NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE

 351

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/saadanstuder-141/vib-6x.HTM

Vi må studere den nøje og søge i den, som om vi leder efter kongelige skatte. Forestil dig, at jeg gik omkring i et hus og ledte efter noget. Så kom en af mine venner hen til mig og sagde: »Moody, hvad leder du efter? Har du mistet noget?« »Nej, « svarer jeg. »Jeg har ikke mistet noget, jeg leder ikke efter noget særligt.« jeg antager, at han da ville lade mig passe mig selv og tænke: »Han er ikke rigtig klog.« Men hvis jeg sagde: »Jo, jeg har tabt en tier,« da ville han sikkert hjælpe mig med at finde den. Min ven! læs Bibelen, som om du ledte efter noget værdifuldt. Det er meget bedre at tage et enkelt kapitel og bruge en måned på det, end at læse i Bibelen en måned på må og få.

 352

 htm

http://bibel-skolen.org/Guds-Natur/helse-sundhed/gronbog-2.html

For ikke at overbelaste nyrerne må man sørge for, at urinens pH-værdi ligger på ca. 7. Dette kan man måle ved hjælp af et indikatorpapir, som bl.a. kan købes i helsekostforretningerne. Det er ikke meningen, at man hver morgen skal måle sin urins p

PH værdi, men man kan gøre det med mellemrum, og i hvert fald hvis man er syg. Er den for sur, sørger man for at tilføre kosten mere basedannende føde, og er den for basisk, sørger man for en mere syredannende føde.

 353

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/saadanstuder-141/vib-8x.HTM

Jeg kender mennesker, som aldrig sætter sig ned for at læse en bog i Bibelen, uden at de har tid til at læse den helt igennem. Når de kommer til Tredje eller Fjerde Mosebog eller nogle af de andre bøger, læser de den helt igennem uden at lægge den til side. Først tager de et overblik over hele bogen, og så studerer de den kapitel for kapitel. Domprovst Stanley plejede at læse en bog tre gange igennem, først for at få fat i det historiske, så for at forstå meningen med bogen og endelig for at studere den videnskabelige fremstillingsmåde. Det er en god idé at tage en hel bog ad gangen.

 354

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/saadanstuder-141/vib-9x.HTM

Det er meget interessant at studere Bibelens billeder. Anskaf dig en god bog, som behandler dette emne, og du vil blive forbavset over, hvor interesseret du bliver. Bibelen er fuld af billeder på os selv. En almindelig indvending mod Bibelen er, at den kun fortæller om menneskers fejl. Men vi må huske, at Bibelens hensigt ikke er at fortælle os, hvor gode menneskene er, men hvorledes onde mennesker kan blive gode.

 355

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/skabelsen-167/Darwinx.htm

Udviklingslære og darwinisme opfattes ofte som én og samme ting. Men det er det ikke. Teorien om udvikling af liv over en lang periode betvivles af mange, som tror på en guddommelig skabelse, men det materiale, der er indsamlet i de sidste to hundrede år af geologien, palæontologien, molekylærbiologien og andre naturvidenskaber har i realiteten bevist teorien. Darwinismen, derimod, er aldrig blevet videnskabeligt bevist trods meget store anstrengelser.

 356

 htm

http://bibel-skolen.org/2004-GudsNatur/helse-sundhed/hels-2.html

To forskningscentre i USA, udviklede oprindeligt en diæt der ville få åreforkalkning til at forsvinde. Siden da er der adskillige forsøgscentre, der har prøvet dette og bekræftet dette arbejde. De har taget dyr og har fremkaldt åreforkalkning i dyrene, også kaldet arteriosklerose, hvor blodkarrene efterhånden bliver helt tilstoppede med kolesterol og fedt, og blodet flyder således ikke frit igennem længere: Der efter sætter de dyrene på en speciel diæt, og så kan de få processen til at foregå i omvendt rækkefølge og få arterierne helt fri og blodet til frit at cirkulere igen.

