hLøbe NR

Type fil

link - omtale

 1501

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad35.htm

Fra tidernes morgen har spøgelser og spøgelseshistorier optaget menneskenes børn. Her er en beretning om en tildragelse i England: »Grupper på 30-40 mænd, bevæbnede med haglgeværer og rifler, gennemsøgte i nat skovene omkring Saltwood ved Hythe på jagt efter et spøgelse. Landsbyens beboere hævdede, at de havde set spøgelset i en rød kappe med en lygte i hånden ved Slaybrook Corner, hvor der engang har stået et slag. Før han dukkede op, viste der sig nogle mystiske lys og en »ildkugle«. 

 1502

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad36.htm

Som vi allerede har nævnt, er psykisk magt så gammel som Jorden selv. Filosoffer, digtere, religionsdyrkere og pædagoger har alle tumlet med problemet godt og ondt, retfærd og synd, om mennesket og dets skæbne. Alle religioner har en eller anden teori om dette emne. Somme tider er det godes og det ondes princip personificeret og fremstillet enten som værende i strid med hinanden eller som supplerende hinanden. 

 1503

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad37.htm

Spiritistiske fænomener har man kendt og dyrket fra de ældste tider, sædvanligvis under navn af trolddomskunster; men den moderne spiritisme kom frem omkring midten af det nittende århundrede og tiltrak sig snart stor opmærksomhed. I løbet af de sidste 20-30 år har den bredt sig som en epidemi og regner i dag med sådan noget som 60.000.000 tilhængere. Nu drejer det sig ikke længere om skummelt hekseri og trolddom;

 1504

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad38.htm

For nogle år siden talte jeg til en tilhørerskare på næsten 4000 i London om emnet: »Hvem er spiritismens ånder? Kan vi tale med de døde?« Der var flere hundrede spiritister med til mødet, bI. a. nogle af bevægelsens prominente ledere. Under foredraget læste jeg nogle åbenhjertige udtalelser højt fra deres skrifter.

 1505

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad39.htm

»I skal ingenlunde dø.« Det var verdens første løgn. Det er også spiritisternes grundlæggende tro, når de samstemmende erklærer: »Der er ingen død.« En spiritist bog, 'Sandheden om vor død' siger, at »døden er ligeså naturlig som fødslen. Det er blot en overgang til et andet plan.« Og videre: »Døden er en anden og mere fremskreden livsfase.«. 

 1506

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad4.htm

1) at Ordet Sjæl betegner det samme som Person eller Skabning;
2) at dette er en Betydning af Ordet. som er brugt meget ofte i Skriften;
3) at Ordet Sjæl således ikke betegner noget udødeligt, men tværtimod noget dødeligt.

 1507

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad40.htm

Hvis man er af den opfattelse, at de, som døde, ikke er rigtig døde, men er overgået til en højere livsform, så er det jo kun naturligt, at man prøver at komme i forbindelse med dem. Og vi gentager: Denne tro er spiritismens egentlige grundvold. Som en af deres mest autoritative forfattere udtrykker det: »Det er lige så absurd at hævde, at de såkaldte døde ikke somme tider kommer tilbage, som det ville være at hævde, at de aldrig var blevet født og aldrig har forladt dette liv.«

 1508

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad41.htm
Hvad sker der, når vi dør? Forlader sjælen legemet og flyver bort til et andet plan for at leve et bedre liv? Eller dør vi bare og dermed færdig? Nogle siger, døden er en rolig søvn, en uforstyrret hvile til opstandelsens dag. Andre påstår, at vi er mere levende end nogen sinde. Et af de ældste spørgsmål i verden finder vi i Job. 14,14: »Når en mand dør, mon han da skal leve op igen?« (Gl. overs.). Hvor vi dog længes efter et klart svar, navnlig når vore øjne fyldes med tårer, og vor stemme kvæles af hulken.

 1509

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad42.htm

Hvis De besøger graven, vil De se disse ord på hans beskedne gravsten, som passer så godt til lejligheden: »I Dit rige har han fred.« Midt imellem disse skønne blomster og planter i den dejlige have hviler han, mens han venter på en kongeværdighed, større end hans faders, som skal komme. Kong George måtte sige farvel til sin elskede søn. Selv i den kongelige familie passede det, at:
Der gives ingen hjord, hvor godt den end bli'r værnet, dog et dødt lam du finder.
Der findes intet hjem, omend med omhu skærmet, en stol står tom og minder.

 1510

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad43.htm

Da vi lagde ud fra Sydney, Australien, til New Zealand, var der nogle af sømændene, der så lidt ængstelige ud. Sømænd er ofte lidt overtroiske, ved I nok, og jeg hørte en af dem sige: »Hvad! Hele 6 præster ombord på en gang! Det bliver nok en hård tur denne gang. Bare skibet ikke går under, inden vi når havn.«

 1511

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad44.htm

I De forenede Stater virker en lignende organisation under navnet »Spiritistisk pionersammenslutning«. Formålet er det samme og begge grupper arbejder under den ortodokse kristenheds auspicier.

 1512

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad45.htm

Under et besøg i London, England, læste jeg i en avis denne forbløffende meddelelse, som var skrevet af en kendt astrolog, Edwin Lyndoe. Han talte om en stor personligheds ankomst. Denne astrolog hævdede, at han kunne fremsætte denne spådorn efter visse stjerners og planeters konjunktion:
»En ny, stor leder, som vil udfri verden fra kaos, skal snart opstå. 

