NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE   226-250

 801

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-126.wmv

Jesu Stemme
Noget af det bedste et menneske, på Jesu tid kunne høre var Jesu stemme. Ingen lyd eller stemme var så vidunderlig som Jesu stemme!

Matt 8,22 Men Jesus sagde til ham: "Følg mig, og lad de døde begrave deres døde."

Matt 9,22 Jesus vendte sig om, så hende og sagde: "Vær frimodig, datter, din tro har frelst dig." Og fra det øjeblik var kvinden frelst.

Matt 14,27 Og straks talte Jesus til dem og sagde: "Vær frimodige, det er mig, frygt ikke!"

Matt 19,21 Jesus sagde til ham: "Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!"

Matt 24,4 Jesus sagde til dem: "Se til, at ingen fører jer vild!

 802

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-127.wmv

Jesu Stemme
Når Jesus helbredte en døv var det første den døve hørte Jesu stemme, hvor det må have været vidunderlig. Men hvad med os, kan vi ikke høre Jesu stemme i dag? Jo, det mener jeg bestemt, at vi kan!

Mark 9,23 Jesus sagde til ham: "Hvis du kan! Alt er muligt for den, der tror."

Luk 5,10 - ligeså Jakob og Johannes, Zebedæus' sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon: "Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker."

Joh 6,35 Jesus sagde til dem: "Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.

Joh 8,28 Jesus sagde da til dem: "Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv; men som Faderen har lært mig, sådan taler jeg.

Joh 14,6 Jesus sagde til ham: "Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.

 803

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-128.wmv

Jesus Svarede
Uanset hvem det var der spurgte Jesus, om det var disciplene, de skriftkloge, en tjener eller en høvedsmand, så svarede Jesus dem altid, men nogle gange fik de ikke de svar de ønskede og de fulgte derfor ikke de svar Jesus gav dem. Men hvad med dig?

Mark 9,39 Men Jesus svarede: "I må ikke hindre ham, for der er ingen, som gør en undergerning i mit navn, der straks efter kan tale ondt om mig.

Mark 10,18 Jesus svarede ham: "Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god undtagen én, nemlig Gud.

Mark 12,24 Jesus svarede dem: "Er I ikke kommet på vildspor, netop fordi I hverken kender Skrifterne eller Guds magt?

Mark 15,2 Og Pilatus spurgte ham: "Er du jødernes konge?" Jesus svarede: "Du siger det selv."

Luk 4,4 Men Jesus svarede ham: "Der står skrevet: 'Mennesket skal ikke leve af brød alene.' "

 804

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-129.wmv

Jesus Svarede
Når Jesus blev spurgt om et eller andet, svarede han altid ud fra skriften, der står skrevet, eller hvordan læser du? Hvis vi vænnede os til at svare på samme måde, - ud fra skriften så ville mange flere høre Jesu ord.

Joh 3,3 Jesus svarede ham: "Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige."

Joh 4,10- 13 Jesus svarede hende: "Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig: Giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand."  1 Kvinden sagde til ham: "Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb; hvor får du så levende vand fra?  Du er vel ikke større end vor fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg?"  Jesus svarede hende: "Enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen.

Joh 7,16 Jesus svarede dem: "Min lære er ikke min egen, men hans, som har sendt mig.

Joh 8,19 De spurgte så: "Hvor er din fader?" Jesus svarede: "I kender hverken mig eller min fader. Kendte I mig, kendte I også min fader."

 

 805

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film101-130/wmv-130.wmv

Pagtens Ark!
Pagtens Ark var en meget vigtig del af den jordiske helligdom og den var så hellig at enhver der rørte ved den blev dræbt, derfor er det helt uforståelig at der i dag er personer, som siger at de har fundet den og rørt ved den!

