NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE   826-850

 401

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tenkoverdet-164/FUSION.HTM

Når en læge fortæller, at der er fundet store mængder af bakterier i blodet, er der tale om helt andre mængder, end når en geolog fortæller sit firma, at der er fundet store mængder af olie i et bestemt område.

 402

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tenkoverdet-164/gloisn.html

Når vi pludselig har mistet det bedste i livet, er det ikke altid let at forstå, »at alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud.« Rom. 8,28. Men sådan lyder Guds løfte til os. Det korte menneskeliv tager sig helt anderledes ud i evighedens perspektiv. I evigheden vil vi komme til at forstå, hvorfor der måtte møde os sorger og prøvelser. Så vi kan se Guds ledelse og indse, at vi ikke kunne have valgt en bedre vej.

 403

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tenkoverdet-164/hes.html

Nogle mennesker siger, at synd er at drikke, sværge, spille, stjæle og at tænke ondt. Mennesker har forskellige opfattelser af, hvad der er rigtigt og forkert. Et menneske hævder, at det er forkert at drikke. Et andet menneske synes ikke, at der er noget forkert i at drikke »med måde.« En forfatter gav udtryk for den opfattelse, at Gud ikke har noget imod, at man bander, men betragter det som en naturlig måde at skaffe sig afløb på. Et andet menneske finder det derimod højst anstødeligt at bruge Guds navn i en ed.

 404

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tenkoverdet-164/hmeus.html

Blandt kristne mennesker taler man hyppigt om en »udødelig sjæl.« Når jeg slår op i min bibel, kan jeg imidlertid kun finde et sted, hvor ordet udødelig er benyttet. Det er i Paulus' første brev til Timoteus, men her henvises der ikke til menneskets sjæl, ånd eller legeme. Ja, der henvises overhovedet ikke til mennesket. Der står: »Men evighedernes konge, den uforkrænkelige, usynlige, eneste Gud.« 1 Tim. 1,17. (I den danske bibel står der »uforkrænkelige,« i visse andre bibeloversættelser står der »udødelige.«) Der henvises her til Gud, som er den eneste, der har udødelighed. (Se 1 Tim. 6,16.

 405

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tenkoverdet-164/htdduig.html

Paulus siger selv, at dette ikke er muligt. »I hans øjne vil intet menneske blive retfærdiggjort af lovgerninger.« Rom. 3,20.
Man kan ikke arbejde sig ind i Himmelen, fordi man holder Guds bud i det ydre.

 406

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tenkoverdet-164/ikke-liv.html

Døden er ikke en anden form for liv.
Døden er ikke en fortsættelse af livet under andre forhold.
Døden er ikke en overgang til et rigere liv.
Døden er ikke liv i elendighed.
Døden er ikke liv i lykke.

 407

 htm

 http://bibel-skolen.com/5012-PPTXfiler/jeremias/jer-14.pptx

Jer 14,1-3
Herrens ord, som kom til Jeremias, om tørken.

Juda sørger, deres byer sygner hen. Sørgende sidder de på jorden, klageråb løfter sig fra Jerusalem.

Tjenerne sendes efter vand af deres herre, de kommer til brønden, men finder intet vand, de vender hjem med tomme krukker. De bliver til spot og spe og må tilhylle deres hoved.

 408

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/nytro-143/vdifgns.html

I religiøse kredse tales der en hel del om nåde i dag. Vi taler om at blive »frelst af nåde.« Vi siger, at Guds nåde er os nok. Vi taler om nådens tidsalder og om at være »under nåde.« Vi henviser ofte til dette vidunderlige, betydningsfulde ord, men forstår vi til fulde, hvad nåde egentlig er?
Når vi læser Romerbrevet 6,14, drager nogle den forhastede slutning, at der er et modsætningsforhold mellem lov og nåde.