 1513

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad5.htm

Thi han skal betale enhver efter hans Gerninger: dem, som ved Bestandighed i god Gerning søger Ære og Hæder og Uforkrænkelighed, et evigt Liv.» Rom. 2,6-7. I sin store Kærlighed til Menneskene har Gud ordnet det så, at enhver, som på en i Skriften nærmere forklaret Måde søger Uforkrænkelighed, skal kunne finde det, han søger, nemlig «et evigt Liv». 

 1514

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad6.htm

Det er vel ikke let med Bestemthed at sige, hvorledes det Begreb har været, man i hin Tid dannede sig om Sjælen, hvad den egentlig var, hvor den gik hen ved Døden osv., men det synes at have været så, at man har tænkt sig Menneskets Sjæl som en Slags Skygge, der dvælede i Nærheden af Legemet, altså ved Graven. Siden har man så tænkt sig disse Skyggesjæle samlede på et Sted - i Underverdenen, Hades, hvor Tilstanden var en Slags Søvn.

 1515

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad7.htm

Som Kristendommens Talsmænd banede sig Vej frem overalt i den dakendte Verden, nåede de også de forskellige hedenske filosofiske Skolers Arnesteder, og på samme Tid, som de her formåede at sprede meget af Hedenskabets Mørke, undgik de ikke ved den daglige Berøring med Fjenden at blive smittede af hans farlige Lær' domme, og det skete også på Sjælelærens Område.

 1516

htm 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad8.htm

Det er sørgeligt, men sandt, at lidt efter lidt fik denne hedenske Psykologi overvældet Kirken og skjult Kristendommens Hovedsandhed for dens Tilhængere. Der var naturligvis mange alvorlige Mænd, der kæmpede imod, men de mægtede ikke Opgaven. 

 1517

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/bad9.htm

Den Sæd, Satan såede, da han Søgte at indbilde vore første Forældre, at de ikke skulle dø, har visselig fundet Jordbund og har i Tidens Løb skudt en kraftig Vækst og båret Frugter - rædselsfulde Frugter, der har bragt Forvirring og Fortvivlelse ind i mange Hjerter.

 1518

htm

http://bibel-skolen.com/test-dinv/skabelse/sk-sp1.htm

Gud skabte Adam i sit billede, men hvad med Eva, blev hun også skabt i Guds billede? 

 1519

htm

http://bibel-skolen.com/test-dinv/sonja/desyv/dslspr-1.html

Hvem er det der har Guds  syv ånder og de syv stjerner:

 1520

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/denukuelige-90/uku-1.htm

Gladys sad meget rank på den hårde træstol, mens hun ventede på de dårlige nyheder, hun vidste, hun måtte få at høre. På den anden side af det store skrivebord så hun en mand med et magert ansigt, der gjorde sit bedste for at se venligt på hende.  »Der er ingen grund til at pakke det ind,« sagde hun, og fortvivlelsen gjorde hendes stemme skarp. »De skal til at fortælle mig, at jeg ikke duer, ikke?«

 1521

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/denukuelige-90/uku-10.htm

Snese af skingrende stemmer råbte af henrykkelse, og snese af olivenfarvede arme straktes i vejret, og de begejstrede børn samlede sig rundt om hende og ville vide, hvor de skulle gå hen.

»Det bliver en vældig lang tur. Tværs gennem bjergene og ned til den store Gule Flod. I vil blive vældig trætte, før turen er forbi.« »Skal vi gå nu, Aiwaideh

 1522

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/denukuelige-90/uku-11.htm

I tre dage ventede Gladys og børnene håbløse ved flodbredden. Hun kunne ikke tro, at Gud havde ladet dem gennemgå alle de strabadser, de havde været igennem de sidste to uger og det var jo da Ham, der havde befalet hende at gå over bjergene bare for at forlade hende på Den gule Flods bredder, så japanerne kunne udrydde hendes familie.  

 1523

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/denukuelige-90/uku-12.htm

Vagtmanden på muren fortalte sandheden. Byen var lukket for flygtninge. Men det betød ikke, at der ikke var noget håb for børnene. »Nyt Liv Bevægelsen«, som havde organiseret det flygtningearbejde madame Chiang KaiShek havde begyndt i Sian, havde arbejdere i alle byerne der omkring, og meget snart opdagede nogle af dem den elendige flok af grædende og trætte børn. 

 1524

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/denukuelige-90/uku-13.htm

Det var en kort avisnotits, der fik en BBC reporter til at besøge hende, men til at begynde med forsikrede hun ham, at hun ikke havde noget usædvanligt at fortælle. Hun mente det også. »Jeg har aldrig oplevet noget usædvanligt bortset fra, at jeg engang tog ca. hundrede børn med gennem bjergene.«  

 1525

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/deunge-I/denukuelige-90/uku-2.htm

Gladys Aylward havde haft en lykkelig barndom. Hun var født i Edmonton i det nordlige London, men familien flyttede til Cheddington Road, medens hun endnu var en ganske lille pige. Her tegnede gadebilledet en række røde teglstens huse med kniplingsgardiner og en endeløs række af muntre mælkekuske, grønthandlere og bagere, der kom kørende med deres hestevogne gennem gaderne. Her var Gladys vokset op, og her havde hun leget sammen med søsteren Violet og de andre børn i gaden.