Løbe NR

Type fil

link - omtale

 1051

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr17.htm

Derpå rolle hun sin finger tvunget til at beskrive en cirkel omkring hendes mands hoved - som om hun skar med en kniv. Med et kunne hun se ind i hans kranium. Genfærdet befalede hende at fjerne nogle knoglesplinter, som pressede mod hjernen. Efter en halv times forløb kunne hun ikke finde flere knoglesplinter, og lægen befalede hende nu at sætte hovedskallen på plads, men „ikke for stramt. Der må være en kvart tomme til at tage overtrykket, og vi gentager så operationen i morgen".

 1052

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr18.htm

Biofeedback lokker med klinikker eller centre, hvor patienterne er forbundet med maskiner og ser på blinkende lys eller lytter til elektroniske hvin. Disse patienter skal lære at slappe af ved at lytte til lyden af deres eget åndedrag, lære at bekæmpe deres angst ved at lytte til deres pandemuskler eller forsøge at blive roligere ved at styre deres egne hjernesvingninger. De skal forsøge at styre deres hjerteslag - eller forsøge at forhøje temperaturen i deres hånd for at fjerne hovedpine.

 1053

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr19.htm

Ikke mange lagde mærke til den lille smilende gruppe på otte mænd, kvinder og børn, som gik ombord i Deltas fly nr. 841. Endnu færre lagde mærke til, at to af mændene, da maskinen befandt sig over Orlando i Florida, trængte ind i cockpittet med en skjult pistol. Ikke for maskinen var landet i Miami hørte passagererne, hvad der var sket. Pilotens stemme lod over højttaleren, mens en automatisk kaliber 45 var rettet mod hans hoved: Vi er kommet ud for et problem. Vi holdes som gidsler for en million dollars i løsepenge."

 1054

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr2.htm

Lad os forestille os en mand, der ligger såret og forladt på slagmarken. Han ser en skikkelse komme imod sig i halvmørket. Men er det en ven eller en fjende? Hvad om han hvisker: „Hvem der?" Hvad vil svaret blive? Vil det blive en kugle, et venligt ord eller tavshed? Skal han tage chancen? Daler er det mindre farligt ikke at give lyd fra sig?

 1055

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr20.htm

Er Ruth Montgomery maske et eksempel på dette? Man vil erindre, at hun fortæller, at det kan være farligt at skrive på maskine under inspiration fra åndeverdenen. Hun fortæller derpå om sikkerhedsforanstaltningerne og siger: „Bed altid om beskyttelse, for du begynder at skrive under beherskelse, og gør det ikke mere end femten minutter om dagen på nøjagtig samme tidspunkt, nar din vejleder er ledig. Hvis onde væsener tager herredømmet eller der bliver benyttet et grimt sprog, da hold øjeblikkelig op med at skrive. Da er du ikke rede til at have forbindelse med ånderne."

 1056

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr21.htm

Den ret konservative Frank Knittel, som var rektor ved en højere læreanstalt, havde gennem længere tid været klar over, at han en dag personligt ville stå ansigt til ansigt med åndelige fænomener, med spiritismen under en eller anden torn. lian spekulerede på, om det ville blive en banken, eller om et bord pludselig ville lufte sig op og svæve gennem en dur. Det kunne maske også blive mere skræmmende - maske en klam, usynlig hånd omkring hans strube, som nogle har berettet om. En dag skulle den store overraskelse komme.

 1057

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr22.htm

Han havde med held udført forsøget mange gange for. For at bestemme, hvilken mængde U235 der var nødvendig for at starte en kædereaktion - videnskaben kalder det den kritiske masse skubbede han to halvkugler af uran imod hinanden. Men lige idet massen nærmede sig den kritiske, fjernede han dem igen fra hinanden med en skruetrækker og standsede derved øjeblikkelig kædereaktionen.

 1058

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr23.htm

Et sødt og uskyldigt barn dør af leukæmi, medens vi blot er hjælpeløse tilskuere. En flyvemaskine fyldt med menneskers kære styrter til jorden omspændt af flammer. En undervandsbåd render stævnen imod havbunden og vender aldrig tilbage. Hvorfor?

