Løbe NR

Type fil

link - omtale

 1026

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp30.htm

Vi lever i dag i en tid, hvor lovløshedens hemmelighed allerede virker (2 Thess. 2, 7). Jesus forudsagde, at "... falske Messias'er og falske profeter skal fremstå og gøre tegn og undere for, om det er muligt, at føre de udvalgte vild". (Mark. 13,22.) Det er foruroligende at se, hvordan dette går i opfyldelse i dag, så mange kristne lader sig indfange af okkultisme og okkulte helbredelsesmetoder. Atter og atter lader de sig bedrage af den religiøse camouflage.

 1027

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp31.htm

En dag fik hun imidlertid besøg af en af mine venner, som har kendskab til okkultismens følgevirkninger. Da han også kunne se, at der ikke var tale om nogen normal mental eller følelsesmæssig lidelse, spurgte han hende, om hun havde haft nogen kontakt med det okkulte. Derved kom følgende historie for lyset.

 1028

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp32.htm

Min kone blev syg, og jeg måtte også selv gå i seng. Lægen kunne ikke finde nogen forklaring på den mærkelige neurose, som overvældede mig. Jeg var ved at blive desperat. En forfærdelig frygt begyndte at få tag i mig, og jeg troede aldrig jeg skulle blive rask igen. På det tidspunkt begyndte jeg at påkalde Gud i bøn. 

 1029

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp33.htm

Jochens tilværelse havde to poler: drikkeri og piger. Han drak gennemsnitlig tredive øl om dagen. Han var sjældent ædru, og hvis det hændte, at han ikke kunne få nok at drikke, strejfede han om som et såret dyr. Han var også hidsig; ved den mindste anledning f6r han op og smadrede alt inden for rækkevidde. Desuden forkastede han fuldstændig enhver tanke om både Gud og djævel; det var det rene nonsens for ham.

 1030

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp34.htm

 En psykiater ville kalde det personlighedsspaltning. Som barn havde hun også set spøgelser i sit soveværelse, og når hun ved sådanne lejligheder havde skreget af frygt, havde spøgelserne angrebet hende.
Hun tilstod, at hun mange gange i sit liv havde tyet til spåkoner, og at hendes mor havde spået i kort. En anden ting, som først kom for dagens lys til allersidst, var, at hendes mor havde forskrevet hende til Djævelen, endnu før hun blev født.

 1031

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp35.htm

Min ven befalede denne magt at forlade hende, men så udbrød en ny stemme: "Nej, jeg vil ikke forlade hende." Det var ikke den samme stemme, som de havde hørt tidligere. "Hvem er du?" spurgte min ven. "En gammel sigøjner," lød svaret, og i det samme greb kvinden efter brødkniven for at gå til angreb på sin svoger. Han tog fat i hendes arm og blev ved at bede. Hun faldt til ro, slap kniven og begyndte at græde. Hun havde været ved fuld bevidsthed hele tiden.

 1032

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp36.htm

En dag ankom et bud til vor missionsstation i Lishui. Han spurgte, om nogle af de kristne kvinder ville følge med ham til en af de indfødte kristnes hjem. Nogle stykker af os drog af sted og kom til huset, hvor vi fandt en indfødt kvinde i forfærdelig udmagret tilstand. Det viste sig, at hun var blevet båret derhen for at få hjælp af de kristnes Gud; turen havde taget dem over seks timer. Hun blev præsenteret for os som familiens svigerinde.

 1033

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp37.htm
På en af vore udstationer havde vi en trofast kinesisk evangelist, som oplevede rige bønhørelser. Rundt om missionsstationen forekom et ganske anseligt antal tilfælde af besættelse, og det var forbavsende at se, hvor hurtigt kineserne var i stand til at kende forskel på en person, som var besat, og en, som var sjæleligt syg. 

 1034

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp38.htm

Noget sådant havde jeg aldrig før oplevet. Jeg var blot en ung evangelist, men jeg var klar over, at der her var en modstand mod evangeliet, som var mig fuldstændig fremmed. Kunne jeg bruge de prædikener, jeg havde forberedt? Var det noget andet, folk trængte til? Med disse tanker svirrende i hovedet gik jeg i seng.

 1035

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp39.htm

"Tidligt på året 1959 fik vi en telefonopringning fra en tandlæge. Han forhørte sig om vor telefon-sjælesorg, hvordan vi administrerede den og om det nærmere formål med den. Da vi havde besvaret hans spørgsmål, sagde han, at han ville komme ind og besøge os personlig, så vi aftalte en tid. Da han kom, viste han tydelige tegn på nervøsitet. Vi lagde mærke til, at han forsøgte at fange vort blik med sin stive stirren; vi havde en fornemmelse af noget ondt omkring os og følte, at han prøvede at forhekse os. 

 1036

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp4.htm

De spiritistiske Ånder er de faldne Engle.
Det er ligeledes denne «Ondskabens åndelige Hær), der under den store Lucifers Anførsel udfører ane de spiritistiske Fænomener; delt er disse faldne Engle, der fremstiller sig som de afdødes Ånder, og som med den Evne, der er Englene given til at materialisere og dematerialisere sig når som helst, kan udføre anede kraftige Gerninger, der så ivrigt diskuteres i denne Tid. 

 1037

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp40.htm

Engang da jeg netop var kommet hjem på orlov fra Norge, blev min mor af nogle gæster bedt om at holde en seance. Hun indvilligede, og da hun var kommet i trance, begyndte hun at tale et fremmed sprog. Det var norsk, som hun normalt ikke kunne et ord af. Det blev overladt til mig at oversætte budskabet til de tilstedeværende. Ved andre lejligheder havde hun talt på tysk, kinesisk og et sprog, der lød som arabisk.

