NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE  876-900

 451

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/doden-144/dood.HTM

Religionslærere i hele kristenheden har ikke sparet ord for at henvise til Gud som en øm, medlidende Fader, der længes efter at frelse faldne mennesker. Det fremholdes, at han er ivrig efter at drage synderen tilbage til den vej, der leder til det evige liv. Men det er en forvirrende tanke, når man hører sige, at det samme væsen kan være en kærlighedens Gud og samtidig en evigt pinende Gud. Spørgsmålet om overtræderens skæbne indbefatter derfor ikke alene den endelige fjernelse af alt ondt, men det har også at gøre med selve Guds natur og karakter. Vi kan ikke gå let hen over et sådant emne. Da Guds retfærdighed er indbefattet, kan vi ikke løse problemet med vor fantasi.

 452

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/doden-144/hefte-2x.htm

Døden!

Hvordan kom vi her allerførst?

1Mos 2,7 "Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen."

SVAR: Gud dannede os af støv i begyndelsen.

???

Hvad sker der, når, et menneske dør?

Præd 12,7 "for støvet vender tilbage til jorden, hvor det var, og livsånden vender tilbage til Gud, som gav den."

SVAR., Legemet bliver til støv igen, og ånden går tilbage til Gud, som gav den, Enten et menneske er godt eller slet, vender de" ånd tilbage, til Gud ved døden,

???

Hvad er »ånden«, som vender tilbage til Gud?

Jak 2,26 "For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt." Job 27,3 "Så længe jeg har livsånde i mig, og Guds ånde er i min næse,"

SVAR: Således er ånden, som vender tilbage til Gud ved døden, livets ånde. Intet sted i Bibelen siges der, at ånden har liv, visdom eller følelse, efter at en person dør. Den er »livets ånde« og intet andet.

???

 


???

Hvordan kom vi her allerførst?

1Mos 2,7 "Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen."

SVAR: Gud dannede os af støv i begyndelsen.

 453

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/doden-144/hjulet.html

Nogle så sig simpelt hen om efter noget, som var anderledes. De kedede sig. De var parat til at prøve hvad som helst, astrologi, Østens religioner, osv.
Og således fremstod der en hel række nye religioner. Erstatningsreligioner. Gamle vildfarelser i moderne forklædning. Men uden de besværlige moralske krav, som Bibelens religion stillede. Vi var og er et let bytte for østens religioner!

 454

 htm

  http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tenkoverdet-164/aaa-8.HTM

Du har nu haft mange, mange år, hvor du har haft mulighed for at vende dig til tanken om, at det er på Guds ord, Bibelen og den alene du skal bygge din tro. Men i stedet for er du nærmest gået den anden vej, og har blandet mere og mere af dine egne og andres teorier i din tros fundament.

 455

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/doden-144/jo15.htm

Er det realistisk at tro, at der eksisterer en mulighed for at få del i et kommende liv? Mange tror ikke på et liv i en anden verden, medens andre har en temmelig tåget forestilling om et kommende liv. Menneskets syn på det evige liv er blevet fordunklet, og kristenheden har ikke formået at tegne et forståeligt billede af livet, der kommer. Dette har forårsaget, at mange har afskrevet tanken om evigheden, og at de betragter det nuværende liv som den eneste eksisterende mulighed.

 456

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/doden-144/klokken-12.html

Hvad sker der, når i dag bliver til i morgen? Hvad sker der, efter at klokken er slået tolv? Morgendagen er indhyllet i mystik. Og vi kan kun lide de mysterier, som vi kan løse. Der er noget inden i os, som ønsker at åbne hver eneste dør, hvorpå der står: "Ingen adgang." Vi vil gerne vide, hvad der er omkring det næste hjørne, bag den næste bakketop.

