NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE   201-225

 776

 wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-151.wmv

Kommentarer til Åbenbaringens bog!
Åbenbaringens bog er en af de vigtigste bøger I hele Biblen. Mange kalder den en mystisk og uforståelig bog, men dette er ikke rigtig, det er en bog om Guds og Jesu uendelige kærlighed til os syndige og genstridige mennesker. Her er kommentarer til hvert eneste vers I hele bogen!

 777

 Wmv

http://bibel-skolen.org/1017-extra-indhold/Jesus-et.docx

De, der står under Fyrst Emanuels blodbestænkte Banner, bør stå som trofaste Stridsmænd i Kristi Armé. De må aldrig svigte eller vise sig troløse. Mange af de unge melder sig som Volontører under Jesus, Livets Fyrste. Men skal de blive i Stand til at stå trofast dér, må de stadig se på Jesus deres Høvding, og lyde hans Befalinger. De kan ikke være Kristi Soldater og samtidig indgå i Forbundet med Satan og hjælpe ham, thi da vilde de blive Kristi Fjender. De vilde forråde hellige Tillidshverv. De vilde danne et Led mellem Satan og de ægte Stridsmænd, så at Fjenden gennem disse levende Redskaber stadigt kunde arbejde for at vinde Indpas i Kristi Stridsmænds Hjerter.

 778

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-153.wmv

153

Religion I Danmark.
Matt 24,24 for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild.

Matt 7,22-23 Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn?  Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

Den farlige gruppe af troende! Du kan meget let komme ind i en af de farlige grupper uden du selv er klar over det.  Problemet er at det ofte er meget svært at komme ud af en sådan gruppe igen. I de farlige grupper er det ikke et spørgsmål om en ubibelsk eller en falsk lære, men her fokuseres på nogle helt andre ting. Tag din Bibel og se, hvad den siger og lad det være det afgørende for din tro.

Der er mange naturlæger i Danmark, men de fleste af dem er uddannet i Rudolf Steiner metoden, hvilket er en meget spiritistisk præget uddannelse, den vil jeg ikke anbefale dig at stifte bekendtskab med.

 779

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-154.wmv

Religion I Danmark.
Trossamfund i Danmark. Kristen videnskab er en verdensomspændende organisation, der har kirker i de fleste lande. De siger om sig selv at de er kristne, men det gør spiritisterne også selv om de bestemt ikke følger Biblens lære. Derfor tag din Bibel og se hvad den siger om disse ting, og lad det være det afgørende for din tro. Krystalkugle – tarotkort – det okulte – horoskop – spiritisme – pendulering –

3Mos 20,27 Når en mand eller en kvinde har en dødemaners eller en sandsigers ånd i sig, skal de lide døden. I skal stene dem. De har selv skylden for deres død

 780

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-155.wmv


Link

Religion I Danmark.
Pas på med, hvilken form for meditation du bruger. På samme måde er det med yoga, her skal du også passe på. Således som yoga og meditation bliver brugt af de fleste er det meget ubibelsk. Hvis ikke du virkelig er på vagt og ser hvad Biblen siger om disse ting, så kan du være helt sikker på at du bliver ledt længere og længere væk fra Gud.

Hvad er forskellen på bøn og meditation?

 781

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-156.wmv

Religion I Danmark.
Religion er mange ting, men her vil jeg koncentrere mig om de der er eller kalder sig kristne, det vil sige, at de tror på Jesus, Gud og Biblen.

De farligste trossamfund – hvid magi – healing – spiritisme – klarsyn – de afdøde – kristen videnskab – okult – horoskop – meditation – hindu – yoga – biblen - scientology

 782

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-157.wmv

Hvem er en kristen?
Jesus kalder de oprigtige kristne for fårene og dem som vi ofte kalder for navne-kristne, dem kalder Jesus for bukkene. Hvordan kan vi kende forskel på disse to grupper? Se denne film og du vil kunne se forskellen.

HVAD  TROR  DU  PÅ?

Matt 25,31-34 Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene; fårene skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre.  Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt.

Åb 3,15-17 Jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm! Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig,

Matt 7,22-23 Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn?  Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

1Joh 2,3 – 5 Og deraf kan vi vide, at vi kender ham: hvis vi holder hans bud. Den, der siger: "Jeg kender ham," men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham; men den, der holder fast ved hans ord, i ham er Guds kærlighed i sandhed fuldendt. Deraf ved vi, at vi er i ham.

