Løbe NR

Type fil

link - omtale

 1576

htm

Hvis du ikke ved hvordan du kan komme igang med disse puslespil, så er der hjælp at hente her

Her er nogle kristne og natur puslespil, som du kan prøve om du kan samle.

 1577

htm

http://bibel-skolen.com/test-dinv/hans/odi-sp1.htm

Selv om vi her på bibel-skolen allerede har skrevet om emnet omvendelse, mener vi at der er behov for at gøre det igen.
Vi har alle syndet og har derfor alle brug for Guds nåde, men før dette kan ske, må vi erkende vort behov og omvende os!

 1578

htm

http://klimaet.com/1005-sedissefilm/wmv-film/wmv-280.wmv

Hvor godt kender du Jesus? Prøv at se denne film her, måske vil den hjælpe dig.

 1579

htm

http://klimaet.com/1005-sedissefilm/wmv-film/wmv-285.wmv

Ved du hvad der skete på Eliases tid, hvis ikke så se denne film, det samme vil ske igen, i vor tid.

 1580

htm

http://bibel-skolen.com/test-dinv/kddb/kddb-1.htm

Kender du din Bibel?lampe

 1581

htm

http://bibel-skolen.com/test-dinv/kerli-2/ker-sp1.htm

Hvad ved du om kærlighed?

 1582

htm

http://bibel-skolen.com/test-dinv/kim/k-sp1.htm

Guds og Jesu stemme!

 1583

htm

http://bibel-skolen.com/test-dinv/kvin-nav/tdv-kv1.htm

Hvilket navn skal der stå her.
Der er altid fem streger, så antal streger og antal bogstaver passer ikke sammen.
Her er det navne på kvinder i Bibelen du skal finde.

 1584

htm

http://klimaet.com/2005-densidsteadvarsel/txt-1-1.htm

Når vi ser på Biblens profetier, viser antallet af profetier, at den sidste tid er en af de mest betydningsfulde tider i hele Biblen. Dette kommer blandt andet til udtryk ved at den bog der fortæller mest om den sidste tid, Åbenbaringens bog, er den eneste bog i hele Biblen, at Herren har udtalt en specielt velsignelse over dem der læser, studerer og hører. (Åb 1,3-4)

 1585

htm

http://bibel-skolen.com/test-dinv/man-nav1/tdv-ma1.htm

Hvilket navn skal der stå her.
Der er altid fem streger, så antal streger og antal bogstaver passer ikke sammen.
Her er det navne på mænd i Bibelen du skal finde.

 1586

htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt4/bededag.htm

I 1580, da en komet havde vakt stor forfærdelse, blev der afholdt 3 bededage i træk, den 16, 17 og 18. januar, og i mange år vedblev man at holde 3 sådanne bodsdage efter hinanden. I tiden 1673-84 blev der 9 gange påbudt 3 årlige bededage. De blev holdt i 3 på hinanden følgende uger, en dag i hver uge. Ritual af 1685 påbød ikke nogen fast bededage, men allerede 27. Marts 1686 blev 4. fredag efter påske bestemt til at være

 1587

htm

http://bibel-skolen.com/test-dinv/tilgiv/qustilg1.htm

 

TEST  DIN  VIDEN  OM  TILGIVELSE! 

 1588

htm

http://bibel-skolen.com/test-dinv/omvend/xmv-sp1.htm

Hvorfor opfordrede Nehemias Israelitterne til at omvende sig?

 1589

htm

  http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/2023-GudsLampe/lampe-september.txt

  LADER DU DIG BEDRAGE?
"Mange skal sige til mig på hin dag: 'Herre, Herre! har vi ikke profeteret ved dit navn, og har vi ikke uddrevet onde ånder ved dit navn, og har vi ikke gjort mange undergerninger ved, ved dit navn? Og da vil jeg sige dem rent ud: 'Jeg har aldrig kendt jer; vig bort fra mig, I, som øver uret.'" Matt. 7,22-23.

 1590

htm

  http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/2023-GudsLampe/lampe-august.txt

Paulus tænkte ikke på fortiden; - og hvilke minder ville det da ikke have givet ham. Han havde fået at vide, at der var noget forude, som havde evighedsbetydning; og det var dette, der idelig vinkede ham fremad, opad og hjemad. Da denne sandhed var blevet klar for ham, gjorde han alt, for at fortiden med dens uheldige oplevelser kunne blive erstattet af det uvurderlige, der stadig virkede dragende på ham.
Frelseren henv

 1591

htm 

   http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/2023-GudsLampe/lampe-november.txt

Gud har magt. Han har al magt i himmel og på jord. Den tanke overvælder apostelen. Han har skrevet om ondskabens magter, der fra henfarne tider har drevet deres spil. De har krydset Guds planer fra evighed af og bragt mennesker ned i synd og skam, og de vil fortsætte til tidens ende.
Men Gud har det sidste ord. Herren vil komme og sætte alt på sin rette plads. Og den, der tror, kan vente til Guds klare dag, da alt skal gå i lave. Gud har det sidste ord, og i dette ord er der liv og frelse for enhver, som vil høre ham til. "Frygt ikke, du lille hjord! thi jeres Fader har besluttet at give jer Riget." (Luk. 12,32).

