NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE   426-450

1101

Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-201.wmv

De fire vinde!
De 4 vinde er kun omtalt nogle få gange I Biblen, dette kan godt synes meget underligt, specielt fordi disse fire vinde har en meget central rolde I jordens sidste tid.

1102

Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-202.wmv

De tre første dyr og det fjerde dyr!
Her ser vi nærmere på de enkelte dyr og bemærker straks, at der er en meget stor forskel på de tre første dyr og det fjerde dyr. Der er kendte ting ved de tre første dyr.

1103

Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-203.wmv

Hvis du er Guds Søn
Derpå førte Djævelen ham til Jerusalem, stillede ham på templets tinde og sagde til ham: "
Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned herfra.

1104

Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-204.wmv

Tror du virkelig på det der står i Biblen?
Feks om skabelsen, døden og flere andre ting? Hvad betyder mest for dig det du tror på feks dit trossamfund, den menighed du tilhører, din præst, det du selv mener er rigtig eller Biblen

1105

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-205.wmv

Hvad, hvis nu det er sandt 1 af 3
Når du studerer et emne I Bibelen bør du altid stille dig selv dette spørgsmål "Hvad, hvis nu det er sandt" feks at der vil komme en lov om søndagshelligholdelse, hvordan vil det så berører mig?

1106

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-206.wmv

Hvad, hvis nu det er sandt 2 af 3
Hvad, hvis nu det er sandt, at der kommer en tid uden regn, tør du tænke på hvordan det vil påvirke ALT her på jorden, også din tro!

1107

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-207.wmv


Hvad, hvis nu det er sandt 3 af 3

Tror du så meget på det der står I Biblen, at du også tror på det når de ting der er menneskelig set er helt umulige, helt utænkelige og så frygtelige for dem der ikke har valgt Jesus, som deres herre og mester, at vi ikke kan forestille os det

1108

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-208.wmv


Loven om søndagshelligholdelse!

Når vi ser på den tidslinje, som biblens profetier viser, så er det hel klart at noget meget alvorligt er ved at ske, det trækker op til uvejer. En lov om søndagshelligholdelse er lige om hjørnet, er du rede for den?

1109

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-209.wmv

Sundhed og ernæring
For nogle dage siden så jeg i TV en udsendelse om ernæring, hvor to ernæringseksperter fortalte om den helt rigtige ernæring. Jeg er ikke ernæringsekspert, men jeg har læst en del bøger om det og sammenlignet med det var det noget vrøvl de to eksperter sagde. Se filmen og døm selv hvem der har ret.

1110

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-210.wmv

Guds hviledag!
Biblen taler om en helligdag, mange mener at det er jødernes sabbat, men dette er ikke rigtig, Biblens helligdag var en kendsgerning mange hundrede år før den første jøde blev født. Biblens helligdag har sin oprindelse ved skabelsen, som en del af skabelsen. Herren skabte den syvende dag, som hviledag for alle mennesker til alle tider!

1111

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-211.wmv

Guds hviledag!
Biblen taler om en helligdag, mange mener at det er jødernes sabbat, men dette er ikke rigtig, Biblens helligdag var en kendsgerning mange hundrede år før den første jøde blev født. Biblens helligdag har sin oprindelse ved skabelsen, som en del af skabelsen. Herren skabte den syvende dag, som hviledag for alle mennesker til alle tider!

1112

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-212.wmv


Hvad er din åndelige alder?

Der kan godt være meget stor forskel på et menneskes fysiske alder og det samme menneskes åndelige alder. Mange kristne er måske højt oppe I årene, og har tilhørt menigheden I hele deres liv, men de er stadig kun små hjælpeløse børn når det gælder deres åndelige alder

 1113

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-213.wmv

Et hemmeligt møde I Sweits
For nogen tid siden blev der holdt et top hemmeligt møde I Geneve I Sweits om de kristnes forhold I EU. Her blev det besluttet, at give de kristne, som vil følge Det Ny Babylons linie flere indrømmelser og bedre forhold

 1114

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-214.wmv

Sådan kan du studere en profeti!
Der er mange måder at studere Biblen på, men profetier er ikke som de fleste andre emner, derfor kan du få stor glæde af at se denne film

 1115

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-215.wmv

Loven om søndagshelligholdelse!
Alt er rede, alle profetier er opfyldt, Det Ny Babylon har loven klar, der mangler kun en eneste ting, at Herren giver sin tilladelse til at denne lov kan træde I kraft. Biblen er helt klar på dette punkt, Herren vil ligesom ved Job, give djævlen og Det Ny Babylon denne tilladelse, på visse betingelser!

 1116

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-216.wmv

Dyrets mærke – registrering.
Millioner vil tage mærket – ønske registreringen, ALLE har haft mindst en mulighed for at få kendskab til de konsekvenser der er ved at tage mærket – blive registeret, men de fleste tænker ikke på konsekvenserne.

 1117

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-217.wmv


Følg Jesus

Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere fjernes, og på ham vil jeg skrive min Guds navn og navnet på min Guds by, det ny Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra min Gud, og mit nye

 1118

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-218.wmv

Millioner har valgt at tilbede på solgudens dag!
Søndag er den hedenske solguds helligdag. Mange tror at det er en kristen helligdag, men kendsgerningerne er at det er en falsk lære. Ingen steder I Biblen er hverken søndag eller den første dag I ugen omtalt som en helligdag

 1119

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-219.wmv

Kalenderen er ændret
Det er nu mange år siden djævlen og Det Ny Babylon tog det første skridt, mod en ugyldiggørrelse af Biblen og Guds helligdag og indførelse af en hedensk helligdag, søndagen

 1120

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-220.wmv

Hvilken dag er den første dag I ugen?
Hvilken dag siger Biblen er den første dag I ugen? Hvilken dag opstod Jesus, den første dag I ugen. Tag nu din kalender og se hvilken dag der er den første dag I ugen. SE at denne dag er blevet ændret. Tag så din Bibel og se hvad Jesus og den siger om dette!

 1121

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film221-240/wmv-221.wmv

Hungersnød - SULT - død
Kort tid efter at loven er vedtaget, vil der komme en hungersnød så stor og omdattende, at det er helt umulig at forstå. Forældre vil til den tid spise deres egne børn

 1122

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film221-240/wmv-222.wmv

Søndagsloven og Registeringen!
Bibelskolen har allerede lavet flere studier om dette emne, men da det er altafgørende for din og din families frelse, har vi lavet endnu et studie om dette emne, som du også bør se!

 1123

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film221-240/wmv-223.wmv


Er du rede for Jesu komme?

Er Jesus også Guds Søn for dig? Han er den eneste du virkelig kan stole på! Studer din Bibel, undersøg ud fra Biblen og Jesus om den tro du har er I overensstemmelse med det der står I Biblen, Jøderne I Berøa brugte lang tid til at undersøge deres tro, jeg vil anbefale dig at gøre det samme!

 1124

Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film221-240/wmv-224.wmv 

De omvendte flygter!
Når loven om søndagshelligholdelse er vedtaget vil mange af de omvendte flygte ud til øde steder, hvor Herren vil give dem den føde der er behov for. Her vil disse troendes tro virkelig blive prøvet. Her er det ikke en prøvelse mod kød og blod, men mod himmelrummets åndemagter.

 1125

Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film221-240/wmv-225.wmv 

De falske forkyndere!
Mange falske forkyndere vil forkynde et betingelsesløst evangelie, men de omvendte, de åndelige vil under Guds ledelse afsløre disse falske profeter og forkyndere, således at ingen kan sige at de ikke er blevet advaret. Den undersøgende dom, skabelsen og Guds lov er nogle af de emner de omvendte vil henvise til.

 1125A

 

http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/vidner-de2.HTM

De to vidner!Når Gud i Bibelen taler om vidner, så er det personer!
De to vidner der omtales i det 11 kapitel er to virkelige personer.

Gennem årenes løb er der mange der ved hjælp af en meget livlig fantasi har forklaret at det er symbolske personer, eller at det er Jesus og Den Hellige Ånd. Andre mener at det er det gamle og det nye testamente, ingen af disse påstande kan der findes blot den mindste smule støtte for i Biblen. De der kommer med sådanne fantasifulde påstande viser blot at de ønsker at gøre dem selv klogere end Gud

Jer 17,5 Dette siger Herren: Forbandet den mand, som stoler på mennesker og søger sin styrke hos dødelige, men hvis hjerte viger fra Herren.

Kol 2,8 Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus.

Da vi ønsker, at du ud fra Biblen skal kunne se at disse ting er bygget på Guds klippefaste ord og ikke på en fantasifuld teori, har vi taget mange ekstra henvisninger med til Biblen. Alle disse ekstra henvisninger har vi sat et + foran.
+ Sl 146,3-4 + Sl 118,8-9

1125B

 

http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/tidx107.html

Til hvilken tid skulde helligdommen ifølge Daniels profeti renses eller få sin ret igen?

Dan 8,14 Han svarede mig: "2300 aftener og morgener! Derefter skal helligdommen få sin ret tilbage." 

2
Hvor var Daniel, da det syn, som omtales i Daniel kap. 8, blev givet ham.

Dan 8,2 I synet så jeg - jeg var i borgen i Susa i provinsen Elam, da jeg så det - i synet så jeg, at jeg var ved vandløbet Ulaj.

 

1125C

 

http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/kropssprog.htm

Kendskab til kropssprog og nonverbal kommunikation kan påvirke måden du møder andre mennesker på. Kunne du tænke dig, at blive bedre til at læse andres kropssprog eller forstærke dit eget?

