NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE

 276

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/ber-106.HTM

En dag kom der en lille fattig, indisk kvinde ind mit Jungle-apotek ovre i Burma. Hun ventede tålmodigt, medens jeg gav de patienter, der var kommet før hende, Medicin, og så begyndte hun at græde, medens hun sagde: "Thara, jeg ønsker en stærk medicin." "Mener du et feberstillende middel? spurgte jeg. "Nej. nej, noget helt andet. En stærk medicin," hulkede hun.

 277

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/ber-107.HTM

 

Kirken brænder.Der havde været lidt uroligt på missionsskolen den sidste uge. Der var noget på færde. Det var en stemning, som vi ikke før havde mærket i de tre år, vi havde boet i Kina.

Da jeg om morgenen løb ud for at fortælle Swe Fang, min gode legekammerat, om den nye dukke, jeg havde fået af far, slog hun bare med sine to lange fletninger, satte sin gule næse i vejret og gik sin vej. Der var ikke noget tegn til den sædvanlige hilsen "Ping on, Moni" (Fred være med dig, Ramona). Intet velkomstsmil lyste op i hendes mandelformede, sorte øjne. Hvad skulde det betyde?

 278

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/ber-108.HTM

En doven, snavset eneboer, der levede i en faldefærdig hytte på bakkesiden. En dag, da han sad imellem sit ukrudt, hørte han fodtrin, og se kongen fra byen i dalen stod foran hans hytte og stirrede på de majestætiske bjerge på den anden side af dalen. Efter lang tid udbrød han: "Ven, eneboer, må jeg komme igen for at se på disse majestætiske bjerge her fra din have? Synet er så vidunderligt, at det får mig til at føle mig som en bedre mand!"

 279

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/ber-32.HTM

Hvordan mon det nu ville gå? Alle var meget spændte. Inspektøren skrev et regnestykke op på tavlen, - og han så ud over eleverne, han valgte en og bad vedkommende om at komme op til tavlen for at regne stykket. Da eleven var færdig sagde inspektøren at stykket var forkert regnet ud og at han skulle viske regnestykket ud, og en ny kom op til tavlen denne gang en pige, - hun regnede stykket på en lidt anden måde, men fik samme resultat som den foregående, da hun var færdig sagde inspektøren igen at det var forkert og at hun skulle viske udregningen ud. Den ene efter den anden kom op til tavlen for at regne stykket, alle fik de samme besked. Forkert visk det ud.

 280

 htm

http://bibel-skolen.org/Guds-Natur/skole86/stjerner.HTM

Stjernekortet kan være en god hjælp for stjernehimlens beskuer. Men før kortet tages i brug, er det nyttigt at gøre sig klart, at et plant stjernekort aldrig kan give andet end et tilnærmet billede af stjernernes indbyrdes beliggenhed. Kortet kan ikke gengive vort umiddelbare indtryk, at stjernerne sidder på en kugleflade, himmelkuglen, med iagttageren i centrum.

 281

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/ber-33.HTM

 

Et Glas Vand.Katrine er blot tre år gammel og selvfølgelig fars og mors stolthed, hun er da også en meget sød lille pige. En dag vi sad inde i stuen spurgte jeg "Katrine, elsker du far?"
"Ja," sagde Katrine, og løb hen og slog armene om min hals.
"Hvor meget elsker Katrine, far?
"Så meget"; sagde Katrine og bredte armene så langt ud som hun kunne.

 282

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/ber-35.HTM

Det var på tredje sal i drengenes bygning på den skole, hvor jeg gik. Vi var to som boede på samme værelse. Vi havde et meget nært forhold til hinanden. Vi holdt bøn sammen. Vi holdt andagt sammen. Vi studerede sammen. Og vi var i det hele taget virkelig gode venner. Min kammerat, som var lidt ældre end jeg, var en bemærkelsesværdig ung mand. Hans bønner var så vidunderlige, så virkelige, så dynamiske, og jeg ønskede, at jeg en dag kunne bede, som han bad. Jeg forstod ikke, hvordan hans bønner kunne have en sådan fylde. Det var som om den var i flere dimensioner, og at min egen bøn kun var ganske lille og svag ved siden af hans. En aften, efter vores aftenandagt og bøn, var vi godt trætte efter en dags arbejde, og vi gik begge to i seng. Det varede ikke mange minutter før jeg faldt i søvn.

