NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE   176-200

 1

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/biblen-169/ny-12ovs.htm

Denne gennemgang, af forskellige skriftsteder i Det Ny Testamente, er på ingen måde et forsøg på at mistænkeliggøre eller at kritisere de forskellige oversættelser.
Uanset hvilken oversættelse man vælger,
SÅ ER DET GUDS ORD!

Det jeg har ønsket med denne gennemgang af 50 forskellige vers, er at vise, at det bestemt ikke er underordnet hvilken oversættelse man bruger når man ønsker at fremholde det sande budskab og at ophøje Kristus.
En af de ting jeg har bemærket under denne gennemgang, er de mange steder hvor det er i forbindelse med Jesus Kristus, Guds Søn, at der er sket ændringer. Disse ændringer er desværre IKKE af en positiv art da man i stedet for at ophøje Kristus, nedvurderer ham.

Denne gennemgang af skriftsteder, indeholder ikke alle de steder hvor der er tale om forskelle, men jeg har valgt at standse ved de 50 vers som er med her i denne bog. Måske mener du at der er andre skriftsteder som burde have været med, eller nogle jeg har taget med som ikke burde have været med. Jeg kan til dette sige, at jeg ikke har udvalgt dem efter en bestemt plan, men efter hvilke skriftsteder jeg havde et personligt kendskab til og som jeg vidste var forskellige.

Jeg har ved hvert enkelt af de 50 skriftsteder der er med, taget det samme vers fra 13 forskellige danske oversættelser. Nogle af dem er ganske vist meget gamle, men de er som nævnt stadig Guds ord.

NT19... Det ny testamente reviderede oversættelse 1819
LIND... Det ny testamente oversat af Chr. Lindberg 1856
NT71... Det ny testamente reviderede oversættelse 1871
1876... En oversættelse af hele Bibelen udgivet i 1876
SKAT... Det ny testamente oversat af Dr. T. Skat Rørdam 1894
NT07... Det ny testamente autoriseret udgave 1907
RAVN... Det ny testamente oversat af sognepræst Johs. Ravn 1907
1912... En oversættelse af hele Bibelen udgivet i 1912
NT48... Det ny testamente autoriseret udgave 1948
SEID... Det ny testamente oversat af A. og P. Seidelin 1975
HVER... Bogen, Hele Bibelen på hverdagsdansk 1992
NT92... Det ny testamente autoriseret udgave 1992
NV93... Ny verden oversættelsen af de hellige skrifter 1993

 2

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/biblen-169/dusbiblen.html

Lad os antage, at du aldrig nogen sinde har set en Bibel. I tankerne kan jeg se dig holde den sorte. Læderindbundne bog i hånden og blade igennem den. Øverst på hver side er der ord, du ikke har mødt før: Mosebøgerne, Salmerne, Brevet til Romerne, Åbenbaringen. - Hvad betyder disse navne? Du læser nogle udpluk hist og her og lægger mærke til, at sproget er anderledes end det, du er vant til at læse.

Hvad skal jeg læse først?
Lad mig give dig nogle praktiske forslag! Du har sikkert ikke lyst til at begynde med at læse Bibelen igennem fra ende til anden, ligesom en bog du har lånt på biblioteket. - Bibelen er i virkeligheden en samling på 66 bøger, som er skrevet over en periode af mange hundrede år af mange forskellige skribenter.
Det gennemgående emne i bogen er personen, Jesus Kristus. Beretning om liv og virke finder du i evangelierne. Det korteste og det, som blev skrevet først, er Markus evangeliet. Hvad med at prøve at læse det først! Det er kun 16 kapitler. Prøv så vidt muligt at læse det hele på en gang, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så del det ikke op i mere end to eller tre afsnit.
Når du har læst evangeliet grundigt igennem, vil du være blevet præsenteret for Jesus, hovedpersonen i hele Bibelen. Du vil have følt styrken i hans liv og hans undervisning, og du vil have fået et glimt af frelsesplanen, sådan som den centrer sig omkring korset på Golgata. Du vil synes, Markus evangeliet er interessant, og du vil være glad for at læse det. Du vil blive grebet, når du ser, hvordan Jesus i sin guddommelige menneskelighed levede et fuldkomment liv og åbenbarede Gud.
Dernæst vil jeg råde dig til at læse Apostlenes Gerninger. Denne spændende historie om den første kirke vil vise dig nogle af de store personligheder, som var foregangsmænd i den kristne tro. Du vil lære Peter og Paulus og andre ledere at kende, mens du følger dem gennem de fængslende kapitler i denne bog. Og noget af det bedste er, at der ikke vil være et eneste tørt kapitel. Du vil blive grebet af beretninger om fangenskab, rejser, skibbrud og modige handlinger, som ingen anden bog i litteraturen har magt til. Du vil få lyst til at være med i den kristne bevægelse, når du hører disse troens store mænd.

 3

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/biblen-169/grundpille.html

De hovedhjørnesten der skal være i vor trosbygning er "Der står skrevet" og "Så siger Herren". Hvis det er en lære og en tro der skal kunne bestå Satans snedige angreb, kan INTET ANDET bruges.
Jeg har i mange, mange år været alt for sløset og ligegyldig med hvad jeg byggede min tro på og den lære jeg havde. Jeg undersøgte ikke det byggemateriale jeg brugte, men accepterede blot det der blev sagt.

Da jeg begyndte at studere Guds ord UDEN, at bruge andet end en god og omfattende bibelordbog, følte jeg virkeligt Guds ånds nærværelse. Det var og er en vidunderlig følelse, som ikke kan beskrives med ord. Men det fyldte mig også med fortvivlelse og usikkerhed, for meget af det jeg før havde troet på, det der var bygget på alt andet end Guds ord, kunne ikke længere bestå, det faldt sammen som et korthus.
Jeg kan anbefale dig, ned på dine knæ, bed Herren om at rense dig for ALLE FORUDFATTEDE meninger og opfattelser, læg ALLE ANDRE bøger til side, inklusive verdenshistorien og forskellige teologiske værker, - lad Guds ånd få lov til at vise dig, at

GUDS ORD KAN STÅ ALENE!

