NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE  901-925

 576

 htm

 http://bibel-skolen.org/1032-extra-sider/prest.docx

Prædikanter bør indprente folk nødvendigheden af den personlige anstrengelse. Ingen menighed kan opblomstre, uden at dens medlemmer er arbejdere. Folk må løfte op hvor prædikanten løfter op. Jeg så at der ikke kunne udrettes noget varigt for menigheder på forskellige steder med mindre de kan vækkes op til forståelse af at der hviler et ansvar på dem. Enhver som er lem på legemet, bør føle at hans egen sjæls frelse afhænger af sin egen personlige bestræbelse. Sjæle kan ikke frelses uden anstrengelse. Prædikanten kan ikke frelse folket.

 577

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dommen-174/efter-livet.htm

Charles G. Finney, som var en stor prædikant, havde ikke altid været en kristen.
I sine unge dage var han en vantro stud.jur. Hele hans livsløb blev ændret efter et møde med en kristen professor.
»Sig mig engang, Charles,« sagde den gamle professor, »hvad vil du beskæftige dig med, når du er færdig med at studere?«
»Jeg vil nedsætte mig som sagfører,« svarede den unge mand

 578

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dommen-174/en-retsagx.HTM

Altså, Engle syndede syndede i Himmelen. Men hvorledes gik det til? Apostelen Judas omtaler dette således: «Og de Engle, som ikke bevarede deres Højhed, men forlod deres egen Bolig, har han holdt forvarede i evige Lænker under Mørke til den store Dags Dom.» Jud. 1,6. De «forlod deres egen Bolig». Men af hvilken Grund?

 579

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dommen-174/frikendt-2.html

Et af de grundlæggende elementer i den kristne teologi, noget som adskiller den fra jødisk tænkning, er den tanke at Kristus ved sit komme bragte fremtiden ind i nutiden. I en vis forstand begyndte fremtiden med Jesus Kristus. Den nye tid er kommet, om end ikke i hele sin fylde. De lovede fremtidige velsignelser frelse, evigt liv, retfærdiggørelse, Helligånden - er allerede trådt ind i nutiden, i vor tid, med Jesu Kristi komme. Det ondes magt er allerede blevet slået. Oscar Cullman sammenligner det, der skete på korset, med D-dag. I realiteten eksisterer det ondes styrker stadig, men det er kun et spørgsmål om tid, før V-dag oprinder. Det er kun udrensningsaktionerne, der står tilbage. Og således er fremtiden i Jesus trådt ind i nutiden.

 580

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dommen-174/frikendt.HTM

En lov træl er først og fremmest en person, som holder loven for at opnå frelse. Han bruger loven som et middel til at opsamle fortjeneste for Gud. Jesus og farisæerne havde det til fælles at de overholdt de nævnte to bud. Men ingen ville vel vove at kalde Jesus en lov træl.

 581

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dommen-174/haah.htm

Et overraskelsesangreb på Pearl Harbor var indgået som en del af den militære tænkning i både Tokyo og Washington i over ti år. Hver eneste afgangsklasse på Japans søofficerskole havde lige fra 1931 fået samme spørgsmål til afgangseksamen, nemlig: »Hvordan ville I foretage et overraskelsesangreb på Pearl Harbor?« Hen på året 1940 havde det amerikanske telegrafkorps brudt 'Purpur', japanernes vigtigste diplomatiske kode. I omtrent et år havde ni højtstående amerikanske regeringsembedsmænd været i stand til fra dag til dag at læse de bedst hemmeligholdte meddelelser mellem Tokyo og dens diplomater.

 582

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dommen-174/hefte-7zx.HTM


Kan man stole på det? Kommer der virkelig en dommedag?
Apg 17,31 for han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil; og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde."
Præd 3,17 Jeg tænkte: Både den retfærdige og den uretfærdige dømmes af Gud. For alt, hvad der sker, og for alt, hvad man gør, er der en tid.

 583

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dommen-174/hvordan-lever.htm

Vi er i dag på vej ind i et lovløst samfund.
Et samfund, hvor de grundlæggende moralske love, som Gud gav jordens befolkning på Sinaj bjerg for over 4.000 år siden, og som Jesus gentog og stadfæstede for ca. 2.000 år siden er ved at forsvinde.
Det er de moralske love, som var grundlaget, ikke alene for den Danske lovgivning, men også for en lang række andre landes grundlæggende lovgivning.

