NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE   1451-1475

1451 

 Htm

 http://bibel-skolen.org/Guds-Natur/hjernen/hj-15.htm

»Det er en skandale, at modermælk serstatninger ikke er berigede med omega-3-fedtsyrer. Ved at undlade at give børn omega-3-tedtsyrer udsætter vi dem for sindslidelser, hjernesvigt, lav intelligens, lavt præstationsniveau og antisocial adfærd.« - Andrew Stoll, Harvard University

 1452

 Htm

 http://bibel-skolen.org/Guds-Natur/hjernen/hj-18.htm

Nogle af de første analyser, der blev gennemført i begyndelsen af 1980'erne, citeres stadig som den endegyldige sandhed, selvom de er forældede, forkerte og i videnskabelige kredse er blevet afløst af værdierne fra nyere analyser. Lad os f.eks. tage guleroden som eksempel.

 1453

 Htm

 http://bibel-skolen.org/Guds-Natur/hjernen/hj-21.htm

En anden spændende ny opdagelse går ud på, at antioxidanter kan medvirke til at afgøre, om bestemte gener, vi har, aktiveres og begynder at lave ulykker, herunder fremkalde hjernelidelser. Ofte hører vi, at visse gener er blevet sat i forbindelse med bestemte sygdomme, bl.a. amyotrofisk lateralsklerose, Alzheimers sygdom,

 1454

 Htm

 http://bibel-skolen.org/Guds-Natur/hjernen/hj-22.htm

Af fem slags frugtsaft, der blev testet i laboratorierne på Tufts Universit, blev rød druesaft (Welch's 100% Concord) den overlegne vinder! Den har fire gange større antioxidant-kapacitet end de øvrige. Uheldigvis indeholder den også meget sukker.

 1455

 Htm

 http://bibel-skolen.org/Guds-Natur/hjernen/hj-23.htm

En nylig italiensk undersøgelse viste, at indtagelse af tomatpure med 16,5 milligram lycopen dagligt gennem 21 dage fik blodets antioxidant-kapacitet til at stige voldsomt. Antallet af frie radikalskader på cellernes DNA (arvemateriale) faldt med hele 33 procent.

 1456

 Htm

 http://bibel-skolen.org/Guds-Natur/hjernen/hj-24.htm

Der var tydeligvis en forsinket forekomst af demens hos vegetarer. Hvad kan grunden være? Indvirker kød skadeligt på hjernen, eller har den store mængde grøntsager en beskyttende effekt på hjernen, muligvis ved at virke som antioxidanter? Svaret er formodentlig: Begge dele.

 1457

 Htm

 http://bibel-skolen.org/Guds-Natur/hjernen/hj-25.htm

I en bestemt test fejler koffein. Man kan ikke forbedre sin evne til at træffe komplicerede administrative beslutninger ved at indtage store mængder koffein. Det viser test, gennemført på Penn State University. Forskerne fik 24 højtlønnede ledere, som normalt indtog mindst fire kopper kaffe dagligt (400-1.000 milligram koffein), til at gennemføre en sekstimers video-computerstyret test af scenarier, der var udformet på en sådan måde, at de efterprøvede deres evne til at træffe komplicerede ledelsesmæssige beslutninger.

 1458

 Pusle

http://www.bibel-skolen.com/puslespil/menu0.htm

 1459

 Mp3

 http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/mp3-188.mp3

Med et mikrochip går det hurtigere!
Meget snart vil det blive muligt for dig, at få et mikrochip sprøjtet ind under huden på din hånd og du vil kunne opnå rigtig mange fordele ved at få det gjort. Men det betyder at du må sige farvel til Jesus og Guds rige.

 1460

 Mp3

 http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/mp3-189.mp3

Hvor gammel er du?
Din fysiske alder er måske meget høj, men det er ikke det der er det afgørende - det afgørende er hvilken åndelig alder du har. En person på 90 kan godt stadig være et lille spædebarn I åndelig henseende, derfor er det ikke din fysiske alder der har betydning, men din åndelige alder.

 1461

 Mp3

 http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/mp3-190.mp3

Loven om helligholdelse af søndagen!
Meget snart, alt tyder på at det vil ske I din levetid, vil der blive vedtaget en lov som påbyder helligholdelse af søndagen, på samme måde som Biblen foreskriver helligholdelsen af den syvende dag. Er du rede for det?

 1462

 Mp3

 http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/mp3-197.mp3

Den Sidste Advarsel.
Biblens profetier viser vejen og fortæller hvornår de forskellige begivenheder skal ske. Nogle profetier er allerede opfyldt, andre er ved at blive opfyldt I dag - men de mest interesante profetier er dem der endnu ikke er påbegyndt

 1463

 

 http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-139.mp3

I verden, men ikke af verden!

Joh 15, 18-19 Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.

 1464

 

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-140.mp3

Lovløshedens hemmelighed er lovløshedens menneskes snedige plan for at bedrage alle de kristne!
2 Thess 2, 3-6  Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Husker I ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu var hos jer? I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så at han først åbenbares, når hans tid er inde.

 1465

 

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-141.mp3

ALLE  Guds velsignelser er givet på betingelser!
Både opfyldelsen af de bønner vi beder, vor frelse, spørgsmålet om hvad der skal ske med Jøderne og mange flere ting

 1466

 

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-142.mp3

Ulven kommer!
Matt 7,15 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve.

 1467

 

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-143.mp3

Mange vil mene, at de er tvunget til at tage dyrets mærke!
Dan 3, 14-15  Nebukadnesar spurgte dem: »Shadrak, Meshak og Abed-Nego, er det sandt, at I ikke dyrker min gud og ikke tilbeder den guldstøtte, jeg har opstillet? Hvis I vil kaste jer ned og tilbede den billedstøtte, jeg har ladet fremstille, når I hører lyden af horn, fløjte, citer, harpe, psalter, sækkepibe og alle andre instrumenter, så er alt godt. Men hvis ikke I vil tilbede, vil I straks blive kastet i ovnen med flammende ild. Hvem er den gud, der så kan redde jer ud af min magt?« 

 1468

 

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-144.mp3

Joh 3, 16  For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.
Matt 7, 21-22  Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun
den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn?
Matt 7, 23  Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

 1469

 

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-145.mp3

Naveren!
Det er kun nogle få trossamfund der I dag har nadver på den måde det er foreskevet I Biblen - derved mister de en stor velsignelse.

 1470

 

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-146.mp3

Foftvætningen!
Peter ønskede ikke at Jesus skulle udfører en tjeners gerning ved at vaske Peters føder, men det var nødvendig og det er det også for os - ellers kan vi ikke få velsignelsen.

 1471

 

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-147.mp3

Jesus forrådes!
Det var en frygtelig ting at Judas gjorde da han forrådte Jesus, men hvad med dig har du også nogle gange forrådt Jesus?
Når vi ikke kendes ved ham over for andre, så forråder vi ham.

 1472

 

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-148.mp3

Det Ny Babylon kan sammenlignes med en STOR edderkop!
Penge, Hvid magi, sex, bedrag, cold reading, suplim cut og lignende ting er grundelementerne I Det Ny Babylon! DR1 har I udsendelsen kontant vist et lille glimt af den måde Det Ny Babylon arbejder på.

 1473

 

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-149.mp3

De Ubehagelige Sandheder!
Der er et gammelt ordsprog, som siger at sandheden er ilde hørt, dette er rigtig. Momskarusellen, prisen på benzin og dicel, den globale opvarmning og mange andre ting.

 1474

 

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-150.mp3

En astroide er på vej!
Har du nogen sinde tænkt på, hvad der vil ske, hvis en astroide på blot nogle få kilometer i diameter ramte jorden? Alt liv vil blive udslettet, både mennesker og dyr - ALT liv! Før 1994 var der ingen der trode på at det kunne ske, men i dag er der mange som regner med det og som ikke spørger om det kan ske, men HVORNÅR  det sker!

 1475

 

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-151.mp3

Der holdes øje med de store astroider!
Både NASA og mange private organationer holder idag øje med om en stor astroide er på vej mod jorden. Hver eneste måned er der en astroide på over en kilometer i diameter der suser forbi, mellem jorden og månen, men selv om der er mange der holder øje med de store, kan de ikke holde øje med dem alle.