 783

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-158.wmv

Lovløskedens Hemmelighed 1 af 3
Lovløshedens menneske! Her er selvophøjelse og bedrag nogle af de mest fremtrædende ting. Lovløshed er en følge af tilsidesættelsen af Guds bud. Mange siger at de tror på Jesus – Gud, men deres gerninger – frugter, viser at de er lovløse.

Lovløshed – det der er rigtig bliver ændret til, at det er forkert – overvægtig – alkohol – sex – seks – penge – sult – evigheden – katolske – paven – biblen

Rom 1,21 – 23 For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber, og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr.

Luk 17,26- 28 Og som det var i Noas dage, sådan skal det også være i Menneskesønnens dage: De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden kom og udslettede dem alle.  Eller som i Lots dage: De spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede;

2Thess 2,3-7 Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Husker I ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu var hos jer?  I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så at han først åbenbares, når hans tid er inde.  For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed; blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes.

 784

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-159.wmv

Lovløskedens Hemmelighed 2 af 3
Det er ikke Herren der har sendt dem. Mange af dem der siger, at det er Guds ord de forkynder, er falske profeter. Det Ny Babylon ophøjer sig selv over Gud og ønsker den plads, som Gud – Jesus bør have.

2Thess 2,3-4 Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud.

Jer 29,8-9 For dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud: Lad jer ikke forføre af profeterne blandt jer og af jeres spåmænd; og hør ikke efter de drømme, de har; for de profeterer løgn for jer i mit navn; jeg har ikke sendt dem, siger Herren.

Jer 14,14 Men Herren sagde til mig: "Profeterne profeterer løgn i mit navn. Jeg har ikke sendt dem, jeg har ikke givet dem befaling og ikke talt til dem. Løgnesyner, falske spådomme og svig ud af deres eget hjerte profeterer de for jer."

Jer 23,16 – 23 Dette siger Hærskarers Herre: Lyt ikke til profeternes ord! De profeterer for jer, men de forblinder jer; syner forkynder de ud af eget hjerte og ikke af Herrens mund. Til dem, der lader hånt om mig, siger de: "Herren har sagt: Nu bliver der fred", og til alle, der vandrer i hjertets forstokkethed, siger de: "Ulykken rammer jer ikke."  Men hvem står i Herrens råd og ser og hører hans ord? Hvem lytter til mit ord og hører efter?  Herrens storm bryder frem med vrede, en hvirvelstorm, der hvirvler over hovedet på de ugudelige. Herrens vrede lægger sig ikke, før han har iværksat og gennemført sit hjertes planer. Til sidst skal I forstå dem!  Jeg har ikke sendt profeterne, alligevel farer de frem; jeg har ikke talt til dem, alligevel profeterer de.  Hvis de stod i mit råd, ville de forkynde mine ord for mit folk og få dem til at vende om fra deres onde vej og fra deres onde gerninger.  Er jeg kun Gud her på stedet? siger Herren, er jeg ikke også Gud langt borte?

 785

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-160.wmv

Lovløskedens Hemmelighed 3 af 3
Mange er blevet ført vild! Alle der ikke følger Biblens lære er eller vil blive vildledt. Meget af det der ser godt og rigtig ud kommer ikke fra Gud. Dern Spiritistiske lære er på hastig fremgang. Pas på at du ikke bliver indfanget af Spiritismens lære.

Spiritisme – okulte – penge – de døde – seks – sex – helligdommen

2Thess 2,7 – 12 For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed; blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes. Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt. Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen, for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt. Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel.

Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste.

 786

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-161.wmv

De kristne er blevet bedraget 1 af 4
Millioner af kristne er blevet bedraget. Bedraget er sket så snedig, at det store flertal uden tøven følger bedraget, uden at bekymre sig om, hvad Biblen siger.

Universets grundlov er Guds ti bud – Jesu død – korsfæstelse og opstandelse – paven katolikkerne

1Mos 2,2 -3 På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte.

2Mos 20,8 – 11 Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer.

For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han.

Sl 146,5-6 Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud, hvis håb står til Herren, hans Gud, ham som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, ham som bevarer sin troskab til evig tid,

Luk 24,1- 3 Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kom kvinderne til graven med de vellugtende salver, som de havde tilberedt. De fandt stenen væltet bort fra graven, og de gik derind, men fandt ikke Herren Jesu legeme.

 787

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-162.wmv

De kristne er blevet bedraget 2 af 4
Universets Grundlov! Herren gav Moses og hele jordens befolkning, til alle tider, denne lov. Universets grundlov – på to stentavler hvor loven var skrevet af Gud selv.