 584

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dommen-174/noas-tid.htm

Da Noa forkyndte budskabet om vandfloden, troede jordens befolkning ikke på det, budskabet var alt for fantastisk, noget lignende var aldrig sket før og kun nogle ganske få troede på det, men Jesus forudsagde at det ville gentage sig, og nu lyder advarselen til DIG, hvad vælger du at gøre med det?
Og som det var i Noas dage, sådan skal det også være i Menneskesønnens dage:

 585

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dommen-174/selvetxx.HTM

Medens den Hellige på tronen langsomt vendte bladene i dagbogen og hans øjne et øjeblik dvælede, ved den enkelte, syntes hans blik at brænde sig ind i selve deres sjæl, og i samme nu randt hvert ord og hver handling i deres liv dem lige så klart i sinde, som om det var skrevet med ildbogstaver for deres syn. Frygt greb dem, og deres ansigter blegnede. Deres, udseende, da de først stod foran tronen, vidnede om skødesløs ligegyldighed.

 586

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dugfrahim-98x55/dug-1.html

Peter var en oprigtig og nøje regnende jøde, for ham var der ingen tvivl om at, hedningerne var et urent folk, som han ifølge jødisk lov, ikke burde besøge. Jeg håber at du har bemærket, at der står "efter jødisk lov". Jøderne havde og har stadig et utal af egne love og regler, som ikke er bibelske. Betingelsen for frelse er og har altid været den samme. Tro!

 587

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dugfrahim-98x55/dug-10.html

Mens Peter grundede over betydningen af synet, ankom de mænd, som Kornelius havde sendt, til Joppe og stod nu foran husets indgangsdør. Nu sagde Ånden til ham: "Se, der er to mænd, som søger efter dig. Stå op og gå ned og drag uden betænkning med dem; thi det er mig, som har sendt dem."

 588

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dugfrahim-98x55/dug-11.html
Den næste dag tager de så af sted tilbage til Cornelius, men det er ikke kun Peter der tager med mændene, jeg håber at du har bemærket, at Peter tager nogle af de troende i Joppe med. Jeg tror at dette var fordi, Peter havde en fornemmelse af, at der skulle ske nogle ting som ville vende op og ned på den jødiske måde at betragte hedningerne på.

Jeg ved ikke om du kan forestille dig, med hvilken længsel Cornelius har ventet på Peter ankomst?

 589

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dugfrahim-98x55/dug-12.html

Tal om de himmelske ting, Tal om Jesus, om hans skønhed og herlighed og om hans udødelige kærlighed til dig, og lad dit hjerte strømme over af kærlighed og taknemmelighed til ham, som døde for at frelse dig. Gør dig rede til at møde din Herre med fred. De, som er beredte, vil snart modtage en uvisnelig livets krone og skal for evigt bo i Guds rige med Kristus, med englene og med dem, der er blevet frelst ved Kristi dyrebare blod.

 590

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dugfrahim-98x55/dug-13.html

1Joh 2,3-6 Og deraf kan vi vide, at vi kender ham: hvis vi holder hans bud. Den, der siger: "Jeg kender ham," men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham; men den, der holder fast ved hans ord, i ham er Guds kærlighed i sandhed fuldendt. Deraf ved vi, at vi er i ham. Den, der siger, at han bliver i ham, skylder også selv at leve sådan, som han levede.

 591

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dugfrahim-98x55/dug-14.html

Den Helligånds almagt er den angergivne sjæls værn. Kristus vil ikke, at nogen, som i anger og tro stiller sig under hans beskyttelse, skal komme ind under fjendens magt. Vel er det sandt, at Satan er et mægtigt væsen; men takket være Gud! har vi en mægtig Frelser, som uddrev den onde fra himlen. Det behager Satan, når vi taler om hans magt. Men hvorfor ikke tale om Jesus? Hvorfor ikke ophøje hans magt og hans kærlighed?