 1059

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr24.htm

Det var i 1965 i Brasilien, at en selvbestaltet profet ved navn Aladino Felix begyndte at fremsætte nogle uhyggelige profetier. Han advarede om, at en stor ulykke ville ramme Rio de Janeiro. Og ganske rigtigt - kun en måned senere blev byen ramt af oversvømmelse og jordskred og seks hundrede mennesker blev dræbt.

 1060

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr25.htm

Fru Patterson holdt åbenbart ret ofte seancer i sit pensionat på hjørnet af Mission Street og Third Street. Hun havde to logerende, Mr. Clifford og Mr. Wild, som var hende behjælpelige med at sætte sig i forbindelse med ånderne, som de formodede beboede planeten Saturn. En af hendes faste kunder var en aldrende vognmager ved navn McTavish. Ånderne gav ham råd med hensyn til forretningens drift, og McTavish regnede selv med at blive bragt til Saturn, nar „himmelstrålerne næste gang var stærke nok". Den gamle mand var gavmild med sine penge og sine gaver, og mediet fortalte ham, at disse gaver blev sendt videre til Saturn.

 1061

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr26.htm

Hypnoselægen svarede: „Jeg benytter mig ikke af læge-videnskaben. Jeg behandler folk gennem sindet og benytter hypnose. Lægevidenskaben har ikke noget middel imod leukæmi. Vi har helbredt kræft, endda i tilfælde, hvor man vidste, at patienten ville dø." Derpå beskrev hun den fremgangsmåde, hun ville benytte.

 1062

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr27.htm

John Keel var en typisk hårdkogt skeptiker, da han i 1966 besluttede at hellige al sin tid til en undersøgelse al UFO'er. Han så med hån på det okkulte og spottede mange af beretningerne om flyvende tallerkener. Han besluttede at gøre ufologien (studiet af UFO'er, Uidentificerede Flyvende Objekter. O. a.) genstand for en strengt videnskabelig undersøgelse.

 1063

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr28.htm

En morgen hen imod slutningen af august vågnede en ung kvinde omkring klokken to om natten og blev skræmt over at opdage, at hun ikke kunne bevæge sig og ikke sige en lyd. Vinduet stod åbent. Med et viste der sig i hendes påsyn en mørkegrå genstand omtrent på størrelse med en fodbold. Den svævede over gulvtæppet nær ved hendes seng. Derpå skod tre tredelte støtteben ud fra genstanden, og den landede på gulvet. Derpå, tro det eller ej, kom en lille lejder ud fra den og fem-seks småbitte væsener kom ned ad lejderen og lod til at reparere genstanden. De var klædt i stramtsiddende dragter. 

 1064

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr29.htm

Dr. Charles A. Laughead, en læge, som er ansat ved Michigan State University i Lansing, Michigan, begyndte i 1954 at sætte sig i forbindelse med nogle væsener, som formodedes at være rumfolk. Blandt disse væsener var den berømte Ashtar, som har optrådt i lange tider og haft meget at sige i den okkulte verden.

 1065

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr3.htm

Den tragedie, der satte det hele i gang, var hans son Jims selvmord den 4. februar 1966. Umiddelbart for Jim tog sit liv på et hotelværelse i New York, havde han tilbragt nogle måneder sammen med faderen i Cambridge i den lykkeligste periode af deres indbyrdes forhold. Sønnens pludselige død hensatte biskop Pike i stor sorg, især fordi der var narkotika med i spillet. Naturligt nok spekulerede den sørgende fader over, om han havde givet sin son den rette vejledning.

 1066

htm 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr30.htm

Man skrev den 23. september 1922. Det gamle U.S.S. Mississippi, som nu sejlede under græsk flag og bar et andet navn, la for anker i havnen på Mitylene, en lille ø i Det ægæiske Hav. Ved morgengry var en ung civil amerikaner, som var ny under disse himmelstrøg, kommet sejlende ud til skibet i en lånt robåd og havde bedt om at måtte tale med kaptajnen. Og nu, fa timer senere, havde han netop stillet den græske regering et ultimatum!

 1067

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr4.htm

En gruppe amerikanske psykoanalytikere var på bestig i forskningslaboratorierne ved Leningrads universitet i sommeren 1971. De vendte hjem med beretninger om en psykisk person, der ved at nærme sin hånd til en genstand fik den til at svæve hen over et bord uden at røre det.

