NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE

 326

 pptx

http://bibel-skolen.com/5012-PPTXfiler/jeremias/jer-1.pptx

Jeremiades bog er sandsynligvis skrevet i slutningen af det 7 århundrede og begyndelsen af det 6 århundrede Jeremias var præst, men Gud kaldte ham til at være profet.
Jeremiades opgave var, at fortælle befolkningen, at de ikke kunne leve uden Gud – Herren den Almægtige. Det hjalp dem ikke at de var rige på jordisk gods og havde en stor hær.
De havde behov for at omvende sig – at vende om – væk fra de jordiske og timelige ting at søge Herren det var det de virkelig havde behov for.

 327

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-beretninger/beret2-157/veddeat.htm

Ligesom der er visse retningslinjer, man må følge for at blive borger i Danmark, sådan er der også bestemte retningslinjer, man nå følge for at blive borger i Guds rige.
Gud elsker dig og har en vidunderlig plan for dit Liv!
Han ønsker at give dig et evigt liv!

 328

 docx

 http://bibel-skolen.org/1032-extra-sider/omsorg.docx

Udgifter, omsorg og anstrengelse som ofres på det der er unødvendigt eller endog skadeligt, kunne være brugt på vigtigere ting, til at fremme Guds værk i verden. De fleste mennesker er så optaget af luksus at det går ud over sundheden. Sindets bedste kræfter bliver lammet. Det er ikke vanskeligt at lægge mærke til den ødelæggende konkurrence ånd som gør sig gældende i dag. Det gælder for enhver pris om at have de bedste klæder og det dyreste udstyr. Det smukke ord "hjem" har udartet sig til at betyde "noget med fire vægge, fyldt med elegante møbler og prydgenstande."

 329

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/sun-lov/fejltagsele.html

I Daniel 8,14 kan vi læse om en tidsprofeti, som de fleste af os kender temmelig godt.
Dan 8,14 Han svarede mig: "2300 aftener og morgener!
Derefter skal helligdommen få sin ret tilbage."

 330

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/sun-lov/gudsbud.html

Mange statsmænd og de fleste kristne kirkesamfund finder, at de ti bud er den bærende grundvold både for det enkelte menneske, for familielivet og for samfundet.
Men der findes mennesker, som ikke forstår udtalelser i Bibelen, som tilsyneladende er i strid med hinanden. Nogle bibelvers tyder på, at loven ikke står ved magt. Andre vers synes at fremholde, at den står ved magt. Lad os se lidt på enkelte af disse tekster. Først læser vi, hvad Jesus siger i bjergprædikenen:

 331

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/sun-lov/histfejl.html

Til trods herfor er der blevet gjort forsøg på at forandre hviledagen. I dag holder flertallet af menneskeheden ikke den dag, som Jesus holdt. Spørgsmålet er nu: "Hvem forandrede hviledagen fra den syvende til den første dag i ugen og med hvilken autoritet?" Enhver kristen, som ønsker at "gå ind til livet," bør tænke over dette. Vi bør vide, hvorledes forandringen fandt sted, og om størstedelen af kristenheden har ret, når den holder søndag i stedet for sabbat.

 332

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/sun-lov/Johannes.HTM

Gennem årtusinder har livet på jorden været præet af nationernes kamp og strid. Den ene stormagt har afløst den anden på historiens skueplads. Kulturerne skiftede, grænsepælene mellem landene flyttedes frem og tilbage; snart vajede det ene, snart det andet flag på sejrens tinder, og således har det været fra århundrede til århundrede. Undertiden kan det synes, som om menneskenes skæbne var lagt i nationernes hænder.

 333

 htm

 http://bibel-skolen.com/5012-PPTXfiler/jeremias/jer-13.pptx

Hebr 12,25

Se til, at I ikke beder jer fri for ham, der taler; for når de ikke slap godt fra at bede sig fri for ham, der talte guddomsord på jorden, så kan vi det endnu mindre, hvis vi vender os fra ham, der taler fra himlene.

 334

 htm

http://bibel-skolen.com/5012-PPTXfiler/jeremias/jer-12.pptx

Jer 12,1-2
Herre, du får ret, når jeg anklager dig, og dog må jeg gå i rette med dig: Hvorfor har uretfærdigelykken med sig, hvorfor lever troløse trygt?

Du plantede dem, og de slog rod; de groede og bar frugt. De har dig på læberne, men ikke i hjertet.

 335

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/sun-lov/overraske.htm

Kristus godkender ikke traditionen.
Matt 15,3 Men han svarede dem: "Hvorfor overtræder I selv Guds bud for jeres overleverings skyld?
Matt 15,9 forgæves dyrker de mig, for det, de lærer, er menneskebud."

 336

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/sun-lov/sabbat.HTM

Dette siger han ikke, for at vi skal gøre os fortjent til hans venskab, for det kan vi aldrig. Han har jo elsket os, længe før vi blev til. Men han har en anden hensigt dermed.
1) At vi skal forstå, at vi ikke er hans venner, så længe vi ikke har lyst til at gøre hans vilje og beflitter os derpå.
2) At vi må have samfund med Gud og ikke mere gøre oprør mod ham, men være lydige børn og tro tjenere; thi det er til Guds ære og vor egen sande og evige fred og lykke.

 337

 htm

http://bibel-skolen.org/Guds-Natur/helse-sundhed/hold-44.html

Den fremragende tyske Fysiolog, Hoppe Seyler, har som før nævnt træffende udtrykt det i den berømte sætning: "Alle levende organismer lever i vand, ja tilmed i strømmende vand". Og det er rigtigt, thi ikke blot hos fisk og andre vanddyr, men også hos landdyr og hos mennesket foregår alle livsprocesser i strømmende vand, dvs. i vand, der uafladelig skifter.

 338

 htm

  http://bibel-skolen.org/Guds-Natur/helse-sundhed/gron-bog.HTM

Det at leve rigtigt er i virkeligheden ikke så kompliceret og indviklet, som de fleste vil mene. Det er ikke et spørgsmål om at erhverve sig en mængde teoretisk viden men derimod et spørgsmål om at have tillid til naturen.

 339

 htm

 http://bibel-skolen.com/5012-PPTXfiler/jeremias/jer-11.pptx

Jer 11,3-4
Du skal sige til dem: Dette siger Herren, Israels Gud: Forbandet den mand, der ikke vil høre denne pagts ord,

som jeg befalede jeres fædre, dengang jeg førte dem ud af Egypten, fra jern-smelteovnen. Jeg sagde: "Adlyd mig, og følg disse ord, nøjagtigt som jeg befaler jer, så skal I være mit folk, og jeg vil være jeres Gud

 340

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/saadanstuder-141/ler-stu1.html

Her på Bibel-skolen har vi ikke noget større ønske end, at hjælpe de der ønsker det til bedre, at kunne studere deres Bibel, og vi har da også i tidens løb gjort flere forskellige forsøg på at finde en måde som vi kan give videre til de der er interesserede i at lære, at studere et bibelsk emne.

 341

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/saadanstuder-141/vib-10.HTM

Af og til træffer jeg folk, som roser sig af at have læst Bibelen igennem på så og så kort tid. Andre læser Bibelen kapitel for kapitel og går den igennem på et år; men jeg synes, det ville være lige så godt at anvende et helt år på en enkelt bog. Hvis jeg skulle møde i en retssal og gerne ville have vidnerne til at vidne ens på et bestemt punkt, som jeg ønskede at overbevise retten om, da ville jeg ikke lade dem vidne om alt muligt, men kun om dette ene. Sådan skulle det også være med hensyn til Skriften.

 342

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/saadanstuder-141/vib-11x.HTM

Endnu en måde at studere Bibelen på er, ved hjælp af en ordbog at tage et ord ad gangen. For nogen tid siden blev jeg forunderlig velsignet ved at betragte de mange »salige« i Johannes' Åbenbaring. Hvis ikke Gud ville, vi skulle forstå denne bog, havde han ikke givet os den. Mange siger, den er så dunkel og gådefuld, at almindelige bibellæsere ikke kan forstå den. Lad os bare blive ved med at grave i den, så vil den med tiden åbne sig af sig selv.