 592

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dugfrahim-98x55/dug-15.html

Det er kun få, som virkelig værdsætter eller benytter bønnens dyrebare privilegium. Vi bør gå til Jesus og fortælle ham vor trang. Vi kan komme til ham med vore små bekymringer og forviklinger såvel som med vore større vanskeligheder. Hvad der end måtte komme, som kan forurolige eller plage os, bør vi lægge det frem for Herren i bøn.

 593

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dugfrahim-98x55/dug-16.html

Matt 7,21-23 Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

 594

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dugfrahim-98x55/dug-17.html

Sådan bør det blive nu. De troende bør lægge alt det bort, der skiller, og overgive sig til Gud for at frelse de fortabte. De bør i tro bede om den lovede velsignelse, så vil den blive givet. Åndens udgydelse på apostlenes tid var "tidligregnen", og dens virkning var herlig. Men sildigregnen vil blive endnu rigeligere. Hvad er der lovet dem, der lever i de sidste dage?

 695

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dugfrahim-98x55/dug-2.html

At frygte Gud, at være en gudfrygtig mand eller kvinde, betyder ikke at man er bange for Gud, men at man respektere Gud, ser op til ham og ærer ham. 1Mos 22,12 og englen sagde: "Læg ikke hånd på drengen, og gør ham ikke noget! Nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke vil nægte mig din eneste søn." Åb 14,7 og englen sagde med høj røst: Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder.

 596

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dugfrahim-98x55/dug-3.html

Den samme hellige vægter som siger: "Jeg har udvalgt Abraham," kendte også Kornelius. Han sendte sin engel med et budskab til den mand som havde taget imod og udnyttet alt det lys Gud havde givet ham. Engelen sagde: "Dine bønner og dine almisser er steget op til Gud, og huskes hos ham. Send nu nogle folk til Joppe efter en mand, der hedder Simon med tilnavnet Peter. Hvis hus ligger ved havet." Apg 10,4-6.

 597

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dugfrahim-98x55/dug-4.html

Hvor længe er det siden, at du har hørt Guds stemme?  Gud taler til dig, hver eneste dag! Nogle gange gennem det du læser, hørere eller ser. Andre gange er det gennem andre mennesker, naturen eller de ting der sker omkring dig.  Desværre er det meget sjældent at vi er klar over at det er Gud der taler til os. Vi er i vort daglige liv alt for langt væk fra Gud, til at vi kan høre hans stemme, råb til os. Ordsp. 1,24-33.

 598

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dugfrahim-98x55/dug-5.html

Der er intet sted og ingen tid, hvor det er upassende at opsende en bøn til Gud. Der er intet, der kan hindre os fra at opløfte vore hjerter til Gud i inderlig bøn. I folkemængden på gaden og midt under vore sysler kan vi bede om guddommelig vejledning ligesom Nehemias, da han fremlagde sit andragende for kong Artaxerxes. Et lønkammer til samtale med Gud kan findes, hvor vi end er. Vi bør stadig holde hjertets dør åben og indbyde Jesus til at komme og bo i sjælen som en himmelsk gæst.

 599

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dugfrahim-98x55/dug-6.html

Det er ikke noget afgørende bevis på, at et menneske er en kristen, fordi han under særlige omstændigheder oplever åndelig ekstase. Gudsfrygt er ikke henrykkelse; den er en fuldstændig overgivelse af viljen til Gud; den lever af hvert ord, som udgår af Guds mund; den gør vor himmelske Faders vilje; den stoler på Gud i prøvelser, i mørke såvel som i lys; den vandrer i tro og ikke efter, hvad den ser; den forlader sig på Gud med urokkelig tillid og hviler i hans kærlighed.

 600

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dugfrahim-98x55/dug-7.html

Dette syn virkede både dadlende og belærende på Peter. Det åbenbarede ham, hvad der var Guds hensigt, at hedningerne ved Kristi død skulle blive jødernes medarvinger til frelsens velsignelse. Indtil nu havde ingen af disciplene prædiket evangeliet for hedninger. Efter deres mening bestod det skille mur, som var nedbrudt ved Kristi død, stadig, og de havde koncentreret sig om arbejdet for jøderne. De havde nemlig betragtet hedningerne som udelukkede fra evangeliets velsignelse. Nu prøvede Herren at lære Peter, at den guddommelige plan omfattede hele verden.