle hundrede tusinde, men det er ingenting imod de mange millioner der vil dø fordi befolkningen har forladt Guds vej og nu vandre ad verdens vej, hvor der ikke er nogen hjælp at hente – jeg vil bede dig om at læse Ords kap 1 og versene 22-30 her får du et lille glimt af problemet prøv også at læse romerne kap 1 versene 19 til 32

Når Herren lukker himlen så det ikke regner i længere tid (Åb 11,6-7) dette vil medføre en situation der er langt værre end corona, men ingen tror på at det vil ske og at det vil blive over mange måneder – men du kan få hjælp hvis du ønsker det læs 5 Mosebog kap 30,15 -20 – corona er ikke afslutningen på denne jords historie det er blot begyndelsen til enden – slutningen – er du rede – jeg har taget nogle få citater med her om loven om søndagshelligholdelse, som vil blive en af de ting du skal tage stilling til

 706

 Mp4

http://bibel-skolen.org/2006-Tungetale/tungetale-dvd/tungetale-11.mp4

Tungetale er et af de spørgsmål som selv de trossamfund der bruger tungetale ikke ved hvad biblen siger om det, og det betyder, at det er djævlen der bruger dem i sit ødelæggende arbejde

Matt 7,15-16 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler?

Tungetale eller glossolali betegner helt eller delvist uforståelige lyde, som frembringes i en art religiøs ekstase, og som ofte tolkes som en guddoms tale gennem den eksalterede. Glossolali kendes fra mange kulturer og religioner verden over, men i dansk primært i form af den tungetale, der praktiseres i visse kristne bevægelser, særligt pinsebevægelsen.

2Thess 2,9-11

Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen,

 707

 Mp4

http://bibel-skolen.org/2006-Tungetale/tungetale-dvd/tungetale-22.mp4

Mange mener at dette at kunne tale i tunger er spiritistisk, men hvad siger Jesus om det?  Det er der kun nogle få der virkelig har undersøgt

Joh 16,13
Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer.

Joh 14,17
sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. 

1Kor 2,14
Et sjæleligt (verdsligt) menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd; det er en dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter Åndens målestok.

1Kor 2,13
Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som Ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige.

 708

 Mp4

http://bibel-skolen.org/2006-Tungetale/tungetale-dvd/tungetale-33.mp4

Hvad er tungetale – er det Herren og Jesus der taler til nogle bestemte personer ved hjælp af tungetale, er det alle der kan tale i tunger eller er det kun nogle få specielt udvalgte – er det måske djævlen der bruger nogle medier til at tale i tunger?

1Kor 12,4-6
"Der er forskellige slags nådegaver, men Ånden er den samme; der er forskellige tjenester, men Herren er den samme; der er forskellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle.

1Kor 14,8-9

Og hvis trompeten giver en uklar lyd, hvem vil så ruste sig til kamp? Sådan er det også med jer: Hvis I ikke bruger tungen til at tale tydeligt, hvordan kan man så forstå, hvad der bliver sagt? Så snakker I jo bare ud i luften.

1Kor 14,13

Derfor skal den, der taler i tunger, bede om at kunne tolke det, han siger.

 709

 Mp4

http://bibel-skolen.org/2022-HelseSundhed/wmv-152.mp4

Helse og sundhed er en af de ting mange tænker meget på, men mange er ikke klar over hvad det kræver, at have et godt helbred, at være sund og rask

Hvis du SELV ønsker det og hvis du vil begynde et nyt og bedre liv, så vil du her kunne finde alle de oplysninger du har behov for, UDEN, at det koster dig andet end at DU SELV VIRKELIG VIL DET

Uanset hvor mange og hvor dyre helseting du end køber, så vil de ikke hjælpe dig, hvis ikke du SELV er indstillet på at gøre en indsats, - hvis du er det, så har millioner af mennesker, især I USA, bevist at de oplysninger du kan få på de følgende sider, vil give dig alt det du ønsker af energi, bedre helbred, slankere, gladere og meget mere, - UDEN at det koster dig noget