 1068

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr5.htm

Det var en sindssyg historie om lig, ritualer og uhygge. Grufulde fortællinger om ofringer på strandene i Californien. Stjålne dune-buggies og hypnotiserede piger. En sindsforvirret social taber, som overbeviste sine tilhængere om, at han var bade Jesus og Satan. Det særeste af det sære.

 1069

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr6.htm

Efter fire måneders automatisk maskinskrivning, et kvarter om dagen, var bogen færdig. Arthur Ford havde fuldført sine forudsigelser. Og nu skrev Ruth Montgomery et efterord til bogen. Hvad hun her skrev, kan være lige så betydningsfuldt som bogen selv.

 1070

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr7.htm

Jess Stearn, forfatteren til flere bestsellers i den psykiske genre, har flere interessante ting at sige: „Ofte har jeg under samtaler med medier spekuleret på, om de modtog deres oversanselige oplysninger, som de mente, via en særlig forbindelse til det hinsidige, eller blot ved en uhyre anstrengelse af deres egen underbevidsthed."

 1071

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr8.htm

Hvor kommer et menneske hen, nar det dør? Eller kommer det i det hele taget nogen steder hen? Vil det ringe os op for at give os sit nummer? Vender de døde tilbage? Sætter de døde sig i forbindelse med de levende? Ved de, hvad der går for sig? Ved Arthur Ford, at han siden han døde har skrevet en bog? Er der nogen, der har fortalt ham det?

 1072

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/psykrul-126/pr9.htm

Maske taler de med en anden verden. Og maske er det åndeverdenen. Men hvem er det, der svarer? Hvem har taget den psykiske telefon? Hvem tager imod opringningerne? Kan det tænkes, at der er en eller anden, der har oprettet en svartjeneste for de døde? En svartjeneste, som de døde intet kender til'? Det er spørgsmålet.

 1073

htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/troens-supermarked-20/trosuper.html

Den religiøse verden er en urskov af forskellige trossamfund, religiøse grupper og bevægelser. Alle mener de, at det er dem, der har sandheden.

Når man undersøger det nærmere, er det påfaldende, at så mange af dem har den samme opfattelse af så mange ting. Som et eksempel kan nævnes læren om, hvilken rolle handlinger og gerninger spiller. Selvfølgelig er der små variationer fra bevægelse til bevægelse, men grundholdningen er den samme. Karma (sanskrit = handlinger) er de handlinger, man har gjort i sit tidligere liv, og som bestemmer om man i det næste fødes i en højere eller i en lavere tilværelse.
Denne opfattelse er at finde hos mange af de hinduistiske og buddhistiske grupper og bevægelser, fx TM, Divine Light Mission, Hare Krishna, 3HO, Yoga og flere andre. Også i mange kristne samfund

 1074

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad10.htm

Der gives næppe noget Spørgsmål, der i den Grad har optaget Menneskers Sind og Tanker, som netop Spørgsmålet om, hvad Døden er. Svarene har naturligvis været højst forskellige, alt eftersom Forståelsen af Menneskenes Natur, Menneskets Sjæl, Ånd og Liv måtte være. ,De fleste Svar bliver Gætteværk, og kun ét Svar er antageligt, det nemlig, som den hellige Skrift giver.
Spørger man et almindeligt Leksikon, hvad Døden er, lyder Svaret: «Død, Livets fuldstændige og endelige Ophør, samtlige Livsvirksomheders Standsning, er en Følge enten af Mangel på de nødvendige Livsbetingelser (Føde, Ilt (Surstof), Varme) eller af sådanne sygelige Forandringer i Legemets Organer, hvorved disse bliver uskikkede til at fortsætte deres Virksomhed.»

 1075

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad11.htm

Den Mening gør sig jo i Almindelighed gældende, at de retfærdiges Sjæle ved Døden straks farer til Himmelen for at opnå den højeste Salighed i Samfundet med Gud og alle de hellige, medens de ugudeliges ved Dødsøjeblikket farer til Helvede, hvor de i Svovl og Ild flammerne udstår de frygteligste Kvaler, en Pinsel, som aldrig får Ende. Men er det Sandhed? Kan en god og barmhjertig Gud have bestemt en sådan Skæbne for sine Skabninger? Er det virkelig Skriftens Lære?