 457

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/doden-144/livet-efter-livet.html

Der er udkommet en bog af dr. Raymond A. Moody Jr. med titlen Liv efter livet. Den vakte ikke så lidt opsigt. Reader's Digest bragte et sammendrag af bogen. Flere andre kendte blade og tidsskrifter gjorde det samme. Bogen er en sammenstilling af rapporter fra mennesker, som siger, at de var erklæret klinisk døde.

 458

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/doden-144/stedet-ud.html

Hvordan vil tilværelsen blive på dette sted, hvor der ikke skal være mere død? Selvom vi ikke kan vide alting, giver en forfatter med dyb indsigt os nogle fingerpeg. En forfatter siger det på denne måde: »Der skal de frelste kende fuldt ud, ligesom de også selv er kendte fuldt ud. Den kærlighed og medfølelse, Gud selv har ind podet i sjælen, finder der sin sandeste og lifligste udfoldelse.

 459

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/doden-144/stemmer.html

Stemmer kan narre dig. Selv dem, du føler dig mest sikker på. Selv indre stemmer. Stemmer, som du tør betro din evige skæbne.
Intelligente mester-skuespillere er sluppet løs på denne klode. Og hvordan kan du afsløre dem?

 460

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/doden-144/strategi.html

Et par gange om året plejer førende medier at frigive forudsigelser - for det kommende år, eller for de kommende seks måneder. Millioner af supermarkedskunder samler dem op og tager dem med sig, idet de står i kø for at blive sluset forbi kasseapparaterne.

 461

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/doden-144/tilverelse.html

Alle kan lide en god parodi - som underholdning. Men når et parodinummer opføres, som om det var en fastslået kendsgerning, når målet ikke er at opføre en komedie, men at opnå troværdighed, og når det er dig, der er offeret - og det har noget at gøre med din evige skæbne - så bliver det pludselig noget helt andet.

 462

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/daaben-146/daab-1.html

Vi fortsatte vor samtale, indtil jeg kunne vise ham ud fra min egen erfaring, hvordan et menneske kan finde Gud. Gud ved alt om os, hele tiden. Han søger stadig efter os og forsøger at nå os på mange måder. Alt, hvad denne mand behøvede, var en fast tro på, at Gud eksisterede og var personligt interesseret i ham. Om han blot kunne tro, at Gud ville frelse ham fra ham selv! Om han blot ville vende sig til Bibelen, hvor let ville han da ikke kunne finde en udvej!

 463

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/daaben-146/daab-2.html

Ikke alle kristne trossamfund har antaget denne uberettigede afvigelse fra Bibelens klare lære. I lang tid fortsatte man med at døbe ved nedsænkning, til trods for at barnedåben kom ind på et meget tidligt tidspunkt. Men den bibelske fremgangsmåde blev undtagelsen i stedet for reglen. Den nye metode blev stadig mere populær, fordi den var mere praktisk og lettere at administrere.

 464

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/daaben-146/daab-3.html

»Hvis jeg ikke tvætter dig,« sagde Jesus, »har du ikke lod og del sammen med mig.« »Herre,« sagde den iltre Peter med typisk, impulsiv stortalenhed, »så ikke min fødder alene, men også hænderne og hovedet!« Hvor var det dog åbenbart, at han ingenting forstod. Derfor forklarede Jesus: »Den, der er badet, har ikke nødig at tvætte andet end fødderne, men er ellers helt ren!« og derpå, måske som en advarsel til forræderen, tilføjede han: »og I er rene, dog ikke alle.« (Joh. 13,2-22)

 465

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/daaben-146/daabenx.html

Begrebet dåb har sin oprindelse fra Det gamle Testamentes tid. Selv ordet (baptizo på græsk) betyder nedsænke (i vand), og fra gammel tid har man forbundet renselse med det. Jøderne havde mange renselsesskikke, hvoraf de fleste var af rituel art og derfor forbundet med privat eller offentlig gudsdyrkelse, andre var af hygiejnisk art eller begge dele. De rituelle udsprang af den opfattelse, at et menneske kan besmittes sjæleligt og derfor behøver renselse.