Lyt IKKE til alle de der fortæller dig, at det ikke er nødvendigt at forstå disse ting.
Lyt IKKE til alle dem der siger til dig, at det er nok med et overfladisk kendskab til Guds ord.
Lyt IKKE til de der påstår, at vi blot skal lade de emner ligge, som vi ikke kan forstå, den første gang vi studerer dem.
Lyt IKKE til dem der siger, at vi er nødt til at bruge historien, fordi Guds ord ikke kan stå alene.
Lyt IKKE til alle dem der siger at Bibelen, kan overvindes. (Åb 11,7) Uanset om det er symbolsk, teoretisk, billedligt eller på en anden måde, så KAN GUDS ORD IKKE OG VIL HELLER ALDRIG BLIVE OVERVUNDET. (Pet 1,24-25)

 4

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/biblen-169/hus.html

Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort
Mange forsøger i dag, ligesom Satan gjorde den gang, at bruge.
Bibelen på en måde som får millioner til blindt at tro på det de siger. De undersøger det ikke selv.

Lad os se hvad Jesus siger til det.
v7 Jesus sagde til ham: "Der står også skrevet: Du må ikke udæske Herren din Gud."

Igen er det Guds ord Jesus her bruger.
Her i den nye danske autoriserede oversættelse har man brugt ordet, UDÆSKE.

Jeg ved ikke hvor mange af jer der ved hvad det ord betyder? Jeg må erkende at jeg vidste det ikke. Så jeg slog op i en fremmedordbog og i ordforklaringen bag i Bibelen, men ingen af stederne fandt jeg en forklaring på hvad ordet betyder.
Det får mange til at give op - - enten siger de at det er uden betydning, hvad det er Jesus her siger at man IKKE må gøre, -- eller også gætter de sig til et eller andet, som sandsynligvis er forkert.
Jeg er af den overbevisning at det endog er af en MEGET VÆSENTLIG betydning, at vide hvad det er Jesus her siger at vi IKKE må. Jeg er også af den overbevisning at Guds ord er det bedste sted at finde svaret. Ved at sammenligne skriftsted med skriftsted. Det tager lang tid, endog MEGET LANG TID, og det er nok årsagen til, at så få bruger denne metode.
Men når vi tager den tid der er nødvendig og ved hjælp af en omfattende bibelordbog se på ALLE de vers hvor der er tale om den samme ting, ja så vil Gud også åbne vore øjne og vor forståelse således at vi får den rette forståelse af det vi studere.

 5

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/biblen-169/Hvor-stu.htm

Indtil nu har vi stort set, kun bevæget os på overfladen. Det er let og bekvemt at opholde sig der.
Uanset om du er ude på havet, eller inde på land, så er det for mange mennesker forbundet med bange anelser, at skulle gå ned i dybden. Uanset om det er i en dykkerklokke, i en underjordisk grotte eller en mine.

En af de første ting du skal huske på er, at det IKKE er nok, blot at se på nogle af de skriftsteder der hører til emnet.
Det er MEGET NØDVENDIGT at du ser på dem alle.
Lad os give dig et eksempel:
Vi har seks brikker, der passer sammen, fra et puslespil.
Det vil sige, at de seks brikker en del af et større puslespil, nøjagtigt ligesom et Bibelsk emne. Der er INGEN emner i Bibelen der er uafhængige af andre emner. Når de seks brikker, bliver samlet til en helhed viser de noget ganske bestemt. Hver for sig har de ingen mening. Hvis blot en af dem mangler er der en mulighed for, at du slet ikke kan regne ud hvad billedet viser. Hvis du kun slår halvdelen af skriftstederne op, er det 50% gætteri om hvad den virkelige betydning er.
Et bestemt trossamfund som vi har et ret godt kendskab til, ikke fordi vi selv er medlem af det, men fordi vi ofte har talt med nogle af dets medlemmer og læst nogle af deres bøger, var i mange, mange år overbevist om, at det var i Noas ark, at Moses havde lagt de to stentavler.  2
Mos 25,21

  De havde IKKE set på alle de vers der taler om arken. Det samme trossamfund har stadig MEGET STORE problemer med loven. For dem er der kun én lov. De har IKKE undersøgt alle de skriftsteder der taler om loven. Det er for stort et arbejde, at slå over 500 henvisninger op, for at finde ud af om der er mere end én lov, og efter deres opfattelse er det ganske unødvendigt, at vide at der i Bibelen er tale om mange forskellige love. 3 Mos kap 1-4.
En af de ting du vil se når du sammenligner alle skriftstederne med hinanden er, at det samme ord godt kan have forskellige betydninger alt efter den sammenhæng det står i, derfor er det vigtigt, ALTID at se på sammenhængen og sammenligne de skriftsteder der taler om det samme.

 6

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/biblen-169/skat.htm

En mand lejer et stykke jord for at dyrke det, og idet okserne pløjer marken, kommer en skjult skat op til overfladen. Da manden ser denne skat, er han klar over at han kan komme i besiddelse af en formue. Han lægger guldet tilbage, hvor det var gemt, og går hjem og sælger alt, hvad han ejer for at kunne købe marken med den skjulte skat.