 409

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tenkoverdet-164/naade.html

En tidlig morgen kørte jeg ind i en forstad til en by i Sydstaterne. Det var regnvejr. Der var gult lys, da jeg nærmede mig vejkrydset, så jeg kørte lige igennem. Lyset må have skiftet til rødt, inden jeg nåede helt over, for min hustru puffede mig i siden og sagde: »Der er en patruljevogn, som giver tegn til dig.«
Jeg har aldrig haft for vane at diskutere med lovens håndhævere, så jeg skyndte mig at køre ind til siden og standse. Inden betjenten nåede at stå ud, var jeg henne ved hans vogn.

 410

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tenkoverdet-164/ulykker.html

 

Utrolig smuk udsigt!

Et sted, hvorfra der er en helt utrolig smuk udsigt, og som derfor hvert eneste år, tiltrak tusindvis af turister. Men hvert år med førte det også hundredevides af ulykker en del af dem så alvorlige at de medførte døden.

 411

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tiende-165/givmotag.html

Under de sociale og økonomiske forhold, der råder i denne verden, er penge en både væsentlig og livsvigtig ting. Livets vand koster intet, men som en eller anden meget træffende har sagt, så koster det penge at købe den spand, det skal hentes i. Kullene i jorden og tømmeret i skoven er frit, men det koster penge at fremskaffe og tilberede disse materialer til noget brugeligt og attråværdigt. Luften og solskinnet koster intet, men der må gives penge ud, hvis man skal tøjle og styre de kræfter, som bor i disse energikilder.

 412

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tiende-165/tiende-1.html

For en del år siden, kort tid efter at jeg var blevet en kristen og var blevet bekendt med Bibelens beviser for tiendebetaling, kom jeg i så store finansielle vanskeligheder, at jeg blev yderst fattig. Jeg havde hustru og en lille familie, og byrden trykkede mig hårdt, især da vi nåede den dag, da der bogstavelig talt ikke var en brødkrumme tilbage i spisekammeret.

 413

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tiende-165/tiende-10.html

Gud holdt trofast sit løfte.
Jeg havde læst en lille bog, i hvilken forfatteren talte om det princip at give en tiendedel af indkomsten tilbage til Gud, som er alle tings giver og jeg syntes at det var retfærdigt og rimeligt. Ni tiendedele til mig selv og en tiendedel tilbage til Gud i taknemmelighed for alt hvad han har givet mig.

 414

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tiende-165/tiende-11.html

Tre dage efter kom præceptoren og sagde, at der var en telefonopringning til mig. Det var en som jeg aldrig havde set, der bad mig om at komme og tale ved en selskabelig sammenkomst den efterfølgende aften. Da jeg havde afsluttet min tale, tog han fire tikronesedler ud af sin lommebog og gav mig dem. I kan forstå mine følelser. Jeg mener at det var opfyldelsen af teksten: "Kun dem, der ærer mig, vil jeg ære." 1Sam 2,30.

 415

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tiende-165/tiende-12.html

Da jeg var en ung mand, bestemte jeg mig for at give det tilbage til Herren som var hans, nemlig tienden, og jeg havde besvær i mit hjem, fordi jeg havde bestemt mig for at holde den syvende dag som sabbat. Ja, det gik så vidt, at jeg blev smidt ud hjemme fra. Alle mine forretningsudsigter var borte; jeg vidste ikke hvordan jeg skulle få til dagen og vejen, men i tro lovede jeg at alt hvad Herren ville give mig, ville jeg give ham tiende af. Herren hjalp mig over al forventning, og jeg glædede mig over Guds velsignelser.

 416

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tiende-165/tiende-19.html

Naboerne havde spottet denne troens mand før græshopperne kom; men nu ønskede de at blive bekendt med hans Gud. De lyttede alvorligt til hans undervisning og inden ret længe var der 26 som var blevet omvendt og havde fået tillid til Ham, der hører sine børns bønner og beskytter deres marker fra alt ondt.

 417

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tiende-165/tiende-2.html

Forestil jer min glæde, da der samme dags aften kom en besøgende, som uden noget som helst vink eller anmodning fra min side gav mig en foræring i form af en pengesum. Idet vedkommende bemærkede at jeg måske trængte til det. Lidt senere fik jeg en lignende gave fra et andet sted. På mindre end én uge havde jeg mere end det dobbelte af hvad jeg havde betalt i tiende. Mange gange senere har Gud vist at hans ord kan man stole på, når man kommer i den slags prøvelser.

 418

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tiende-165/tiende-20.html

Jeg husker godt hvorledes jeg blev prøvet, angående tiendebetaling, for nogle år siden da jeg kæmpede hårdt for at tjene til et skolestipendium for at kunne gå på missionsskolen. Jeg havde ikke noget hjem og jeg havde ikke nogen form for finansiel hjælp noget steds fra. Jeg drog deraf den slutning at Herren, som forstod mine omstændigheder, ikke ville tage det så nøje hvis jeg ikke betalte tiende.

 419

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tiende-165/tiende-3.html

En moder og hendes søn besluttede sig til at tjene Herren og adlyde hans befalinger. Sønnen, seksten år gammel, kunne ikke få fri om sabbatten, dér hvor han var beskæftiget og faderen kom hjem den næste aften med den besked, at han var blevet afskediget, uden at han selv var skyld i det. Og så kom der prøvende dage.

 420

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tiende-165/tiende-4.html

Det var en uge før jeg skulle tage artiumeksamen. Jeg trængte meget hårdt til et par nye strømper og mine sko trængte til reparation. Jeg havde ingen penge, som var mine egne, men jeg havde fem kroner i tiende. I kan sikkert godt forstå hvordan man har det og føler når man skal op til eksamen, når man ved, at ens kammerater har nye sko og andre nødvendige ting til en sådan særlig anledning.

 421

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tiende-165/tiende-5.html

En tid lang gik alting godt; så kom der en dag, da Gud tillod, at jeg ikke længere havde nogen indkomst, og så blev jeg prøvet. Jeg stod over for store vanskeligheder, og havde ingen udsigter for fremtiden. Alt, hvad jeg ejede, var 50 kroner i tiende og så et hus, som jeg i tre år havde forsøgt at sælge, uden at det var lykkedes for mig. Nu kom fristelsen til mig at tilbageholde tienden, indtil omstændighederne blev mere gunstige.

 422

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tiende-165/tiende-6.html

Der var en dame i det nordlige England, som var meget fattig og hun havde meget vanskeligt ved at skaffe sig nok til livets fornødenheder; men hun besluttede at hun altid ville være tro imod Guds ord, også imod budet om at betale tiende.

 423

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tiende-165/tiende-7.html

Jeg har modtaget mange velsignelser, men der er én jeg særligt vil omtale. For år tilbage gav min far mig en bog som bestod af tolv traktater, der var samlet i denne bog. I de følgende år blev denne bog glemt. Familien flyttede fire gange og ved den femte flytning fandt min søster bogen og gav den til mig. Bogen viste sig at være meget værdifuld, og den blev solgt for omkring 2000 kroner. Jeg er overbevist om, at Herren sørgede for den bog under vore mange flytninger for at opfylde sit løfte om at velsigne den der betaler tiende og prøver ham i dette stykke.

 424

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tiende-165/tiende-8.html

På den tid lærte jeg Guds Ord at kende og sammen med mange andre dyrebare sandheder, stod det også klart for mig at den kristnes pligt er at betale tiende. Uden at nøle, besluttede jeg mig for at adlyde denne befaling, og øjeblikkelig erfarede jeg at det lønnede sig for mig. Min løn blev større i stedet for mindre og aldrig var jeg fra den tid af udsat for mangel.

 425

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tiende-165/tiende-9.html


Herren lover dem, som er tro til at betale tiende: "Sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelse uden mål over jer, siger Hærskarers Herre. v11 Jeg skræmmer æderne, så de ikke ødelægger jordens afgrøde for jer, og vinstokken ikke slår fejl på marken, siger Hærskarers Herre." Mal 3, 10.11.