 343

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/saadanstuder-141/vib-12x.HTM

Retfærdiggørelse er en forandring af vort forhold til Gud, en ny stilling over for Gud.
Anger er en forandring af vort sind, et nyt sind eller nye tanker om Gud.
Genfødelse er en forandring af vor natur, et nyt hjerte for Gud.
Omvendelse er en forandring af vort liv, et nyt liv for Gud.

 344

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/saadanstuder-141/vib-13x.HTM

Det ville være godt, hvis folk af og til ville afbryde prædikanten midt i en højtflyvende prædiken og spørge, hvad han mener. Den eneste måde, vi kan vide, om folk forstår os eller ikke, er ved at lade dem komme med spørgsmål. Jeg ved ikke, hvad de, som har hele talen nedskrevet, ville gøre, om nogen rejste sig og spurgte: »Hvad skal jeg gøre for at blive frelst?« Men sådanne spørgsmål ville gøre mere gavn end noget som helst andet. Det ville vække en længsel hos mange. Nogle af Herrens skønneste lærdomme kom frem, fordi nogen spurgte.

 345

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/saadanstuder-141/vib-14x.HTM

 Tro på Bibelen som Guds åbenbaring til dig, og handl i overensstemmelse med den. Forkast ikke nogen del af Bibelen, fordi den indeholder overnaturlige ting, eller fordi du ikke kan forstå den. Hav ærefrygt for hele Skriften. Tænk på, hvordan Gud selv vurderer ordet: »Du har herliggjort dit ord.« (Sl. 138,2.)

 346

 Pptx

 http://bibel-skolen.com/5012-PPTXfiler/jeremias/jer-10.pptx

Jer 10,5
Gudebillederne er som fugleskræmsler i en melonmark, de kan ikke tale, de skal bæres, de kan ikke gå. Frygt ikke for dem, de kan ikke gøre ondt, men de kan heller ikke gøre godt.

 347

 pptx

http://bibel-skolen.com/5012-PPTXfiler/jeremias/jer-9.pptx

Jer 9,2
De spænder tungen som en bue, de har magten i landet med løgn og ikke med sandhed; de går fra ondskab til ondskab, men mig kender de ikke, siger Herren.

 348

 Pptx

 http://bibel-skolen.com/5012-PPTXfiler/jeremias/jer-30.pptx

Es 9,6-7

Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Hærskarers Herres nidkærhed skal udvirke dette.

Herren har sendt et ord mod Jakob, det har ramt Israel,

 349

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/saadanstuder-141/vib-4x.HTM

Jeg ved ikke noget, der kan bringe en ærlig skeptiker mere ud af fatning, end opfyldte profetier. Der er få kristne, der tænker på at studere dette emne. De siger, at profetierne er meget hemmelighedsfulde, og at der kan være tvivl om deres opfyldelse. Bibelen siger ikke noget sted, at profetierne er tågede, eller at man bør undgå dem; men den siger: »Og nu står det profetiske ord så meget fastere for os; det gør I vel i at agte på som på et lys, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen gryr og morgenstjernen oprinder i jeres hjerter.« (2Pet. 1,19.) Profeti er uopfyldt historie, og historie er opfyldte profetier.

 350

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/saadanstuder-141/vib-5x.HTM

Her er et vejledende ord til unge mænd, som tænker på at blive prædikanter. Hvis du vil følge mit råd, så søg ikke at blive tekstprædikant, men en udlægger af ordet. Jeg tror, at det, vort land behøver, er Guds ord. Der findes ikke en bog, der kan trække folk til, som Bibelen. En af professorerne ved Chicagos universitet holdt engang nogle foredrag over Jobs bog, og der kunne ikke opdrives et lokale, der var stort nok til at rumme de mennesker, som ville høre ham.