 1592

htm

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/2023-GudsLampe/lampe-april.txt

Syv gange havde Maria hørt hans elskede stemme true de syv djævle, som besatte hende, og syv gange var hun blevet befriet for deres magt. Nu forstår hun, at det eneste, der ødelægger forholdet til Frelseren, er synd, som man nægter at give afkald på. I dette øjeblik i opstandelsens daggry ser hun Jesu fader som sin fader og hans Gud som sin Gud. Ja, i sandhed kan man sige, at døden er menneskets store svøbe og sidste fjende, og en frelse, som ikke er frelse fra døden, er intet værd. Maria troede, hun var alene ved graven, men hun så engle ved graven, hun mødte sin Herre blandt disse de dødes monumenter. Du kan også møde ham der - og modtage syndernes forladelse og få din tro styrket.

 

 1593

htm

  http://bibel-skolen.com/aaa-books/kristne-II/himgester-134/hg-8.htm

En dag kom en strålende engel til Johannes. Han siger om denne engel: »Han førte mig i ånden op på et stort og højt bjerg og viste mig den hellige stad, Jerusalem, som kom ned fra Himmelen fra Gud.« Mens Johannes stirrede op mod himmelen, så han tydeligt den strålende, himmelske stad. Aldrig før havde noget dødeligt menneskes øje set et sådant glimt af overjordisk herlighed.

 1594

htm

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/2023-GudsLampe/lampe-december.txt

Ved første øjekast kunne dette se ud som en overdrivelse. Den gamle apostel kunne have fortalt meget mere om de vidunderlige tegn, han havde set, og de "herlige livets ord", han havde hørt i de tre og et halvt år, han havde været sammen med Jesus. Den korte, koncentrerede beretning om Jesu liv, som han ned skrev, var imidlertid nok til at åbne vore øjne for Guds grænseløse nåde og sandhed, således at alle, som ville, kunne modtage "af hans fylde ... og det nåde over nåde". (Joh. 1,14-16.)

 1595

htm

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/2023-GudsLampe/lampe-februar.txt

Den store naturforsker Isaac Newton, tyngdekraftens opdager, udtalte engang: "Mit liv er at ligne med et barns leg ved stranden, hvor havet har skyllet en masse småsten op. Måske har jeg fundet nogle skønnere end andre, men uden for stranden ligger det uendelige hav fuldt af uanede klenodier." Livet - dette korte, underfulde liv, denne gave, vi mennesker har fået af Gud, ingen har endnu kunnet udforske det. Gud har betroet os at forvalte denne gave i småt og stort, for at opbygge et velsignet liv både materielt og åndeligt for tid og evighed.

 1596

htm

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/2023-GudsLampe/lampe-januar.txt

En lille dreng sad på skolebænken i 1. klasse. Han skulle lære at skrive med blæk. Men så lavede han en blækklat. Og en til. Og da han lagde trækpapiret på, tværede han blæk ud over hele siden. Så rakte han fingeren op. "Frøken, må jeg vende bladet og begynde forfra?” Lærerinden nikkede, og drengen fandt en ren side og begyndte forfra.
Gud tilbyder også os at begynde forfra. Den føn dag var Guds dag. Den sidste bliver også hans. Lad og din dag være hans dag.

 1597

htm

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/2023-GudsLampe/lampe-juli.txt

Men det er ikke den store kristenhed, der står i fare for at blive bedraget; men det er endnu mere vort eget personlige forhold til Kristus og hans ord. Måske vi mener, vi er skikket for Himlen, men tillader os at gøre synder i livet, som er langt større end den, der drev Adam og Eva ud af Edens have. Vi bliver påmindet om pligter, evangeliet pålægger os, vi bliver gjort opmærksom på de forandringer i livet, der må gøres; men er vi villige til at følge dem? Eller fortsætter vi i bedragelighedens lænker, indtil det er for sent at gøre forandring - til hin dag? "Men hvorfor kalder I mig 'Herre, Herre!' når I ikke gør, hvad jeg siger?"

 1598

htm

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/2023-GudsLampe/lampe-juni.txt

En lille dreng kom en dag bærende på en tung pakke, som lagde beslag på alle hans kræfter. En forbipasserende standsede og sagde: "Er den byrde ikke alt for tung for dig, lille ven?" "Min far ved, hvor meget jeg kan bære," lød svaret, og han gik frejdigt videre med sin pakke.
Ja, vor himmelske Fader ved, hvad vi kan bære hvad der tjener til vort bedste. Jesus har banet vejen for os, og når vi daglig følger i hans fodspor, fører disse os engang ind igennem perleportene i den himmelske stad.

 1599

htm

  http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/2023-GudsLampe/lampe-marts.txt

Vi læser ikke noget om, at Jesus nogen sinde sagde til et træ, at det skulle rykke sig op og plante sig i havet, og han forventede heller ikke, at hans disciple skulle gøre dette mirakel. Jesus henviste her til de vanskeligheder, som til stadighed opstår, og hvordan man ved tro kan overvinde dem.

 1600

htm

  http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/2023-GudsLampe/lampe-maj.txt

Ubeslutsomhed er en af vor tids forbandelser. Mange mennesker synes at drive hen over livets hav uden kort, uden kompas - og uden mål.
Ønsker og fremtidsdrømme har vi alle. Som regel mere end nok. Men ønsker bringer os ikke nogen steder. Ønsker kan faktisk være en svaghed, hvis de ikke sammenfattes i en helhjertet indsats for at få dem virkeliggjort.