NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE  401-425

 1076

 Wmv

 http://bibel-skolen.org/you-tube/om-klimaet/wmv-251.wmv

Tørken vil blive Uudholdelig!
I dag har du stadig en mulighed for at berede dig til de ting der vil ske i fremtiden. Søg Herren medens han endnu er at finde. Jesus sagde mange gange, at der vil komme en dag hvor det er for sent, hvor du ikke kan omvende dig, hvor du ikke kan forhindre at dine børn dør af sult, i dag har du stadig en mulighed.

 1077

 Wmv

 http://bibel-skolen.org/you-tube/om-klimaet/wmv-252.wmv

Verden styres af penge!
Klimaet bliver styret af penge. Herren, Jesus har forudsagt at der vil komme en hungersnød der langt overgår de meget frygtelige tørker der har været. I dag dør der kun omkring 100 mennesker, hovedsagelig børn, af sult og tørst om dagen, til den tid vil det være over 1000 der vil dø af tørst og sult. Også de vilde dyr vil dræbe mange, fordi de heller ikke kan finde føde.

 1078

 Wmv

 http://bibel-skolen.org/you-tube/om-klimaet/wmv-253.wmv

Klimaændringerne er omtalt I Biblen!
Hør dette studie og du vil høre ting om klimaændringerne du aldrig har hørt før, men det er Guds ord der fortælder om det, og mange af disse ting er idag kendsgerninger. Se denne film, NU

 1079

 Wmv

 http://bibel-skolen.org/you-tube/om-klimaet/wmv-254.wmv

Sandheden om klimaet
Der er stadig grønne træer og grønne græstotter rundt omkring, men det vil der ikke blive ved med at være, jeg kan ikke sige dig, hvornår de sidste grønne træer og totter forsvinder, men den Gud der aldrig har taget fejl og aldrig vil eller kan tage fejl, har sagt at de vil forsvinde.

 1080

 Wmv

 http://bibel-skolen.org/you-tube/om-klimaet/wmv-255.wmv

Kan vi hjælpe dig?
På denne film forsøger vi at give dig nogle gode råd om, hvordan vi måske kan hjælpe dig i din søgen efter de Bibelske sandheder. Du skal vide og huske på, at vi bygger på Biblens ord, og det er også det du skal.

 1081

 Wmv

 http://bibel-skolen.org/you-tube/om-klimaet/wmv-256.wmv


Det regner ikke mere i Danmark

Der er stadig grønt græs i Danmark, men det vil der ikke blive ved med at være, når Herren lukker himlen, så det ikke mere regner, vil der ske frygtelige og forfærdelige ting både med mennesker, dyr og mange, mange andre ting at vi slet ikke kan forestille os det.

 1082

 Wmv

 http://bibel-skolen.org/you-tube/om-klimaet/wmv-271.wmv

Tørken vil brede sig!
Klimaforskerne har overset nogle af de mest alvorlige ting, der er årsag til de klimaproblemer vi har i dag. Ved hjælp af penge, vil Djævlen, den gamle snedige slange, gennem Det Ny Babylon gennemfører en lovgivning der totalt vil ændre vor hverdag  og den måde vi lever på, men det vil ske på en så snedig måde at kun nogle meget få er klar over, hvad det er der sker og hvilke konsekvenser det har.

 1083

 Wmv

 http://bibel-skolen.com/you-tube/film281-300/wmv-296.wmv

Klimaet vil ændre sig meget.
Klimaeksperterne, politikerne, videnskabsmændene og alle andre kan ikke sige, hvordan det vil ske, besøg http://www.klimaet.com og bestil filmen sandheden om klimaet.

 1084

 Wmv

 http://bibel-skolen.com/you-tube/film281-300/wmv-297.wmv


Sandheden om klimaet?

Ønsker du at kende sandheden om hvordan klimaet vil udvikle sig? Hvis dit svar er, ja, så besøg www.klimaet.com og bestil den film der her navnet – Sandheden om klimaet, den spiller i over 3 timer.

 1085

 Wmv

 http://bibel-skolen.com/you-tube/film281-300/wmv-298.wmv


Jorden vil tørre ud.

Himlen vil blive lukket, så det ikke regner, kun de der nu vælger Herren vil blive bevaret, når tørken sulten også bliver en realitet her i Danmark.

 1086

 Wmv

 http://bibel-skolen.com/you-tube/film281-300/wmv-299.wmv

Den globale opvarmning.
Klimaforskerne er meget uenige, og ændringerne af klimaet fortsætter. Snart vil det også brede sig til Europa og Danmark. Se filmen sandheden om klimaet, den vil chokere dig, millioner tør ikke se den – hvad med dig?

 1087

 Wmv

 http://bibel-skolen.com/you-tube/film281-300/wmv-300.wmv

Din fantasi kan ikke begribe det.
Du vil blive forfulgt, hvis du holder dig til Jesus. De der ikke ønsker Jesus, vil dø af sult også her i Danmark. Men du og din familie kan overleve, hvis du i dag vælger Jesus og jeres liv viser, at det er ham i ønsker at følge.

 1088

 Wmv

 http://bibel-skolen.com/you-tube/film281-300/wmv-301.wmv
Millioner sulter i dag!

Hver dag dør 100 af sult og tørst, i Afrika, Indien og andre steder, men om kort tid vil det også ske her i Danmark. Besøg www.klimaet.com og se filmen sandheden om klimaet, og se hvordan du og din familie kan overleve.

 1089

 Wmv

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-books/egw-books/IDSLF/DSLF-19.HTM

Skaberen udvalgte for vore første forældre de omgivelser, som egnede sig bedst for deres sundhed og lykke. Han satte dem ikke i et palads eller omgav dem med kunstig prydelse og luksus, som så mange i vore dage tragter efter. Han stillede dem i nær forbindelse med naturen og i nøje samfund med de hellige himmelske væsener.

 1090

Htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/man-nav1/tdv-ma1.htm

Hvilket navn skal der stå her.
Der er altid fem streger, så antal streger og antal bogstaver passer ikke sammen.
Her er det navne på mænd i Bibelen du skal finde.----- og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke. (1 Mos 2,25)

 1091

Htm

http://www.bibel-skolen.com/aaa-books/egw-books/IDSLF/DSLF-14.HTM

Kornelius, den romerske høvedsmand, var rig og af ædel byrd. Han beklædte en betroet og æret stilling. Af fødsel, opdragelse og uddannelse var han en hedning, men havde ved berøring med jøderne fået kundskab om den sande Gud og tilbad ham og viste oprigtigheden af sin tro derved, at han hjalp de fattige. Han gav "almisser til folket og bad altid til Gud". (Apg 10,2)

 1092

Htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/g5/dab-1.htm

Dåben er beviset for, at du mener det alvorligt med din tro på Jesus!
Biblens lære om dåben er en af kristendommens søjler.
Her nævnes en af betingelserne for dåb hvilken?

 1093

Htm

 http://bibel-skolen.com/test-dinv/fpm/fpn-1.htm

Født på ny!I hvilket evangelier er det, at vi kan læse om den ny fødsel, at blive født på ny?

 1094

 Wmv

 http://klimaet.com/1005-sedissefilm/wmv-film/wmv-295.wmv

Hele jordens befolkning vil ønske, at følge det ny babylon, men kun nogle meget få har undersøgt hvem og hvad det ny babylon er og derfor bliver de ledt bort fra Jesus

 1095

Pptx

http://www.bibel-skolen.com/aaa-books/egw-books/IDSLF/DSLF-16.HTM

"Ligesom en fader forbarmer sig over børn, så forbarmer Herren sig over dem, som frygter ham. Thi han kender vor skabning, han kommer i hu, at vi er støv." (Sl. 103,13-14) "For deres overtrædelses vej og for deres misgerningers skyld" bliver menneskene "plagede". "Deres sjæl" sår "Vederstyggelighed til al mad, og de" kommer "nær til dødens porte" (Sl. 107,17-18) "Da råbte de til Herren i sin nød; af deres trængsler frelste han dem. Han sendte sit ord og helbredende dem og redde dem fra deres grave." (Sl. 107,19-20)

 1096

Pptx

http://www.bibel-skolen.com/aaa-books/egw-books/IDSLF/DSLF-9.HTM

Disciplenes opgave var at sprede kundskaben om evangeliet. Dem var det arbejde givet at prædike i alverden det glade budskab, som Kristus bragte til menneskerne. Dette arbejde udførte de for folket på deres tid. I løbet af et eneste slægtled blev evangeliet forkyndt for ethvert folk på jorden.

 1097

Word

 http://bibel-skolen.org/1004-megetforsk/dst-34.docx

personer der forkynder et betingelsesløst budskab vil nu samle mange tusinde til de møder de afholder, medens de der forkynder det sande budskab kun kan samle nogle få. 2Thess 2,3-4 + Apg 20,29-30 + 2Pet 2,1 + 1John 4,1 + Mark 13,22 + 2kor 11,13-15 + 2Tim 3,1-5 + Matt 7,21-23 + Matt 24,24 + Es 4,1-3 + Åb 13,3-8 + Sl 83,2-5 + Es 8,9-10

 1098

Word

 http://bibel-skolen.org/1004-megetforsk/astroide-nerJorden.docx

Den vil passere indenfor 6.290.589 kilometer fra Jorden med en fart på 31.319 kilometer i timen, ifølge NASAs Center for Near-Earth Object Studies, som blandt andet sporer asteroider, der kan kollidere med Jorden. Til sammenligning er Månen 384.400 kilometer fra Jorden.

 1099

Word

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-books/egw-books/IDSLF/DSLF-10.HTM

Nåde er en af Guds egenskaber, som han øver mod uværdige mennesker. Vi søgte ikke efter den, men den søgte efter os. Gud finder glæde ved at skænke os sin nåde, ikke fordi vi er værdige, men fordi vi er så fuldstændig uværdige. Den eneste grund, hvorfor vi kan påberåbe os hans miskundhed, er vor store trang.

 1100

Word

 http://bibel-skolen.org/1004-megetforsk/insekt-mad.docx

Irma har netop offentliggjort en pressemeddelelse, hvori der står, at kunderne fremover kan købe græshopper, orme og larver på frost. I starten bliver insekterne solgt i Irma Hillerød, Irma Rødovre og Irma Oslo Plads.