Gud skjuler ikke sin sandhed for menneskene. Det er deres egne handlinger der fordunkler den for dem. Kristus gav jødefolket rigelige beviser på, at han var Messias, men hans undervisning krævede en af gjort forandring i deres liv. De så, at de måtte give afkald på deres yndede læresætninger og overleveringer på deres egenkærlige og ugudelige vaner Det krævede et stort offer at tage imod den evige, uforanderlige sandhed. Derfor ville de ikke bøje sig for det mest afgørende bevis, som Gud kunne give for at styrke deres tro på, at Jesus var Messias. De bekendte sig til at tro på Gamle Testamentes skrifter men de nægtede at tro på de vidnesbyrd om Kristi liv og karakter som stod beskrevet deri. De var bange for at blive overbevist, så de måtte omvende sig og være nødt til at opgive deres forudfattede meninger Evangeliets skat, vejen, sandheden og livet, var blandt dem, men de forkastede den største gave, som Himmelen kunne skænke dem.
"Alligevel var der mange, endog af rådets medlemmer der troede på ham," læser vi, "men for farisæernes skyld ville de ikke være det bekendt, for at de ikke skulle blive udelukket af synagogen." De var overbevist, de troede, at Jesus var Guds Søn, men det kunne ikke forenes med deres ærgerrighed at bekende det. De ejede ikke den tro, der kunne have sikret dem den himmelske skat. De søgte kun verdens skatte.
I vor tid søger menneskene også ivrigt efter verdens skatte. Deres sind er optaget af egenkærlige, ærgerrige tanker For at vinde verdslig rigdom, ære og magt sætter de menneskers læresætninger overleveringer og påbud højere end Guds bud. Guds ords skatte er skjult for dem.
"Men et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der stammer fra Guds Ånd; thi det er ham en dårskab, og han kan ikke forstå det, thi det må bedømmes åndeligt."
"Selv om der også ligger et dække over vort evangelium, så er det for dem, der fortabes, det er tildækket, for de vantro, hvis tanker denne verdens gud har slået med blindhed, så de ikke skuer ind i det lys, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, han, som er Guds billede."

 7

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/biblen-169/sotte.html

Døren ind til Det gamle Testamentes historiske verden havde franskmanden Paul-Emile Botta allerede lukket op i året 1843. Ved udgravninger i Chorsabad i Mesopotamien stødte han ganske uventet på relieffremstillinger af den navnkundige Assyrerkonge Sargon II, som havde affolket Israel og fort befolkningen bort i lange kolonner. Krigsberetninger af denne hersker omhandler den også i Bibelen skildrede erobring af Samaria.

Det har været og er endnu en udbredt opfattelse, at Bibelen udelukkende er frelses historie, et troens pant for kristne i hele verden. Men den er tillige en bog om begivenheder, som faktisk har fundet sted. Ganske vist savner den i så henseende for så vidt fuldstændighed, som det jødiske folk kun skrev sin historie med henblik på Jahve, altså under synspunktet af dets egen skyld og soning. Alligevel er disse begivenheder historisk ægte og er blevet op tegnet med ligefrem forbløffende nøjagtighed. Ved forskningsresultaternes hjælp er det muligt bedre end tidligere at forstå og begribe mangen en bibelsk fortælling. Vel gives der teologiske strømninger, for hvilke ordet og kun ordet gælder. Men - som den verdensberømte franske arkæolog professor Andre Parrot siger - "hvordan skal man kunne forstå det, når man ikke får det føjet ind i dets nøjagtige kronologiske, historiske og geografiske ramme?

 8

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/biblen-169/stud-1.html

Kan Bibelen, Guds ord, tåle en virkelig grundig og kritisk undersøgelse, og stadig bevare sin troværdighed?
Et utal af forskellige mennesker har i tidens løb brugt megen tid på at undersøge om Bibelen nu også ER pålidelig. Nu er det din tur. Nu er det dig der skal afsige dommen over Bibelen. TROVÆRDIG eller UTROVÆRDIG.

Man kan se tilbage på Bibelens mirakler gennem tidernes tågeslør og erklære dem for usandsynlige, om ikke umulige; men det modsatte er tilfældet med profetierne. De der så miraklerne, blev overbevist af dem, medens mange af profetierne, som ikke blev opfyldt, tilsyneladende var i strid med al sund fornuft og sandsynlighed og dengang kunne gøres til en undskyldning for at forkaste Kristus. Mirakler der blev udført for 2500 år siden, kan selvfølgelig ikke ses nu, derfor er de ofte blevet rent ud benægtet. Men en forudsigelse der blev gjort for 2500 år siden og som dengang var stik imod alt da kendt og en anstødssten for samtiden, men som for nylig er opfyldt, er et bevis der er mere overbevisende end et mirakel - en sådan opfyldt profeti er det største mirakel og det indrømmer da også fritænkeren Hume.

Andre vidnesbyrd kan forfalskes, forandres, forsvinde; hukommelsen kan svigte. Forbitrelse, selviske interesser, uærlighed og tusinde andre ting kan forringe beviser. Men profetierne har med historien at gøre og historien er nedskrevne kendsgerninger.

 9

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/biblen-169/studie10.html

Bibelen er forskellig fra alle andre bøger i verden af en bestemt grund. Både mange forskellige mennesker og Gud selv står bag dette værk. Bibelen siger at den er »indblæst af Gud«. Vi bruger ordet »inspireret«. Det betyder ikke, at Gud dikterede for skribenterne, men at han inspirerede dem til at skrive sandheden.

Bibelen er nok verdens bedst kendte bog; den er i hvert fald den bog, der har været på bestsellerlisten længst.
Da den engelske Good News bibel blev trykt i 1976 var efterspørgslen så stor, at den måtte genoptrykkes 21 gange i løbet af det første år. Dette er aldrig sket tidligere. I 1979 var der blevet solgt 60 millioner eksemplarer af den. Den er dermed den paperback-bog, der er blevet solgt flest af. Bibelen har altså helt klart noget at sige til verden i dag.
Historien om Bibelen spænder over mere end fire tusinde år af verdenshistorien. Mange slags mennesker, fra forskellige perioder, racer og baggrunde har været involveret. Man har diskuteret og skændtes om Bibelens budskab. Det har forvandlet hele nationer og utallige menneskers liv. Man har været parat til at dø for at se Bibelens budskab spredt så vidt som muligt. Denne historie er en af de mest bemærkelsesværdige og spændende i hele verden.

