NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE

 1176

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-176.wmv

Det Ny Babylon! 6 af 7
Er du loyal? Tænker du over, hvem set er du støtter når du handler, arbejder eller når du går til lægen. Ved du hvilken tro din læge går ind for? Måske er det Spiritisme, Scientology eller måske det der er endnu mere farlig. Enhver læge, kan uden problemer, sprøjte en mikrochip eller en medicin ind i dig som medfører at du opfører dig på en måde du ellers ikke ville have gjort.

 1177

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-177.wmv

Det Ny Babylon! 7 af 7
Hvor kan jeg få hjælp? Vælg Jesus! Vælg Biblen, som din vejleder. Men husk på, at Jesus – Gud kun kan hjælpe dig, hvis du vælger ham, som din Herre og mester.

 1178

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-178.wmv

Lær mig at bede! 1 af 6
Der er to former for bøn! Vi kan altid bede om hjælp til bedre, at kunne forstå de ting der vedrører Guds rige. En sådan bøn kan bedes for alle. Bøn om helbredelse og bøn om timelig og verdslig hjælp kan kun bedes for de der følger Guds anvisninger!

 1179

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-179.wmv

Lær mig at bede! 2 af 6
Mange bruger ordene "ske din vilje" for at slippe for ansvar, disse ord bruges af mange på samme måde, som Pilatus brugte et vandfad med vand, da Jesus blev dømt til korsfestelse!

 1180

 Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-180.wmv

Lær mig at bede! 3 af 6
Fader vor, er en bøn vi bør bede hver eneste dag, det var den bøn Jesus lærte sine deciple at bede. Det er en bøn der indeholder alt hvad en bøn skal indeholde!

 1181

 wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-181.wmv
Lær mig at bede! 4 af 6

Kan jeg bede for alle, eller er der nogen jeg ikke må bede for? 
En bøn om en bedrer forståelse af Guds ord kan bedes for alle, 
hvorimod Biblen giver nogle meget bestemte regler for, hvem jeg kan bede for, når der er tale om helbredelse eller timelige ting.

 1182

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-182.wmv


Lær mig at bede! 5 af 6

Hvad er bøn? Kan vi bede forkert? Er der betingelser, som jeg skal opfylde for at Gud kan besvarer min bøn?

 1183

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-183.wmv

Lær mig at bede! 6 af 6
Når vi taler om bøn er det af stor vigtighed, at vi husker på at Satan også kan besvare vor bønner, hvis ikke vi opfylder de betingelser, der er for at Gud kan besvarer vor bøn, så står Satan klar til at gøre det.

 1184

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-184.wmv

Nogle vil komme som får, men er ulve.
Mange kristne trossamfund har nadver, det vil sige brødet og vinen, men ikke fodtvætning, hvordan de kan have det er helt uforståelig for Jesu ord om hvor vigtig det er at man først har fodtvætning burde medfører, at ingen nogensinde kunne tænke sig at have nadver uden fodtvætning.

 1185

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-185.wmv

Du kan også blive født på ny!
Der er mange, som har ønsket at kunne leve deres liv om. Der er mange der har ønsket, at kunne begynde forfra. Det er netop dette tilbud at Jesus giver enhver af os, der af hele hjertet ønsker det. Jesus svarede ham: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.« Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny.

 1186

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-186.wmv

Den kristne nadver.
Omvend dig og bliv født på ny! Det er Jesu ord til enhver! Dåben og nadveren med fodtvætning er de alt afgørende ting for at du kan begynde et nyt liv med Jesus! Enhver skal prøve sig selv, og så spise af brødet og drikke af bægeret.

 1187

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-187.wmv

Der står skrevet.
Det ny Babylon har sine arme ude overalt I verden, her I Europa er der mange eksempler op at mange store organisationer er med I det netværk, som det ny Babylon har spændt ud over alt. EU er blot et af de mange, der samarbejder med Det Ny Babylon om at lede befolkningen bort fra Jesus og Biblen!

1188

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-188.wmv

Det Ny Babylon og den katolske kirke!
Den katolske kirke er en af Det Ny Babylons bedste og stærkeste arme, fordi den katolske kirke ligesom det ny Babylon har sit netværk overalt på jorden. Den katolske kirke er den største og stærkeste religiøse magt her på jorden, hverken muslimer, hinduer eller andre trossamfund eller religiøse sammenslutninger har en sådan størrelse eller magt.

 1189

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-189.wmv

Jomfru Marias stjerner.
Der er ikke ret mange, her I Danmark som er klar over at en krans med 12 stjerner er et helligt og meget brugt katolsk symbol. Mange bilister og bygninger hylder på denne måde den katolske kirke, de fleste gør det uden at tænke over det eller at tillægge det nogen betydning, men de samme personer kunne aldrig drømme om at kørere rundt med et muslimsk symbol.

