NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE  376-400

 

 1051

Docx

  http://bibel-skolen.org/Guds-Natur/helse-sundhed/gron-bog.HTM

Det at leve rigtigt er i virkeligheden ikke så kompliceret og indviklet, som de fleste vil mene. Det er ikke et spørgsmål om at erhverve sig en mængde teoretisk viden men derimod et spørgsmål om at have tillid til naturen.

 

 1052

Docx

http://bibel-skolen.org/Guds-Natur/helse-sundhed/gronbog-2.html

For ikke at overbelaste nyrerne må man sørge for, at urinens pH-værdi ligger på ca. 7. Dette kan man måle ved hjælp af et indikatorpapir, som bl.a. kan købes i helsekostforretningerne. Det er ikke meningen, at man hver morgen skal måle sin urins p

PH værdi, men man kan gøre det med mellemrum, og i hvert fald hvis man er syg. Er den for sur, sørger man for at tilføre kosten mere basedannende føde, og er den for basisk, sørger man for en mere syredannende føde.

 

 1053

Docx

http://bibel-skolen.org/2004-GudsNatur/helse-sundhed/hels-2.html

To forskningscentre i USA, udviklede oprindeligt en diæt der ville få åreforkalkning til at forsvinde. Siden da er der adskillige forsøgscentre, der har prøvet dette og bekræftet dette arbejde. De har taget dyr og har fremkaldt åreforkalkning i dyrene, også kaldet arteriosklerose, hvor blodkarrene efterhånden bliver helt tilstoppede med kolesterol og fedt, og blodet flyder således ikke frit igennem længere: Der efter sætter de dyrene på en speciel diæt, og så kan de få processen til at foregå i omvendt rækkefølge og få arterierne helt fri og blodet til frit at cirkulere igen.

 

 1054

Docx

http://bibel-skolen.org/Guds-Natur/helse-sundhed/hold-33.html

At erfaringen og læren om stofskiftet har vist, at det er muligt for de allerfleste gennem fremme af stofskiftet og livsprocesserne at forny og forbedre deres organisme i så høj grad, at eventuelle smerter forsvinder, ildebefindende viger for velbefindende, træthed og ugidelighed forandres til stor arbejdsevne, energi, handlekraft og virkelyst, og at dårligt, humør og tungsind kan afløses af lyst sind, ligesom livslede og pessimisme af optimisme og frejdigt mod.

 

 

 1055

Docx

http://bibel-skolen.org/Guds-Natur/helse-sundhed/hold-44.html

Den fremragende tyske Fysiolog, Hoppe Seyler, har som før nævnt træffende udtrykt det i den berømte sætning: "Alle levende organismer lever i vand, ja tilmed i strømmende vand". Og det er rigtigt, thi ikke blot hos fisk og andre vanddyr, men også hos landdyr og hos mennesket foregår alle livsprocesser i strømmende vand, dvs. i vand, der uafladelig skifter.

 

 

 1056

Docx

 http://bibel-skolen.org/Guds-Natur/helse-sundhed/hold-22.html

Det foran anførte er en kendsgerning af højeste interesse i både gode og onde tider og ikke mindst i de sidste. Da gælder det jo ikke blot om at spare, det gælder fuldt så, meget om at sætte indtægterne op, og det bliver man først rigtig i stand til, når man får den Forhøjelse af Initiativ og Opfindsomhed, Arbejdskraft og Skaberevne, Driftighed og Handlekraft, som den høje sundhedstilstand giver.

 

 1057

Docx

  http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt4/bededag.htm

I 1580, da en komet havde vakt stor forfærdelse, blev der afholdt 3 bededage i træk, den 16, 17 og 18. januar, og i mange år vedblev man at holde 3 sådanne bodsdage efter hinanden. I tiden 1673-84 blev der 9 gange påbudt 3 årlige bededage. De blev holdt i 3 på hinanden følgende uger, en dag i hver uge. Ritual af 1685 påbød ikke nogen fast bededage, men allerede 27. Marts 1686 blev 4. fredag efter påske bestemt til at være en sådan "almindelig faste-,

 

 1058

Docx

 

 

 1059

Docx

 http://bibel-skolen.org/Guds-Natur/helse-sundhed/hold-88.html

Fedtsyge kræver et særligt samarbejde mellem læge og patient, fordi overdreven fedme rummer en virkelig fare for sundhed og livslængde. Hvornår fedmen når en faretruende grad, må afgøres for hvert enkelt tilfælde, idet nogle mennesker kan tåle en ret stærk fedme uden at få organerne alvorligt beskadigede, medens andre ved en ringere overvægt straks får fedtaflejringer i hjertekødet, fedtinfiltrationer i levercellerne, hjernecellerne m. m. herved nedsættes disse overordentlig vigtige organers arbejde, de bliver mindre funktionsdygtige og står i fare for at nedbrydes.