Er du overvægtig og utallige gange virkelig, ligesom Esther her på bibel-skolen, har betalt mange tusinde kroner, hun har virkelig sultet sig, spist pulver føde, gået til vægtkontrol, og utallige andre forsøg UDEN AT DET HJALP, men nu har Herren vist hende en ny vej og hun er begyndt at komme af med det ene kilo efter det andet, IKKE pludselig, på en gang, ikke ved at sulte sig eller at betale mange penge for en mirakelkur, der alligevel ikke virker, men giv mindst kr 100- i donation på bibel-skolen.com og send en mail til Esther bibel-info@mail.com fx med dit telefonnummer, der KUN vil blive brugt af Esther til dig.

Begynd et nyt og bedre liv i dag, bliv gladere, få mere energi, uden at det koster ekstra, ingen pulver eller anden form for mirakelføde, du spiser dig mæt hver dag i den mad i en sund og naturlig mad.

Jeg har sagt det før, men jeg vil gerne sige det igen, vi er IKKE et trossamfund, en forening eller en organisation der ønsker dig som medlem. Vi er ikke interesseret I at du skal betale en eller anden sum af penge, men hvis du ligesom mange andre føler at du gerne vil sige TAK for hjælpen på en håndgribelig måde med et eller andet beløb, er du velkommen til det. Du kan finde vor donate knap på www.bibel-skolen.com under nyheder eller på www.klimaet.com

Hvis du har behov for det er du altid meget velkommen til at sende os en mail, om yderlige hjælp.

Gå i gang NU, og erfar at det hjælper!

 710

 Mp4

http://bibel-skolen.org/5501-filmDERerOK/wmv-344.mp4

2Pet 1,20-21  Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i Skriften;  for ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud.

Derfor skal vi holde os til Guds ord, biblen!

1Mos 2,3 -4 Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte.

Det var himlens og jordens skabelseshistorie. Dengang Gud Herren skabte jord og himmel,

2Mos 20,8-11 Husk sabbatsdagen og hold den hellig.  I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han.

Es 14,12-14 Tænk, at du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne! Du er slynget til jorden, du som besejrede folkene. Du sagde ved dig selv: "Jeg vil stige op til himlen, højt over Guds stjerner rejser jeg min trone; jeg tager sæde på bjerget, hvor guderne samles, i det yderste nord. Jeg stiger op over skybankerne, gør mig lige med den Højeste."

Dan 7,25 Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid.

Åb 13,5-7 Og det fik givet en mund, der talte store bespottelige ord, og det fik givet magt til at gøre det i toogfyrre måneder. Det åbnede munden til bespottelser mod Gud, det spottede hans navn og hans bolig og dem, der har bolig i himlen. Det fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem, og det fik givet magt over hver stamme og folk, tungemål og folkeslag.

Åb 11,6 De har magt til at lukke himlen, så der ikke falder regn, så længe de profeterer, og de har magt til at forvandle vandet til blod og ramme jorden med enhver tænkelig plage, så tit de vil.

 711

 Mp4

http://bibel-skolen.org/5501-filmDERerOK/wmv-345.mp4

Ef 6,10-14  I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje,

 Allerede i 1999 var der en artikel i det finske

tidsskrift Sbekula af Chief Medical Officer, af professor Rauni Leena. Hvor hun blandt andet siger, at der er hemmelige militære og efterretningstjenester, som udøver tankekontrol på en del af verdens befolkning.

Med den teknologi der i dag er til rådighed inden for Det Ny Babylon, kan man fx have en gruppe ledere i en underjordisk bunker, et hvilket som helst sted på jorden, der ved hjælp af computere og satellitter kan styre de personer der har et sådant mikrochip.

Dette er ikke fremtidsteorier, men ifølge anerkendte tidsskrifter er det en kendsgerning. Personers hjernefunktion, kan overvåges og styres.

