NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE  851-875

 426

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/biblen-169/Bibele-88.htm

Bibelen er den mærkværdigste bog i historien. Den er blevet til gennem årtusinder, og er skrevet af over 40 forfattere, som er vidt forskellige. Nogle var konger og andre fårehyrder. Til trods for dette kan man ikke virkelig bevise modsigelser i bibelen, Den har siden Guthenhergs tid været bestseller. Den er læst af professorer og vaskekoner. Andre bøger bliver man færdig med, men ikke Bibelen. Mange mennesker læser daglig Bibelen, og har gjort det i årevis og finder heri inspiration og glæde i livet. De færreste tænker sig, at i vor moderne tid bliver der trykt og solgt flere bibler end nogen sinde i verden.

 427

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tiende-165/tiende.html

Når en person eller et firma tager beslutning om, at ville betale en tiendedel tilbage til Herren, er der nogle spørgsmål, som melder sig.
Hvilket beløb er det jeg skal betale tiende af. Før eller efter skat?
Hvor mange af mine faste udgifter kan jeg trække fra, før jeg kommer til det beløb jeg skal betale tiende af?
Hvem skal jeg indbetale tienden til?

 428

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/vindensjel-175/indledning.htm

Sådan kan du holde et Bibelstudie og vinde en sjæl for Jesus!
Den tekst der er i disse lektioner er meget gammel og der er mange udtryk, som ikke bruges i dag, men netop fordi disse lektioner er skrevet af nogle af de gamle – første, pionerer inden for den kristne menighed

 429

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/vindensjel-175/ma-1.htm 

Idet Akvila og Priskilla lyttede til hans Veltalenhed, blev de klar over hans Mangler, og i Stedet for at gå hjem og beklage den Kendsgerning, at Apollos var i Mørke, idet han ikke forstod den værdifulde Sandhed, som de havde fået Kendskab til, gjorde de det eneste rigtige, som Kristne, der havde fået et større Lys, kunne gøre: De gav Apollos en personlig Indbydelse

 430

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/vindensjel-175/ma-10.htm 

Fru Smith havde udelt Tillid til Bibelen og antog Læren om Jesu Genkomst og Sabbatssandbeden, ja, hun udviste en Hunger efter Sandheden, og tog imod Lyset så hurtigt, som det blev åbenbaret for hende. Hun er en ældre Dame, der kun har lidt Uddannelse, men hun er ærlig. Hun har ikke nogen særlig Modstand i Hjemmet.

 431

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/vindensjel-175/ma-11.htm 

Lyt ikke til Sladder om Naboer.
Det er muligt, at den, man besøger har Vanskeligheder med sin Nabo og prøver på at få Luft ved at betro Besværlighederne til Bibelarbejderen i Håb om, at han da har fået en forstående Hjælper, der vil stille sig på hans Side.

 432

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/vindensjel-175/ma-12.htm 

En Assurancemand stilles på hård Prøve.
Hr. B. havde en ledende Stilling i et stort Assuranceselskab i en By i Øststaterne. Dette Selskab havde en Aftale om, at ingen, der var ansat hos dem, skulle have Lørdagen fri. Den uundgåelige Regel var, at alle skulle sidde ved deres Skrivebord Lørdag Morgen. Hr. B. kendte godt til denne Bestemmelse.

 433

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/vindensjel-175/ma-2.htm 

Kvalifikationer kan enten være medfødte eller tilegnede, og det er af den største Betydning, at man studerer »Vejviseren« og ransager Hjerte og Liv for at blive klar over, på hvilke Punkter vi kommer til kort, så at vi kan få guddommelig Hjælp netop der, hvor den behøves.

 434

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/vindensjel-175/ma-3.htm 

Som Følge af denne Udtalelse er det godt at prøve på at få en Forståelse af, hvad Udtrykket »personlig Tjeneste« betyder. Er det muligt at eje de Kvalifikationer, der synes at give en Bibelarbejder Fremgang, og dog komme til kort i at være en fremgangsrig, personlig Arbejder? Hvad betyder Ordet »personlig Tjeneste«? Er ikke alle kristne Foretagender personligt Arbejde?

 435

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/vindensjel-175/ma-4.htm 

Den skal være kort.
En anden erfaren Arbejder foreslår, at Afslutningsverset skal virke som et Klimaks på Studiet, så at Læseren der har fulgt med fra Vers til Vers, slet ikke ønsker at standse her, men er ivrig efter at komme videre for at finde ud af, hvad der findes rundt om det næste Hjørne.

 436

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/vindensjel-175/ma-5.htm 

Den guddommelige Sandheds Tiltrækning og Skønhed gør Indtryk på Sjælen, når man ser den som et samlet Hele. Sandhederne, som er indbefattet i den tredje Engels Budskab, er ligesom en Kæde, hvor hvert Emne eller særligt Lærdomspunkt er et Led i Kæden, idet de alle er hæftet sammen. 

 437

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/vindensjel-175/ma-6.htm 

Alt for ofte ligger Årsagen til, at Lægmanden kommer til kort i det sjælevindende Bibelarbejde deri, at han står på Grænsen mellem gudhengiven Forberedelse og den virkelige Udførelse af Arbejdet. Arbejderen spørger sig selv: »Hvor skal jeg begynde? Hvorledes kan jeg finde Anledninger til at give Bibellæsninger?«

 438

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/vindensjel-175/ma-7.htm 

"Ingen kunne være mere bange og urolig end jeg, da jeg fulgte Kaldet til at "gå fra Hus til Hus for at oplade Bibelen for Folk". Jeg skal da heller aldrig glemme de Følelser, der fyldte mig, da Jeg skulle efter komme den første Aftale og for første Gang sad overfor en fremmed med den åbne Bibel foran mig for at fortælle om den Sandhed, som jeg havde lært og antaget.