 283

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/beretn-10.html

HIMMELEN ER ET VIRKELIGT STED

En hollænder havde overværet et evangelisk møde. Ved udgangen sagde han til evangelisten, at han havde været glad for at høre ham tale om »De frelstes hjem.« Evangelisten havde slået fast, at Himmelen er et virkeligt sted.

 284

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/beretn-11.html

Jeg nærer altid den dybeste medfølelse med et ulykkeligt menneske, som lider. Hospitalerne i alle lande er fulde af forpinte mænd og kvinder, som har hovedpine, rygsmerter, forkrøblede lemmer, dårlige lunger, tørre læber og feber. Hvor ville det være dejligt, hvis der kom en eller anden stor læge og fik al sygdom og lidelse til at forsvinde blot ved at sige et ord. Men det vil ske en dag. Guds ord siger, at det vil ske - men ikke i denne verden.

 285

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/beretn-12.html

Guds ord siger, at vi skal kende hinanden i Himmelen, ligesom vi kender hinanden her på Jorden. Vi skal sandsynligvis kunne genkende hinanden på de samme træk, som vi kender hinanden på her- på stemmen og vor måde at opføre os på. Det er også muligt, at der er en vis lighed mellem vort herliggjorte legeme og vort legeme her på Jorden.

 286

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/beretn-13.html

Tiden gik. Han fik det bedre, og til sidst kunne han sidde op. Så fik han øje på en stor rød æske ved siden af sengen. Den var fyldt med legetøjssoldater i forskellige farver. Han rakte hånden ud efter dem. Han kunne næsten ikke tro det, men der var intet glas i mellem hans hånd og legetøjet. Det var hans soldater!

 287

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/beretn-14.html

Så svarede han: »Jeg vil gerne se løverne, husene og englene, men jeg vi I allerhelst se Jesus. «Er det ikke det samme ønske, alle kristne nærer? Har du ikke også længtes efter at se din frelser, når du har stået midt i livets kampe?

 288

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/beretn-15.html

Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge, men I er de helliges medborgere og Guds husfæller.« Ef. 2, 19. Jeg er far. Jeg ved, hvor nært mine to sønner er knyttet til mit hjerte. I årenes løb har det rørt mit hjerte dybt at se de problemer, som mine sønner har måttet kæmpe med. Hvis Guds kærlighed til mig er ligesom en fars kærlighed, kan jeg forstå den. Hvis han elsker mig som en far, er denne kærlighed meget virkelig for mig. Så er jeg ikke længer en fremmed, men hans kære søn og et kært medlem af Guds familie.

 289

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/beretn-3.html

Det krævede mod af Peter og hans venner at indtage dette standpunkt, da de stod over for disse mægtige mænd, som for kort tid siden havde dømt Kristus til døden. De spurgte ikke: »Går det nu an, at vi bærer os således ad? Vil det koste os livet at indtage dette standpunkt?« De spurgte blot: »Er dette Guds vilje?« Da dette spørgsmål var afklaret, var vejen fri. De ville adlyde Gud.

 290

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/beretn-4.html

Det er godt at genopfriske Guds løfter. De svigter aldrig. Apostlen Peter kalder dem Guds »dyrebare og største forjættelser. « 2Pet. 1,4. Disse løfter skal hjælpe dig og mig, idet vi søger at tjene Gud hver dag.

 291

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/beretn-5.html

Daniel skrev, at der ville blive åbnet nogle bøger, når dommen skulle finde sted. En af disse bøger er livets bog, som Johannes omtaler i åb. 20,12: »Og jeg så de døde, store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet; og endnu en bog blev åbnet: livets bog.« Livets bog indeholder navnene på alle de mennesker, som er blevet optaget i Guds familie lige fra Adams tid.