 357

http://bibel-skolen.org/Guds-Natur/helse-sundhed/hold-33.html

At erfaringen og læren om stofskiftet har vist, at det er muligt for de allerfleste gennem fremme af stofskiftet og livsprocesserne at forny og forbedre deres organisme i så høj grad, at eventuelle smerter forsvinder, ildebefindende viger for velbefindende, træthed og ugidelighed forandres til stor arbejdsevne, energi, handlekraft og virkelyst, og at dårligt, humør og tungsind kan afløses af lyst sind, ligesom livslede og pessimisme af optimisme og frejdigt mod.

 

 358

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/skabelsen-167/skabels.html

 

Skabte en god Gud en ond verden?Janus´s Bue eller Porthvælving, der stod i det nordøstlige Hjørne i det gamle Roms Forum, repræsenterede en Guddom, som vendte Ansigtet i to retninger: bagud mod fortiden og fremad mod fremtiden.
Det store problem, vi her skal behandle, har ligesom Janus to ansigter, idet det også vender både bagud og fremad - tilbage til tingenes oprindelse og fremad til resultatet af alle verdens og universets affærer.

 359

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/skabelsen-167/Skabelse.htm 

I skolen har de fleste af os lært, at skabelsen og livet, dyrene og mennesket er kommet til det stade de nu har, ved en udvikling gennem millioner af år.
I tv og mange andre steder henvises der ofte til denne udvikling af dyr og mennesker. Efterhånden har vi hørt det så tit, at selv om vi i første omgang var skeptiske, ja, så accepterer vi det nu som en kendsgerning. Man kan så stille spørgsmålet.

 360

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/skabelsen-167/skabelsen-op.HTM

Darwin og honningbien.I forrige århundrede fik en begavet ung mand, Charles Darwin, den ide, at vor verden er utallige millioner år gammel. Siden har videnskabsmænd bygget videre på hans ideer og opstillet de utroligste teorier, bl.a. om menneskets oprindelse - og denne udviklingslære betragtes i dag af mange som en fastslået kendsgerning.

 361

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/skabelsen-167/Skabelsenfil.htm

Størrelsen af universet er så ufattelig stor at der er umuligt for noget menneske at fatte blot en lille brøkdel af universets størrelse.

Spørgsmålet om liv andre steder i universet end her på jorden, har optaget mennesker gennem mange, mange år. Mange har den opfattelse at der ikke er liv på andre planeter i vort solsystem, end her på jorden, men at der er kloder og planeter i andre solsystemer i andre galakser der er beboet, med væsner der er langt mere intelligente end selv de klogeste her på jorden.

Paulus taler om tre himle

 362

 htm

  http://bibel-skolen.com/aaa-emner/nytro-143/retf-1.html

Ja, hvorledes skal vi betragte Kristus? Netop som han selv har åbenbaret sig for verden; ud fra det vidnesbyrd han gav om sig selv. I den vidunderlige prædiken, som er gengivet i Johannes Evangeliets 5. kapitel,

 363

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/skabelsen-167/solen.HTM

Er det muligt, at nogle af os holder fast ved teorier, der ikke er så solidt funderede, som vi kunne ønske os?
Vi synes fascinerede af den mulighed, at vi på et eller andet tidspunkt, på en eller anden måde, på et eller andet sted - måske i et dramatisk sammentræf langt ude i rummet - kan opdage nogle kendsgerninger, der kan lede os på sporet af vor oprindelse.

