NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE

 226

 htm

http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-18.htm

Matt 24,40-41

Da skal der være to mænd ude på marken; den ene tages med, og den anden lades tilbage.
To kvinder skal male på samme kværn; den ene tages med, og den anden lades tilbage.

Matt 6,24

Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.

Joh 15,19

Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.

 227

 htm

http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-19.htm

1Kor 14,21

I loven står der skrevet: Ved folk med fremmede sprog og ved fremmedes læber vil jeg tale til dette folk, og selv da vil de ikke høre på mig, siger Herren.

Matt 10,14

Men vil nogen ikke tage imod jer eller høre jeres budskab, så forlad det hus eller den by og ryst støvet af jeres fødder.

Ordsp 1,24-26

Fordi jeg kaldte og I afslog, fordi jeg løftede hånden og ingen ville lytte,
fordi I lod hånt om alle mine råd og ikke ville vide af min retledning,
derfor ler jeg over jeres ulykke, spotter, når rædslen kommer over jer,

 228

 htm

http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-20.htm

Præd 12,13

Når du har hørt det hele, skal du drage den slutning: Frygt Gud, og hold hans bud, det skal alle mennesker!

Åb 12,17

Og dragen rasede mod kvinden og gik hen for at føre krig mod hendes øvrige børn, som holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd.

 229

 htm

http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-20.htm

1Kor 14,21

I loven står der skrevet: Ved folk med fremmede sprog og ved fremmedes læber vil jeg tale til dette folk, og selv da vil de ikke høre på mig, siger Herren.

Matt 10,14

Men vil nogen ikke tage imod jer eller høre jeres budskab, så forlad det hus eller den by og ryst støvet af jeres fødder.

Ordsp 1,24-26

Fordi jeg kaldte og I afslog, fordi jeg løftede hånden og ingen ville lytte,
fordi I lod hånt om alle mine råd og ikke ville vide af min retledning,
derfor ler jeg over jeres ulykke, spotter, når rædslen kommer over jer,

 230

 htm

http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-21.htm

Sl 19,2

Himlen fortæller om Guds herlighed, hvælvingen beretter om hans hænders værk;

Es 40,26

Løft jeres øjne mod himlen, og se! Hvem skabte den? Han, som fører dens hær talstærkt ud og kalder dem alle sammen ved navn. På grund af hans vældige kraft og mægtige styrke mangler der ikke en eneste.  

Sl 100,3

Forstå, at Herren er Gud, han har skabt os, og ham hører vi til, vi er hans folk og de får, han vogter.  

Es 45,18

Dette siger Herren, himlens skaber, han som er Gud, han som dannede jorden og frembragte den, han som grundfæstede den; han skabte den ikke i tomhed, men dannede den til beboelse: Jeg er Herren, der er ingen anden.

 231

 htm

http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-22.htm

Døden og de dødes tilstand!                        3-22

Sl 13,4

Se mig, svar mig, Herre min Gud! Giv mine øjne lys, så jeg ikke sover ind i døden,

1Thess 4,15

For det siger vi jer med et ord af Herren: Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede.

 232

 htm

http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-23.htm

Herren - Gud - Faderen!                         3-23

2Mos 6,2-3

v2 Gud talte til Moses og sagde til ham: "Jeg er Herren!
v3 Jeg viste mig for Abraham, for Isak og for Jakob som Gud den Almægtige, men under mit navn Jahve gav jeg mig ikke til kende for dem.

 233

 htm

http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-24.htm

Sildigregnen!                       3-24

3Mos 26,3-6

Hvis I vandrer efter mine love og omhyggeligt følger mine befalinger,
vil jeg give jer regnen til rette tid, så landet kan give sin afgrøde og træerne på marken deres frugt.
Hos jer skal tærsketiden vare lige til vinhøst og vinhøsten lige til såtid, og I skal spise jer mætte i jeres eget brød og bo trygt i jeres land.
Jeg vil give jer fred i landet, så I kan gå til ro, uden at nogen skræmmer jer op, og jeg vil udrydde rovdyrene i landet. Sværd skal ikke hærge jeres land;

 234

 htm

http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-25.htm

Guds uendelige nåde!      3-25

2Joh 1,3

Nåde og barmhjertighed og fred fra Gud Fader og fra Jesus Kristus, Faderens søn, skal være med os i sandhed og kærlighed.

2Pet 3,18

men voks i nåde og erkendelse af vor Herre og frelser, Jesus Kristus. Æren er hans både nu og til evighedens dag! Amen.

 235

 htm

http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-26.htm

MORALLOVEN
Kaldt frihedens kongelige lov – Jak 2,8-12
Udtalt af Gud – 5Mos 4,12
Skrevet af Gud på en sten – 2Mos 24,12 og 31,18
Anbragt i Pagtens Ark – Hebr 9,4; 2Mos 40,23
Skal stå i al evighed – Sl 111,7-8
Overbeviser om synd – Rom 3,20; 7,7
Ikke byrdefulde – 1Joh 5,3
Dømmer alle mennesker – Jak 2,10-12
Åndelig – Rom 7,14

 236

 htm

http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-27.htm

Babylon er faldet, det urene babylon der er fuld af alt det der er imod Jesus og det der er posiktivt og rigtig

 237

 htm

http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-27b.htm

Døden                                       3-27

Jesus omtaler flere gange døden, som en søvn. Joh 11,11-13; Matt 9,24; Mark 5,39; Luk 8,52; Dan 12,2;
Mange vil blive dræbt på grund af deres tro - mange har lidt martyrdøden, men endnu flere vil komme til at lide martyrdøden I fremtiden, men døden er måske ikke det værste, mår man ved, at vi igen vil blive levende - opstp - for aldrig mere at dø.