 

 1060

Docx

http://bibel-skolen.org/Guds-Natur/skole86/stjerner.HTM

Stjernekortet kan være en god hjælp for stjernehimlens beskuer. Men før kortet tages i brug, er det nyttigt at gøre sig klart, at et plant stjernekort aldrig kan give andet end et tilnærmet billede af stjernernes indbyrdes beliggenhed. Kortet kan ikke gengive vort umiddelbare indtryk, at stjernerne sidder på en kugleflade, himmelkuglen, med iagttageren i centrum.

 

 1061

Doc

http://bibel-skolen.org/Guds-Natur/skole86/stjerner-22.html

Perseus og Kusken er i foregående afsnit omtalt blandt vinterens stjernebilleder. I virkeligheden er de synlige hele året, de er cirkumpolare, hvilket betyder, at de står himlens nordlige pol så nær, at de hos os aldrig går ned under horisonten. Af andre cirkumpolare stjernebilleder skal vi her omtale Store Bjørn, Lille Bjørn, Dragen, Cepheus og Cassiopeia.

 

 1062

Doc

http://bibel-skolen.org/Guds-Natur/skole86/stjerner-33.html

Andromeda var en meget smuk prinsesse, datter af den Etiopiske kong Cefeus, der var gift med Cassiopeia. Hun var så smuk, at hendes moder pralede med, at hendes skønhed endog langt overgik Nereidernes. Til straf for moderens overmod lænkede disse havgudinder derpå Andromeda til en klippe ved strandbredden, for at hun skulle blive fortæret af det frygtelige havuhyre Ketos (Hvalfiskeri). 

 

 1063

Doc

Xxx

 

 1064

Doc

xxx

 

 1065

docx

 http://jordens-allersidstetid.com/dansk-standard2098/dansk-st2098.docx

Dette er et kopi af den lov der fortæller, at vi ikke skal følge biblen og Jesus, som fortæller os at det er søndag der er den første dag i ugen, men her med denne lov er det nu mandag der er den første dag i ugen

 

 1066

mp4

 http://jordens-allersidstetid.com/denallersidstetid/giganternes-kamp.mp4

Denne film er nr 2 af 3 film om den sidste tid, her er det specielt om hvordan giganterne kæmper om herredømmet og magten.

 

 1067

mp4

 http://jordens-allersidstetid.com/denallersidstetid/jordens-allersidstetid.mp4 

Denne film er nr 3 af 3 om den sidste tid, denne film her er specielt om den allersidste tid

 

 1068

mp4

 http://jordens-allersidstetid.com/denallersidstetid/jordens-sidstetid.mp4

Denne film er en film, hvor jeg fortæller om, hvad Jesus og biblen siger om den sidste tid. Dette er den første af tre film om den sidste tid.

 

 1069

mp3

Xxx

 

 1070

mp3

Xxx

 

 1071

mp3

Xxx

 

 1072

mp3

Xxx

 

 1073

mp3

Xxx

 

 1074

pptx

 http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/mp3-190.mp3

Loven om helligholdelse af søndagen!
Meget snart, alt tyder på at det vil ske I din levetid, vil der blive vedtaget en lov som påbyder helligholdelse af søndagen, på samme måde som Biblen foreskriver helligholdelsen af den syvende dag. Er du rede for det?

 

 1075

pptx

 http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/mp3-196.mp3

Den Sidste Advarsel gælder også EU og USA
Der vil ske rigtig mange ting I den sidste tid og tingene vil ske I en meget hurtig rækkefølge. Det meste af det der skal ske, vil komme som en kæmpe stor overraskelse for selv de mest oplyste af jordens befolkning.