Ron Wyatt er nok en af de personer, som har efter hvad han selv mener beskæftiget sig mest med pagtens ark, han har på sine hjemmesider rigtig mange helt utrolige beretninger om hvordan han har åbnet låget og taget ting op fra arken, efter hvad han skriver er Noahs ark også en af de ting han har fundet og har et meget stort kendskab til efter hvad han selv skriver, men undersøger man hans artikler nærmere, så er det min faste overbevisning at det ikke er rigtig,

Der er flere andre som også siger at de har fundet pagtens ark, men som med rom wyatt mener jeg ikke at det er troværdige beretninger, jeg har her i denne film forsøgt at give dig de oplysninger jeg har fundet, så er det op til dig at afgøre hvad du vil tror på

 806

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-131.wmv

Spiritisme - Helbredelser - Okult!
Mange af de kristne kirker er fulgt i de okkulte menigheders fodspor og har nu helbredelses møder, der er også enkelte personer, som har specialiseret sig i dette at helbrede, det uhyggelige ved det er, at disse helbredelser ikke kommer fra Gud.

Matt 7,22 -23 Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn?  Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

Jer 27,15 Jeg har ikke sendt dem, siger Herren, og de profeterer løgn i mit navn; derfor fordriver jeg jer, så I og de profeter, der profeterer for jer, går til grunde.

5Mos 18,10 -14 Hos dig må der ikke findes nogen, som lader sin søn eller datter gå gennem ilden, ingen, der driver spådomskunst eller trolddom, ingen, der tager varsler, ingen, der bruger magi, ingen, der udtaler besværgelser, spørger dødemanere eller sandsigere til råds eller søger orakel hos de døde.  Herren afskyr enhver, som gør den slags, og på grund af den slags afskyeligheder vil Herren din Gud drive folkene bort foran dig; udadlelig skal du være over for Herren din Gud. De folk, du skal fordrive, lytter til dem, der driver trolddom eller spådomskunst; men det har Herren din Gud ikke givet dig lov til.

 807

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-132.wmv

Treenigheds læren!
Der er mange, som tror på treenigheden! Hvad er treenigheden, er det en Bibelsk lære? Hvad står der skrevet i Biblen om dette emne? Se denne film og få det bibelske svar.

Matt 28,19 Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,

Joh 16,7 Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer.

 808

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-133.wmv

Daniel kapitel 7.
Dette kapitel er mest kendt for de 4 fabeldyr der kommer op fra havet, og for en magt der ønsker at ændre Guds lov.

Dan 7,11 -12 Derpå så jeg dette: Jeg så, at dyret blev dræbt på grund af de store ord, som hornet talte; dets krop blev tilintetgjort og overgivet til den flammende ild. Herredømmet blev også taget fra de andre dyr, og deres levetid blev begrænset til en fastsat tid.

Dan 7,25 Han skal tale imod den Højeste og underkue den Højestes hellige. Han tragter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt én tid, to tider og en halv tid.

Dan 7,26 Så bliver dommen fældet, og herredømmet bliver taget fra ham og ødelagt og fuldstændig tilintetgjort.

 809

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-134.wmv

Dyrets Mærke!
LÆS om det mest alvorlige budskab i hele Biblen! Se denne meget alvorlige film, det gælder dit liv, hvis ikke du ved hvad dyrets mærke er, så vil du helt sikkert tage det.

Åb 14,8-11 Og en anden engel fulgte efter og sagde: Faldet, ja, faldet er det store Babylon, som skænkede op for alle folkeslagene af sin utugts harmes vin. Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: "Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd,

 skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet.  Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke.

Åb 13,16 -17 Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande,  ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.

 810

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-135.wmv

Penge er verdens Gud!
Biblens budskab om dyrets mærke er et af de mest alvorlige i hele Biblen. Men for at dyrets mærke kan få betydning, for alle mennesker overalt på jorden, er det nødvendig at der er penge med I det

Lovløsheden vil tage til efterhånden, som vi nærmer os afslutningen. – det er satans værk og han bruger mange meget snedige ting for at forvirre og bedrage jordens befolkning. –

2Thess 2,9 -12 Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen, for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt.

Ordsp 1,22-30 Hvor længe vil I uerfarne elske uerfarenhed? Hvor længe vil spottere ønske spot og tåber hade kundskab? Vend jer til min retledning, så vil jeg lade min ånd strømme ud til jer og forkynde jer mine ord.  Fordi jeg kaldte og I afslog, fordi jeg løftede hånden og ingen ville lytte, fordi I lod hånt om alle mine råd og ikke ville vide af min retledning, derfor ler jeg over jeres ulykke, spotter, når rædslen kommer over jer, når rædslen kommer over jer som et uvejr, når jeres ulykke kommer som en hvirvelvind, når nød og trængsel kommer over jer.  Da vil de kalde på mig, men jeg svarer ikke, de vil søge mig, men finder mig ikke,  fordi de hadede kundskab og ikke valgte at frygte Herren.  De ville ikke vide af mit råd, de forkastede al min retledning.

