NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE

 301

 htm

  http://bibel-skolen.org/Guds-Natur/helse-sundhed/hold-88.html

Fedtsyge kræver et særligt samarbejde mellem læge og patient, fordi overdreven fedme rummer en virkelig fare for sundhed og livslængde. Hvornår fedmen når en faretruende grad, må afgøres for hvert enkelt tilfælde, idet nogle mennesker kan tåle en ret stærk fedme uden at få organerne alvorligt beskadigede, medens andre ved en ringere overvægt straks får fedtaflejringer i hjertekødet, fedtinfiltrationer i levercellerne, hjernecellerne m. m. herved nedsættes disse overordentlig vigtige organers arbejde, de bliver mindre funktionsdygtige og står i fare for at nedbrydes.

 302

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret2-157/beh-biblen.HTM

I begyndelsen talte Gud ansigt til ansigt med et fuldkomment menneske. Så skilte synden mennesket fra Gud, dets skaber, og de kunne ikke mere tale sammen ansigt til ansigt. Men Gud elskede mennesket, så han ville finde en metode til at genoprette den direkte forbindelse. Da denne forbindelse var blevet afbrudt, ville en kærlig Gud ikke tillade, at en skabning, som han elskede, gik evigt fortabt. Han ville gøre noget for at genvinde denne skabnings tro og loyalitet.

 303

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret2-157/behov.HTM

»Hvor er det en vidunderlig bog,« udbrød en lærd kineser, som var i færd med at oversætte Bibelen til en af de kinesiske dialekter.
»Hvorfor siger du det?« spurgte en ven forundret.

 304

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret2-157/beskikke.HTM

»Beskik dit hus!« Es. 38,1. Dette er en chokerende befaling på alle sprog og under alle forhold. Det var profeten Esajas, som rettede disse ord til kong Ezekias, der fik besked på at beskikke sit hus, fordi han skulle dø. Gud siger til dig og mig, at vi skal beskikke vort hus ikke nødvendigvis, fordi vi snart skal dø, men fordi vi har besluttet at leve – for ham!

 305

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret2-157/bestemor.htm

Lasse logrede godmodigt med halen, men rejste sig langsomt og Ruth fløj ned ad trappen, ud af gadedøren og løb Bedste i møde. Hun nåede lige at møde hende ved det næste hus, og nu fulgtes de to ad, medens solen langsomt dalede ned bag skyerne i vest.

 306

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret2-157/besvaret.HTM

Det tredje punkt er meget, meget vigtigt. Vi skal bede i overensstemmelse med Guds vilje. Han kan se enden fra begyndelsen. »Kom i hu, hvad er forudsagt før, thi Gud er jeg, ellers ingen, ja Gud, der er ingen som jeg, der forud forkyndte enden, tilforn, hvad der ikke var sket, som sagde: 'Mit råd står fast, jeg fuldbyrder al min vilje.'« Es. 46,9-10.

 307

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret2-157/betaler.HTM

Skal jeg hjælpe Dem, frue?« spurgte manden og tilbød at bære tasken.
»Åh, mange tak,« fremstammede kvinden, da manden tog tasken. Han så sig hurtigt om og løb hen bag den nærmeste bygning med tasken.
Kvinden blev helt paf, og så slog hun en høj latter op.

 308

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret2-157/biblen.HTM

Omkring år 1550 udbrød der en frygtelig forfølgelse af Valdenserne, og de fleste af dem blev dræbt efter ordre fra de katolske biskopper. De få, der overlevede, måtte søge tilflugt højt oppe i alperne; men dertil nåede forfølgelsen også, og en tid var Valdenserne landsforvist. I 1689 fik de dog lov til at vende tilbage, men deres frihed var stadig truet.

 309

 htm

  http://bibel-skolen.org/Guds-Natur/helse-sundhed/hold-22.html

Det foran anførte er en kendsgerning af højeste interesse i både gode og onde tider og ikke mindst i de sidste. Da gælder det jo ikke blot om at spare, det gælder fuldt så, meget om at sætte indtægterne op, og det bliver man først rigtig i stand til, når man får den Forhøjelse af Initiativ og Opfindsomhed, Arbejdskraft og Skaberevne, Driftighed og Handlekraft, som den høje sundhedstilstand giver.