 439

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/vindensjel-175/ma-8.htm 

Afholdelsen af Bibellæsninger.
IDET vi nu har talt om de indledende Forberedelser til det personlige Missionsarbejde, som Lægmedlemmerne i Menighederne så direkte er kaldet til at tage Del i, vil vi nu gå over til at nævne de Metoder, som har vist sig at give Fremgang, når man skal holde Bibellæsningerne.

 440

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/vindensjel-175/ma-9.htm 

1. Interesse. - Tilhørernes Interesse må vækkes og forøges, og når den engang er blevet opflammet, må man aldrig tillade, at den afkøles. Interessen skal vokse fra Uge til Uge, idet Guds Ords Skatkammer oplades mere og mere, og Eleven bliver klar over, at det virkelig er et levende Budskab, der passer til denne Tid og giver Vejledning og Styrke i enhver Erfaring.

 441

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/doden-144/alter-1.html 

Men skønt Andre og Patricia nu var svage og svimle, var de stadig i live. Deres telt og sovepose var intakte, og ved at rationere deres svindende mad forråd og gassen til deres lille kogeapparat havde de bitte små forsyninger tilbage. De havde slået teltet op i nærheden af en højspændingsmast på den rute, de havde udstukket ved hjælp af deres kortbog.

 442

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/biblen-169/bibler.htm

Jeg kan oplyse, at der hos boghandleren kan købes en ganske god bog, om forskellen på de forskellige danske oversættelser af Det Ny Testamente. Bogens titel er "HVILKEN OVERSÆTTELSE SKAL JEG VÆLGE?" af H. Kjær, Forlaget Rens, Januar 1995. ISBN 87 88673 22 7
Bogen er på 110 sider og burde også kunne lånes på biblioteket. Hvis du ikke kan finde den nogen steder så send en mail om det til bibel-info@mail.com  vil vi hjælpe dig

 443

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/doden-144/alter.HTM

Den foregående dag havde de, lammet af sorg, tilbragt sammen med de øvrige af Jesu disciple. Atter og atter havde de gentaget deres klagende: »Hvorfor?« De var også bange for at blive genkendt som Jesu efterfølgere og lynchet af den samme tankeløse hob, der havde råbt på hans blod.

 444

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt3-173/aa-gaver.htm

Så købte han Samaria-bjerget af Shemer for to talenter sølv, og han byggede på bjerget og kaldte den by, han havde bygget, Samaria efter bjergets tidligere ejer Shemer. 1 Kong 16,24.
Na'aman svarede: "Tag dog to talenter!" og han nødte ham. Så lagde han to talenter sølv i to punge og gav dem sammen med to sæt festklæder til to af sine tjenere, der gik foran Gehazi og bar det.
2Kong 5,23

 445

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/doden-144/derefter.htm

Følg mig omhyggeligt gennem de følgende sider. Ved hjælp af Guds ord - den eneste kilde til kundskab om, hvad der ligger på den anden side af dødens port - vil vi finde ud af nøjagtig hvornår og hvordan døden kom ind i verden, hvad døden er, og hvad den ikke er - og hvad det kristne håb virkelig betyder.

 446

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/pray-142/vor-far.htm

Men dersom vi kalder Gud vor Fader, erkender vi os at være hans børn, der skal ledes af hans visdom og være lydige i alle ting, fordi vi ved, at hans kærlighed er uforanderlig. Vi vil godkende hans planer vedrørende vort liv. Som Guds børn vil vi gøre hans ære, hans karakter, hans husfolk og hans gerning til genstand for vor

 447

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/doden-144/dode22.html

Døden gør ikke forskel på folk. Dette blev anskueliggjort ved en ceremoni, som fandt sted i Wien, da den østrigske kejser Franz Joseph blev begravet. Hans jordiske levninger blev ført til den krypt, hvor også hans fædre var blevet stedt til hvile. Den højtidelige begravelsesprocession blev standset af en stemme, som stillede nogle spørgsmål, og svarene blev givet udefra. Både spørgsmålene og svarene fulgte et gammelt ritual.

 448

 htm

http://bibel-skolen.com/aaa-emner/biblen-169/Biblen-1.htm

I dag er vi alle meget optaget af vore timelige fornødenheder, vor bil og campingvogn, skal altid være i orden. Vort hus skal vedligeholdes, vor have skal se pæn ud, og der kunne nævnes en lang række andre ting, som i den grad optager vor tid, at vi dårlig nok får tid til det der er aller mest værd, AT STUDERE GUDS ORD!

 449

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/doden-144/dood-1.html

Døden har ingen del i Guds oprindelige plan med menneskeheden. Da mennesket om kronen på skaberværket blev sat i Eden, var livet uplettet af synd, og døden var ukendt. Der fandtes ingen faldende blade eller visne blomster før menneskets fald. Men da synden kom ind i verden, kom døden som et resultat af overtrædelsen.

 450

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/doden-144/dood-3.html

Es 24,1 "Herren hærger jorden og lægger den øde, han får jordskorpen til at sprække og spreder beboerne." Når Jesus kommer ned fra himmelen anden gang, vil hellige engle komme sammen med ham. Han vil opvække sine sovende hellige fra lang og hav, og englene vil samle dem blandt folk i ethvert land. De døde vil opstå forkrænkelige. De levende retfærdige vil blive forvandlet "i et nu, i et øjeblik", og begge klasser vil blive taget med til himlen af Jesus.