NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE   451-475

 1126

 Mp4

 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-325.mp4

2Joh 1,8-11Tag jer i agt, at I ikke skal miste det, vi har nået ved vort arbejde, men få den fulde løn. Enhver, som går ud over Kristi lære og ikke bliver i den, har ikke Gud; men den, der bliver i hans lære, har både Faderen og Sønnen. Hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lære, så tag ikke imod ham i jeres hus, og byd ham ikke velkommen; for den, der byder ham velkommen, gør sig delagtig

 1127

 Mp4

 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-326.mp4

Ef 6,12 Den kamp, vi står i, er jo ikke mod mennesker, men imod åndelige magter, autoriteter og herskere i denne mørke verden, mod en hær af onde ånder i himmelrummet.  Alle de forskellige former for onde åndemagter de magter der kontrollerer de onde ånder det ondes hovedkvarter   bon-1 af 8

 1128

 Mp4

 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-327.mp4

Mark 13,21-23
Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! Se dér! så tro det ikke; for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre tegn og undere for om muligt at føre de udvalgte vild.
Men tag jer i agt! Jeg har sagt jer det hele forud.
bon-2 af 8

 1129

 Mp4

 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-328.mp4

Måske siger du ligesom mange millioner af andre, at du tror på Jesus, at Herren er din Gud og at han vil hjælpe dig, derfor er der ingen grund til bekymring. Biblen giver mange eksempler på sådanne, ingen af dem blev frelst, hverken Herren eller Jesus kendte dem. bon-3 af 8

 1130

 Mp4

 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-329.mp4

det er temmelig vanskelig at finde ud af hvad jb-s lære helt preciøs går ud på men således som jeg ser det efter at have korsponderet med ham og flere af hans hjælpere I ca. et halvt år så er han intereseret I at samle så mange unge der vil gå ind for jb-s sataniske lære. bon-4 af 8

 1131

 Mp4

 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-330.mp4

Jeg har af Herren, som medarbejder ved Bibel-Skolen(Apg 2,17) gennem to forskellige personer der er meget tæt på den øverste ledelse i Det Ny Babylon, fået ikke blot disse oplysninger, men også flere andre oplysninger, som jeg ikke kan offentliggøre på nuværende tidspunkt, da det vil give mindst den ene af de to personer, som Herren har brugt, meget store problemer. bon-5 af 8

 1132

 Mp4

 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-331.mp4

Åb 22,18-19 Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog, og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog.   bon-6 af 8

 1133

 Mp4

 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-322.mp4

Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang skrev om Det Ny Babylon og om en registrering - dyrets mærke, ved hjælp af mikrochip. Det vil derfor ikke forbavse mig, hvis et firma der har mikrochip, som speciale, inden for det sidste år har leveret et usædvanligt stort antal (mange millioner, måske endog milliarder) af små mikrochip med kanyler, klar til at blive brugt. bon-7 af 8

 1134

 Mp4

 http://bibel-skolen.org/5010-mp4FILM/wmv-333.mp4

Hele jorden fulgte dyret med undren!
Åb 13,4 og tilbad dragen, der havde givet dyret magten; og de tilbad dyret og sagde: "Hvem er dyrets ligemand, og hvem kan gå i krig mod det?" Og det fik givet en mund, der talte store bespottelige ord, og det fik givet magt til at gøre det i toogfyrre måneder. Det åbnede munden til bespottelser mod Gud, det spottede hans navn og hans bolig og dem, der har bolig i himlen. Det fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem, og det fik givet magt over hver stamme og folk, tungemål og folkeslag.    bon-8 af 8

 1135

 Mp3

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-123.mp3

Vi skal huske OGSÅ at få den nødvendige åndelige føde!
Matt 4,4 Men han svarede: »Der står skrevet: ›Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.

 1136

 Mp3

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-124.mp3

Byg på Klippen!
Lukas 6, 47-49 Enhver, som kommer til mig og hører mine ord og handler efter dem — hvem han ligner, vil jeg vise jer: Han ligner et menneske, der byggede et hus, gravede dybt ned og lagde soklen på klippen. Da der blev oversvømmelse, væltede floden ind imod huset, men den kunne ikke rokke det, fordi det var bygget godt. Men den, der hører og ikke handler derefter, ligner et menneske, der byggede et hus lige på jorden uden sokkel. Floden væltede imod det, og straks faldt det sammen, og ødelæggelsen af det hus blev stor.«

 1137

 Mp3

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-125.mp3

Vælg Guds rige!
Joh 15,19 Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.
Ordsp 2,6-7 For Herren giver visdom, fra hans mund kommer kundskab og forstandighed; han har forråd af fornuft til de retskafne, han er skjold for dem, der vandrer retsindigt;

 1138

 Mp3

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-126.mp3

Du kan IKKE følge både verden og Jesus!
Matt 6, 24 Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.
Jakob 4, 4 I utro, ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud.

 1139

 Mp3

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-127.mp3

Universets og jordens skabelse!
Sl 148,3-6 Lovpris ham, sol og måne, lovpris ham, alle lysende stjerner!
Lovpris ham, himlenes himmel og I vande oppe over himlen!
De skal lovprise Herrens navn, for på hans befaling blev de skabt.
For evigt og altid bestemte han deres plads og satte en grænse, de ikke måtte overskride.

 1140

 Mp3

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-128.mp3

Brug den tid, de muligheder og de evner Gud har givet dig, til Guds ære!
Matt 25, 24-25 Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde: Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er.

 1141

 Mp3

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-129.mp3

ALLE, hele jordens befolkning skal frem for Gud I den undersøgende dom!
2 Kor 5, 10 For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt.
Præd 12,14 For Gud kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det skjulte, godt eller ondt.

 1142

 Mp3

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-130.mp3

Profetier om Jesus og deres opfyldelse!
Luk 2,10-11 Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.

 1143

 Mp3

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-131.mp3

Israelitterne, Jesus, appostnene og Paulus holdt Guds hviledag, hvad med dig?
2Mos 20,9-10 I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer.

 1144

 Mp3

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-132.mp3

Fortæld andre, hvad Jesus betyder for dig!
Matt 10, 32-33 Enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlene. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlene.

 1145

 Mp3

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-133.mp3

Vidnesbyrd I
Ef 6, 14-17 Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord.

 1146

 Mp3

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-134.mp3

Vidnesbyrd II
Ef 6, 18-20 Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige - også for mig, om at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt, det som jeg i lænker er sendebud for. Bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal.

 1147

 Mp3

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-135.mp3

Vidnesbyrd III - En TAK til Herren!
Sl 57,2-4 Vær mig nådig, Gud, vær mig nådig, for hos dig søger jeg tilflugt; i dine vingers skygge søger jeg tilflugt, til ulykken er drevet over. Jeg råber til Gud den Højeste, til Gud, der fører min sag igennem. Han sender mig hjælp fra himlen, gør den, der jager mig, til spot. Sela Gud sender sin godhed og troskab.

 1148

 Mp3

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-136.mp3

Tanker til overvejelse! I.
Sl 56, 11-12 Ved Guds hjælp lovpriser jeg hans ord; når Herren hjælper, lovpriser jeg hans ord. Jeg stoler på Gud og frygter ikke. Hvad kan mennesker gøre mig?

 1149

 Mp3

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-137.mp3

Tanker til overvejelse! II.
Sl 18, 31-33  Guds vej er fuldkommen, Herrens ord er lutret, han er skjold for alle, der søger tilflugt hos ham. Hvem er Gud om ikke Herren? Hvem er klippe om ikke vor Gud? Gud er den, der væbner mig med styrke og gør min vej fuldkommen.

 1050

 Mp3

http://bibel-skolen.org/2040-Mp3Studier/lyd-138.mp3

Tanker til overvejelse! III.
2 Sam 22, 31- 33 Guds vej er fuldkommen, Herrens ord er lutret, han er skjold for alle, der søger tilflugt hos ham. Hvem er Gud, om ikke Herren? Hvem er klippe, hvis ikke vor Gud? Gud er den, der væbner mig med styrke og gør min vej fuldkommen.

1050A

http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/spionage.htm

Global Positioning System er et satellit-baseret system ejet og styret at det amerikanske forsvar, der kan benyttes til at positionsbestemme hvor man befinder sig overalt på kloden. Systemet virker ved at 24 satellitter bevæger sig omkring Jorden.

1050B

http://bibel-skolen.org/1028-forskfiler/profetier.html

Hvis du har den opfattelse, at du har den rigtige forståelse af Bibelens profetier og, at der IKKE er nogen mulighed for, at den forståelse du har, eventuelt kan være forkert, så er der bestemt ingen grund til at du spilder din tid på at læse videre.
Mener du derimod, at der måske er eller kan være blot en meget lille mulighed for at den forståelse du nu har af de Bibelske profetier, måske kan være forkert eller at den måske kan være bygget på et forkert grundlag, så mener jeg, at du vil få en stor velsignelse ved at læse denne tekst og GRUNDIGT, at undersøge de Bibelske profetier endnu en gang.