 310

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret2-157/brugfor.HTM

Tålmodighed! Tålmodighed! min Dreng. Verden er jo stor, og der er så mange Pladser og så mange Drenge, at det ikke er underligt, om en Del af dem ikke finder deres Plads med det samme; men vær forvisset om, min kære Søn" - hun lagde sin Hånd meget kærligt på hans Arm – "vær forvisset om, at hver eneste Dreng, der ønsker en Anledning til at udføre hæderligt og trofast Arbejde, nok ville finde den."

 311

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret2-157/den-ind.HTM

En kristen forfatter siger det på denne måde: »Himmelens Konge var blandt sit folk. Guds største gave var blevet givet til Jorden. Glæde for de fattige, thi Kristus var kommen for at gøre dem til arvinger til sit rige. Glæde for de rige, thi han ville lære dem, hvordan de skulle skaffe sig evige rigdomme. Glæde for de uvidende; han ville gøre dem vise til salighed. Glæde for de vise; han ville åbenbare dem dybere hemmeligheder, end de nogen sinde havde loddet.

 312

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret2-157/der-er-haab.HTM

»En fuldtræffer!« råbte stemmen i højttaleren. »Hver mand på sin post. Træf alle nødvendige foranstaltninger!« Havet fossede ind gennem et stort hul i skibet.
De, der kunne, sprang over bord. Der lød en eksplosion, det stolte krigsskib rystede, og så forsvandt det fra havets overflade. Der var stilhed i nogle få øjeblikke.
Kampen for at overleve blev genoptaget.

 313

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret2-157/det-nytest.HTM

Jeg kommer igen.« (Se Joh. 14,1-3.) Det nye Testamente giver genklang af Jesu løfte, for det omtales 318 gange i 260 kapitler.
Da den jødiske ypperstepræst, Kaifas, havde taget Jesus i ed, udtalte Jesus disse ord med henblik på sin genkomst: »Men jeg siger jer: herefter skal I se Menneskesønnen sidde ved Kraftens højre hånd og komme på himmelens skyer.« Matt. 26,64.

 314

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret2-157/dsksf.htm

Luthers hemmelighedsfulde forsvinden vakte bestyrtelse i hele Tyskland. Alle vegne hørte man forespørgsler om ham. Der gik de vildeste rygter, og mange troede, at han var blevet myrdet. Der blev sørget dybt, ikke blot af dem, der havde erklæret sig for hans venner, men af tusinder, som ikke åbent havde taget standpunkt for reformationen. Mange forpligtede sig ved en højtidelig ed til at hævne hans død.

 315

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret2-157/en-bog.HTM

Jeg kan se, at De skal ud på en lang rejse,« fortsatte han, »og at De vil blive meget rig.« Jeg havde hørt de rapmundede østerlandske spåmænd sige denne sætning mange gange før. Jeg har foretaget mange lange rejser, også før jeg traf denne mand, som tilbød at spå mig i Bombay. Men Østens profeter ramte ved siden af, når de forudsagde, at jeg ville blive rig.

 316

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret2-157/en-morder.htm

En tidlig søndag morgen, da solen sendte sine første stråler ind mellem de blidt vajende palmer på den idylliske ø St. Croix i det tidligere danske Vestindien, stod flere hundrede mennesker ved bredden af en lagune for at tage del i en dåbs gudstjeneste.

 317

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret2-157/eresord.HTM

Det er jo en tradition i vor familie; og hvis man har passet tilbørlig på, at drengene ikke skulle få noget at vide derom, så vil det blive lige så meget en prøve for dem, som det var for dig og mig og for min fader. Du har ikke glemt den dag, da jeg satte dig på prøve, har du vel.

 318

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret2-157/etnytlys.htm

Bent lå fastklemt under et stort fyrretræ. Hans ansigt fortrak sig i smerte. Nogle få øjeblikke efter var David ved hans side. Han kæmpede desperat for at befri sin ven.
Der kom hurtigt flere arbejdere til. De løftede forsigtigt den tunge træstamme væk fra den unge mands kvæstede legeme. Bent, som nu var bevidstløs, blev forsigtigt båret hen til skovhuggernes lejr, som lå i nærheden.

