NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE    1376-1400

951

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/nyxstart-99x100/nystart-2.html

Endetidsstemning. Det er en fornemmelse, som synes at brede sig alle vegne. Der går næppe en dag, uden at der berettes om nye katastrofer. Terror, angst og fortvivlelse bestemmer vores hverdag. Videnskabsfolk advarer os mod det kaos, som verden uvægerligt synes at bevæge sig hen imod. Vores tro på fremtiden er blevet rystet. Hvordan skal det gå fremover? Er der i det hele taget en fremtid? Er der endnu redning at finde?

952

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/nyxstart-99x100/nystart-3.html

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/nyxstart-99x100/nystart-3.html

 

Fremtid i at være kristen!
Alle taler om fremtiden. Alle ønsker en fremtid. Ingen kender fremtiden. Ingen har den. Mange siger: Fremtiden er heller ikke mere, hvad den var engang. De gruer for fremtiden.

Men kristne har al mulig grund til at glæde sig til fremtiden og tænke på den med tillid og forventning. Hvorfor? Fordi Jesus har lovet dem en fremtid, som er værd at leve for:


953

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/nyxstart-99x100/nystart-4.html

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/nyxstart-99x100/nystart-4.html

 

Livsånde!
Hvem gør ikke det? Med hænder og fødder stritter man som regel imod at skulle dø. Lægevidenskaben søger stadig efter nye veje til at forlænge livet. Der kan næppe være nogen tvivl om, at vi hænger ved livet. I reklamen er livsglæde en af de ingredienser, der sælger allerbedst.


954

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/nyxstart-99x100/nystart-5.html

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/nyxstart-99x100/nystart-5.html

 

Ellers ingen!
Stjernetydning. At spå i kort. Læsning i håndens linjer. Den sorte kat, der løber over vejen. Fredag, den trettende. Heksetro. Borddans. - Begreber, der ikke mere hører svundne tider til og ikke længere regnes som levn fra den mørke middelalder. Meningsmålinger har bragt det for lyset:


955

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/nyxstart-99x100/nystart-6.html

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/nyxstart-99x100/nystart-6.html

Mange mennesker lider under den følelse, at de ikke er blevet begavet med nogen særlige evner. De ser sig selv som middelmådige eller endog helt overflødige. Til sammenligner de sig selv med andre, de betragter som forbilleder, og som på et eller andet bestemt område har "givet dem noget". Med beundring og måske også med misundelse betragter de alt, hvad disse talentfulde mennesker præsterer, og spørger sig selv, hvorfor de dog ikke er i stand til gøre det lige så godt.

 956

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/nyxstart-99x100/nystart-7.html

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/nyxstart-99x100/nystart-7.html


At være Kristen i praksis!
Regnvåd kørebane. Tæt trafik - og så pludselig gule advarselsblink i højre side af kørebanen. Der må være sket et eller andet. En mand kommer løbende langs rabatten og synes at være stærkt chokeret. Der ser ud til at ligge et menneske ved siden af den ødelagte bil. Godt det ikke var mig! Jeg må hellere til at køre lidt mere forsigtigt. Standse? I det regnvejr! Uf nej!


 957

 htm http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/nyxstart-99x100/nystart-8.html

Kærlighed. For de fleste betyder dette ord: Tryghed, hengivenhed, kærtegn, fællesskab. Kærlighed er en følelse. Og vi ved, hvor hurtigt følelser kan forandre sig.

Den kærlighed, som Gud i Bibelen, kender naturligvis også til den slags følelser. Denne kærlighed vender sig mod vor næste. Den lider med ham. Den glæder sig med ham. Den opmuntrer ham i vanskelige situationer. Men Guds kærlighed er endnu mere. Den har den store fordel, at den ikke nøjes med følelserne. Den er et princip, som ikke er underlagt følelsesmæssige svingninger.

 958

 htm http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/nyxstart-99x100/nystart-9.html

 

Hver ting til sin tid!
"Fortæl mig hvad du gør, og jeg skal sige dig, hvem du er." Under denne devise vurderer vi mennesker efter deres arbejde og dygtighed inden for samme. Ens sociale anseelse stiger ofte i takt med indkomsten. Resultatet er, at for at tjene mange penge til at tilfredsstille de øgede krav, eller måske på grund af en overdreven ansvarsfølelse, arbejder mange mennesker, til de falder om. Fyraften og weekend kender de ikke meget til.

 959

 htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/DOM/dosp1.html

Matt 16,27 For Menneskesønnen skal komme i sin faders herlighed sammen med sine engle, og da vil han gengælde enhver efter hans …...