 1038

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp5.htm

Satans List og Bedrageri.
Ligeså listigt og forførisk som Slangen opførte sig i Edens Have, ligeså listigt fremtræder Spiritismen i vore Dage, idet den - netop som Skriften siger, den skal kommer med «store Tegn» og «underlige Gerninger» Gerninger, der er Udslag af «Satans Kraft» og «Løgnens Magt». Det vil derfor være af Interesse nu at betragte nogle af Spiritismens underlige Fænomener og Foreteelser.

 1039

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp6.htm

Det var at vente, at Spiritisterne for derved bedre at kunne påvirke de Kristne, ville søge at find Holdepunkter for deres Teorier i den hellige Skrift. Skønt deres Stilling overfor Bibelen, når alt kommer til alt, er sådan, at de af Hjertet fordømmer den Bog, er der dog ikke så få Spiritister, der søger at finde et og andet i den, som skulle tale deres Sag. 

 1040

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp7.htm

Satan og hans Engle, som ved Besked om, hvad der har hændt ned gennem Tiderne, sidder inde med store Kundskaber både på det ene og det andet Område, og de er Mestere i at anvende denne Kundskab. «De kan meddele når, hvor og hvorledes en elsket Ven er død» sigler man. Ja meget let! De er tilstrækkelig om sig overalt til at være vel underrettet om, hvad der sker rundt om i Verden.

 1041

htm 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp8.htm

Herhjemme udkom for nogle har siden en Bog, der behandler «Spiritismen som Religion». Den bærer Titelen «Spiritismen og Kirkens Lære» og drager til Felts imod mange bibelske Sandheder og viser derfor ganske godt, ar Spiritismens Læresætninger er ubibelske og derfor også usande, i det mindste må de stå således for enhver bibeltroende Kristen. 

 1042

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/sp9.htm

Det skal ikke her være vor Opgave at påvise, hvorledes «Dåben frelser» (1 Pet. 3,21), men blot henvise til vor Herres Ord i Mark. 16,16: «Hvo, som tror og bliver døbt, skal blive salig; men hvo, som ikke tror, skal blive fordømt.» Mon da ikke Dåben er nødvendig til vor Salighed?

 1043

htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt4/ssyv.html

Senere begyndte man at handle med hinanden over længere afstande, og snart var der nogle, der specialiserede sig i handel og formidlede varetransaktioner fra den ene producent til den anden, fra den ene boplads til den anden og fra landsdel til landsdel. Disse handelsmænd var ofte nødt til at sende beske

 1044

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr10.htm

En forstyrret herre var blevet vred over at have mistet sin stilling kort tid forinden, over ikke at have faet udbetalt sygeløn for nitten dages sygdom syv ar tidligere, og over en regning fra skattevæsenet på 471,78 dollars. Og i yderligere raseri over, at alle hans retssager om disse formodede klagepunkter var slået fejl, havde han nu ladet sin appel gå et skridt højere, op i skyerne.

 1045

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr11.htm

Men kapringen af denne planet var ikke en sindssyges værk. Det var et fremragende intellekts omhyggeligt udtænkte strategi. Det var ikke spil efter gehør. Piraten, som nu var blevet bortvist fra Himmelen, og som var vred på Gud og havde svoret fjendskab imod den guddommelige styrelse, vidste præcis, hvad han ønskede at opnå og hvordan han agtede at opnå det. Han havde en flyveplan for den planet, som han nu bemægtigede sig herredømmet over.

 1046

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr12.htm

Hvis tilværelsen bliver kedsommelig eller konversationen slæber lidt, kun det gør underværker med hensyn til at live op. Hvordan kan livet være grat og trist, når man ved, at man i en tidligere tilværelse var en engelsk ridder eller en prinsesse?

 1047

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr13.htm

Han ankommer i åndeverdenen efter en kortvarig, men alvorlig sygdom. Da han vågner op, ser han en græsbevokset slette og en a. Der ser ud til at være fisk i den. Han ønsker, at han havde en fiskestang, og i samme øjeblik holder han en sådan i banden. Han trækker en smuk fisk i land, og derefter flere og flere, indtil han har mere, end han og hans nærmeste kan sætte til livs.

 1048

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr14.htm

De russiske kosmonauter fortalte. at de havde været derude og set efter alle vegne uden at kunne se Himmelen nogen steder. Derfor fandtes den ikke. Efter nogle fa jordomkredsninger var de i stand til at afskaffe bade Gud og Himmelen.

 1049

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr15.htm

Redaktøren ved et stort dagblad var nød til at trykke et gammelt horoskop en dag, da det nye ikke var kommet til tiden. Ikke en af hans 100.000 læsere klagede. lian tænkte derfor, at han lige så godt kunne spare udgiften til nye horoskoper og blot lade de gamle gå i trykken igen. I tre måneder genoptrykte han gamle horoskoper. Til sidst klagede en læser over, at stjernebillederne ikke passede sammen med månederne. Da hans omdømme - og hans indtægt - nu stod på spil, bestilte han friske horoskoper.

 1050

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr16.htm

Det skete i året 1855. Lhasa, Tibets gadefulde lukkede by, var i oprør; Dalai Lama var blevet myrdet. Man mente, at en mongolsk eneboer, som var den unge herskers sidste besøgende, havde hældt gift i hans smør-te. Men eneboeren var sluppet bort, og en eller anden skulle straffes. Var eneboeren maske blot lejemorder for en anden?