NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE  476-500

 

 1151

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/SVERD.HTM

Det var Kristi ånd, der talte gennem Enok. Denne ånd åbenbarer sig ikke alene ved kærlighed, medfølelse og bøn; da det ikke udelukkende er milde ord, der bliver talt, men Gud pålægger sine tjenere, at forkynde sandheder, som er skarpe og ligeså gennemtrængende som et tveægget sværd.
Det er ved Guds kraft, at hans tjener taler. Nogle giver agt på de advarsler som bliver givet og holder op med at synde, men de fleste spotter det højtidelige budskab og fortsætter på deres onde veje med en endnu større dristighed.

 

 1152

word

http://bibel-skolen.org/1004-megetforsk/deterjul.docx

Jeg havde lidt kristen musik på min mobiltelefon, så den tog jeg frem og ganske sagte spillede en dejlig kristen musik fra den, men jeg havde ikke spillet ret mange toner før ham i den anden seng vendte sig om imod mig og med tåre i øjnene sagde, at en sådan musik kunne han også godt lide og så begyndte han at synge med

 

 1153

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/SYNDERE.HTM

Tilbedelsen har ofte givet sig udslag i selvpinsler for at tilfredsstille en vred Gud eller for at opnå noget ved egne gerninger. Det er ikke blot i fjerne lande blandt fremmede folkeslag, at gudsdyrkelsen har fulgt sådanne principper. Fra historien kender vi til afladshandel og andre former for retfærdiggørelse ved egne gerninger.

 

 1154

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/SYNDFL.HTM

Menneskene kan ikke ustraffet forkaste de advarsler, som Gud i sin nåde sender dem. På Noas tid blev der sendt verden et budskab fra Himmelen. 1Mos 6,13-22 Menneskenes frelse var afhængig af den måde, de behandlede dette budskab på. Da de forkastede advarselen, blev Guds Ånd fjernet fra den syndige slægt, og de omkom i syndflodens vande. 1Mos 7,21-23; 2 Pet 2,5 

 

 1155

 htm

http://bibel-skolen.com/test-dinv/TDV/aasp1.html

vi har lavet mange test din bibelviden og de er meget populære, måske kan du også lide at teste din bibelviden

 

 1156

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/SABBAT.HTM

På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. 1Mos 2,2

 

 1157

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/se-nuherx.htm

Når USA's. lovgivende råd, vedtager en lov der binder samvittighed, i forbindelse med deres religiøse privilegier, og håndhæver søndag helligholdelse, og bringer den undertrykkende magt mod dem, der holder den syvende dag sabbat, da vil det nationale frafald blive efterfulgt af nationale ruin.

 

 1158

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/seglguds.html

Det var ikke hvordan de havde brugt deres evner og muligheder de blev dømt efter, men hvordan de KUNNE have brugt dem.
Guds segl er noget Gud giver dem der har valgt at tilhøre ham, og som ved deres liv har vist, at de har sat selvet til side og givet Jesus førstepladsen i deres liv.

 

 1159

Word

http://bibel-skolen.org/1004-megetforsk/nationen.docx

Jeg skal bede min kæreste om at forsøge mig, jeg skal bede min kæreste om alt, fra det øjeblik vi beslutter, at vi vil leve sammen. Jeg skal simpelthen tage penge månedligt for seksuelle og omsorgslignende ydelser, hvis jeg ønsker ikke at leve alene

 

 1160

Word

http://bibel-skolen.org/1004-megetforsk/mikrochip.docx

Mange ting! På et grundlæggende niveau kan mikrochipsene erstatte nøglefobs, swipe-kort, PIN-koder og adgangskoder til NFC-aktiverede enheder. Du kan også gemme info på chippen, f.eks. Forretningsoplysninger eller ICE-oplysninger

 

 1161

 htm

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/Helligdommen.htm

Gennem de tre engles budskaber som fremholdes i Åb 14, samler Jesus nu i overført betydning sit folk omkring sig i det allerhelligste i den himmelske helligdom. Gud lod det gamle Israel samle sig omkring den jordiske helligdom en gang om året, nemlig på den store forsoningsdag, som var en dommens dag. På samme måde indbyder han nu sit folk til at samles omkring den himmelske helligdom, og ved troen på Kristus gå ind i det allerhelligste og modtage den velsignelse, han tilvejebringer ved sin midlertjeneste.  