 10

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/biblen-169/dsv.htm

Til læren og vidnesbyrdet! Således skal visselig de komme til at tale, som nu er uden morgenrøde." Es 8,20. Guds folk har fået anvist den hellige skrift som deres værn mod falske læreres indflydelse og mørkets ånders bedrageriske magt. Som benytter ethvert tænkeligt middel til at forhindre menneskene i at få kendskab til Bibelen, for dens utvetydige udtalelser åbenbarer hans, bedragerier. Hver gang der sker en vækkelse inden for Guds værk, bliver Satan endnu mere foretagsom, og nu bruger han al sin kraft i den sidste kamp mod Kristus og hans tilhængere, Vi skal snart se hans sidste store bedrag. Antikrist skal åbenlyst gøre sine forunderlige gerninger. 

De sandheder, som forkyndes tydeligst i Bibelen, er blevet hyldet i tvivl og mørke af lærde mænd, som under foregivende af stor visdom hævder, at den hellige skrift har en mystisk, hemmelig og åndelig mening, som ikke fremgår af de ord, som er benyttet. Disse mænd er falske lærere. Det var til mænd af denne art, at Jesus sagde: "I hverken kender skrifterne eller Guds kraft " Mark 12,24. Bibelens udtalelser bør forklares i overensstemmelse med deres ligefremme mening, medmindre der anvendes et symbol eller billede. Kristus har givet dette løfte: "Hvis nogen vil gøre hans vilje, skal han erfare, om læren er fra Gud." Joh 7,17. Hvis menneskene blot ville tro på Bibelens ord, sådan som det står, og hvis, der ikke var falske lærere, som vildledte og forvirrede deres sind, ville der ske noget, som ville gøre englene glade, og som ville føre tusinder og atter tusinder af dem, som nu vandrer i mørke, ind i Kristi fold.
Vi bør bruge alle vore åndsevner, når vi gransker Bibelen, og vi bør anstrenge os til det yderste for så vidt som det er muligt for dødelige mennesker at forstå Guds dybder, men samtidig bør vi ikke glemme, at barnets lærevillighed og underdanighed er den rette indstilling for en elev. De vanskeligheder, som bibelstudiet kan indebære, kan aldrig overvindes ved hjælp af de metoder, som man anvender, når man kæmper med filosofiske problemer. Når vi gransker Bibelen, bør vi ikke føle den selvtillid, som så mange føler, når de gransker videnskabelige emner. Vi bør derimod bede og være opfyldt af tillid til Gud og af et oprigtigt ønske om at lære hans vilje at kende. Vi må have et ydmygt og lærevilligt sind for at modtage belæring af den store, Jeg Er. Ellers vil onde engle forvirre vore hjerner og forhærde vore hjerter i en sådan grad, at sandheden ikke gør noget indtryk på os.
Mange afsnit af Bibelen, som lærde mænd enten kalder mystiske eller forbigår som ubetydelige, rummer megen trøst og belæring for den, som er blevet undervist i Kristi skole. En af grundene til, at mange teologer ikke har en klarere forståelse af Guds ord, er, at de lukker øjnene for sandheder, som de ikke ønsker at efterleve. Forståelse af Bibelens sandheder afhænger mindre af den intelligens, hvormed man læser, end af viljen til at tage ved lære, den oprigtige længsel efter retfærdighed.
Bibelen bør aldrig studeres uden bøn. Kun Helligånden kan få os til at føle betydningen af de sandheder, som er lette at forstå, og forhindre os i at forvanske de sandheder, som er svære at fatte. Det er de himmelske engles opgave at berede vore hjerter til at forstå Guds ord på en sådan måde, at vi betages af dets skind, tager ved lære af dets advarsler og opildnes og styrkes af dets løfter. Vi bør gøre Salmistens bøn til vor: "Oplad mine øjne, at jeg må skue de underfulde ting i din lov." Sl 119,18. Fristelser synes ofte uimodståelige, fordi den fristede har forsømt at bede og granske Bibelen og derfor ikke er i stand til at huske Guds løfter og møde Satan med Bibelens våben i hånd. Men engle lejrer sig om dem, som er villige til at lade sig belære om det guddommelige, og englene vil i nødens stund få dem til at huske netop de sandheder, som de har brug for.

 11

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/lovlos-133/lovloshed.html

Lovløshedens hemmelighed er, at lovløshedens menneske, vil ophøje sig selv over Gud og give det udseende af at det er ham (lovløshedens menneske) der er gud.
Ved at ændre Guds love og retningslinjer således, at det der ifølge Biblen er godt og rigtig, bliver det der er forkert. Det der en gang var umoralsk og forkert vil lovløshedens menneske gøre til det, som størstedelen af befolkningen, herunder OGSÅ de kristne, mener er rigtig og godt. Det er på denne måde at Satan - lovløshedens menneske, vil vise at det er HAM der er gud og det er HANS love, bestemmelser og moralske opfattelser, at flertallet af de kristne følger.

5 Mos 32,16 ... De æggede hans vrede med fremmede guder og vakte hans trods med afskyelige ting.
Jos 24,20 ... Når I svigter Herren og dyrker fremmede guder, vil han vende sig fra jer og handle ondt mod jer og tilintetgøre jer, selv om han før har handlet godt mod jer.«
Jer 44,8 ... I krænker mig med jeres hænders værk og tænder offerild for andre guder i Egypten, hvor I er kommet for at bo som fremmede. Derfor bliver I udryddet, og derfor bliver I til forbandelse og spot blandt alle jordens folk.

Disse fremmede guder findes over alt, og i mange, mange forskellige skikkelser. De fleste, selv blandt dem der kalder sig kristne, mener at disse fremmede guder er gode og ganske ufarlige, hvilket er en meget væsentlig del af lovløshedens menneskes plan.
# Spiritisme, satanisme og okkulte grupper, er og vil fremstå i mange forskellige former.
# Religioner der har en anden Gud, end Skaberen, brede sig som en præriebrand.

# Penge, mobiltelefoner, TV, film, musik og mange andre lignende ting, som mange anser for at være nødvendige og gode ting, vil under lovløshedens menneskes snedige ledelse indtaget det meste af verden, og her skal vi lægge mærke til, at der for disse ting IKKE er nogen religiøse eller politiske grænser. De gå alle på tværs af religiøse, politiske og lande grænser.
Alle disse fremmede guder er og vil blive så populære, at selv oprigtige kristne vil mene at de ikke kan undvære dem.

 12

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/lovlos-133/lh-5.htm

Vi kan ikke undgå at lægge Mærke til, at Jesus i Bjergprædikenen, hvorfra de ovenfor gengivne Vers er taget, taler klart og afgjort om Nødvendigheden af at holde Guds Lov. Læs derom f. Eks. i Matt. 5,21-22. og 27-28. I 19. Kap. hos samme Evangelist har vi en Sam-tale berettet som følger:

En sørgelig kendsgerning!
Som det allerede før er bemærket i dette lille Skrift går Udviklingen i Retning af, at Guds ti Bud bliver skudt mere og mere i Baggrunden både blandt Kristne og andre. For blot en Menneskealder siden, var det anderledes. Det kan ikke skjules, at han, som var den første Lovovertræder, og fra hvem Propagandaen for Løsrivelse fra Guds Lov som bindende Princip har sin Oprindelse, har haft Held med sig i at vinde Sympati for sin Sag. Hvad der gælder de enkelte Mennesker, gælder også Nationerne. Guds Lovs Principper trædes mere og mere åbenlyst under Fode, og der fremelskes en Mentalitet blandt Folkene, der sætter sig andre Idealer end dem, Ti buds loven forfægter. Dette er en alvorlig Sag, og jeg vil slutte denne min lille Pjece med at citere følgende inspirerede Ord:
„Vanhelliget blev Jorden under dem, som bor der, thi Lovene krænkede de, overtrådte Budet, brød den evige Pagt. Derfor fortærer Forbandelsen Jorden, og bøde må de, som bor der. Derfor svides Jordens Beboere bort, kun få af de dødelige levnes." Es. 24,5-6.

 13

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/lovlos-133/lh-4.htm

Gennem mundtlige Efterretninger havde han (Paulus) nylig fået Besked om, at der meget snart efter hans andet Nærvær var kommet flere mod ham og hans Forkyndelse uvillig stemte Lærere, der optrådte som Missionærer

„Gennem mundtlige Efterretninger havde han (Paulus) nylig fået Besked om, at der meget snart efter hans andet Nærvær var kommet flere mod ham og hans Forkyndelse uvillig stemte Lærere, der optrådte som Missionærer ... Uden al Tvivl var disse nye Lærere Jødekristne af samme Retning som de kristne Farisæere, om hvem der fortælles i Apostelgerningerne 15,5. ... Man plejer i Almindelighed at kalde disse Folk Judaister for at betegne dem som sådanne, der, om de end havde antaget Troen på Jesus som Messias, dog i væsentlig Grad holdt fast ved den farisæisk-jødiske Tankegang. ... Disse Judaister anerkendte ganske vist, at Evangeliet var bestemt og skulde forkyndes også for Hedningerne; men de mente tillige, at Hedningerne for at blive fuldgyldige Medlemmer af den nye Pagts Frelsessamfund eller for at få hel og virkelig Andel i den ved Kristus tilvejebragte Forløsning foruden at tro på Kristus som Herre og Frelser også måtte ... underkaste sig Omskærelse og, om end med visse Indrømmelser, overtage Forpligtelsen for den Lov, som Gud ved Moses havde givet sit Folk."

 14

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/lovlos-133/lh-3.htm

Jeg har før i dette lille Skrift nævnt Luther som en, der havde en dyb Forståelse af Lovens Autoritet, Rækkevidde og Uforanderlighed. Den, der kender lidt til Martin Luthers Historie, ved, at han byggede på Guds Ord som den urokkelige Trosklippe, der gav ham det sikre Grundlag for hans Tro. Selv stod han som en stormomsust Klippe, ustandseligt af Fjenderne drevet til at begrunde sin Tro.

DE TO LOVE.
Der kunde jo indvendes, at det, Luther siger om denne Sag, ikke er så sikkert og afgjort. Vel var han en Mand med dyb Indsigt i Guds Ord, hvad den må erkende, der har studeret, hvad Historien har at sige os om ham, men han kunde tage fejl, og det kunde jo være, at ban har taget fejl i Spørgsmålet om Loven. Det er jo Bibelen og den alene, vi skal bygge på. Det vil derfor være naturligt, at vi foretager en lille Undersøgelse af, hvorvidt Luthers ovenfor anførte Standpunkt er fuldt ud skriftmæssigt. I den Anledning at undersøge, hvorvidt Luthers Standpunkt er bibelsk, vil jeg citere 5 Mos. 4,13-14.

„Da kundgjorde han eder sin Pagt, som han bød eder at holde, de ti Ord, og han skrev dem på to Stentavler. Og mig bød Herren dengang at lære eder Anordninger og Lovbud, som I skulde overholde i det Land, I nu skal over og tage i Besiddelse."

Det fremgår tydeligt, at Moses her taler om to Slags Love, en Lov, som Herren bød dem at holde, de ti Ord, som han skrev på de to Stentavler, og en, som Herren bød Moses at lære Folket, bestående af „Lovbud" og „Anordninger". For så vidt stemmer Luthers Lære om de to Slags Love overens med Skriften. Vi vil også læse et Par Vers i 5 Mos. 33,2. Vi læser det fra den ældre danske Oversættelse, og det lyder således:

„Herren er kommet fra Sinai og er opgangen til Sejr for dem, han åbenbarede sig herlig fra Parans Bjerg og kom fra de hellige Titusinder; ved hans højre Mand var en brændende Lov til dem."

 15

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/lovlos-133/lh-2.htm

Thi han er vor Fred, han som gjorde begge til et og nedbrød Gærdets Skillevæg, Fjendskabet, da han i sit Kød afskaffede Budenes Lov med dens Befalinger. for at han i sig kunde skabe de to til ét nyt Menneske ved at stifte Fred og for at forlige dem begge i ét Legeme med Gud ved Korset, idet han ved dette dræbte Fjendskabet."

Loven er evig og uforanderlig, eller: Loven er afskaffet, når man samtidig ved, at der er Skriftsteder, der taler afgjort i Modsætning til ens Standpunkt. De ovenfor citerede Vers taler jo tydeligt om, at ligegyldigt på hvilken Side, man stiller sig, så har man lige så mange Skriftsteder mod sig som for sig. En sandhedssøgende Sjæl kan ikke nøjes med at indtage f. Eks. det Standpunkt, at Guds Lov står ved Magt, når han samtidig ved, at der er Skriftsteder, der siger det modsatte, lige så lidt som han af samme Årsag kan indtage det modsatte Standpunkt. Men om der ingen Forklaring findes, der kan give den ene af de stridende Parter Ret, så er det jo ensbetydende med, at Bibelen modsiger sig selv, og da kan den jo ikke være Autoritet i Spørgsmål af Evighedsbetydning. Et Menneske, der er af Sandhed og vil Sandhed, må ikke kunne slag sig til Ro, før han er kommet til Klarhed over, om hans Standpunkt over for Spørgsmålet om Loven er det rigtige.

 16

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/lovlos-133/lh-1.htm


Idet vor Frelser besvarer et Spørgsmål, hans Disciple stillede ham sålydende: „Sig os, når skal dette ske? Og hvad er Tegnet på din Tilkommelse og Verdens Ende?", gør han opmærksom på Ting og Foreteelser lig dem, vi i Dag oplever, og som ængster og gør os mismodige. Han siger bl.a.:
„I ethvert Samfund må man lovgive på det Grundlag, som de ti Bud angiver … for de gælder alle Mennesker også Ikke-Kristne, hvis man vil deres Lykke og Fremgang." (Her citeret fra „Kristeligt Dag-blad" 23/10 1937).

Det er en stor Sandhed, J. C. Christensen her giver Udtryk for. Jo længere et Land i sin Lovgivning kommer bort fra de Principper, Guds ti Bud giver Udtryk for, des nærmere er det Undergangen. Et nøje Studium af Verdenshistoriens fordums Kæmperiger vil bekræfte Sandheden heraf. Og når Guds Ord angiver Årsagen til den Verdenskatastrofe, der vil indtræffe, Verdens Undergang, så hedder det:

„Vanhellig blev Jorden under dem, som bor der, thi Lovene krænked de, overtrådte Budet, brød den evige Pagt. Derfor fortærer Forbandelsen Jorden, og bøde må de, som bor der. Derfor svides Jordens Beboere bort, kun få af de dødelige levnes." Es. 24,5-6.

 17

 htm

http://bibel-skolen.org/1030-SE-HER/foredrag-2love.htm

Måske mener du ikke at det vil medfører, hverken økonomiske eller andre alvorlige konsekvenser
Men når du har hørt Hans Kjærs foredrag om Det Ny Babylons to Love, så er du ikke mere i tvivl. Så er du klar over, at det der venter denne jords befolkning LANGT overgår alle de katastrofer, både af menneskelig, økonomisk og naturkatastrofer, der før har værret.
Du kan komme i kontakt med Hans Kjær ved at maile til bibel-info@mail.com

Den Globale opvarmning udvikler sig hurtigere end forventet.
Olien er ved at slippe op. Alligevel bruges der mere og mere.
I 2008 kom finanskrisen, som et lyn fra en klar himmel.

Hvad bliver det næste?
Ingen tror på det, men det vil alligevel blive større og mere omfattende end Den Globale Opvarmning, Oliekrisen og Finanskrisen til sammen!
Både i EU og USA er man meget langt fremme med planerne om, at få vedtaget en lov om en helligholdelse af søndagen i lighed med den bibelske sabbat.

 18

docx

http://bibel-skolen.org/1017-extra-indhold/tid-to.docx

 I tiden fremover vil Gud spørge efter gaver og talenter hos mennesker, som endnu ikke er aktivt engageret i hans tjeneste. Lad disse svare på hans kald, idet de sætter hele deres lid til den store lægemissionær. Den kraft, som er sjælens liv er ikke blevet åbenbaret, som den burde. Den er blevet undertrykt af mangel på åndelig fornyelse, som er kombinationen af menneskelige anstrengel ser og Guds nåde.

 19

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt5/hefte-5zx.HTM

Hvem skabte hviledagen og hvornår?
1Mos 1,2 Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene.
1Mos 2,2-3 På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte.

Hvad siger Gud om hviledagshelligholdelse i de ti bud? (som han skrev med sin egen finger)
Det 4. bud siger: 2Mos 20,8-11 Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han.

5Mos 9,10 og Herren gav mig de to stentavler, som Guds finger selv havde skrevet på. Dér stod alle de ord, Herren havde talt til jer på bjerget inde fra ilden, den dag I var forsamlet.

 20

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt5/hvordan.htm

Hvorfor opfyldte Jesus ikke deres ønske?
Ved at sammenligne de mange tekster, hvor der er tale om dette, kan vi se at når der er tale om mennesker, der har haft en mulighed for at kende sandheden, men har valgt ikke at bruge den nødvendige tid på at lære Guds sandheder at kende, så vil Gud ikke give dem noget tegn, men overlade dem til deres egen skæbne.

Ordsp 1,22-33 Hvor længe vil I uerfarne elske uerfarenhed?
Hvor længe vil spottere ønske spot og tåber hade kundskab?
Vend jer til min retledning, så vil jeg lade min ånd strømme ud til jer og forkynde jer mine ord. Fordi jeg kaldte og I afslog, fordi jeg løftede hånden og ingen ville lytte, fordi I lod hånt om alle mine råd og ikke ville vide af min retledning, derfor ler jeg over jeres ulykke, spotter, når rædslen kommer over jer, når rædslen kommer over jer som et uvejr, når jeres ulykke kommer som en hvirvelvind, når nød og trængsel kommer over jer. Da vil de kalde på mig, men jeg svarer ikke, de vil søge mig, men finder mig ikke, fordi de hadede kundskab og ikke valgte at frygte Herren. De ville ikke vide af mit råd, de forkastede al min retledning. Lad dem så nyde frugten af deres færd og mætte sig med det, de har planlagt! De uerfarnes troløshed dræber dem selv, tåbernes sorgløshed tilintetgør dem selv. Men den, der adlyder mig, bor trygt og lever uforstyrret uden frygt for ulykker.