 364

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/nytro-143/retf-2.html

"Er du en af vore eller en af vore fjender?" siger: "Ingen af delene; jeg er Fyrsten over Herrens hær." Mon nogen vil tvivle på, at Kristus var Israels virkelige leder, skønt han var usynlig? Moses, den synlige leder, "holdt ud, som om han så den Usynlige." Det var Kristus, som gav Moses den opgave at gå og befri hans f

 365

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/skabelsen-167/syndflod.htm

Herren siger på en meget klar og tydelig måde, at han vil udslette menneskene, kvæget, kryb og fugle (1 Mos 6,7) kort sagt alt kød (1 Mos 6,13).
I vers 21 (1 Mos 7,21) kan vi læse at alt kød, fugle, kvæg, dyr, kryb og mennesker, omkom. Kun de der var i Arken overlevede (1 Mos 7,1-3).

 366http://bibel-skolen.com/aaa-emner/nytro-143/retf-3.html

Mange mennesker tøver med at begynde at tjene Herren, fordi de frygter, at Gud ikke vil tage imod dem; og tusinder, som i årevis har været bekendende kristne, tvivler stadig på, at Gud har antaget dem som sine børn. For deres skyld sk

 367

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/hv-sygdod-147/hvorfor-iii.html

I USA alene endte 1.184.000 ægteskaber i 1980 med skilsmisse, og derfor berører dette problem et meget stort antal mænd og kvinder. Andre står netop nu midt i smerten ved at skulle igennem en skilsmisse. Atter andre lider følelsesmæssigt og mentalt, idet de overvejer at indgive skilsmissebegæring. Og denne lidelse skal mangedobles, når man tænker på de børn, det går ud over.

 368

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/hv-sygdod-147/hvorfor.HTM

I 1945 blev oberst Poul W. Tibbets dekoreret med den amerikanske fortjenst-medalje, da han landede på øen Tinian. Hans mission til Hiroshima var lykkedes. 80.000 døde og ligeså mange sårede var resultatet. Atomalderen var begyndt. Efter det første rædselschok varede det ikke længe, før chokeret blev forvandlet til håb om en ny og bedre fremtid for menneskeslægten. Atomkraften ville, sagde videnskaben, åbne uanede muligheder for den medicinske forskning, for industrien og landbruget, hvis vi blot ikke ville udslette os selv i en atomkrig, men bruge disse uanede kræfter til det nyttige, til gavn for hele samfundet.

 369

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/hv-sygdod-147/legemet.html

Vore legemer er fint indrettede maskiner. De fungerer bedst, når de bliver brugt efter deres egne fysiologiske love, på samme måde som en bil fungerer bedst, når man følger anvisningerne i instruktionsbogen. Det betyder intet, hvad du måtte synes eller ønske; din bil fungerer bedst, når du behandler den sådan, som den er indrettet til at blive behandlet. Du kan hælde vand i benzintanken og komme sand i olien, hvis du vil, men du må ikke forvente at bilen vil fungere ordentligt. Du kan også behandle dit legeme som du selv vil. Men kun, når du behandler det sådan, som det er indrettet til at blive behandlet, vil det fungere ordentligt og tjene dig længst muligt. Du kan bl.a. beskytte dit legeme mod at blive ødelagt på grund af stress ved at holde det i den bedst mulige kondition.

 370

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/hv-sygdod-147/lyssol.html

Lad mig kort fortælle om den forskning og de behandlingsmetoder, som verden bruger i dag. For nogle få år siden opdagede en sygeplejerske i England, at hun gjorde noget, hun ikke skulle gøre. Hun tog de nyfødte børn ud på altanen i nogle få minutter hver dag og lod dem få lidt sollys. Nogle havde gulsot, som det er ganske hyppigt for nyfødte at få på grund af blodets uforenelighed og flere andre faktorer. På dette tidspunkt brugte hele verden, hvad de kalder en blodudskiftningstransfusion, hvor de udskifter alt barnets blod, fordi barnet har gulsot. Det er meget farligt for barnet, ikke blot gulsoten men også blodtransfusionen. Mange børn døde. Denne sygeplejerske tog disse børn ud på den solfyldte altan og lod dem blive bestrålet med sollys en kort tid.

