NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE    601 - 625

 176

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-23x.htm

Hungersnød!                                            4-23
Konsekvenserne af søndagen

Det er ikke et spørgsmål om der kommer en lov om søndagshelligholdelse, men om hvornår den kommer, og det er der ingen af os, som kan sige, hverken uge, mdr. eller år, men vi kan se at den kan komme når som helst.

 177

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-25a.htm

Klimaet                          4-25

Es 24,3-6

Jorden lægges fuldstændig øde, den udplyndres helt. Herren har talt dette ord.
Jorden sørger og visner, verden sygner hen og visner, himlen og jorden sygner hen.
Jorden er vanhelliget af sine beboere, for de har overtrådt lovene, tilsidesat budet og brudt den evige pagt.
Derfor skal forbandelse æde jorden og dens beboere bære straffen; derfor svinder jordens beboere ind, kun få bliver tilbage.

 178

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-26.htm

Naturkatastrofer                4-.26

1Kong 19,11

Da lød det: "Gå ud og stil dig på bjerget for Herrens ansigt, så vil Herren gå forbi." Forud for Herren kom en voldsom og kraftig storm, der splintrede bjerge og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Efter stormen kom et jordskælv, men Herren var ikke i jordskælvet.

Es 29,6

kommer straffen fra Hærskarers Herre, som torden og jordskælv og voldsomme brag, hvirvelvind, storm og fortærende flammer.

 179

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-27.htm

 Herren vil være med dig!                               4-27
Israelitterne forberedte sig til turen ved f.eks. at de fik – tog klæder med, samt meget andet.

 2Mos 12,34-36

Folket tog dejen, før den var syrnet, og bar den på skuldrene i dejtrug, som de havde viklet deres kapper om.
Israelitterne gjorde, som Moses havde sagt, og bad egypterne om ting af sølv og guld og om klæder.
Herren havde ladet egypterne fatte velvilje for folket, så de lod dem få, hvad de bad om. På den måde plyndrede de Egypten.

 180

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-28.htm

Det fjerde dyr I Daniel kap. 7.                         4-28

Dan 7,7-8

Derefter så jeg i nattesynet et fjerde dyr. Det var frygteligt, rædselsvækkende og meget stærkt; det havde store jerntænder, det åd og knuste alt og trådte det, der var tilbage, ned med fødderne. Det var forskelligt fra alle de andre dyr, og det havde ti horn.
Mens jeg så nøje på hornene, voksede der endnu et horn, et lille et, frem mellem de andre. Tre af de andre horn blev revet af, så det kunne få plads. Og se, dette horn havde øjne som et menneske og en mund, der talte store ord.

 181

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-29.htm

Dan 7,2-3

Daniel sagde: I mit nattesyn så jeg, at himlens fire vinde bragte det store hav i oprør,
og fire store dyr steg op af havet, det ene forskelligt fra det andet.

Dan 8,3-4

Jeg løftede øjnene og så en vædder, der stod ved vandløbet; den havde to horn. Hornene var store, det ene større end det andet, og det største voksede sidst frem.
Jeg så, at vædderen stangede mod vest, nord og syd. Intet dyr kunne holde stand mod den, ingen kunne reddes ud af dens magt; den kunne gøre, hvad den fandt for godt, og den tiltog sig magt.

 182

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-3.htm

Verdens kundskab og visdom!                4-3

Dan 2,1-4

I sit andet regeringsår havde Nebukadnesar en drøm; han blev grebet af uro og kunne ikke falde i søvn igen.
Så befalede kongen, at mirakelmagerne, besværgerne, troldmændene og stjernetyderne skulle tilkaldes, for at de kunne fortælle kongen, hvad det var, han havde drømt. De kom og trådte frem for kongen.
Kongen sagde til dem: "Jeg har haft en drøm, og jeg er fuld af uro, fordi jeg ikke forstår drømmen."
Stjernetyderne sagde til kongen på aramaisk: "Kongen leve evigt! Fortæl os drømmen, herre, så skal vi tyde den."

 183

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-30.htm

Guds velsignelser!                                4-30

Es 55,1-3

Kom, alle I, der tørster, kom og få vand! Kom, I, der ingen penge har! Køb korn, og spis! Kom og køb korn uden penge, vin og mælk uden betaling!
Hvorfor betaler I penge for noget, der ikke er brød, jeres løn for noget, der ikke mætter? Hør dog på mig, så skal I spise godt og svælge i fede retter.
Vend øret til mig, og kom, hør på mig, så skal I leve! Jeg vil slutte en evig pagt med jer, opfylde de urokkelige løfter til David;

 184

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-31.htm

Sl 15.1-5

Salme af David.  Herre, hvem kan være gæst i dit telt, hvem kan bo på dit hellige bjerg?
Den som vandrer retsindigt, som øver retfærdighed og taler sandhed af hjertet;
den som ikke løber med sladder, ikke skader sin næste og ikke bringer skam over sin nærmeste;
den som foragter den forkastede og ærer dem, der frygter Herren; som ikke bryder sin ed, selv om den skader ham selv;
den som ikke låner penge ud mod renter og ikke lader sig bestikke i sager mod uskyldige. Den, der overholder dette, skal aldrig vakle.  

 185

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-4.htm

Penge!                                                     4-4

Ordsp 17,16

Hvad hjælper penge i en tåbes hånd til at købe visdom, når han ikke har forstand?

Præd 5,9

Den, der elsker penge, bliver ikke mæt af penge, den, der elsker rigdom, får intet udbytte af den. Også det er tomhed!

Es 55,1-2

Kom, alle I, der tørster, kom og få vand! Kom, I, der ingen penge har! Køb korn, og spis! Kom og køb korn uden penge, vin og mælk uden betaling!
Hvorfor betaler I penge for noget, der ikke er brød, jeres løn for noget, der ikke mætter? Hør dog på mig, så skal I spise godt og svælge i fede retter.

 186

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-5.htm

Tomme ord!                                           4-5

2Tim 4,1-5

Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige:
Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning!
For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører.
De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter.
Men du, hold altid hovedet koldt, bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste!

 187

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-6.htm

EU og den kristne tro!                               4-6

Åb 13,3

Et af dets hoveder var som dødeligt såret, men dets banesår blev lægt. Hele jorden fulgte dyret med undren

Åb 14,9

Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: "Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd,

Åb 13,1

Og jeg så et dyr stige op af havet; det havde ti horn og syv hoveder og på sine horn ti kroner og på sine hoveder gudsbespottelige navne.

 188

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-7.htm

Falske profeter og lærer!                              4-7

Matt 7,15-17

Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve.
På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler?
Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter.

Matt 10,16-17

Se, jeg sender jer ud som får blandt ulve. Vær derfor snilde som slanger og enfoldige som duer.
Tag jer i agt for mennesker! De skal udlevere jer til domstolene og piske jer i deres synagoger,

 189

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-8.htm

Lovløshedens hemmelighed!                    4-8

2Thess 2,7-9

For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed; blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes.
Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt.
Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere

 190

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-4/4-9.htm

Menneskers love og bud!                             4-9

Mark 7,8-9

I har tilsidesat Guds bud og overholder kun menneskers overlevering."
Og han sagde til dem: "Hvor kønt! I forkaster Guds bud for at indføre jeres egen overlevering.

Tit 1,14

og ikke give sig af med jødiske myter og bud fra mennesker, der vender sig bort fra sandheden.

Kol 2,8

Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus.

 191

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-5/5-1.htm

Vort legeme er Guds tempel!                       5-1

1Kor 6,18-20

Hold jer fra utugt! Al anden synd, som et menneske begår, er uden for legemet, men den, der lever utugtigt, synder mod sit eget legeme.
Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv,
for I blev købt dyrt. Ær derfor Gud med jeres legeme!

 192

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-5/5-10.htm

Matt 19,7-8

De spurgte ham: "Hvorfor har Moses så påbudt manden at give et skilsmissebrev, når han skiller sig fra hende?"
Han sagde til dem: "Det var med tanke på jeres hårdhjertethed, at Moses tillod jer at skille jer fra jeres hustru, men fra begyndelsen var det ikke sådan.