Åb 13,7-8 Det fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem, og det fik givet magt over hver stamme og folk, tungemål og folkeslag.  Og alle, der bor på jorden, vil tilbede det, enhver, hvis navn ikke, fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, det slagtede lams bog.

 811

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-136.wmv

Det Ny Jerusalem!
Alle Guds velsignelser er givet på betingelser! Der er ingen adgang til Det Ny Jerusalem for en eneste af dem der har tilsidesat Guds betingelser.

Det ny Jerusalem – penge – sex – seks – lommepenge

Matt 10,32 -38 Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlene.  Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlene.  Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd.  Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand får sine husfolk til fjender.  Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd.  Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd.

1Joh 2,3 Og deraf kan vi vide, at vi kender ham: hvis vi holder hans bud.

 812

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-137.wmv

Den sidste advarsel!
Denne advarsel er den sidste advarsel der gives til denne jords befolkning.

Vi skal alle frem for Guds domstol – Jesus har gennem hele vort liv på mange måder søgt at berede os til dette, men de fleste har ikke villet høre og berede sig de falske profeter har de fleste derimod lyttet til.

Åb 14,9 -10 Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: "Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet.

Jer 21,8 Du skal sige til dette folk: Dette siger Herren: Jeg stiller jer over for livets vej og dødens vej.

Kol 2,8 Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus.

 813

 docx

http://bibel-skolen.org/1017-extra-indhold/tiden.docx

De tomme pladser vil blive fyldt af dem, som Kristus siger, vil komme i den elvte time. Guds Ånd arbejder med mange. Tiden for Guds ødelæggende straffedomme er også nådens tid for dem, ikke tidligere har haft anledning til at lære sandheden at kende. Herren vil se kærligt på dem. Hans nådige hjerte røres. Hans frelsende hånd er stadig udstrakt, mens døren lukkes i for dem, der ikke ville gå ind. Der vil komme virkelig mange, som i disse sidste dage hørersandheden for første gang.

 

 814

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-139.wmv

Den Himmelske Helligdom!
Jesus gør i dag tjeneste I den himmelske helligdom, for at vi kan frelses, men snart endog meget snart vil han afslutte sin tjeneste der, når dette sker er der ikke mere nogen mulighed for frelse. Er du rede?

Hebr 9,24 -26 For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os; han gjorde det heller ikke for at frembære sig selv mange gange, således som ypperstepræsten hvert år går ind i helligdommen med blod, som ikke er hans eget, for så måtte han have lidt mange gange, siden verden blev grundlagt. Men nu er han trådt frem én gang for alle ved tidernes ende for at udslette synden ved sit offer.  For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os; han gjorde det heller ikke for at frembære sig selv mange gange, således som ypperstepræsten hvert år går ind i helligdommen med blod, som ikke er hans eget, for så måtte han have lidt mange gange, siden verden blev grundlagt. Men nu er han trådt frem én gang for alle ved tidernes ende for at udslette synden ved sit offer.

2Mos 26,30 Så skal du rejse boligen, sådan som du fik det at se på bjerget.

 815

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-140.wmv

Helse og Sundhed!
Alle er interesseret i at have et godt helbred! Derfor har vi på www.bibel-skolen.com forsøgt at hjælpe alle de der er intereseret i dette!

Ordsp 3,5 -8 Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt.  Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier.  Vær ikke vis i egne øjne! Frygt Herren, og hold dig fra det onde; det skal være lægedom for dit legeme, en styrkende drik for din krop.

1Mos 9,3 -4 Alt, hvad der rører sig og lever, skal I have til føde. Jeg giver jer det alt sammen, ligesom jeg gav jer de grønne planter.  Men kød med liv i, med blod i, må I ikke spise.

1Mos 1,29 Gud sagde: "Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde.

 816

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-141.wmv

Sundhed og Helse!
Bibel-Skolen kan du finde mange gode sider om sundhed og helse. der er også en del opskrifter, oplysninger om forskellige fødevarer og om hvordan du bevarer et godt helbred.