Aggressive fanger i fængsler får et mikrochip sprøjtet ind og de bliver styret til at væere langt mindre aggressive.
NSA kan ved hjælp af RMS og ESB systemet følge med i soldaternes tilstand, når de er i kamp, og deres oplevelser ved fronten.

Siden 1980 har adskillige personer i forskellige Natolande fået indsprøjtet et mikrochip, uden de selv ved det. Disse Personer er på denne måde "hemmelige spioner" der uden deres egen viden, rapportere oplysninger til Det Ny Babylon.

Nogle af de ting Det Ny Babylon i dag bruger for at vildlede den kristne befolkning er IKKE fysiske personer, men psykologiske magter, som næsten ingen er klar over, at de hver eneste dag bliver udsat for en påvirkning af.

Kun meget få kender virkningen af Hvid Magi, Cold Reading, Sublime Cut, Hinduistisk Meditation, men vi er alle udsat for det hver eneste dag og det påvirker vor tankegang og opførsel i en sådan grad, at vi ikke tror det er muligt.

Evangeliet møder nu modstand fra alle kanter. Aldrig har ondskabens åndemagter været stærkere end i denne tid. Onde ånder forener sig med menneskelige redskaber, for at føre krig mod Guds bud. Overleveringer og usandhed ophøjes over Den helligeskrift. Historie og videnskab tillægges ofte en større betydning end åbenbaringer.

 712

 Mp4

http://bibel-skolen.org/5501-filmDERerOK/wmv-346.mp4

I dette studie er det den tid, hvor det ikke regner, hvor himlen er lukket, at vi skal se på, du ved at det er omtalt I åb 11,6 og es 24,3-6 jorden, græsset, alle planter vil visne. der vil komme mange sygdomme både blandt dyr og mennesker - jordens befolkning har haft en mulighed for redning, men kun en lille procentdel har ønsket at benytte sig af den.

Åb 11,6 De har magt til at lukke himlen, så der ikke falder regn, så længe de profeterer, og de har magt til at forvandle vandet til blod og ramme jorden med enhver tænkelig plage, så tit de vil.

Es 24,3-6 Jorden lægges fuldstændig øde, den udplyndres helt. Herren har talt dette ord.

Jorden sørger og visner, verden sygner hen og visner, himlen og jorden sygner hen. Jorden er vanhelliget af sine beboere, for de har overtrådt lovene, tilsidesat budet og brudt den evige pagt.  Derfor skal forbandelse æde jorden og dens beboere bære straffen; derfor svinder jordens beboere ind, kun få bliver tilbage.

Matt 22,2-5 "Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte: Nu er der dækket op til fest; mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er rede. Kom til brylluppet! Men det tog de sig ikke af og gik, én til sin mark, en anden til sin forretning,

Et særskilt signal blev først givet af basunblæserne for at vække folkets opmærksomhed. Alle skulle da give agt og efterkomme den bestemte lyd fra basunerne. Der var ingen forvirring i basunernes lyd og derfor heller ingen undskyldning for forvirring for folkets bevægelser. Høvdingen i hver enkelt afdeling gav nøjagtig vejledning med hensyn til de bevægelser, der skulle foretages, og ingen, som gav agt, var uvidende om, hvad der skulle gøres. Dersom nogen undlod at efterkomme de krav, som Herren stillede til dem gennem Moses, blev vedkommende straffet med døden. At undskylde sig med den påstand, at de ikke kendte disse fordringers art, nyttede intet; thi derved ville de blot bevise, at de med vilje var uvidende, og de ville få den retfærdige straf for deres overtrædelse. Dersom de ikke kendte Guds vilje med dem, var det deres egen skyld. De havde den samme anledning til at opnå kundskab, som det øvrige af folket havde, og derfor var den synd, at de ikke vidste eller forstod, lige så stor i Guds øjne, som om de havde hørt og alligevel overtrådt.