 292

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/beretn-6.html

»Bedste, hvorfor læser du altid i din bibel?« spurgte et barn en dag. »Du læser i den, hver gang jeg ser dig.« Den gamle dame smilede og svarede eftertænksomt: »Det skal jeg sige dig, mit barn, jeg læser på en måde til eksamen.« »Jeg læser på en måde til eksamen« disse ord giver stof til eftertanke. Vi skal alle sammen træde frem for domstolen på den sidste store eksamensdag, og det er klogt af os at forberede os nu.

 293

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/beretn-7.html

Det er en frygtelig tanke at skulle træde frem for en hellig Gud uden en forsvarer, men situationen er en helt anden, når man er forvisset om, at Jesus vil føre ens sag. Han har levet som et menneske blandt menneskene på denne Jord. Han blev udsat for de samme prøvelser og fristelser som vi. Han kender menneskets skrøbeligheder og kan derfor føre vor sag ved den himmelske domstol med sympati og forståelse.

 294

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/beretn-8.html

Det er muligt, at det allerede er sket, vi ved det ikke. »Stille og ubemærket som en tyv ved midnat indtræffer det afgørende øjeblik, som indvarsler, at hvert eneste menneskes skæbne er beseglet.« Det kan være, at du er på arbejde, at du opholder dig i dit hjem, at du kører på motorvejen eller handler i et supermarked, når dit navn bliver taget frem. Du ved ikke selv, at den uigenkaldelige afgørelse er truffet, og at din skæbne er beseglet for evigt. Kan du sige med rette: »Jeg er rede? «

 295

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/beretn-9.html

Budskabet i Åbenbaringens bog opfordrer menneskeheden til at »frygte Gud og give ham ære.« Dommens time omtales også i Åbenbaringen 11,18: »Folkeslagene vrededes, men nu er din vredes dag kommet og den tid, da de døde skal dømmes.« Retten er sat, når fol keslagene er vrede.

 296

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/bernr-12.htm

En ung Præstekone døde da hun fødte sit første barn. Men faderen tog sig godt af barnet og sørgede for det på alle måder. En dag da barnet var blevet så stort, at det kunne forstå hvad der blev talt om, hørte det faderen fortælle om Guds store kærlighed til os mennesker og faderen sammenlignede denne kærlighed, med den kærlighed kristne forældre har til deres barn idet han sagde, at det var en kærlighed som indret andet kunne måle sig med. Da barnet hørte dette, sagde det: Jo, en faders kærlighed.

 297

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/blade39.HTM

Sav den ende lige af, Harry! Lad der ikke blive nogen vinkel på nogen af brædderne! Jeg ønsker, at dette plankeværkeværk skal stå så lige, at en snor, som blev trukket fra den ene ende til den anden, ville berøre hvert eneste bræt. Gør jer også flid for at slå sømmene dybt nok i, lad ikke søm hovederne sidde så langt ude, Samuel! Således lød Mesterens Tilskyndelse.

 298

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/brnr-10.htm

En læge fra et af de urolige lande i Afrika (Uganda), som hver dag kunne risikere at blive hentet af regeringens tropper, for at blive sat i fængsel og pint, eller i bedste fald skudt var her i Danmark i forbindelse med drengen Hassan's operation. Han blev spurgt, om han ikke syntes at det var dejligt at være i et land hvor han ikke hele tiden var i livsfare. Han svarede: At han længtes tilbage til Afrika, for der var det dog kun hans jordiske liv der stod på spil, her i Danmark var det hans himmelske liv.

 299

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret1-153/brnr-11.htm

En ung afrikansk kristen kvinde blev gift med en mand som bestemt ikke fra var en kristen og da hun ikke ville ophøre med sin kristne levevis efter at de var blevet gift, forbandede han hende, slog hende og prøvede på mange måder at gøre livet uudholdeligt for hende, men hun stod fast og fortsatte med at leve et kristent liv.

 300

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret2-157/anger.HTM

»Hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme.« Så enkelt er det - så frygteligt enkelt. Jesus har selv sagt det. Luk. 13,3. Der findes ingen nemmere og mere behagelig vej. Der findes ingen genvej til Himmelen. Man må enten angre eller gå fortabt.