reg 1476 - 1500

 1476

htm

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/848xhelligdommen.pptx

Det var sandsynligvis i 1844 begyndte Jesus sin tjeneste i det allerhelligste i den himmelske helligdom, hvor han udsletter eller fjerner synderne, så at hans folk kan have fuld ret til himmelen, og være helt fri for skyld. Gennem de tre engles budskaber som fremholdes i Åb 14, samler Jesus nu i overført betydning sit folk omkring sig i det allerhelligste i den himmelske helligdom. Gud lod det gamle Israel samle sig omkring den jordiske helligdom en gang om året, nemlig på den store forsoningsdag, som var en dommens dag. På samme måde indbyder han nu sit folk til at samles omkring den himmelske helligdom, og ved troen på Kristus gå ind i det allerhelligste og modtage den velsignelse, han tilvejebringer ved sin midlertjeneste.

 1477

htm

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/29abe-30ddd-sabbat.HTM

 1478

htm

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/okomeniskeBev/ny-kirke1.txt

Økumeni er et glansfuldt ord i vore dages religiøse ordforråd. Vor tids økumeniske bevægelses fremgang har været præget af held, både numerisk og institutionsmæssigt. Indtil for ganske nylig syntes de fleste eksperter i tendenserne inden for den religiøse verden at betragte økumenien som herre over kirkehistoriens situation. Den katolske kirkes anerkendelse af økumenien i 1964 gav bevægelsen et nyt opsving, men dette har haft tilbøjelighed til at flytte det økumeniske tyngdepunkt fra Geneve til Rom. Selv om vi i 1970'erne kan iagttage en vis aftagen i den økumeniske tilvækst, har bevægelsen uden tvivl endnu stor slagkraft.  http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/okomeniskeBev/ny-kirke1.txt

Økumeni er et glansfuldt ord i vore dages religiøse ordforråd. Vor tids økumeniske bevægelses fremgang har været præget af held, både numerisk og institutionsmæssigt. Indtil for ganske nylig syntes de fleste eksperter i tendenserne inden for den religiøse verden at betragte økumenien som herre over kirkehistoriens situation. Den katolske kirkes anerkendelse af økumenien i 1964 gav bevægelsen et nyt opsving, men dette har haft tilbøjelighed til at flytte det økumeniske tyngdepunkt fra Geneve til Rom. Selv om vi i 1970'erne kan iagttage en vis aftagen i den økumeniske tilvækst, har bevægelsen uden tvivl endnu stor slagkraft.

 1479

htm

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/okomeniskeBev/ny-kirke2.txt

Ordet „økumenisk” er først blevet almindelig kendt i det tyvende århundrede. Den romersk-katolske kirke kaldte deres kirkemøder „økumeniske”, men de afholdt ikke et eneste sådant i over tre hundrede år før 1869. Protestanter har næppe benyttet ordet, siden Luther i 1519 sammenkaldte til et økumenisk møde i Leipzig.

 1480

htm

http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/okomeniskeBev/ny-kirke3.txt

Fra den økumeniske bevægelses begyndelse har to svar stået over for hinanden. Det ene har lydt: Guds fremtid vil komme gennem vore bestræbelser. Det andet har lydt: Guds fremtid vil komme ovenfra, udelukkende som hans værk. Er dette en relevant modsætning? ... Gud har altid benyttet mennesker som sine redskaber.

 1481

htm

http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/bonne-film.mp4

 1482

htm

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/bonne-film2.mp4

 

 1483

htm

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/fup-mails.mp4

 

 1484

htm

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/jb-666.mp4

 

 1485

htm

http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/juni3-2013.mp4

 1486

htm

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/txt-6.htm

Når vi ser på Biblens profetier, viser antallet af profetier, at den sidste tid er en af de mest betydningsfulde tider i hele Biblen. Dette kommer blandt andet til udtryk ved at den bog der fortæller mest om den sidste tid, Åbenbaringens bog, er den eneste bog i hele Biblen, at Herren har udtalt en specielt velsignelse ved at læse, studere og høre. (Åb 1,3-4)

 1487

htm

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/extra.htm

Mange af dem der læser og studerer begivenhederne i denne jords allersidste tid vil blive vildledt således, at de får en forkert det vil sige  en ubibelsk forståelse af det der skal ske. (Matt 24,4-5 + Matt 7,15 + Jer 7,8-10 + Jer 14,14) I den allersidste tid af jordens historie, det vil sige fra loven om søndagshelligholdelse bliver vedtaget og frem til Jesu synlige komme i himlens skyer, (Matt 24,29-31 + Åb 1,7) vil der ske rigtig mange ting, der er så utrolige, fantastiske og urealistiske, at ingen vil tro på, at det kan ske og slet ikke at det vil ske.  

 1488

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/himgester-134/hg-7.htm

»På den tid lagde kong Herodes hånd på nogle af menigheden og mishandlede dem. Jakob, Johannes' broder lod han henrette med sværd.« Når man lader Judas ude af betragtning, var dette det første brud på apostlenes kreds. Men derfor sover Jakob ikke mindre trygt i sin grav, ej heller vil han opvågne mindre sejrende på grund af sin alt for tidlige martyrdød lige ved begyndelsen af hans løbebane. http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/himgester-134/hg-7.htm

»På den tid lagde kong Herodes hånd på nogle af menigheden og mishandlede dem. Jakob, Johannes' broder lod han henrette med sværd.« Når man lader Judas ude af betragtning, var dette det første brud på apostlenes kreds. Men derfor sover Jakob ikke mindre trygt i sin grav, ej heller vil han opvågne mindre sejrende på grund af sin alt for tidlige martyrdød lige ved begyndelsen af hans løbebane.

 1489

htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/aabkom-123/ccc9398.html

 

Åbenbaringens bog med
kommentarer til de enkelte vers!
udarbejdet af bibel-skolen.

 

 1490

docx

http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/tre-dele.docx

Nu er det ikke blot spiritismen, at man kan kende med disse tre punkter, men rigtig mange andre ting, de tre punkter er.

SKABELSEN
DØDEN
DOMMEN

MEN hver af de tre emner har tre underemner, som SKAL med

SKABELSEN
Menneskets skabelse

 1491

 

 http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/udvist.docx

Django Levakovic blev anholdt i aftes kl. 23.40, da en politipatrulje traf ham på opholdsstedet H17 på Halmtorvet. Det vides ikke hvor længe, han har opholdt sig i Danmark.
Den 81-årige mors tilstand er åbenbart uændret, for Django Levakovic kom med samme forklaring om den syge mor første gang han blev anholdt 16. februar 2017 for at overtræde indrejse-forbuddet, og da han blev anholdt anden gang 19. juli sidste år.
I juli var det en politipatrulje, der tilfældigt opdagede Django Levakovic i Istedgade, hvor han stod på gaden sammen med sin bror sigøjner-bossen Gimi 'Boss' Levakovic.
21. april 2015 sendte Højesteret Django Levakovic ud af Danmark for evigt.
Han blev udvist til Kroatien, da han var færdig med at afsone en dom på fem års fængsel for et brutalt hjemmerøveri mod en svagelig 77-årig mand i Kastrup.

 

 1492

 

 http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/yoga-11.docx

Normalt forbinder man yoga med en slags gymnastik, men det er i virkeligheden ikke ordets betydning. Yoga betyder 'at lænke sig sammen med'. Yoga er således en levemåde, der er sat i system, så den forbinder én med en gud, hvilken gud er der meget sjældent nogen der bekymre sig om. Hvis du spørger en der bruger yoga om det har noget med religion at gøre, vil et meget stort flertal sige, bestemt nej, for hvis det havde, ville jeg ikke bruge det, men da det blot nogle gode øvelser, som hjælper mig til et godt liv, så bruger jeg det. De fleste tror, at yoga blot er en form for gymnastiske øvelser og stillinger, men det er ikke rigtig, det er meget mere end det. Ideen med yoga er, at vi på et tidspunkt har mistet vores guddommelige forbindelse, og at vi derfor har vi brug for en metode eller religion, som kan binde os fast til en gud. Ikke en bestemt gud, blot en eller anden gud der passer ind i det liv vi ønsker at leve. Og her er hinduismen løsningen, her er udvalget af guder meget større end i noget andet trossamfund.
 

 1493

 

 http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/argus-prisme.docx

PRISM er et amerikansk overvågningsprogram afsløret af whistle-bloweren Edward Snowden i 2013.

Programmet bruges af den amerikanske efterretningstjeneste NSA til via en bagdør i det skjulte og i realtid, systematisk at indsamle oplysninger om internetkommunikation fra større amerikanske internetselskaber, herunder Google

FacebookApple og Microsoft. Dette afvises dog af de nævnte firmaer, med den bemærkelsesværdige ens formulering at myndighederne ikke har ’direkte adgang til serverne’. Ingen af disse firmaer afviser dog samarbejde med NSA.

PRISM blev lanceret i 2007 og skulle ifølge den tidligere NSA-chef Michael Hayden, "kun" overvåge ikke-amerikanske borgere. Snowden har imidlertid dokumenteret at også amerikanere er blevet overvåget.

 

 1494

 

 http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/annalise-sund.docx

Du må være klar over, at det her ikke drejer sig om luftkasteller, men om velsignede rigdomme, der virkelig kan vindes, og som du efter al sandsynlighed også selv kan vinde, hvis du vil søge dem ad sundhedens kongevej og ved hjælp af de rigtige midler.

Og det er just den anden ting, som du også må, være klar over, at for at vinde disse rigdomme og for at opnå denne velsignede og lykkebringende forvandling i dit Liv må der udføres et vel tilrettelagt arbejde. Der må lægges en plan for arbejdet, og den må, ikke omfattes af mere, end hvad man under de givne forhold kan udføre især til at begynde med thi det varer jo ikke længe, før man mærker, at kræfterne øges, så man med lethed og glæde forøger arbejdet.

 

mmmmmmmmmmmm

 1495

 

 http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/annel3-word.docx

 

mmmmmmmmmm

1496

 

 http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/annelise-troverdig.docx

 

mmmmmmmmmm

 1497

 

 http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/astroid-22.docx

Nasa sendte i 2016 rumsonden Osiris-Rex ud for at undersøge asteroiden Bennu. Den frygtes at kunne kollidere med Jorden engang i 2100-tallet.
Og nu - to år senere - viser de første prøver fra missionen, at der er fundet ingredienser til vand i asteroidens overflade.
Ifølge solsystemsforsker Dante Lauretta, der står i spidsen for missionen, kan det vise sig at være et banebrydende fund af forstadierne til liv på Jorden.
 

mmmmmmmmm

 1498

 

 http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/Indlandsisen.docx

- Når man ser på udviklingen gennem flere årtier, så er det bedst, hvis man lige sætter sig ned, inden man gransker resultaterne. Det er skræmmende, så hurtigt det forandrer sig, udtaler den franske glaciolog Eric Rignot, der har bidraget til rapporten, til nyhedsbureauet AFP.

Det er avancerede satellitmålinger, der har gjort det muligt for forskerne fra universiteter i Californien, Grenoble, Utrecht og København at genskabe ispladerne fra 1970'erne og 1980'erne, hvor data indtil nu har været mangelfuld.

 mmmmmmmmmm

 1499

 

 http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/mikrochip-sverig.docx
Derfor har tusindvis af svenskere fået en mikrochip under huden

Det er ikke myten om de 'naive svenskere', der ligger til grund for det nye mikrochip-fænomen, forklarer svensk forsker.

Dystopisk eller praktisk? I Sverige har flere tusinde personer fået skudt et chip-implantat ind i hånden ved hjælp af en kanyle.