 466

 pptx

 http://bibel-skolen.com/5012-PPTXfiler/jeremias/jer-24.pptx

Jer 24,7

Jeg giver dem et hjerte, så de kan kende mig og forstå, at jeg er Herren. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud, når de vender om til mig af hele deres hjerte.

 467

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/aandlig-99/aandelige.htm

De der er åndelig døde, lever i mørket, men når de omvender sig og bliver levende, forsvinder mørket og lyset bryder frem og nu ønsker vi at være med til at afsløre mørkets gerninger.

 468

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/aandlig-99/forkyndes.htm

Her er der tale om, de der har omvendt sig og ikke længer er åndelig døde.
De ønsker ikke mere at følge de verdslige – menneskelige lyster.
De har nu valgt at leve den tid de har tilbage her på jorden, efter Guds vilje.

 469

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/aandlig-99/tro.htm

Kristus fældede ikke kun tårer for os, men sit eget blod. Skulle disse tilkendegivelser om hans kærlighed ikke vække op til dyb ydmygelse for Gud? Det er ydmyghed og selvfornedrelse vi har brug for, der skal anerkendes af Gud. 

 470

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dommen-174/best-4b.html

I min studietid i København tog min svigerfar mig engang med ind til en gammel ven, han havde. Denne gamle mand, der nu altid lå til sengs, havde, da han blev 100 år, fået en pengegave af kong Christian X, og for den havde han købt et meget stort billede af den korsfæstede frelser, og dette billede hang nu over hans seng.

 471

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dommen-174/bestaa-4.html

Man kan gøre sig sine tanker om, hvordan stemningen har været om bord, og hvad man har taget sig til, indtil det skæbnesvangre øjeblik. Nogle sov vel. Andre morede sig sikkert med dans og drik og anden synd. Og nogle sang Herren lovsange med tak for den svundne dag. Så skete ulykken, og hvad var mon så det afgørende for de nødstedte i de få øjeblikke der gik, inden det stolte skib sank i havets bølger? Mon ikke det for de fleste har været dette: Hvor slår jeg mine øjne op, hvis jeg om lidt lukker dem i bølgerne? Kan jeg bestå for Menneskesønnen?

 472

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dommen-174/din-dom-2.html

Den kristnes liv betyder efterfølgelse, at følge Mesteren på lidelsernes og tjenestens vej. Den kristne gør dette, fordi han er frelst, ikke for at blive frelst. Alt for mange vil hellere smykke sig med et kors end at bære det. Nogle er blevet så skræmt af udtrykket »gerninger«, at de i deres kristenliv bruger gerningerne i den dårlige betydning som en undskyldning for ingenting at gøre.

 473

 pptx

 http://bibel-skolen.com/5012-PPTXfiler/jeremias/jer-23.pptx

Jer 23,16

Dette siger Hærskarers Herre: Lyt ikke til profeternes ord! De profeterer for jer, men de forblinder jer; syner forkynder de ud af eget hjerte og ikke af Herrens mund.

 474

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt3-173/Moses-si.htm

Der var også sundhedslove, med anvisninger og retningslinjer på, hvordan de kunne bevare sundheden og undgå sygdomme. 2Mos 15,26; 23,25 Ens for alle disse mange anvisninger og love er, at de blev givet i kærlighed til menneskene, for at mennesket kunne have det så godt, som overhovedet muligt, med deres medmennesker og med sig selv. Ud over disse forskellige love og anvisninger oprettede HERRE

 475

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/tenkoverdet-164/BAAND1-3.HTM

Am 8,11-12 Der skal komme dage, siger Gud Herren, da jeg sender hunger over landet, ikke hunger efter brød eller tørst efter vand, men efter at høre Herrens ord. De skal flakke om fra hav til hav, og fra nord til øst skal de strejfe rundt og søge efter Herrens ord, men de finder det ikke.