5Mos 30,15-19 Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken. Hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, vandrer ad hans veje og holder hans befalinger og love og retsregler, da skal du leve og blive talrig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind og tage i besiddelse. Men hvis dit hjerte vender sig bort, og du ikke vil høre, men lader dig forlede til at tilbede andre guder og dyrke dem, så kan jeg i dag forsikre jer om, at I vil blive udryddet. I vil ikke få noget langt liv på den jord, du skal tage i besiddelse, når du nu går over Jordan. Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer: Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve,

 713

 Mp4

http://bibel-skolen.org/5501-filmDERerOK/wmv-347.mp4

Hvordan vil du have det med at få en besked om at denne dag, I dag, var den sidste dag I dit liv?
ingen af os ved hvilken dag der er den sidste dag I vort liv, derfor bør vi leve vort liv, som om dagen I dag er den sidste dag I vort liv

 Når jeg taler med forskellige personer om Den Sidste Tid, af denne Jords historie, om klimaproblemerne, om forurening af både luften, havet og jorden og om de mange andre meget alvorlige problemer, så er der ikke ret mange der tager disse ting alvorlig, det er som om de fleste slet ikke tror på, at det er eller at det bliver et problem.

Tørken, hungersnøden og sulten er kun en af de mange ting der vil ske i Den Sidste Tid. Jordskælv, tornadoer, oversvømmelser og mange andre frygtelige naturkatastrofer vil i et omfang vi slet ikke kan fatte, ske på steder hvor man ikke venter det. (Matt 24, 4-28 og Mark 13, 5-13

Luk 21,25-26 Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes.

 714

 Mp4

http://bibel-skolen.org/5501-filmDERerOK/wmv-348.mp4

Matt 24,7-8  For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv Alt dette er begyndelsen på veerne.

Apg 17,11  Jøderne i Berøa var mere storsindede end dem i Thessaloniki. De lyttede opmærksomt til budskabet, og dag efter dag studerede de Skrifterne for at se, om det var sandt, hvad de fik fortalt. 

Luk 21,11-13  Der skal komme store jordskælv, og sted efter sted skal der komme hungersnød og pest; der vil ske forfærdelige ting og vise sig store tegn fra himlen. Men før alt dette sker, vil man lægge hånd på jer og forfølge jer, udlevere jer til synagogerne og kaste jer i fængsel, og I vil blive ført frem for konger og statholdere på grund af mit navn. Det vil give jer lejlighed til at aflægge vidnesbyrd.

Satan vil fortsætte med sit dobbeltspil. Han vil give det udseende af at han er den store velgørere. Han vil med forblindende undere få hele verden i sin magt, og på samme tid vil han forårsage uroligheder, blodsudgydelser og ulykker, som Guds folk vil få skylden for. Han vil også forårsage naturkatastrofer over alt på jorden, for på denne måde at øge hadet til Guds folk. Gud vil ikke tvinge noget menneskes vilje eller samvittighed, Satan derimod vil benytte sig af de frygteligste ting for at få kontrol over menneskene og for at få dem til at tilbede ham. Satans arbejde vil være i overensstemmelse med menneskenes vilje, men imod Guds hellige lov.

 715

 Mp4

http://bibel-skolen.org/5501-filmDERerOK/wmv-350.mp4

dette er ikke et studie at børn bør se eller høre, det er ellers børn og unge at JB specielt prøver på at fange, men det er på en måde, som vi her på bibel-skolen tager meget stærk afstand fra. det som JB bruger er sex og han fortolker biblens ord på en meget speciel måde - en af de tekster JB bruger er 1 mosebog kap 19 versene 29 til 38

Om Jurgen Bonnevieses bibel breve og bibellejre

Et citat fra punkt 8

Han (herren) bruger således Titanius kønsdele, som sit  redskab, der skal frelse de fortabte sjæle. Vi kristne kan således komme I en situation, hvor det er nødvendigt, at vi lader os selv eller del af vor krop bruge som herrens lydige redskab. Titanus 12,6-7

Jeg har I over 40 år arbejdet, som evangelist, i over 20 år har jeg haft kristne hjemmesider, hvor jeg ved Guds hjælp og under Helligåndens ledelse har og stadig søger, at hjælpe alle de der ønsker det med de sandheder der er omtalt i Biblen.
Jeg har oplevet mange forskellige former for, hvordan den gamle snedige slange, forfører og bedrager mennesker, MEN JEG HAR ALDRIG SET ET SÅ KLART EKSEMPEL PA DETTE, som her i Bonnevieses såkaldte bibelbreve.