Her er nogle ting, som du måske vil synes er meget interessante – sagen er jo at spise den naturlige føde, som Herren har givet os mennesker, fedtstoffer, olie og sukker er jo nogle af de ting vi ikke skal have for meget af

 817

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-142.wmv

Daniels Bog
I Daniels bog og i åbenbaringens bog kan vi læse om hvad der vil ske i den sidste tid. Derfor er disse to bøger meget vigtige for os at kende og studere. Når vi sammenligner skrift med skrift, forsvinder de mystiske symboler og billeder, der er i disse bøger.

 818

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-143.wmv

Den sidste tid!
Det der skete den11 sep. 2001, kan ikke være sket på den måde, som den officielle forklaring siger. Denne udtalelse kommer fra højtstående militærperson. Nærmere undersøgelser af det der skete, viser at han havde ret, det kan ikke være sket således, som der blev sagt.

 819

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-144.wmv

Den sidste tid!
Den snedige, gamle slange! Det er penge og ikke hverken politik eller religion der styrer de ting der sker i verden. Både politik og religion er begrænset til bestemte grupper – organisationer – områder og lande, hvorimod penge ikke kender nogen grænser. Den måde at de to tårne faldt sammen på viser meget klart, at det ikke var på fund af de to fly at tårnene faldt sammen

Kol 2,8 Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus.

 820

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-145.wmv

Mp3-studie
Hvis du har lyst til at høre et møde eller et studie, så er der nu en mulighed for det. Det er MP3-filer så du kan også tage filerne ud og bruge dem i bilen eller når du går en tur. Du kan ikke høre møderne direkte – du skal tage linket ud og sætte den ind i din brawser

 821

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-146.wmv

Forskellige emner på Bibel-skolen!
Her på denne film kan du se noget om, hvordan du kan få en kommentar eller en forklaring til mange af de ting der er omtalt i Biblen. Prøv det og du vil blive glædelig overrasket. Hvis du har bekov for hjælp så kan du sende en mail til os på

 bibel-info@mail.com

 822

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-147.wmv

Hør Vægterens råb!
I gamle dage var det vægtere, som advarede befolkningen mod de farer der nærmede sig, i dag bør det være de kristne. Denne film er en sådan advarsel, mod de farer som nærmer sig!

Ez 3,10-20 Så sagde han til mig: "Menneske, alle de ord, jeg taler til dig, skal du lytte til og lægge dig på sinde. Gå nu til de landflygtige, til dine landsmænd; tal til dem, og sig: 'Dette siger Gud Herren', hvad enten de vil høre eller ej." Ånden løftede mig derpå op, og jeg hørte lyden af et stort jordskælv bag mig, da Herrens herlighed hævede sig fra sit sted, og lyden af de levende væseners vinger, når de berørte hinanden, og samtidig hørte jeg lyden af hjulene og lyden af et stort jordskælv.  Ånden løftede mig op og tog mig med, og jeg drog af sted bitter og vred, og Herrens hånd lå tungt på mig.

 Jeg kom til de landflygtige i Tel-Abib, dem som boede ved floden Kebar, til det sted, hvor de boede. Blandt dem sad jeg syv dage stiv af rædsel.

 Men da de syv dage var gået, kom Herrens ord til mig: "Menneske, jeg stiller dig som vægter for Israels hus. Når du hører et ord fra min mund, skal du advare dem fra mig.  Når jeg siger til den uretfærdige: Du skal dø! og du ikke advarer den uretfærdige og ikke taler til ham og advarer ham mod hans uretfærdige færd for at holde ham i live, så skal den uretfærdige dø på grund af sin skyld; men hans blod vil jeg kræve af din hånd.  Hvis du derimod advarer den uretfærdige, og han ikke vender om fra sin uretfærdighed og sin uretfærdige færd, skal han dø på grund af sin skyld, men du har reddet dit liv.

 Når den retfærdige vender om fra sin retfærdighed og øver uret, får jeg ham til at snuble, så han dør. Fordi du ikke advarer ham, skal han dø på grund af sin synd, og de retfærdige gerninger, han har øvet, skal ikke huskes; men hans blod vil jeg kræve af din hånd.

 823

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-148.wmv

 824

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-149.wmv

 825

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film131-160/wmv-150.wmv