 1190

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film161-190/wmv-190.wmv

De fire EU forbehold.
Der er mange, som er meget imod at blive årvåget, derfor sker den mest omfattende årvågning også hemmeligt og uden du har kendskab til det. Alle dine telefonsamtaler bliver aflyttede, alle dine E-mails både dem du modtager og dem du sender, bliver læst, alt sammen uden du selv er klar over det.

 1191

Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-191.wmv

Mennesket blev skabt af Gud. 1 af 3
Mennesket er ikke opstået ved en tilfældighed eller som et resultat af en udvikling gennem millioner af år. Jesus døde ikke for et sådant væsen, men for os der er skabt af Gud I Guds billede!

 1192

Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-192.wmv


Det er Gud - Herren der har skabt alt!  2 af 3

Det er rigtig at mange planter og dyr har udviklet således at de I dag har andre egenskaber end da de blev skabt af Gud, men her er der tale om en naturlig udvikling af den samme plante eller dyr, der er ikke tale om at det bliver til noget helt andet

 1193

Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-193.wmv

Jorden og hele universet blev skabt af Gud! 3 af 3
Den jord vi er på er blot et lille fnug I det store univers. Utallige galakser suser afsted gennem det uendelige univers, med en hastighed vi mennesker ikke kan fatte. Asteroider, kometer og mange andre himmellegemer suser af sted mellem disse galakser og mellem hinanden uden at støde sammen, - det er fantastisk!

 1194

Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-194.wmv

Biblen, Guds ord giver os den rigtige forståelse af profetierne 1 af 3
Jesus har gang på gang advaret sine børn om at der er mange, som vil forsøge at lede dem på vildspor, og en af de måder det sker på er at blande verdslige ting med det der hører Guds rige til

 1195

Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-195.wmv

Profetier kan ikke fortolkses ved hjælp af historien 2 af 3
Der er mange, som mener at det er nødvendig for os at bruge historien for at kunne forstå og fortolke Biblens profetier, dette er I direkte modstrid med Biblens ord.

 1196

Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-196.wmv


Statuen I Daniel kap 2  3 af 3

Der er mange forskellige opfattelser af hvordan man skal forstå og fortolke den drøm, som kongen havde haft, men hvis det er den rigtige, det vil sige den Bibelske forståelse af drømmen og statuens betydning, så er der ingen historiker eller vismænd der kan fortælle det, den eneste som kan give den rigtige forklaring er himlens Gud, ham der gav kongen denne drøm, han er også den eneste der kan forklarer dens betydning

 1197

Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-197.wmv

Hvad står der skrevet?
Når du studerer et emne, er der nogle ting du altid skal huske. Find alle de skriftsteder frem som har noget med det emne du studerer at gøre! Husk på, at det er Biblens ord der er det afgørende. Det er ikke præstens ord eller dit trossamfunds ord, men biblens ord der bør være det grundlag du bygger din tro på!

 1198

Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-198.wmv

Sådan kan du studere et emne!
Jeg har allerede lavet et par film - studier om dette emne, men der er rigtig mange, som spørger om et helt konkret eksempel på hvordan man kan studerer et bestemt emne eller vers. Jeg har her brugt Daniel kapitel 7 vers 25 og 26. En af de ting du skal huske på er, at du skal se på hver enkelt sætning og ofte også på hvert enkelt ord, for at få den bibelske forståelse af emnet, men vigtigst af alt er at du beder Gud om at hjælpe dig!

 1199

Wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-199.wmv

Daniel kapitel 11.
Dette studie er en fortsættelse af det foregående, her er det Dan 11,31-36 jeg går I dybten med. Betydningen af et enkelt ord kan ofte gøre forskellen på om det du ved Guds hjælp kommer frem til er sandheden eller en falsk lære. Hvis du har mulighed for det kan jeg meget anbefale dig at bruge flere forskellige oversættelser!

 1200

wmv

http://bibel-skolen.com/you-tube/film191-220/wmv-200.wmv

De fire dyr I Daniel kap 7.
Der er I tidens løb skrevet mange bøger om hvad disse fire dyr er et symbol på, men ens for dem alle er at de bruger forskellige historiske værker som grundlag for den forståelse de kommer frem til. Her I dette studie er det Biblen og kun Biblen der er brugt. Bed nu Jesus om at rense dit sind og tanker for alle forudfattede meninger og bed så om at Helligånden må fylde dit sind og give dig den rigtige forståelse af det emne du studerer!