Matt 22,24

"Mester, Moses har sagt, at dør en mand barnløs, skal hans bror gifte sig med hans hustru, fordi han er svoger til hende, og skaffe sin bror afkom.

 193

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-5/5-11.htm

4Mos 14,34

Ligesom I brugte fyrre dage til at udspejde landet, skal I bære jeres straf i fyrre år, et år for hver dag, og I skal erfare, hvad det vil sige at have mig til fjende.

Ez 4,6

Når de dage er gået, skal du dernæst lægge dig på din højre side og bære Judas skyld i fyrre dage; en dag for hvert år pålægger jeg dig.

Matt 12,40

For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter.

 194

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-5/5-12.htm

Endens tid!                                               5-12

Dan 8,17

Da han kom hen, hvor jeg stod, blev jeg grebet af rædsel og kastede mig ned. Så sagde han til mig: "Du skal forstå, menneske, at synet gælder endetiden."

Dan 11,35

De indsigtsfulde bliver ofre, for at de kan blive prøvet, lutret og renset, før endetiden kommer. For den kommer først til den fastsatte tid.

Dan 11,40

I endetiden tørner Sydens konge sammen med ham. Men Nordens konge stormer løs på ham med vogne, ryttere og mange skibe. Han trænger ind i landene som en stormflod.

 195

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-5/5-13.htm

Trængslen uden lige!                                5-13

Matt 24,21-22

For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme.
Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet.

Dan 12,1

På den tid fremstår Mikael, den store fyrste, der står ved dit folks side. Det bliver en trængselstid, som der ikke har været magen til, så længe folkeslag har været til. På den tid skal dit folk blive reddet, alle der er indskrevet i bogen.

 196

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-5/5-15.htm

Åb 2,2-3

Jeg kender dine gerninger og din møje og udholdenhed og véd, at du ikke kan døje de onde, og at du har prøvet dem, der påstår at være apostle, men ikke er det, og har fundet, at de lyver.
Du har udholdenhed og har døjet meget på grund af mit navn og er ikke blevet træt.

Åb 2,9-10

Jeg kender din trængsel og din fattigdom - men rig er du! - og jeg ved, at du spottes af dem, der påstår at være jøder og ikke er det, men er Satans synagoge.
Frygt ikke for, hvad du skal lide. Djævelen vil kaste nogle af jer i fængsel, så I prøves, og I får trængsel i ti dage. Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans.

 197

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-5/5-16.htm

Matt 25,12

Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke.

Matt 7,23

Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

Matt 25,41

Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle.

Luk 13,27

vil han svare: Jeg ved ikke, hvor I er fra. Bort fra mig, alle I, som øver uret!

 198

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-5/5-17.htm

Åb 1,1

Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kundgjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes,

Åb 5,2

Og jeg så en mægtig engel, som med høj røst udråbte: "Hvem er værdig til at åbne bogen og bryde dens segl?"

Åb 7,2

Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den levende Guds segl. Den råbte med høj røst til de fire engle, som det var givet at skade jorden og havet:

 199

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-5/5-19.htm

De kristnes kamp!                                      5-19

1Kor 9,25-27

Men enhver idrætsmand er afholdende i alt - de andre for at få en sejrskrans, der visner, men vi for at få en, der ikke visner.
Jeg løber derfor ikke hid og did, og jeg er ikke som en bokser, der slår i luften.
Jeg er hård ved min krop og tvinger den til at lystre, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet.

 200

 htm

 http://klimaet.com/haandbogen/menu-5/5-2.htm

Dit hår - Din påklædning!     5-2

1Kor 11,5-6

Men enhver kvinde, der beder eller taler profetisk med utildækket hoved, bringer skam over sit hoved; hun kunne lige så godt have raget håret af.
Ja, for hvis en kvinde ikke tildækker sit hoved, kan hun lige så godt lade sig klippe. Men da det nu regnes for en skam, når en kvindes hår er klippet, eller hendes hoved er raget, skal hun have hovedet tildækket.