 21

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt5/hyrder.htm

Jer 10,18-21 For dette siger Herren: Se, denne gang vil jeg slynge landets indbyggere bort; jeg sender trængsler over dem, for at de skal finde mig. Ve mig for min lidelse, mit sår vil ikke læges. Jeg sagde: Det er min sygdom, den skal jeg bære. Mit telt er ødelagt, alle bardunerne sprængt, mine sønner forlod mig, de er her ikke mere; ingen rejser mit telt igen og spænder teltdugen ud. For hyrderne er tåber, de søger ikke Herren; derfor lykkes intet for dem, hele deres hjord er spredt.

Ez 34,1-8 Herrens ord kom til mig: Menneske, du skal profetere imod Israels hyrder. Du skal profetere og sige til dem, til hyrderne: Dette siger Gud Herren: Ve Israels hyrder, som vogter sig selv! Skal hyrder ikke vogte får? I spiser det fede, ulden bruger I til klæder, og de fede dyr slagter I. Men I vogter ikke fårene. De svage har I ikke styrket, de syge har I ikke helbredt, og de kvæstede har I ikke forbundet, de bortkomne har I ikke ført tilbage, de vildfarne har I ikke ledt efter, og de stærke har I underkuet med vold. Mine får er blevet spredt, fordi de er uden hyrde, og de er blevet til føde for alle de vilde dyr. De er blevet spredt og flakker om i alle bjergene og på alle de høje bakker; over hele landet er mine får blevet spredt, og ingen søger eller leder efter dem.

Ez 34, 9-16 Hør derfor Herrens ord, I hyrder: Så sandt jeg lever, siger Gud Herren: Mine får er blevet til bytte og til føde for alle de vilde dyr, fordi de er uden hyrde. Mine hyrder har ikke søgt efter dem; de har vogtet sig selv i stedet for mine får. Hør derfor Herrens ord, I hyrder: Dette siger Gud Herren: Nu kommer jeg over hyrderne og kræver mine får af dem. Jeg afsætter dem som fårehyrder; de skal ikke længere vogte sig selv. Jeg river mine får ud af gabet på dem, og de får dem ikke at æde. For dette siger Gud Herren: Jeg vil selv søge efter mine får og holde øje med dem. Som hyrden holder øje med sin hjord, når hans får er spredt rundt om ham, således vil jeg holde øje med mine får og udfri dem fra alle de steder, hvor de blev spredt på de mørke skyers og mulmets dag.
Jeg vil føre dem ud fra folkene, samle dem fra landene og bringe dem til deres eget land. Jeg vil vogte dem på Israels bjerge, ved vandløbene og overalt i landet, hvor de bor. På gode enge vil jeg vogte dem, og på Israels høje bjerge skal de finde deres græsgange. Der skal de lejre sig på gode græsgange og græsse på frodige enge på Israels bjerge. Jeg vil selv vogte mine får og lade dem lejre sig, siger Gud Herren. De vildfarne vil jeg lede efter, de bortkomne vil jeg føre tilbage, de kvæstede vil jeg forbinde, de syge vil jeg styrke, de fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette måde.

4Mos 27,15-17 Moses sagde til Herren: "Måtte Herren, Gud der giver alle skabninger livsånde, indsætte en mand over menigheden, som kan drage ud og vende hjem i spidsen for dem, føre dem ud i krig og hjem igen, så Herrens menighed ikke bliver som får uden hyrde."

 22

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt5/kvinden.html

Kunne jeg bare røre ved hans klædebon, så bliver jeg helbredt." (Matt 9,21) Det var en stakkels kvinde som udtalte disse ord en kvinde, som i tolv år havde lidt af en sygdom, der gjorde hende livet svært. Hun havde opbrugt hele sin formue ti læger og medicin, men kun for til sidst at blive erklæret for uhelbredelig. Da hun imidlertid hørte omtale om den store læge opflammedes håbet på ny. Hun tænkte: kunne jeg blot komme så nær, at jeg fik ham i tale, så kunne jeg blive helbredt."

Troen er en mægtigere sejrherre end døden. Hvis de syge ledes i tro at fæste deres blik på den store læge, så vil vi få vidunderlige resultater at se. Det vil bringe liv både til legeme og sjæl.
Når I arbejder for at hjælpe dem, som ligger under for onde baner, så vis dem hen til Jesus i stedet for at fremholde for dem den fortvivlelse og ruin, som venter dem. Led dem til at fæste blikket på herligheden der. Det vil bidrage mere til at bringe legemlig og sjælelig frelse end alle gravens rædsler formår overfor de håbløse og tilsyneladende håbløse.
En høvedsmands tjener lå syg, af lammelse. Hos romerne var tjenerne slaver, der købtes og solgtes på torvene og ofte var udsat for mishandling og grusomhed; men denne høvedsmand nærede inderligt venskab til sin tjener og ønskede meget, at han atter måtte komme sig. Han troede at Kristus kunne helbrede ham. Han havde ikke selv set Frelseren; men de beretninger, han havde hørt, gav ham tro. Til trods for jødernes fromme væsen var denne romerske høvedsmand overbevist om, at deres religion stod højere end hans. Han havde allerede gennembrudt nationalefordommene og de nationale håbes skranker, som skilte erobrerne fra de erobrede. Han havde vist agtelse for Herren og hans tjeneste og havde udvist venlighed mod jøderne som Guds tilbedere. I Kristi lære, sådan som han havde hørt den omtalt, havde han fundet det, som tilfredsstillede sjælens trang. Frelserens tale fandt genklang i hans indre; men han betragtede sig selv som uværdig til at nærme sig Jesus og sendte derfor nogle af jødernes ældste hen til ham med en bøn om, at han ville komme og helbrede hans tjener.

 23

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt5/mpmg.htm

Evangeliet leder os ind i et nyt liv. Et lysere og lykkeligere liv. At blive et Guds barn er en ny begyndelse. Det er at dø fra det gamle liv og leve som et nyt menneske.
Hemmeligheden ved at dø fra det gamle liv og begynde et nyt omtales i mange bibeltekster.
Rom 6,3-4 "Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv."

Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst, siger Jesus.
Den betingelse, Jesus sætter, for at et menneske kan blive døbt, er ikke, at det er fuldkomment. Da ville ingen af os være rede til at blive døbt. Han siger heller ikke, at vi må have en vis uddannelse for at blive døbt. Da ville vejen være vanskelig for nogen. Men én betingelse stiller Jesus, og den kan alle opfylde. Betingelsen er, at den, som bliver døbt, har tro.
Denne undervisning fulgte apostlene.
De døbte ikke nogen, før de troede.
I Apostlenes Gerninger finder vi således en interessant beretning om apostelen Filip og en etiopisk hofmand. De rejste et stykke vej sammen i etiopierens vogn, og apostelen underviste ham.
Filip må også have undervist manden om dåb, for da de kom til et sted, hvor der var vand, fandt der en interessant samtale sted om dåben:
"Mens de nu kørte hen ad vejen, kom de til noget vand, og hofmanden sagde:
´Se, dér er vand, hvad hindrer mig i at blive døbt?'"

Lad os lægge nøje mærke til, hvad Filip svarede på dette spørgsmål: Apg 8,36-38 "Mens de nu kørte hen ad vejen, kom de til noget vand, og hofmanden sagde: "Se, dér er vand, hvad hindrer mig i at blive døbt?"
Filip sagde: "Tror du af hele dit hjerte, så kan det ske."
Han svarede: "Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn."
Han befalede, at vognen skulle standse, og de gik begge ned i vandet, både Filip og hofmanden, og Filip døbte ham."

 24

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt5/stress.HTM

På grund af stormen tog jeg af sted til lufthavnen i god tid, parkerede bilen, indleverede min bagage og ventede - ikke en time eller to, men i otte timer. Da man i Iowa hørte, hvordan det var gået mig, udsatte de foredraget til dagen efter, medens jeg forgæves prøvede at finde ud af, hvordan jeg kunne komme til Des Moines. Overalt omkring mig var der frustrerede mennesker. Nogle var vrede - meget vrede - og gav ondt af sig, som om det var manden i billetkontoret, der personlig havde frembragt sneen. Andre var utålmodige, men mange syntes at tage situationen med godmodig humor. De hilste fly personalets ankomst med bifald og spøgte med hinanden.«

Den østrigskfødte dr. Hans Selye, der er specialist i menneskets indre kirtler, og som i 32 år har undervist ved Montreals universitet, er blevet kendt som »dr. Stress« på grund af sit pionerarbejde på dette område. Hans første afhandling om stress kom i 1936, men hans bedst kendte værk er Stress Whithout DiDistress (Stress uden bedrøvelse), der er blevet oversat til elleve sprog. Dr. Selye opdagede, hvad han benævner som »det generelle tilpasningssyndrom«. Det består af en indledende alarmreaktion efterfulgt af for det første en modstandsfase og dernæst af en udmattelsesfase. Disse tilpasningsreaktioner sker i hele systemet og forbereder organismen til at beskytte sig mod mulig fare - den være sig virkelig eller indbildt.

Som resultat af sine undersøgelser definerer dr. Selye stress som kroppens uspecificerede reaktion på ethvert krav. Stress er ikke det, der sker med os, men hvordan vi reagerer på disse hændelser. Det er tilstanden, resultaterne - ikke den frembringende faktor.

Dr. Selye påpeger også, at vi ikke kan undgå stress. Ethvert krav der stilles til organismen, frembringer stress. Selv under narkose kan organismen opleve stress. Og ikke to personer reagerer på stressfaktorer på samme måde. Mennesker udviser forskellige tærskler af stress eller mangel på stress, når de udsættes for nøjagtig de samme ubehagelige situationer. De sædvanlige reaktioner er imidlertid at pulsen stiger, og man kommer til at svede. I de allerfleste situationer gør stress også mennesker mere irritable. .

 25

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt5/syndentils.html

Vi KAN vinde sejer over synden.
Hvornår er vi / skal vi være fri for synd.
Er synd en tilstand?
Er vi født ind i denne tilstand?
Hvordan kommer vi da ind i denne tilstand?
Kan vi komme ud af denne tilstand?

Når jeg er uopmærksom og ikke har min forbindelse med himmelen i orden, er Satan der straks, han kender alle mine svage sider og ved nøjagtig, hvor han skal sætte ind. Jeg lader mit eget begær, stolthed eller anden syndig tilbøjelighed få overhånd og jeg befinder mig i en syndig tilstand.
David var en mand efter Guds hjerte, hvilket må betyde at han vandrede med Gud, at han helt havde overgivet sig til Gud. Men en dag fangede Satan David. Jeg er sikker på at Satan mange gange, på mange forskellige måder havde forsøgt at fange David, men uden held. Så en dag så David en ualmindelig smuk kvinde og han tillod Satan at få indflydelse på sine tanker. Fra det øjeblik var David IKKE mere en mand efter Guds hjerte. Davids tanker var nu mere beskæftiget med denne smukke kvinde han havde set end med at holde forbindelse med Herren. Hvis David omgående havde vendt sit blik væk fra Batsaba og søgt tilflugt hos Gud. havde Satan også lidt et nederlag i dette forsøg, og David havde fortsat været en mand efter Guds hjerte.

Vi ved alle hvilke konsekvenser det fik at David tillod at de tanker han fik da han så Batsaba at udvikle sig. Det var IKKE da David gik i seng med Batsaba at han kom i en syndig tilstand, det gjorde han da han lod de syndige tanker fortsætte efter at han havde set hende den første gang.