Guds lov – djævlen ønsker at fjerne det fjerde bud – søndagslov – EU – dyrets mærke – mikrochip

Luk 16,17 Men himmel og jord skal snarere forgå end en eneste tøddel af loven falde væk.

2Kor 11,14-15 Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel. Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste.

Åb 13,14-15 Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværdhugget og kom til live. Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede.

 788

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-163.wmv

De kristne er blevet bedraget 3 af 4
USA – Religionsfrihedens land! Er det muligt, at få en lov om helligholdelse af søndagen gennem ført? Hvis det er, så er USA ikke mere et land med religionsfrihed. Se denne film. – her vil du møde både bøsser og lesbiske – du vil møde både muslimer og kristne alle følger de djævlen i de løgn og bedrag han er en mester i

Åb 13,16-17 Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.

Åb 13,3 Et af dets hoveder var som dødeligt såret, men dets banesår blev lægt. Hele jorden fulgte dyret med undren

 789

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-164.wmv

De kristne er blevet bedraget 4 af 4
Loven om søndagshelligholdelse! Er en sådan lov mulig? Hvad med de mange ikke kristne lande, vil de acceptere en lov om helligholdelse af en anden dag end den deres tro – religion påbyder? Se filmen og døm selv.

Kunne du tænke dig at du havde et muslimsk mærke på din bil? Jeg tror at de fleste vil sige nej, men rigtig mange kører rundt med noget der er ligeså slemt – et katolsk mærke hvilket betyder at man hylder paven – kransen med de 12 stjerner er et meget helligt og brugt katolsk mærke – er du klar over at Jesus opstod en søndag morgen den første dag i ugen jeg tror at du ved det, men se så på din kalender, der er søndag ikke den første dag, men den syvende dag

1Pet 5,8 Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge;

 790

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-165.wmv

Den Naturlige Føde! 1 af 5
Da Gud skabte mennesket, gav han os den bedst tænkelige føde. Han gav os "den naturlige føde" den føde som er bedst for os og som giver os kraft og styrke. Ved at leve af den naturlige føde vil vi undgå mange af de meget alvorlige sygdomme de der lever af en unaturlig føde får

Her kan du se en madpyramide – frugt, grøntsager – kornprodukter – nøder – indtager førstepladsen – det er den naturlige – den bedste føde for mennesket

Dan 1,12-13 "Sæt dine tjenere på en prøve! I ti dage skal vi kun have grønsager at spise og vand at drikke; derpå skal du sammenligne vores udseende med de unge mænd, der får deres mad fra det kongelige taffel. Så kan du gøre med os, efter hvad du får at se, herre."

 791

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-166.wmv

Den Naturlige Føde! 2 af 5
Du kan selv vælge om du vil køre på en god asfaltvej eller på en ujævn grusvej, og sådan er det også med dit helbred, du bestemmer selv om du vil have et godt og sundt helbred eller du ønsker at være syg. Den kost - brændstof du vælger er afgørende både for din bil og dit legeme. prøv næste gang at tanke din bil op med den forkerte brændstof og du vil se hvordan dit legeme har det med en forkert føde – brændstof

Rom 2,4 Eller ringeagter du hans rigdom på godhed og overbærenhed og langmodighed og ved ikke, at Guds godhed vil føre dig til omvendelse?

3Mos 11,2-12 Sig til israelitterne: Af alle dyr på jorden må I spise følgende: Alle, som har spaltede hove og kløft i hovene, og som tygger drøv, må I spise. Men af dem, som kun tygger drøv, eller som kun har spaltede hove, må I ikke spise følgende: kamelen, for den tygger ganske vist drøv, men har ikke spaltede hove; den skal I regne for uren; klippegrævlingen, for den tygger ganske vist drøv, men har ikke spaltede hove; den skal I regne for uren; haren, for den tygger ganske vist drøv, men har ikke spaltede hove; den skal I regne for uren;  svinet, for det har ganske vist spaltede hove og kløft i hovene, men tygger ikke drøv; det skal I regne for urent. I  ikke spise deres kød og ikke røre ved ådslet. Dem skal I regne for urene.  Af alt det, som lever i vandet, må I spise følgende: Alt i have og floder, der har finner og skæl, må I spise. Af alt, som vrimler i vandet, af alle levende væsener i vandet, skal I regne alt i have og floder, der ikke har finner og skæl, for afskyelige. De skal være afskyelige for jer, I må ikke spise deres kød, og I skal betragte deres ådsler som afskyelige. Alt i vandet, der ikke har finner og skæl, skal I regne for afskyeligt.