Hvad vil Jesus gengælde os efter?

 960

 htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/ELLER/ellsp1.html

Matt 7,24 Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på …...
Matt 7,26 Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand.

Hvilket grundlag bygger de kloge på?

 961

 htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/dage/dsd-sp1.html

Apg 2,17 Det skal ske i de sidste dage, siger Gud: Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres unge skal se syner, jeres gamle skal have …...

Hvad skal de gamle have i de sidste dage?

 962

 htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/sonja/pvmm-1/pvsp-1.html


Matt 1,21  Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet .....; for han skal frelse sit folk fra deres synder.« Hvilket navn skulle Maria give Barnet?

 963

 htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/sonja/pvmm-%204/pvmmspr-1.html

Matt 13,54-55 Og han kom til sin hjemby og underviste dem i deres synagoge, så de blev slået af forundring og spurgte: »Hvorfra har han denne visdom og kraften til at gøre mægtige gerninger?  Er det ikke .........  søn? Hedder hans mor ikke Maria og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas?>Hvilken erhverv var det Jesus og Josef havde var det >?

 964

 htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/sonja/Herren%20kommer/hkspr-1.html

2 Kong 1,4
Derfor siger Herren: Du kommer ikke ud af den seng, du ligger i, for du skal dø!« ..... var så gået derhen.Hvem var det der var gået derhen?

 965

 htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/sonja/De%20Ti%20Bud/sprg%20-1.html

2 Mos 20,1-2 Gud talte alle disse ord:  »Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af ........, af trællehuset.


Hvilken land var det Gud førte dem ud af?

 966

 htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/sonja/Ordet/Spxod-1.html

Joh 1,1 I begyndelsen var ....., og ...... var hos Gud, og ...... var Gud.Hvad var det der var i begyndelsen?

 967

 htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/sonja/Gk/xxsp-1.html

1Joh 2-5 han er et sonoffer for vore synder, og ikke blot for vore, men for hele verdens synder. // Og deraf kan vi vide, at vi kender ham: hvis vi holder hans bud.// Den, der siger: »Jeg kender ham,« men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham; // men den, der holder fast ved hans ...... i ham er Guds kærlighed i sandhed fuldendt. Deraf ved vi, at vi er i ham. Hvad er det vi skal holde fast i?

 968

 htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/sonja/Verdens%20skabelse/Hovedside.html

Verdens skabelse!1 Mos 1-2
I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.
Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene.

 969

 htm

 http://bibel-skolen.com/7_sporgsmaal/menu_puslespil.html

Efterhånden som du besvare spørgsmålene rigtig, bliver puslespillet samlet.

 

Farv billedet 1

Farv billedet 2

Farv billedet 3

Farv billedet 4 970

 htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/tro/troxsp1.html

Matt 25,8 Og de …… sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud.

Hvem var det der ikke havde olie nok?

 971

 htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/FRELSE/zzsp1.html

Jud 1,4 For der har sneget sig nogle mennesker ind, som der allerede for længe siden var skrevet om, at de skulle rammes af denne dom; de er ugudelige, de misbruger vor Guds …… til tøjlesløshed og fornægter vor eneste hersker og herre, Jesus Kristus.

Hvad er det de ugudelige misbruger?

 972

 htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/sidste-tid/tdvst-1.htm

Hvad skal vi bygge vor tro på.

 ##  Vor egen opfattelse af hvad der er rigtig.
 ##  Det præsten siger er rigtig.
 ##  Det som flertallet mener er rigtig.
 ##  Bibelen og kun Bibelens ord.
 ##  En kombination af kirke og verdenshistorie og Bibelens ord.

 973

 htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/dommen/dom-sp1.htm

 Bibelen omtales Gud, Herren eftere steder, som dommer
<Sl 7,12 og 9,9 og 50,6> og mange flere steder.
Bibelen omtaler også at der er - skal være en dom. <Sl 7,9 og 9,8 og 75,5> og mange flere steder. Se meget mere om dommen på følgende links.

Hvor mange skal dømmes - ved Guds domstol?

 974

 htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/dbr/bbir-sp1.htm

 

Hvilken bog kommer efter Daniels´bog?  Højsangen
 Jeremias
 Obadias
 Hoseas
 Sefanias

 975

 htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/tilgiv/qustilg1.htm

Hvad er synd?
## Det er synd, at slå sine børn eller at slå en anden person.

## Det er synd, at bryde - overtræde et af de 10 bud og ikke at tro på Jesus!

## Det er synd, at drikke de penge op man tjener, så man ikke kan betale sin husleje og dem man skylder penge!