Et citat fra punkt 11

Når ypperstepræsten på den tiende dag i den syvende måned forenes og bliver et kød med de 210 keruber ved vi, at Herren taler til os.
Denne beregning viser det, gennem disse tal: 2300 minus 1844 er 456. Læg hertil 210 (for antallet af keruber og vi ser tallet 666.
At dette er et helligt tal er indlysende.

Dette er Bonnevieses mening, men Biblen siger noget helt andet. Åb 13,18 Her kræves bibelsk visdom! Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et menneskes tal. Dets tal er 666.

 716

 Mp4

http://bibel-skolen.org/5501-filmDERerOK/wmv-351.mp4

Her er endnu et studie, som er et resultat med det kendskab vi på et tidspunkt fik om Bonnevise. Jeg vil meget stærkt anbefale dig at bede Herren om at hjælpe dig til at kunne se hvor farlig de ting Bonniveise arbejder med er, undersøg ud fra biblen, om der er nogen sandhed i dette.
Vi her på Bibel-skolen gør meget store anstrengelser for at undersøge og kontrollere om det vi får mails om, nu også er rigtig eller det er fup. Vi bruger ofte mange timer, ja I nogle tilfælde dage på ud fra biblen, at undersøge dette.

I begyndelsen af 2013 fik vi en sådan fup-mail. På et meget tidligt tidspunkt, var vi klar over, at der her var tale om fup og at afsenderen kendte Esther og mig personligt (Sl 41,10 og Sl 55,13-15). Men da afsenderen af fup-mails bruger en "falske" mailadresser, for ikke at blive afsløret, er det ofte meget svært at finde frem til afsenderen.

 717

 Mp4

http://bibel-skolen.org/5501-filmDERerOK/wmv-352.mp4

 

Ef 6,10-14 I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke.  Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje,

 

5Mos 18,10-14 Hos dig må der ikke findes nogen, som lader sin søn eller datter gå gennem ilden, ingen, der driver spådomskunst eller trolddom, ingen, der tager varsler, ingen, der bruger magi, ingen, der udtaler besværgelser, spørger dødemanere eller sandsigere til råds eller søger orakel hos de døde. Herren afskyr enhver, som gør den slags, og på grund af den slags afskyeligheder vil Herren din Gud drive folkene bort foran dig; udadlelig skal du være over for Herren din Gud. De folk, du skal fordrive, lytter til dem, der driver trolddom eller spådomskunst; men det har Herren din Gud ikke givet dig lov til.

 

Kun de åndelige kristne, der virkelig grundigt har sammenlignet de forskellige skriftsteder om de enkelte emner med hinanden og p denne made har den nodvendige andelige forstaelse af Djævlens magt og den snedige måde han arbejder på, vil kunne gennemskue Djævlens bedrag.

 718

 Mp4

http://bibel-skolen.org/1017-extra-indhold/hungersnod-sult.docx

Men det andet år gik, og den ubarmhjertige himmel gav ikke regn. Tørke og hungersnød gør deres dårlige arbejde, og alligevel ydmyger de frafaldne israelitter ikke deres stolthed, og deres syndige hjerter for Gud; men de knurrer og beklager sig imod Guds profet som bragte denne frygtelige tilstand af tingene over dem. Fædre og mødre ser deres børn gå fortabt, uden magt til at genoplive de. Og alligevel er folket ikke i et så frygteligt mørke at de ikke kan se at Guds retfærdighed er vækket imod dem på grund af deres synder og at denne frygtelige ulykke er sendt i barmhjertighed for dem for at redde dem fra fuldstændig fornægtelse og forlade deres fædres Gud.

 

 719

 Mp4

http://bibel-skolen.org/5501-filmDERerOK/wmv-354.mp4

meditation - yoga - falske profeter – lovløshed

2Thess 2,9  Når Det onde Menneske træder frem, vil han få magt fra Satan til at forføre mennesker med alle mulige løgne og tegn og undere. 10Han vil i sin ondskab forføre alle dem, der er på vej til fortabelse, fordi de tog afstand fra den sandhed, som ellers kunne frelse dem. 11Derfor overgiver Gud dem til at blive forført, så de tror på løgnen. 12Alle, som ikke troede på sandheden, men besluttede at leve i oprør mod Gud, bliver dømt.

1Pet 5,8  Vær altid på vagt over for jeres modstander, Djævelen, for han strejfer omkring som en brølende løve på jagt efter et offer. 9Vær stærke i troen og stå hans fristelser imod. Tænk på, at andre kristne over hele verden må gennemgå de samme lidelser, som I skal igennem. 10Det er kun en kort tid, I må lide. Al nådes Gud, som gennem Kristus har kaldet jer til evig herlighed, vil opmuntre, støtte, styrke og befæste jer. 11Ham tilhører magten i al evighed. Amen.

1Joh 4,1 Elskede venner, I skal ikke tro på alt, hvad I hører. Vurder det for at se, om det er inspireret af Gud. For der er mange falske profeter, som rejser rundt i verden med deres forførende budskaber. 2Vi kan bedømme, om de taler ud fra Guds Ånd på følgende måde: Hvis de forkynder, at Jesus er den ventede Messias, og at han er kommet herned på jorden som et menneske af kød og blod, så er det et budskab, der kommer fra Gud. 3Men hvis de forkynder noget andet om Jesus, er de ikke sendt af Gud. Så er de inspireret af den antikristelige ånd, den oprørsånd, som I har hørt skal komme, og som allerede er begyndt sit virke her på jorden.

4Men I, kære børn, I tilhører Gud. I har vundet sejr over dem, for den Ånd, som bor i jer, er stærkere end den ånd, som styrer verden. 5De falske profeter taler ud fra menneskelig tankegang, fordi de tilhører denne verden, og derfor lytter verden til dem. 6Vi er derimod Guds børn. De, der kender Gud, lytter til os, men de, der ikke tilhører Gud, lytter ikke til os. Det er på den baggrund, at vi kan skelne mellem Guds Ånd, som taler sandt, og den ånd, som fører folk på vildspor.

 720

 Mp4

http://bibel-skolen.org/5501-filmDERerOK/wmv-356.mp4
Både de kristne og de ikke kristne er enige om, at Jorden ikke vil bestå til evig tid. Men der er en meget stor uenighed om, hvad det er der ødelægger Jorden. Nogle mener, at det er krige der til sidst vil udslette hele Jordens befolkning, og de finder støtte til dette i Biblen. Jer 4,23-28 er et of de mange steder.

Dette siger Herren: Hele landet skal blive en ødemark.

Der er også dem der har den opfattelse, at det er Gud— Herren Den Almægtige, som til sidst udrydder alle de der ikke har valgt Ham, som deres Gud. Mark kap 13 og Luk kap 21

I rigtig mange år har jordens forskellige magter ønsket, at få hviledagen ændret fra lørdag den 7 dag til søndag den 1 dag.

Fra Januar 1973 lykkedes det for Det Ny Babylon, at få ændret dette, således at kalenderen i EF og senere i EU landene, nu havde solens dag — søndag, som den syvende dag og Herrens

hviledag, til ære for Himlen og Jordens Skaber, blev den sjette dag i ugen. Dette skete her i Danmark ved en Dansk standart DS 2098 — april 1972 — UDC 529,2: 003.35 stykke 3.2

Mange millioner af kristne er ikke klar over, at "Det Ny Babylon" på Djævlens vegne, har ændret Guds lov. Men når du tager din kalender og ser på den, kan du se, at mandag er den første dag I ugen og ikke søndag.