 792

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-167.wmv

Den Naturlige Føde! 3 af 5
Der er stor forskel på mennesker og dyr, derfor er der også forskel på den føde der er den bedste for mennesker og dyr. Prøv engang at se denne film om forskellen på mennesker og dyrs måde at svede på, forskellen på tænder, forskellen på hvordan vi drikker og flere andre ting

Det betyder rigtig meget for dit helbred at du får den rigtige kost – føde – den unaturlige føde for mennesker er en føde der består af kød, man skal dræbe et levende væsen for at spise det – mange af de stærkeste dyr, elefanter og heste vil ikke spise kød de er vegetarer, det var også den føde Herren gav mennesket ved skabelsen, men satan ønskede ikke at mennesket skulle være et stærkt og klogt væsen derfor fik djævlen mennesket til at dræbe at spise lig, døde dyr – grisen, som mange spiser er et af de få dyr som æder ådsler – der er en meget stor forskel på mennesker og dyrs fordøjelsessystem -  se blot på tænderne

Sl 14,1-3 For korlederen. Af David.  Tåberne siger ved sig selv: "Gud er ikke til!" De handler ondt og afskyeligt, ingen gør godt.

 Herren ser fra himlen ned over menneskene for at se, om der er en forstandig, én der søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordærvede; ingen gør godt, ikke en eneste. 

1Mos 6,5 Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt.

Denne ondskab var en af resultaterne ved at spise kød,

 793

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-168.wmv

Den Naturlige Føde! 4 af 5
Et menneske der lever af den naturlige føde har et stærkt legeme både fysisk og psykisk. De der vælger en Unaturlig kost vil ofte være stressede, irriterede, rastløse og syge. Den Unaturlige kost ødelægger legemet hvorimod den naturlige kost styrker og genopbygger dit legeme

Frugt og grøntsager, kornprodukter og nøder, er den kost Herren har givet os – kød specielt fra grise forurener vort legeme og giver os mange sygdomme – den rigtige fysiske føde er vigtig – men den rigtige åndelige føde er meget vigtigere – tænk på hvad der vil ske, hvis du tanker din benzinbil op med digel eller vand – hvad vil der ske hvis der ikke kom den rigtige brændstof på et lokomotiv der er så stærk, at det kan trække mange vogne – et fly ville hurtig falde ned, hvis der ikke var den helt rigtige brændstof i tanken

Ordsp 3,7-8 Vær ikke vis i egne øjne! Frygt Herren, og hold dig fra det onde; det skal være lægedom for dit legeme, en styrkende drik for din krop.

Mark 4,19 men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt.

 

 794

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-169.wmv

Den Naturlige Føde! 5 af 5
Der er rigtig mange mennesker, som er overvægtige! Ca. 80% er det fordi de ønsker at spise og drikke af de usunde og unaturlige ting. For denne gruppe er der ingen undskyldning for at være overvægtig eller fed. En person der lever af Den Naturlige Føde bliver IKKE overvægtig og hvis de er det vil de I løbet af nogle måneder tabe sig og få en naturlig vægt

Den naturlige føde består af frugt, - grøntsager – korn – nøder -
du får mere energi, bliver gladere – i bedre humør – når du ikke spiser nogen som helst former for kød, alkohol – tobak – gris – svin –

Uanset hvor mange og hvor dyre helseting du end køber, så vil de ikke hjælpe dig, hvis ikke du SELV er indstillet på at gøre en indsats, - hvis du er det, så har millioner af mennesker, især I USA, bevist at de oplysninger du kan få på de følgende sider, vil give dig alt det du ønsker af energi, bedre helbred, slankere, gladere og meget mere, - UDEN at det koster dig noget

Er du overvægtig og utallige gange virkelig, ligesom Esther her på bibel-skolen, har betalt mange tusinde kroner, hun har virkelig sultet sig, spist pulver føde, gået til vægtkontron, og utallige andre forsøg UDEN AT DET HJALP, men nu har Herren vist hende en ny vej og hun er begyndt at komme af med det ene kilo efter det andet, IKKE pludselig, på en gang, ikke ved at sulte sig eller at betale mange penge for en mirakelkur, der alligevel ikke virker, men giv mindst kr 100- i donation på bibel-skolen.com og send en mail til Esther bibel-info@mail.com  fx med dit telefonnummer, der KUN vil blive brugt af Esther til dig.