 238

 htm

http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-28.htm

Dåb og Nadver!                                  3-28

Matt 28,19-20

Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,
og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."

Apg 10,48

Han befalede da, at de skulle døbes i Jesu Kristi navn. Derefter bad de ham om at blive der nogle dage.

 239

 htm

http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-29.htm

De ti brudepiger!                                    3-29

Matt 25,1

Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen.

Matt 7,21

Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.

 240

 htm

http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-30a.htm

Det dobbelte menneske!        3-30

Matt 4,4 Det fysiske menneske lever af brød,
Det åndelige menneske lever af Guds ord.

For det fysiske menneske er de timelige ting de vigtigste. Maden, penge, selvet.
For det åndelige menneske er de åndelige ting de vigtigste. Guds ord, bøn, ophøjelse af Jesus som Guds søn.

 241

 htm

http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-30b.htm

Rom 7,14-23 Paulus - det jeg vil, gør jeg ikke det jeg ikke vil det gør jeg.
Vælg i dag Josua - Elias 2 Kor 6,14-18 se også Dan 12,10
Vi vælger selv, om vi vil besegles med Guds segl eller om vi tager dyrets mærke - vore gerninger viser hvilke side - hvilket
menneske vi har valgt, at være.
Der er ikke nødvendig at være sammen med en person I ret mange minutter for at blive klar over om det er en person der hsr 
valgt den åndelige eller den verslige side. Du kan høre det, det er to forskellige ting der tales om.

 242

 htm

http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-31.htm

Guds love og anordninger!                     3-31

1Sam 15,22

Da sagde Samuel: "Vil Herren hellere have brændofre og slagtofre end lydighed mod Herren? Nej, at adlyde er bedre end offer, at lytte er bedre end vædderes fedt.

5Mos 6,2

for at du skal frygte Herren din Gud og holde alle hans love og befalinger, som jeg i dag giver dig, du og din søn og din sønnesøn, så længe du lever, så at du må få et langt liv.

 243

 htm

http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-32.htm

Det åndelige menneske!                      3-32

1Kor 3,1-2

v1 Og jeg kunne ikke tale til jer, brødre, som til åndelige mennesker; jeg måtte tale til jer som til kødelige mennesker, som til spæde i troen på Kristus.
v2 Jeg gav jer mælk, ikke fast føde, for den kunne I endnu ikke tåle, og det kan I heller ikke nu;

1Kor 2,14

Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd; det er en dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter Åndens målestok.

 244

 htm

http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-33.htm

Det Høje Råb!                                          3-33

Åb 18,1-2

Derefter så jeg en anden engel stige ned fra himlen med stor magt, og jorden oplystes af dens glans.
Den råbte med kraftig røst: Faldet, ja, faldet er det store Babylon, det er blevet bolig for dæmoner, skjul for alle urene ånder, skjul for alle urene fugle og skjul for alle urene og afskyelige dyr.

Åb 18,3

For alle folkeslag har drukket af hendes utugts harmes vin, jordens konger har bedrevet utugt med hende, og jordens købmænd er blevet rige af hendes overdådige vellevned.

 245

 htm

http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-34.htm

Drag ud fra dem!                                       3-34

Åb 18,4

Og jeg hørte en anden røst fra himlen sige: Drag ud fra hende, mit folk, for ikke at deltage i hendes synder og blive ramt af hendes plager.

Åb 18,5-6

For hendes synder har hobet sig op til himlen, og Gud har ikke glemt hendes uretfærdigheder.
Lad hende få, hvad hun har ladet andre få, giv dobbelt igen for, hvad hun har gjort, og skænk dobbelt op for hende i det bæger, hun skænkede.

 246

 htm

http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-35.htm

Åb 18,1-3

Derefter så jeg en anden engel stige ned fra himlen med stor magt, og jorden oplystes af dens glans.
Den råbte med kraftig røst: Faldet, ja, faldet er det store Babylon, det er blevet bolig for dæmoner, skjul for alle urene ånder, skjul for alle urene fugle og skjul for alle urene og afskyelige dyr.
For alle folkeslag har drukket af hendes utugts harmes vin, jordens konger har bedrevet utugt med hende, og jordens købmænd er blevet rige af hendes overdådige vellevned.

 247

 htm

http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-36.htm

2Joh 1,7

For der er gået mange bedragere ud i verden; det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød. Det er bedrageren og Antikrist.

1Joh 4,1-5

Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden. Derpå kan I kende Guds ånd: enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud; men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er Antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. I er af Gud, kære børn, og I har overvundet dem, for han, som er i jer, er større end han, som er i verden. De er af verden, derfor taler de ud af verden, og verden lytter til dem.

 248

 htm

http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-37.htm

Bøn - hvordan beder du?                             3-37

Sl 66,19

Men Gud hørte, han lyttede til min bøn.

Hebr 5,7

Mens han levede på jorden, opsendte han, under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt for sin gudsfrygt.

 249

 htm

http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-38.htm

Bøn er en nødvendighed!                     3-38

Men vi forstår ikke at bede, som vi burde, Vore Bønner skal ikke bestå i at underrette Gud om noget, han ikke ved om. Herren kender enhver Sjæls Hemmeligheder. Vi behøver ikke bede længe og højt, Gud læser de skjulte Tanker. Vi kan bede i Løndom, og han, som ser i Løndom, vil høre og betale åbenbare. 

 250

 htm

http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-39.htm

 Uvidenhed om sandheden!             3-39

Apg 17,11

Disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika, de modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan.

 Matt 25,7-11

Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand.
Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud.