NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE

 251

 htm

  http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-40a.htm

Bøn er en nødvendighed for enhver kristen. Man kan ikke bede for mange gange og det er meget vigtig at takke Jesus hver eneste dag

 252

 htm

  http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-40b.htm

hvordan skal vi bede. Kan vi bede alle steder eller er der steder vi ikke kan bede. Har den stilling vi indtager under bøn nogen betydning

 253

 htm

  http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-41a.htm

Den undersøgende dom har en meget stor betydning, men rigtig mange ved ikke hvad den undersøgende dom er

 254

 htm

  http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-41b.htm

Jesus er retfærdig og vil ikke dømme nogen for de ting de ikke har haft en rimelig mulighed for at have kendskab til, men de ting de kunne have haft kendskab til vil de blive dømt for

 255

 htm

  http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-41c.htm

det er både de levende og de døde der skal frem for Guds domstol for at få den løn eller straf de har fortjent

 256

 htm

  http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-41d.htm

en jordisk domstol kan begå en fejl og dømme en der ikke burde straffes, det kan ikke ske ved den himmelske domstol her afsiges kun retfærdige domme

 257

 htm

  http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-42.htm

Et studie om bøn!           3-42

Jeg har i flere år ønsket at skrive en artikel eller lave et studie om bøn. Jeg har flere gange forsøgt at gøre det, men af en eller anden grund er det ikke blevet til noget før nu. Jeg tror at hovedårsagen til at jeg hver gang jeg er begyndt på det, har jeg følt at det er et uhyre svært emne at skrive om og at jeg slet ikke er værdig til at beskæftige mig med dette det helligste og vigtigste af alle emner, men Herren tvinger mig nu til at skrive en artikel om bøn.

 258

 htm

  http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-43.htm

5Mos 11,18-21

Læg jer de ord, jeg her siger, på sinde; I skal binde dem om jeres hånd som et tegn, og de skal sidde på jeres pande som et mærke.
Lær jeres sønner dem, fremsig dem, både når du er hjemme, og når du er ude, når du går i seng, og når du står op.
Du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem og i dine porte,
for at både I og jeres børn må leve længe på den jord, som Herren lovede jeres fædre at give dem, ja, så længe himlen hvælver sig over jorden.

 259

 htm

  http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-44.htm

Åb 13,11-17 Dette er den test som Guds folk må bestå før de kan blive beseglet. Alle som viser deres loyalitet mod Gud ved at holde hans lov, og afviser at acceptere en falsk sabbat vil gå under Herren Gud Jehovas banner, og vil modtage den levende Guds segl. De som opgiver sandheden af himmelsk oprindelse, og accepterer Søndagen som sabbat, vil modtage dyrets mærke. 

 260

 htm

  http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-45.htm

Gus segl!                            3-45

Åb 7,2-3

Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den levende Guds segl. Den råbte med høj røst til de fire engle, som det var givet at skade jorden og havet:
"Skad ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har beseglet vor Guds tjenere på deres pande."

Åb 9,4

Men der blev sagt til dem, at de ikke måtte skade jordens græs eller noget andet grønt eller noget træ, men kun de mennesker, som ikke har Guds segl på deres pande.

 261

 htm

  http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-46.htm

Fra i dag til nåde tiden er slut.
Mange af disse begivenheder vil ske på samme tid.          3-46

1… (3)
Den undersøgende dom begynder.
2Kor 5,10; Rom 14,10; Sl 62,13; Præd 12,14; Jer 17,10; Joh 5,29; 1Pet 4,17;

2...
HELE jordens befolkning opdeles i to og kun to grupper. De der frelses og de der ikke frelses.
Matt 25,31-32; Sl 62,13; Præd 12,14; Jer 17,10; Joh 5,29;

 262

 htm

  http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-47.htm

Den undersøgende, dom er slut for alle!   3-47

Mange af disse begivenheder vil ske på samme tid.
1...

Jesus kaster røgelseskaret!
Åb 8,5 + br 55/86#2 + rh 010189#2 + btm 338/1 + btm 338/2

 263

 htm

  http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-48.htm

Synd - Hvad er synd?                             3-48

1Kong 8,46

Når de synder mod dig - for der er intet menneske, som ikke synder - og du bliver vred på dem og overgiver dem til fjenden, som fører dem i fangenskab til sit land, fjern eller nær,

Præd 7,20

Intet menneske på jorden er så retfærdigt, at han kun gør det gode og aldrig synder.

1Joh 1,8

Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os.

 264

 htm

  http://klimaet.com/haandbogen/menu-3/3-49.htm

Luk 12,10

Enhver, som taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse. Men den, der spotter Helligånden, får ikke tilgivelse.

Mark 3,28-29

Sandelig siger jeg jer: Alt skal tilgives menneskenes børn, forsyndelser og bespottelser, hvor meget de end spotter. Men den, der spotter Helligånden, får aldrig i evighed tilgivelse, men er skyldig i en evig synd."

Hebr 6,4-6

For det er umuligt at føre dem til ny omvendelse, som én gang er blevet oplyst og har smagt den himmelske gave, dem som har fået Helligånden og smagt Guds gode ord og den kommende verdens kræfter, og som så falder fra; for de korsfæster selv Guds søn igen og gør ham til spot.

 265

 htm

  http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/aaa-10.HTM

Jeg var en dreng på 12 år, og ikke særlig glad for arbejde og var lige blevet færdig med høstarbejdet, hvor jeg havde været lige siden daggry. Jeg var træt, støvet og sulten. Der var 3 kilometer til byen. Jeg ønskede at få aftensmad, blive klædt og tage på besøg hos nogle af mine venner. Min første indskydelse var at nægte at gøre det, for jeg ærgrede mig over, at han vilde bede mig om det efter en dags hårdt arbejde. Hvis jeg nægtede, ville han gå selv. Han var en venlig, tålmodig gammel mand. Men noget standsede mig.

 266

 htm

  http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/aaa-2.HTM

Årsagen til at han har taget mere land ind og sået en større majsmark i år, end han plejer at gøre, er den, at han har en drøm om at hans børn skal have sko på fødderne i stedet for hele tiden at skulle gå barfodet. Han har også en drøm om, at hans børn skal gå rigtigt i skole og have deres egne skolebøger, således at de kan lære noget mere, end de gør nu, på den måde de bliver undervist på, uden skolebøger og uden at være i en rigtig skole.

 267

 htm

  http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/aaa-3.HTM

Kort tid efter ringede telefonen. Det var en dame, som absolut ville tale med mig, selv om jeg havde travlt med at opvarte mine gæster, som lige var kommet, så måtte jeg selv til telefonen, det kunne min tjenestepige ikke klare.  Søster Sunquist, sagde damen i telefonen, helt oprevet, din lille søn, står her ude i lufthavnen, jeg er helt sikker på, at du har været bekymret for ham. Men han står helt stille og rolig og siger, at du vil komme tilbage for at hente ham.

 268

 htm

  http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/aaa-8.HTM

Du har nu haft mange, mange år, hvor du har haft mulighed for at vende dig til tanken om, at det er på Guds ord, Bibelen og den alene du skal bygge din tro. Men i stedet for er du nærmest gået den anden vej, og har blandet mere og mere af dine egne og andres teorier i din tros fundament.

 269

 htm

  http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/aaa-9.HTM

 

Julegaven!Det var juleaftensdag om eftermiddagen og det var bidende koldt. Sneen knirkede under fodgængernes trin på fortovet, og ude på kørebanen lå den som et dække og dæmpede vognenes bulder. Lange istapper hængte ned fra tagrender, gesimser og skilte og flimrede i lyset. En og anden løsnedes af blæsten og faldt ned som et lille stjerneskud. Skarer af mennesker, med varme overfrakker hastede af sted, de fleste bar på flere pakker.

 270

 htm

  http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/ber-100.HTM

Mor havde lagt mærke til det fra køkkenet. "Bertil", sagde hun. "Nu var du ikke venlig mod Jimmy." Men Mor, "jeg ville lave møllen færdig", sagde han. "Det ved jeg", sagde Mor. "Men derfor behøvede du vel ikke at være uvenlig mod Jimmy. En anden dag vil du gerne lege med ham og så vil han måske ikke lege med dig. Hvis du har så travlt, at du ikke har tid til dine venner, så vil de til sidst ikke være dine venner".

 271

 htm

  http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/ber-101.HTM

 

En jernbane til præsidenten.Det fortælles, at da Præsident Jamed A. Carfield blev såret, planlagde ingeniørerne en kort jernbane fra hovedlinjen til det kølige, rolige sted, der var blevet udvalgt til hans rekreationsophold i Elberon, New Jersey. Den skulde gå lige gennem en farmers mark, han nægtede dem tilladelse. Men da han fik at vide, at hans elskede præsidents liv, 

 272

 htm

  http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/ber-102.HTM
"Æbler! Bibler! Pærer! Blommer! Testamenter! Appelsiner! Evangelier! Frugt til i Dag og Frugt til det evige Liv." Intet Under, at Skomagerens lille Dreng løb ind i Butikken og trak sin Fader ud på Gaden og sagde: "Å Far, køb en Bibel til mig!" Men Faderen var ikke en Kristen. Han ønskede ikke en Bibel i sit Hus, så han sagde: "Du ønsker ikke en Bibel, Søn, jeg vil købe noget Konfekt til dig i Stedet for."

"Nej, Far, jeg ønsker en Bibel, vedblev Drengen. Faderen købte da den mindste Del af Skriften, han overhovedet kunde få. Det var et af evangelierne. Da han gik hjem, sagde den lille Dreng: "Vær så venlig at læse en Historie fra Bogen for mig, Far!"

 273

 htm

  http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/ber-103.HTM

Men Tin kom ikke. Han smilede, som om han ønskede at komme, men stod der og så sig omkring, og jo mere jeg kaldte på ham, jo mere så han sig omkring, indtil han til sidst gid over til en stor Busk. Så spyttede han betelnødden ud af Munden. Hans Mund var snavset. Det var derfor, han var bange for at komme op. Så skyllede han sin Mund med Vand og vaskede sine Hænder og Fødder.

 274

 htm

  http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/ber-104.HTM

Fru Curley fortalte mig en bemærkelsesværdig historie, som hun selv havde oplevet, og som hun sagde, at hun ikke før havde fortalt nogen så udførligt. Det var broder Dudley Vaughan, der først fandt familien Culey, da han kørte rundt i Australien i sin store Voice of Prophecy-bil. Da levede de alle på urfolkenes naturstade.

 275

 htm

  http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/ber-105.HTM

En Dag efter at have inspiceret vor Landsbyskole i Awbawa kom en Del Patienter til os for at få Behandling. Blandt dem var der en stakkels Mand med en væmmelig Byld på sit Håndled. "Oh, Doktor," råbte han, "tag din Kniv og skær den, skær dybt ned i den og tryk så al Materien ud. Jeg kan ikke holde det ud længere ..."