24 Marts 2010 Som en principsag bør alle borgere  i  Den Europæmiske Union være berettiget til ikke at arbejde om søndagen. En gruppe på mere end 70 organisationer, herunder kirker, fagforeninger og civile organisationer opfordre EU-myndigheder til at arbejde for dette.

Medlemmer af Konferencen af Europaeiske Kirker omfatter omkring 120 ortodokse kristne, protestantiske, anglikanske og gamle katolske kirker fra alle lande i Europa.

Europæiske biskopper foreslået EU-lovgivning en hviletid om søndagen.

Bruxelles, Belgien, Feb 16, 2009 Sekretariatet for Kommissionen for Bispekonferencerne i Det Europæiske Fællesskab har hilst en foreslået EU-lovgivning, som ville beskytte søndagen som en hviledag fra arbejde.

 721

 Mp4

http://bibel-skolen.org/5501-filmDERerOK/wmv-357.mp4

tørke - søg Herren - mikrochip der kan styre dine tanker og gerninger - mobiltelefon – gps

1Mos 6,5-7 Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. Da fortrød Herren, at han havde skabt menneskene på jorden. Han var bedrøvet og sagde: "Menneskene, som jeg skabte, vil jeg udslette fra jordens overflade, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle, for jeg fortryder, at jeg skabte dem."

Rom 1,21-30 For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber, og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr. Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres legemer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen - han være lovet til evig tid! Amen.

Rom 1,26 Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente. Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så at de gjorde, hvad der ikke sømmer sig: De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, usselhed; fulde af misundelse, blodtørst, stridslyst, svig og ondsindethed; de løber med sladder, de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fulde af pral; de finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre;

Luk 17,26-30  Og som det var i Noas dage, sådan skal det også være i Menneskesønnens dage: De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden kom og udslettede dem alle. Eller som i Lots dage: De spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede; men den dag, da Lot forlod Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og udslettede dem alle. På samme måde skal det være den dag, da Menneskesønnen åbenbares.

Ef 6,10-13  I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå.

 722

 Mp4

http://bibel-skolen.org/5501-filmDERerOK/wmv-358.mp4

afladsbreve - en brølende løve - den gamle slange - tankestyring - oluf palme - josef mengle - ufoer - underjordiske labatorier

Der er i dag hovedtelefoner, som kan læse dine Hjernebølger, og spille den musik du i øjeblikket ønsker at høre.

Du kan også købe en model af en helikopter der flyver ved tankens kraft.
Hjernebølger kan nu fjernstyrede robotter og avancerede jagerfly.

Dette er alt for usandsynlig til at du kan tro på det, men det er virkelig, disse ting findes i dag og du er sandsynligvis allerede, uden at vide det allerede en del af det. Men prøv at tænke på, hvordan flere hundrede kontaminere bliver placeret i et containerskib.
Oluf Palme, en svensk statsminister blev dræbt, muligvis fordi han havde fået vedtaget en lov der betød at mange af de kriminelle skulle have indsprøjtet et mikrochip, således at man kunne se hvor de havde været, på et bestemt tidspunkt. Du tror nok ikke på det, men vilde dyr er i mange år blevet mærket med et mikrochip for at man kan følge deres vandring og opholdssteder.
Du har måske hørt om en tysk læge der under krigen, foretog nogle helt umenneskelige forsøg på mennesker. I dag foretager man forsøg på uønskede spædebørn og hjemløse der er mange gange værre, det foregår i underjordiske labatorier for at deres skrig ikke skal blive hørt at befolkningen.

 723

 Mp4

http://bibel-skolen.org/1017-extra-indhold/Jesu-genkomst.docx

Gennem en rift i skyerne skinner en stjerne, hvis glans forøges firfoldigt i kontrast med mørket. Den bringer bud om håb og glæde til de trofaste, men om vrede og strenghed til dem, der har overtrådt Guds lov. De, der har ofret alt for Kristus, er nu i sikkerhed, som var de skjult i Guds hytte. De er blevet sat på prøve, og for verden og for sandhedens foragtere har de vist deres troskab mod ham, der døde for dem. En vidunderlig forandring viser sig hos alle dem, der var loyale, skønt døden truede dem. De er pludselig blevet udfriet af det frygtelige tyranni, som blev udøvet af mennesker, der var blevet forvandlet til dæmoner. Deres ansigter, der før var blege, ængstelige og forpinte, lyser nu af forundring, tro og kærlighed. Deres stemmer løfter sig i jublende sang: "Gud er vor tilflugt og styrke, en hjælp i angsten, prøvet til fulde. Derfor frygter vi ikke, om jorden end bølger og bjergene styrter i havenes skød, om end deres vande bruser og syder og bjergene skælver ved deres vælde." Sl 46,2-4.

 

 724

 Mp4

http://bibel-skolen.org/5501-filmDERerOK/wmv-362.mp4

Januar 1973 lykkedes det for Det Ny Babylon, at fa ændret dette, således at kalenderen i EF og senere i EU landene, nu havde solens dag - søndag, som den syvende dag og Herrens hviledag, til ære for Himlen og Jordens Skaber, blev den sjette dag i ugen.

Dette skete her i Danmark ved en Dansk standart DS 2098

Europa-konference af katolske biskopper,- COMECE, og den

protestantiske kirke  i  Tyskland (EKD) og Church of England hyldet den 2 feb. 2009 der ville beskytte søndagen som en hviledag  i  Europa.

STRASBOURG, Frankrig 17. marts 2010 

Martin Kostler, tysk medlem af Europa-Parlamentet der blev lanceret den første folkeafstemning I Den Europeiske Upion for at anmode om at søndag erklæredes en dag for familie og hvile.

Der er dage i et menneskes liv det aldrig glemmer det kan være på grund af en meget glædelige eller meget sørgelige begivenheder.

Gud har også dage han aldrig glemmer.

Nogle fester og helligholder kongens og dronningens fødselsdag.

Nogle fester og helligholder Jesu død på korset.

Nogle fester og helligholder Jesu opstandelse. Alt sammen uforglemmelige dage, men INGEN at dem er nævnt som festdage i Guds ord.

Bibelen omtaler mange forskellige fester og helligdage, men INGEN af dem er på grund af Jesu død eller opstandelse.
ALLE de fest og helligdage der er omtalt i Bibelen blev givet af samme årsag som vore, eller vort lands fest- og helligdage.

En bestemt festdag ærer sig aldrig, den står fast til evig tid, den har været fra tidernes morgen og den vil

vedblive, at være der i at evighed.

Den dag Gud Herren fuldendte denne jords skabelse på, en dag der på en ganske speciel måde blev velsignet og

helliget, <1 Mos 2.2-3> en dag til minde om jordens skabelse, men endnu mere en dag til minde om

SKABEREN. De der glemmer denne dag, glemmer deres skaber.

725

 Mp4

http://bibel-skolen.org/1017-extra-indhold/Medens.docx

Medens jorden vakler, lynene glimter og tordenen brager, kalder Guds Søn de sovende hellige frem. Han ser på de retfærdiges grave, og så løfter han sine hænder mod himmelen og råber: "Vågn, vågn, vågn, I, som sover i støvet, og stå op!" Overalt på jorden hører de døde hans stemme, og de, som hører den, skal leve. Og hele jorden giver genlyd, da den vældige menneskehær af alle nationer, stammer, tungemål og folk træder frem. De kommer fra dødens fængsel, iklædt udødelig herlighed, og de råber: "Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod?" 1Kor 15,55. Og de levende retfærdige og de opstandne hellige forener deres stemmer i et fuldkomment sejers råb.