Nu har du muligheden med 2 kurser, som jeg udbyder. Begge kurser tager udgangspunkt i evidensbaseret videnskab og empiriske undersøgelser og metoder, og begge kurser giver deltagerne en tung teoretisk viden kombineret med stor praktisk erfaring.

Din krop kan tale – uden du åbner munden

 

1125D

 

http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/isen-smelter.docx

»Vi tager ikke rigtig det her alvorligt lige nu. Klimaet bliver ved med at advare os om, hvor skidt det står til, alt imens spørgsmålet om, hvorvidt vi har tænkt os at reagere på advarslen, forbliver ubesvaret. Nogle dele af vores nye forskning er overraskende - eksempelvis hvor hurtigt isen reagerer på temperaturstigninger – men overordnet set føjer vi bare til en meget stor bunke af eksisterende viden,« siger hovedforfatteren på det nye studie, klimaforsker Luke Trusel fra Rowan University, til Videnskab.dk.

 

1125E

 

http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/insekter.docx

Miljøstyrelsen har forpligtet sig til at støtte projektet med op til 15,9 millioner kroner, og målet er, at der om fire år skal stå en færdig fabrik klar, der kan producere 30 tons levende larver dagligt, der skal ende som miljøvenligt og bæredygtig fiskefoder.
- Det vil blive en relativt stor fabrik med forarbejdning på stedet, så derfor bliver projektet i en skala, der er ikke tidligere er set i Danmark eller resten af Skandinavien for den sags skyld, siger Jane Lind Sam, kommunikationsdirektør hos ENORM, der blev stiftet i 2016 som et fødevarebrand.

1125F

 

http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/hemmelig.htm

Her i Åb 1,20 er det Jesus Kristus der siges, at have en hemmelighed. Det vil derfor være nærliggende, at spørge om Gud har hemmeligheder for os mennesker?
De fleste vil uden tvivl svare JA! Gud har mange hemmeligheder for os mennesker!
Dette er IKKE rigtig, fordi Gud, Herren har INGEN hemmeligheder, over for sit folk!
Am 3,7 Nej, Gud Herren gør ikke noget, førend han har åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne.

1125G

 

http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/djevel-efes.htm

Kun nogle få er helt klar over hvor snedig og lumsk djævlen er. Selv blandt de kristne er der mange millioner der hver dag leger med djævlens kræfter. Det er ikke en udskylning, at de ikke ved hvilke kræfter det er de har med at gøre. Enhver der tager sin bibel og ud fra den undersøger, hvilke kræfter det er de bruger i deres daglige liv, ville blegne og ryste af rædsel, men djævlen har gennem utallige kristne trossamfund fortalt befolkningen, at der ikke er nogen fare ved at bruge de forskellige ting. Her vil jeg blot nævne nogle få af de ting der bruges og som styres af djævlen og hans medhjælpere.
Meditation - cientology - spiritisme - hvid magi - healing - klarsyn - pendulering - okultisme og mange andre ting der på overfladen ser helt uskyldige ud, men som er blandt de redskaber djævlen bruger til at bedrage de kristne med.

1125H

 

http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/den-sa.htm

Åbenbaringens bog er en af de bøger i hele Bibelen, som beskæftiger sig mest med fremtiden. Det er derfor meget interessant at bemærke at Jesus udtalte en speciel velsignelse over dem der læser og studerer netop denne bog.
Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den; for tiden er nær. Åb 1,3

Nogle mener at åbenbaringens bog er mystisk og uforståelig, og de har ret, MEN kun når den tages ud af dens sammenhæng, det vil sige når man ikke sammenligner det der står i Åbenbaringen med det der siges andre steder i Bibelen om de samme ting. Eller når man ønsker, at få de begivenheder der er omtalt i Åbenbaringens bog til at passe sammen med verdens- og kirkehistorie.
Mange har gennem tidens løb forgæves forsøgt at tyde de mange mystiske symboler ved at ty til verdslige metoder.
Mange har gennem tidens løb udlagt de begivenheder der er omtalt i denne bog, som historiske begivenheder der for længst er sket. Det vi opfordrer dig til er at lade bogens forfatter, Jesus Kristus selv fortælle hvad de mange symboler og billeder betyder.

1125J

 

http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/Regel.docx

De fleste har nok hørt om alle de fysiske fordele, der følger i kølvandet på et godt sexliv – eksempelvis et bedre immunsystem, lavere blodtryk og flere forbrændte kalorier. Men kender du også de mange psykologiske fordele?

Vi ved, at stress kan have alvorlige konsekvenser. Stress er i høj grad resultatet af en række interagerende psykologiske faktorer, som varierer meget fra den ene person til den anden.

Ikke desto mindre kan det medføre en lang række helbredsproblemer fra mild hovedpine, søvnbesvær og muskelspændinger til mere alvorlige problemer som immunsvækkelse og kronisk depression.