Begynd et nyt og bedre liv i dag, bliv gladere, få mere energi, uden at det koster ekstra, ingen pulver eller anden form for mirakkelføde, du spiser dig mæt hver dag i den mad i en sund og naturlig mad.

 795

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-170.wmv

De troende og de ikke troende.
Det jeg her tænker på er, at de troende er dem der tror på Gud, Jesus og Biblen. De ikke troende er så alle andre. En af det ting der godt kan virke lidt underlig er at det er de troende der er de farligste for de kristne, de leder mange flere bort fra troen end de ikke troende gør.

Matt 25,31-32 Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene;

Åb 3,17 Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig,

1Joh 2,3-5 Og deraf kan vi vide, at vi kender ham: hvis vi holder hans bud. Den, der siger: "Jeg kender ham," men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham; men den, der holder fast ved hans ord, i ham er Guds kærlighed i sandhed fuldendt. Deraf ved vi, at vi er i ham.

 796

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-171.wmv

Det Ny Babylon! 1 af 7
Hele jordens befolkning styres af Det Ny Babylon, ved hjælp af mange forskellige redskaber. Hvor af den vigtigste er penge. Hverken religion eller politik er et sp effektivt middel til styre mennesker med, som penge er det.

Det ny Babylon er som en edderkop med et meget stort spind – totur – hvid magi – sex – seks – kontaminer – fattige –

Cold reading

Åb 13,8 Og alle, der bor på jorden, vil tilbede det, enhver, hvis navn ikke, fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, det slagtede lams bog.

Åb 13,15-16 Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede.  Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande,

 797

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-172.wmv

Det Ny Babylon! 2 af 7
De ubehagelige sandheder! Selv blandt de kristne er sandheden ofte meget ubehagelig og meget ilde hørt. Hvis ikke de ønsker at høre sandheden så, skal du ikke se denne film!

Hjemmesider – internet – det ny Babylon – global opvarmning – world trade center – de to tårne – olie – benzin – politik – eu – den kristne tro –

Joh 3,17 For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.

 798

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-173.wmv

Det Ny Babylon! 3 af 7
Selv børn kan forstå det. Det Ny Babylon mest effektive måde at bedrage mennesker på er ved at gøre bedraget så stort, at alle siger at det ikke kan lade sig gøre.

Børn kan forstå det – skabelsen – biblen er Guds ord – kirkegård – grav – kiste – den undersøgende dom – ændring af kallenderen

Præd 11,9 Glæd dig, unge mand, mens du er ung, lad dit hjerte være glad i ungdommens dage. Gå ad de veje, du vil, og efter det, dine øjne ser; men du skal vide, at Gud vil kræve dig til regnskab for det alt sammen.

2Kor 5,10 For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt.

Joh 11,11 -14  Sådan sagde han, og derefter siger han til dem: "Vor ven Lazarus sover, men jeg går hen og vækker ham." Disciplene sagde til ham: "Herre, hvis han sover, kommer han sig." Jesus havde talt om hans død, men de andre mente, at han talte om almindelig søvn. Da sagde Jesus ligeud til dem: "Lazarus er død.

Am 5,8 Han, som skabte Syvstjernen og Orion, som forvandler mulm til morgen og gør dagen til mørk nat, han, som kalder på havets vand og øser det ud over jorden, hans navn er Jahve.

Præd 9,5 For de levende ved, at de skal dø, men de døde ved ingenting! De får ingen løn, for deres navn er gået i glemme.

 799

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-174.wmv

Det Ny Babylon! 4 af 7
Den ”gode” borgmester! Seksuelt misbrug af mindreårige, er en af de ting, som lovgivningen efter Det Ny Babylons anvisninger ikke straffer andre alvorlige handlinger får også lov til at passere i stilhed, hvis man følger Det Ny Babylon.

Opperation X – momskarusellen – brugtvogns handel – penge – de døde – advokater -kontant

 800

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-175.wmv

Det Ny Babylon! 5 af 7
Kampen er ikke mod kød og blod. Biblen er det eneste sted, hvor vi kan hente hjælp i denne kamp du skal hele tiden have Jesus ved din side, i denne kamp ellers har du ingen mulighed for at kunne undgå at blive vildledt.

Biblen er Guds ord – Jesus – internettet – militæret – supermarked – trossamfund – musik – politik

Ef 6,11-13 Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb.  Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.  Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå.

Åb 3,20 Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig.