NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE

 126

 htm

  http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/doktorensko.HTM

Doktoren smilede og sagde stille: "Ja, han gjorde og fik derfor heller ikke lov til at komme ind i det forjættede Land. Måske havde jeg handlet ligedan, om jeg havde været i hans sted; men jeg er sikker på, at hvis Moses var i mit sted i dette øjeblik, så ville han have samme mening som jeg om at sende Harry bort. Man kan temmelig sikkert gå ud fra, at selvom han blev ærgerlig over alle de knurrende mennesker, der sukkede efter Ægyptens kødgryder, så ville han aldrig have sendt en ung israelitisk dreng, hvis fader og moder var bleven bidt af de giftige slanger og var døde i ørkenen, bort fra lejren, fordi han havde forsømt at binde en af køerne."

 127

 htm

  http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt5/aandfri-2.html

Da Helligånden på pinsedagen fyldte disciplene, begyndte et vidunderligt befrielsesværk. Ånden opvækker slumrende kræfter. Anderi fornyer både legeme og sjæl. Alle, som helliger både legeme, sjæl og ånd til Gud, vil stadig tage imod fysisk og åndelig kraft som en ny gave. Himmelens uudtømmelige hjælpekilder står til deres rådighed. Kristus giver dem ånd af sin ånd og liv af sit eget liv.

 128

 htm

http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/Dom-lev.html

Jeg er sikker på at der har været mange afgørende, ja måske endda meget afgørende øjeblikke i dit liv, men det øjeblik som overskygger dem alle, er det øjeblik hvor din sag tages op til doms ved den himmelske domstol. Det øjeblik hvor det afgøres, om du er blandt den store skare der for altid skal være sammen med Jesus, eller du er blandt den endnu større skare, der ved slutningen af de tusind år tilintetgøres.

 129

 htm

  http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt5/Guk.htm

Thi således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne." Joh 3,16. Han gav ham ikke blot til at leve blandt mennesker, til at bære deres synder og dø som deres offer, men han skænkede ham til den faldne slægt. Kristus skulle blive ét med menneskene i deres interesse og behov. Han, som var ét med Gud, har knyttet sig til menneskene med bånd, som aldrig skal briste. Jesus skammer sig ikke ved, at kalde dem sine brødre. Heb. 2,11. 

 130

 docx

http://bibel-skolen.org/1032-extra-sider/lyset.docx

Guds værk vil gå dybere og bliver udført med større alvor efterhånden som vi nærmer os tidens afslutning. Alle som samarbejder med Gud, vil kæmpe meget alvorligt for den tro som en gang er overgivet til de hellige. De vil ikke blive revet bort fra budskabet for vor tid, som helt oplyser jorden med sin herlighed. Guds ære er det eneste som er værd at kæmpe for. Den eneste klippe som vil bestå, er tidsaldrenes klippe. Sandheden som den er i Jesus, er vor tilflugt i disse vildfarelsens dage.

 

 131

 htm

  http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/Dyr-merk.html

Den skrivelse der på dronning Esthers tid blev udstedt mod det jødiske folk, har stor lighed med den lov der snart vil blive vedtaget om at tage dyrets mærke.
På samme måde vil vedtagelsen af loven om dyrets mærke, ske under påskud af, at det er en hel anden sag man ønsker at fremme. Da man i 1972 ændrede kalenderen således at lørdagen ikke længere var den syvende dag, men søndagen blev den syvende dag. Dette skete under dække, af at man ønskede og gøre det lettere for erhvervslivet, med mandag som den første dag i ugen.

 132

 htm

  http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/DyretogEU.html

Dette betyder så at vi har to borgerskabet, det danske og EU. Et dobbelt borgerskab er ikke en ny ting det er der f.eks. allerede mange der har i visse tyske stater.
En af de ting, der er blevet talt om i EU og som også har været drøftet i folketinget her i Danmark, er det, man har givet navnet borgerkortet.
Jeg vil her bruge udtrykket borgerkortet, men jeg vil i stedet for sige mærket eller kortet.

 133

 htm

  http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/Dyrets-maerke.html

Åb 20,4 Og jeg så troner og nogle, der tog sæde på dem; de fik givet domsmagt. Og jeg så sjælene af dem, som var blevet halshugget på grund af Jesu vidnesbyrd og Guds ord, og alle, som ikke havde tilbedt dyret eller dets billede og ikke sat mærket på deres pande og hånd. De kom til live og blev konger med Kristus i tusind år.

 134

 htm

  http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/Dyrets-marke.html

De ting du kan gøre!
* Du kan tage (bære) dyrets mærke
* Du kan tage (bære) dyrets navn
* Du kan tage (bære) dyrets navns tal
Ved at se hvordan dette er oversat i andre oversættelser og hvordan det står på Græsk er jeg overbevist om, at det der menes er, at man tager dyrets mærke, hvor på, eller hvor i dyrets navn eller dyrets navns tal er skrevet.

 135

 Docx

http://bibel-skolen.org/1032-extra-sider/manus.docx

Det er ikke nødvendigt, at alle med bestemthed skal kunne fastslå, hvornår deres synder blev tilgivet. Det, børnene skal lære, er, at deres fejl og vildfarelser skal bringes til Jesus, mens de endnu er børn. Lær dem daglig at bede ham om tilgivelse for alt det forkerte, de har gjort, og at Jesus hører det angergivne hjertes enfoldige bøn og vil tilgive dem og tage imod dem, ligesom han tog imod de børn, der blev bragt til ham, da han var her På Jorden.

 

 136

 docx

http://bibel-skolen.org/1032-extra-sider/nakotika.docx

Ædegilder og brug af nakotika og andre stimolerende stoffer, bliver i stor udstrækning brugt i den kristne verden. Mange afslutter de sidste kostbare timer af deres nådetid i lystighed, fest og fornøjelse, hvor alvorlige tanker ikke tillades adgang, og hvor Jesu Ånd ikke er velkommen. Deres sidste dyre øjeblikke forsvinder, mens hjernen er lammet af tobak og spiritus. Ikke så få går direkte fra lastens huler ind i dødens søvn. De afslutter deres livshistorie blandt lystens og lastens venner, Hvilken opvågnen vil det blive i de uretfærdiges opstandelse!

 

 137

 htm

  http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/ent-eller.html

Ja, det ser virkelig ud til, at mange ikke når længere end til at leve for erotik, mad og forlystelser. Det er ikke en menneskeværdig tilværelse. Der er andre mennesker, der er "for kloge" til at have noget med Gud at gøre. De læser, studerer, følger med i tidens problemer og lytter til alle de vises røster - og kan ikke se Gud. Lægen finder jo ingen sjæl, når han dissekerer legemet, og astronomerne finder ingen Gud, når de retter deres kikkerter ud i verdensrummet. Og en af de russiske astronauter har jo da også sagt, at han heller ikke så nogen Gud derude i rummet. Ja, så er der vel ingen Gud. -

 138

 htm

  http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/eresord.HTM

Jeg ville ønske, det var muligt, sagde han langsomt, iblandt et tusinde drenge eller unge mænd at finde en eneste, som kunne modtage instrukser og fuldføre dem til mindste bogstav uden på noget punkt at afvige fra den anviste Vej. Han så skarpt på sin søn, der sad ved et skrivebord i nærheden - jeg håber, du gennemfører mine anskuelser med hensyn til dine sønner. Jeg har ikke set meget til dem i den senere tid. Kaj giver indtryk af at være en lovende ung mand, men jeg er ikke så aldeles sikker på Harry. Han lader til at være i færd med at danne sig en mening om sin egen betydning som Harry den Tredje, hvad der ikke er så heldigt, min søn, har du endnu anmodet Ezekias om at prøve dine drenge?

 139

 htm

  http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/eu-de12.html

Dette symbol er lige så udbredt i de katolske kirker, som korset er i de kristne - evangeliske kirker. Dette symbol kaldes Maria-symbolet og findes på de fleste altertavler i Spanien, Italien, og mange andre katolske lande.
I mange katolske kirker er der desuden mange forskellige motiver, med dette hellige Maria-symbol, - en krans af 12 stjerner.  Dette symbol er nu blevet et meget fremtrædende mærke på EU, det store fællesskab.

 140

 htm

  http://klimaet.com/2018-ForskelligeStudier/Eu.htm

Da det i en meget stor udstrækning er ting, som for mange lyder alt for fantastiske til at være sandt og da der nok er dem som vil mene, at det er min fantasi der helt tager overhånd og at det ikke er en fornuftig og rimelig troværdig tale, ja, så har jeg valgt, at henvise til ca 15 forskellige dokumenter og artikler som viser at der er andre, der har samme opfattelse af tingene som jeg har. Dette gør ikke, det jeg siger til sandhed, men det viser dog, at jeg ikke er en enlig fantasifuld svale.

 141

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-1/1-1.htm

Profetier om Jesus!                                           1-1

Gal 4,4

Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven,

Mika 5,1

Du, Betlehem, Efrata, du er lille blandt Judas slægter. Fra dig skal der udgå én, som skal være hersker i Israel; hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage.

 142

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-1/1-10.htm

Er jeg frelst når jeg tror på Jesus!              1-10

Matt 25,3

De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie.

Åb 3,16-17

v16 Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund.
v17 Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig,

 143

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-1/1-11.htm

Joh 3,16 - der er betingelser for frelsen!      1-11

Joh 3,16

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Matt 25,8

Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud.

 144

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-1/1-12.htm

v1 Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme,
v2 som udbredes ved løgnagtige læreres hykleri, folk der er brændemærket i deres samvittighed.
v3 De forbyder ægteskab og kræver, at man holder sig fra føde, som Gud har skabt til at modtages med tak af dem, der tror og har erkendt sandheden.

 145

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-1/1-13.htm

Vis, at du tilhører Jesus!                               1-13 

1Joh 2,3-5

v3 Og deraf kan vi vide, at vi kender ham: hvis vi holder hans bud.
v4 Den, der siger: "Jeg kender ham," men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham;
v5 men den, der holder fast ved hans ord, i ham er Guds kærlighed i sandhed fuldendt. Deraf ved vi, at vi er i ham.

 146

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-1/1-14.htm

v13 Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: "Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?"
v14 De svarede: "Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne."
v15 Så spurgte han dem: "Men I, hvem siger I, at jeg er?"
v16 Simon Peter svarede: "Du er Kristus, den levende Guds søn."

 147

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-1/1-15.htm

Den ny fødsel - Omvend dig!                       1-15

Matt 3,2

"Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!"

Matt 4,17

Fra da af begyndte Jesus at prædike: "Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!"

Mark 1,4

således trådte Johannes Døber frem i ørkenen og prædikede omvendelsesdåb til syndernes forladelse.

 148

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-1/1-16.htm

v3 Men utugt og al slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes iblandt jer; det sømmer sig ikke for hellige.
v4 Heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller overfladisk vid; det passer sig ikke, men derimod taksigelse.
v5 For det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller grisk - det er det samme som en afgudsdyrker - har lod og del i Kristi og Guds rige.

 149

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-1/1-17.htm

Følg Jesus hele vejen!                                1-17

5Mos 6,5

Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke.

5Mos 10,12

Og nu, Israel, hvad andet kræver Herren din Gud af dig, end at du skal frygte Herren din Gud, vandre ad alle hans veje og elske ham og tjene Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl,

5Mos 26,16

I dag befaler Herren din Gud dig at følge alle disse love og retsregler; du skal omhyggeligt følge dem af hele dit hjerte og af hele din sjæl.

 150

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-1/1-18.htm

Guds folk - De oprigtige!                          1-18

Hos 4,6

det er ude med mit folk, fordi det ikke har kundskab. Fordi du har forkastet kundskaben, forkaster jeg dig som min præst; fordi du glemmer din Guds belæring, glemmer jeg også dine sønner.