 319

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret2-157/findes.HTM

Der findes også mennesker, som forlanger, at deres religion skal være klar på et øjeblik. Men det kan godt være, at Gud burde få os til at sætte farten lidt ned og lade os sidde med en bibel i hånden lidt længere end nogle flygtige øjeblikke.
Der findes en vældig kraft i disse ord fra Bibelen: »Hold inde og kend, at jeg er Gud.« Gud forsøger at få os til at sætte tempoet ned, for at vi kan lære ham og os selv bedre at kende.

 320

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret2-157/forfremelse.HTM

Forfremmelsen.
Klokken var slået seks. Harry og Walter, der var venner og nylig havde fået ansættelse i butikken, arbejdede ved samme disk, var i Færd med at lægge de Varer på Plads, som var bleven liggende på Diskene.

 321

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret2-157/forstilling.HTM

De tror på sjælevandring. De har den opfattelse, at et menneske lever videre i en anden skikkelse ved sin død. Det bliver måske til en ko, en abe eller et insekt. Jainen havde maske på og fejede vejen for at undgå at sluge en myg eller at træde på en bille. Hvis han gjorde det, kunne han komme til at dræbe en ven eller en slægtning, som måske var blevet til et insekt.

 322

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret2-157/gerne.HTM

Ruby var en lille pige, som boede i et land, hvor hendes forældre var missionærer. Hun syntes heller ikke om den tanke, at Jesus skulle komme igen. Da de havde boet i det pågældende land i seks år, skulle de hjem på orlov. Ruby glædede sig i flere uger til at komme hjem til sit fædreland. En dag hørte hun sine forældre tale sammen om Jesu genkomst. Pludselig blev den lille pige alvorlig.

 323

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret2-157/glaede.HTM

Ellen Dippenaar var blevet spedalsk nogle år før. Mens hun var på leprosariet, fik hun den ene store sorg efter den anden: hendes eneste søn døde af polio, hendes mand døde af kræft, og en af hendes søstre blev dræbt ved en bilulykke. En dag, da Ellen skulle have dryppet øjnene, gjorde sygeplejersken en frygtelig fejltagelse. Der var karbolsyre i flasken i stedet for øjendråber, og Ellen mistede synet. Nogen tid efter fik hun koldbrand, så det blev nødvendigt at amputere det ene ben. Fru Dippenaar var blevet opereret 56 gange, inden hun fyldte 55 år. Det er næsten ikke til at forstå, at et menneske kan gennemgå så meget i sit liv.

 324

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret2-157/gudkangore.HTM

Min Gud er en levende Gud - det er trist, at det står så dårligt til med Deres!« Disse ord stod på en opslagstavle foran en kirke i en stor by i Sydstaterne. Gud være lovet for en sådan tro i denne triste tid, hvor man har formuleret udtrykket »Gud er død.« Jeg er glad for at kunne sige med Job: »Jeg ved, at min løser lever.« Job 19,25. For to tusind år siden forsøgte onde mennesker at dræbe Gud, men deres plan slog fejl. De hængte ham på et kors, og der døde Frelseren, men han gik ud af Josefs nye grav som sejrherre.

 325

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret2-157/krybling.html

I et elendigt hus i det østlige London lå den fattige krøbling Tom på et lille tagkammer. Allerede som barn havde han mistet sine forældre og var nu afhængig af en gammel bedstemoders barmhjertighed. Tom var født som krøbling; så længe som muligt havde han møjsommelig slæbt sig omkring på sine krykker og forsøgt at tjene nogle småskillinger ved at besørge ærinder for folk; men snart efter forældrenes død havde sygdommen bundet ham helt til sengen. Bedstemoderen fandt sig kun misfornøjet og knurrende i at overlade ham det usle tagkammer i hendes hus, og der havde den stakkels halvvoksne dreng nu allerede ligget i et par år, overladt til sig selv og næppe forsynet med det allervigtigste.