 

 1162

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/tolv.htm

Judas, var af dem der foregav, at tilhøre Jesus, men da det gjaldt forrådte han ham.
Her må jeg stille mig selv spørgsmålet, forråder jeg også Jesus?
Er der nogen gange, at jeg ved min optræden eller ved det jeg siger, at jeg da forråder Jesus?

 

 1163

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/TRO-FREL.HTM


Da smeden mødte på arbejde mandag morgen, ønskede han at afprøve om det præsten havde sagt i sin prædiken om søndagen, nu også var rigtigt.
Præsten havde talt om tro. Smeden kunne tydeligt huske hvordan præsten på en malerisk måde havde forklaret Jesu ord om, at hvis vi blot havde tro så er alle ting muligt, Matt 21,22 + Mark 9,23

  Smeden kunne også huske præstens beskrivelse af Jesu ord til disciplene om, at hvis de havde tro, så kunne de sige til et bjerg, at det skulle kaste sig i havet og det ville gøre det.  Matt 17,20; 21,21 Det var denne tro at smeden nu ville afprøve. Smeden tog nu den lille ambolt og bar den hen til gadekæret.

 

 1164

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/TRO.HTM

Vi har religionsfrihed, og det er godt. Folk bør frit kunne vælge, hvad de vil tro på, og hvilket trossamfund, de ønsker at tilhøre. Men det bør ske på et rimeligt grundlag. Alt for mange bliver draget ind i en religion uden at vide det. Man fortæller dem ikke, hvad det virkelige formål er, før det faktisk er umuligt at komme ud af det igen. Selv det offentlige bliver ført bag lyset, idet fritidsloven og de økonomiske muligheder der er, bliver udnyttet fuldt ud ved oprettelse af aftenskoler.

 

 1165

 htm

  http://jordens-allersidstetid.com/denallersidstetid/giganternes-kamp.mp4

Denne film er nr 2 af 3 film om den sidste tid, her er det specielt om hvordan giganterne kæmper om herredømmet og magten.

 

 1166

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/ukuelig1.HTM

»Og kun lidt over halvanden meter høj, og jeg var aldrig dygtig i skolen. Min fader er postbud, og jeg måtte hjælpe med at passe mine søskende, når jeg kom hjem fra skole. Jeg havde ingen mulighed for at læse lektier hjemme, og jeg mente heller ikke, det betød noget, for jeg skulle jo bare være hushjælp. Men på en eller anden måde syntes jeg, at Gud sagde til mig, at Han ville have, jeg skulle rejse til Kina. Jeg fortalte Dem, at jeg aldrig kunne blive fri for denne følelse. Hvorfor skulle jeg føle det på den måde, hvis Gud alligevel ikke ville have mig til Kina?«

 

 1167

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/ukulig2.HTM

Her dybt inde i bjergene var beboerne i Yangcheng mere optaget af høsten, kvæget og kornpriserne end af, hvad der skete i den store verden på den anden side af floden og sletterne. De lagde mærke til, hvad der skete hos dem selv og i deres egen landsdel, og meget lidt andet. De huskede særligt strenge vintre, og Den gule Flods oversvømmelser, og hvornår byen var blevet fyldt med flygtninge. Hvis nogen havde fortalt dem at japanerne, som kæmpede i andre dele af Kina, var trængt ind i deres egen provins, Shansi, ville de blot have trukket på skuldrene. Hvem disse japanere så end var, ville de sikkert aldrig komme til Yangcheng.

 

 1168

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/undo-sp1.htm

# Dette budskab er kun for den del af befolkning, der endnu ikke har valgt side.
# Dette budskab er til hele jordens befolkning.
# Dette budskab er kun til de kristne

 

 1169

 htm

 http://bibel-skolen.org/1032-extra-sider/hanlinger.docx

Verden og Guds bekendende folk er forenede i det alt-gennemtrængende princip om afsky mod Guds regering. Deres modstand mod Guds lov er tilstrækkelig til at binde dem sammen, til sammen at bære byrden af deres samlede skyld. Enhver antydning af at vise loyalitet og lydighed mod Gud bliver afvist som forræderi mod en sammensværgelse af utroskab. En vågnende ugudelighed bliver hastigt til en uvilkårlig årvågenhed, og vækker til demonstration af had mod den afgørende sandhed i denne tid.

 

 1170

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/visdom.html

Hebr 5,11-14 Om dette har vi meget at sige, men det er svært at forklare, da I er blevet sløve til at høre. For I, som i betragtning af den tid, der er gået, burde være lærere, trænger igen til, at nogen lærer jer begyndelsesgrundene i Guds ord, ja, det er kommet dertil, at I har brug for mælk og ikke for fast føde. For enhver, som lever af mælk, er uden erfaring, når der tales om retfærdighed; han er jo et spædbarn. Men den faste føde er for de fuldvoksne, som ved stadig brug har opøvet deres evner, så de kan skelne mellem godt og ondt.

 

 1171

 docx

 http://bibel-skolen.org/1032-extra-sider/grundvold.docx

Da jøderne forkastede Kristus, forkastede de grundvolden for deres tro. I dag gør kristenheden, som bekender sig til at tro på Kristus, en lignende fejl som den jøderne begik, fordi de forkaster Guds lov. De som siger at Kristus er deres eneste håb, mens de viser foragt for moralloven og profetierne, er ikke bedre stillet end de vantro jøder var. De kan ikke på ret vis kalde synderne til omvendelse, for de kan ikke på en fornuftig måde forklare dem, hvad de skal vende om fra. Når synderen bliver formanet til at vende om fra sin synd, har han ret til at spørge hvad han skal vende sig fra, hvad synd er. De som tror på Guds lov, kan svare at synd er lovbrud. Paulus stadfæster dette når han siger at uden loven ville han ikke have vidst af synden.  

 

 

 1172

 htm

 http://jordens-allersidstetid.com/dansk-standard2098/dansk-st2098.docx

Dette er et kopi af den lov der fortæller, at vi ikke skal følge biblen og Jesus, som fortæller os at det er søndag der er den første dag i ugen, men her med denne lov er det nu mandag der er den første dag i ugen

 

 1173

 docx

 http://bibel-skolen.org/1032-extra-sider/hjerne.docx

Det var på grund af tilfredsstillelse af appetitten, at Arons sønner vanhelligede ofringerne ved at bruge en ild der ikke var hellig.

Beretningen om Nadab og Abihu burde være en advarsel til forældre og børn. De gav efter for appetitten, deres forstands evner blev forstyrret, og det førte til overtrædelse af et udtrykkeligt forbud, som nedkaldte Guds dom over dem. Selv om børnene måske ikke har fået den rigtige oplæring og deres karakter ikke er blevet formet som den skulle, så ønsker Gud alligevel at knytte dem til sig, ligesom han gjorde med Nadab og Abihu, blot de vil give agt på hans bud

 

 1174

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt3-173/Spirit.htm

Jesus helbredte mange mennesker, men det var ikke for at de skulle gå rundt og fortælle andre om det. Når Jesus helbredte syge mennesker, <Matt 4,23-24 + 16-17 + 14,14 + 35> gav lammeførligheden tilbage eller de blinde synet, så de igen kunne se, <Matt 11,5 + 15,30-31 + 21,14> så var det ikke for at ophøje sig selv, <Matt 9,30 + Mark 8,26> således som vi ser det ved mange af de helbredelser der sker i verden i dag. Bemærk at det er ved mirakler og helbredelser, den største del af verden bliver bedraget. <Matt 7,22-23 + Åb 13,3 + 14>

 

 1175

 htm

 http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/tellomjesus.html

Hvor længe er det siden, at du har fortalt nogen at Jesus er din Herre?
Hvor længe er det siden, at du har fortalt nogen at Jesus er din Frelsen?
Hvor længe er det siden, at du har fortalt nogen at du har valgt at følge Jesus?