 371

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/jakob-149/jakob-1.html

Her omtales alle de frelste i Himmelen. I denne verden var mange af de frelste på grund af deres tro blevet frataget hus og hjem af deres fjender. Men nu har Gud givet dem et tilflugtssted, et hjem i 1000 år, indtil de skal bosætte sig på den nye jord, efter at dommen er blevet afsagt over deres fjender og alle de ugudelige. I 9. vers siges der, at de frelste udgør en "stor skare, som ingen kunne tælle".

 372

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/jakob-149/jakob-2.html

Gad var Jakobs syvende søn. Hans mor var Zilpa, Leas tjenestepige. (1 Mos. 30,9.) Hvad var grunden til, at Lea tog sin tjenestepige Zilpa og gav Jakob hende til medhustru? Hun blev skinsyg, som hendes søster havde været. Hun havde jo fire børn, hvorimod Rakel ikke havde nogen, så Lea burde have været tilfreds. Men da hun så, hvorledes Rakels plan lykkedes, så greb hun den samme tanke og gav Jakob sin tjenestepige Zilpa. Men det mest overraskende er, at Jakob gik ind på sin hustrus forslag.

 373

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/jakob-149/jakob.HTM

Benjamin blev moderløs ved sin fødsel. Rakel kaldte ham Ben'oni, lidelsens søn, men Jakob kaldte ham Benjamin, lykkens søn. (1 Mos. 35,16-18.) Denne. stammes karakter kendetegnes ved Jakobs profetiske forudsigelse, idel den er lig en ulv. Denne søn blev forkælet som den yngste i flokken og uden en moders omsorg til at opdrage ham, blev han egensindig og lunefuld. Dette stivsindede sindelag kom til syne i Benjamins stammes holdning og krigerske opførsel over for de andre stammer, indtil de næsten blev helt udslettet, så der kun var 600 mand tilbage. (Dom. 20, 12-48.) Til trods for dette store mandefald var de dog på Davids tid en talrig stamme, ca. 60.000 våbenføre mænd.

 374

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/nytro-143/nytroet.html 

Da jeg for mange år siden gjorde tjeneste i civilforsvaret, blev jeg en søndag på kasernen kontaktet af en, der ønskede at samtale om troen og Guds rige. Efter flere timers samtale sagde vedkommende: "Jeg har aldrig før hørt, at tro på Gud har noget med erfaring og oplevelse at gøre." Jeg fortalte ham, at denne tro var for enhver, som ville, og jeg opfordrede ham til lige nu, at overgive sig helt til Jesus. Han svarede, at han gerne ville følge Jesus blot ikke nu. Han ville først forsøge at sætte sig ind i alt om Guds rige, og siden ville han tage stilling til det. Jeg svarede, at det lød meget fornuftigt, men at det faktisk kunne sammenlignes med det lille barn i moders liv, som sagde: "Først vil jeg forstå alt om verden, og siden vil jeg fødes ind i verden." Vi vil svare og sige: "Lille barn, bliv først født, og verden vil begynde at åbne sig for dig! "

 375

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/nytro-143/nytroto.html

Betydningen af ordet "kirke" eller "menighed" Første gang, vi møder det i det Nye Testamente er Jesu udtalelse i Matt. 16,18: "Jeg vil, bygge min kirke." Det er i vor danske bibel oversat med ordet "kirke", andre steder i Det nye Testamente - f.eks. Matt. 18,17 - er det oversat med ordet "menighed". Men det er samme ord på græsk, grundsproget for Det nye Testamente. Når teologerne, der har oversat Det nye Testamente, har anvendt to forskellige ord, er det fordi, de mener, at det nogle steder anvendes om den lokale menighed og andre steder om den universelle. Det er i sidste anvendelse, de bruger ordet "kirke". Men for mange danskere betyder "kirke " en bygning af sten, og det har Jesus slet ikke i tanke. Der gik faktisk flere hundrede år, før man begyndte at bygge kirker som samlingssted for de kristne.