NR

TYPE

INDHOLDSFORTEGNELSE  926-950

 601

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dugfrahim-98x55/dug-8.html

Mine brødre, I ringeagter Guds tydelige bud, når I forsømmer at hellige jer selv og jeres børn til Gud. Mange af jer bedrages af en falsk tryghed. I er optagne med egne interesser og søger verdslige skatte. I frygter intet ondt. I mener, faren er langt borte. Men I vil blive bedragne og vildledte, og det vil blive til jeres egen undergang, medmindre I vågner op og med unger og i ydmyghed vender om til Herren.

 602

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dugfrahim-98x55/dug-9.html

Medens Peter er i vildrede med hvad det han har set betyder, ankommer de mænd Cornelius har sendt af sted. At de ankommer på dette tidspunkt er et bevis på Guds ledelse, hvis de f.eks. Var kommet før, havde Peter ikke vidst hvad han skulle gøre med dem.

 603

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dyr-mark/Advar-omdr.html

Gud har i alle slægtled ladet sine tjenere gå i rette med synden både i verden og inden for menigheden, men menneskene ønsker kun at høre de blide ord og sætter ikke pris på den rene sandhed.
Adskillige reformatorer besluttede at udvise stor forsigtighed, når de angreb kirkens og landets synder. Men Guds Ånd kom over dem, ligesom den kom over Elias og fik ham til at fordømme en ond konges, og folks synder.  <1 Kong 18,17-21> Når Guds Ånd kom over reformatorerne kunne de heller ikke lade være med at forkynde Bibelens klare ord og de læresætninger, som de tidligere havde været ængstelige for at forkynde. De blev tvungen til nidkært at forkynde sandheden og den fare, som truede jordens befolkning. <2Tin 4,1-4> Uden frygt for følgerne, udtalte disse mænd de ord som Gud gav dem, og folket blev tvungent til at høre på deres advarsler. Den tredje engels budskab vil blive forkyndt på samme måde.

 604

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dyr-mark/Brugenafmic.html

I USA er man langt fremme med planer om at erstatte sygesikringsbeviset, de forskellige kort til pengeautomater og benzinstandere med et microchips. Det vil have mange fordele f.eks. kan det ikke blive stjålet, man kan ikke glemme eller tabe det og det kan ikke blive misbrugt. Listen af fordele er lang og de fleste vil vælge at få en sådant chips. Dette er IKKE dyrets mærke, men det er med til at bane vejen for dyrets mærke. Når vi først har accepteret en form for microchips er det ikke vanskeligt også at acceptere en anden.

 605

 htm

  http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/mikro-ch.txt

Et mikrochip der er sprøjtet ind under huden feks på det øverste af en af hænderne eller på armen, kan bruges til rigtig mange gode og fornuftige ting, som feks kan alle lægebesøg og indlæggelser med resultater og medicin være lagret på en sådan mikrochip. En anden ting er alle bankoplysninger og kontoudtog kan også ligge på et sådan mikrochip.

 606

 htm

  http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/Hvor-stu.htm

Nogle mener at det ikke er nødvendigt at gå i dybden, de er tilfredse med et overfladisk kendskab til Guds ord. Mange kan ikke se nogen som helst grund til at gå i dybden. Men hvis det er guld eller andre ædle metaller, safir, diamanter, rubiner eller olie de i deres pengebegærlighed søger efter, så ved de, at det er nytteløst at søge på overfladen. Nøjagtig på samme måde er det med Guds ord.
Du kan finde mange vidunderlige ting ved en overfladisk læsning af Bibelen, men de største, de mest dyrebare og de smukkeste sandheder, ligger IKKE på overfladen.
 

 607

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dyr-mark/dyret-merk.htm

Ingen har endnu fået dyret mærke. Prøvens time er endnu ikke kommet. Der er sande kristne i alle kirkesamfund, også i det katolske. Ingen vil blive fordømt, før de har fået lyset og set, hvad det fjerde bud pålægger os.

 608

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dyr-mark/dyret-merk2.htm

På samme måde vil vedtagelsen af loven om dyrets mærke, ske under påskud af, at det er en hel anden sag man ønsker at fremme. Da man i 1972 ændrede kalenderen således at lørdagen ikke længere var den syvende dag, men søndagen blev den syvende dag. Dette skete under dække, af at man ønskede og gøre det lettere for erhvervslivet, med mandag som den første dag i ugen.

 609

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dyr-mark/dyret1.htm

Hele jorden følger dyret. v.3
Hele jorden tilbeder dyret. v.4
Dyret taler store bespottelige ord i 42 mdr. v.5
Dyret spotter Gud, Guds navn, Guds bolig og de der har bolig i himlen. v.6
Dyret får magt til føre krig mod de Hellige og besejre dem. v.7
Dyret får magt over stammer, folk, tungemål og folkeslag, og alle der bor på jorden og de der ikke er indskrevet i lammets bog, vil tilbede dette dyr. v.7 og 8.

 610

 htm

  http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/Helligdommen.htm

Gennem de tre engles budskaber som fremholdes i Åb 14, samler Jesus nu i overført betydning sit folk omkring sig i det allerhelligste i den himmelske helligdom. Gud lod det gamle Israel samle sig omkring den jordiske helligdom en gang om året, nemlig på den store forsoningsdag, som var en dommens dag. På samme måde indbyder han nu sit folk til at samles omkring den himmelske helligdom, og ved troen på Kristus gå ind i det allerhelligste og modtage den velsignelse, han tilvejebringer ved sin midlertjeneste.  

 611

 htm

 http://bibel-skolen.org/1029-forsk-indhold/850xhelligdommenET.pptx

Da mennesker faldt i synd, var de skyldige til døden. I sin barmhjertighed trådte Kristus, Guds søn, ind i deres sted for at lide døden for dem. I tidens fylde skulle Guds søn træde ind i verden som menneske for at føre menneskeslægten tilbage til Gud og Paradiset. Adam og Eva forlod Edens Have med dette lykkelige håb. 

 

 612

 htm

 xxx

 613

 htm

Xxx

 614

 htm

xxx

 615

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dyr-mark/Hvemtager.html

Jeg har i min familie eksempler på at en er blevet kørt ned af en spritbilist, i dag er han en krøbling, ingen piger vil have noget med ham at gøre. Han har kun nogle meget få venner. Han kan ikke deltage i sport eller nogle af de mange andre ting unge mennesker har lyst til.
Ham der kørte ham ned var repræsentant, og på grund af hans arbejde og hans kundekreds måtte hans navn ikke oplyses. Det kostede ham ti dagbøder af 100 kr. at ødelægge en ung mands liv.
En anden der ofte køre helt vildt og meget uforsvarlig, kørte en ung mor ned, hun var død på stedet. Manden og hendes lille datter på 3 år er nu alene tilbage. Selvfølgelig blev også her nedlagt forbud mod at advare andre mod hans uforsvarlige kørsel, han fik ligesom spritbilisten lov til at beholde sit kørekort, det eneste der skete var fem dagbøder på 300 kr. hvilket for hans vedkommende svarede til to dages løn

 616

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dyr-mark/mastrich.html

Med Mastricht traktaten indførtes et unionsborgerskab, som Danmark skulle undtages fra og den danske forhandler i Regeringskonferencen Niels Ersbøll fremhæver nu, at den danske undtagelse bliver skrevet ind i Mastricht II traktaten. Den nye artikel 8 kommer derfor til at lyde således:
Der indføres et Unionsborgerskab.
Unionsborgerskab har enhver, der er statsborger i en medlemsstat.
Unionsborgerskabet er et supplement til det nationale statsborgerskab og træder ikke i stedet for dette.

 517

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/biblen-169/studifem.html

Der sad engang to fritænkere i en jernbanekupé og diskuterede Kristi vidunderlige liv. Den ene af dem sagde: "Jeg tror der kunne skrives en interessant roman om Kristus."
Den anden svarede: "Du har ret og du er den rette til at skrive den. Giv det rigtige billede af hans liv og karakter. Slå en streg over den herskende opfattelse af hans guddommelighed, og beskriv ham som den, han er - et menneske blandt mennesker."

 618

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dyr-mark/microtips.html

I de sidste to numre af Udfordringen (nr. 38 og 39 1999) har der været et par meget interessante artikler om hvordan man allerede bruger og vil bruge mikrochips for at registrere os. Jeg mener bestemt ikke at det der siges i disse artikler er noget fantasifuldt vås eller at det er umuligt at gennemførere i et land som Danmark, tvært imod mener jeg at disse artikler er meget realistiske med hensyn til de ting vi vil komme til at opleve i en meget nær fremtid.

 619

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/dyr-mark/om-dyret.htm

Men mange mener, at dyrets mærke også er omtalt i mange andre vers, men dette vil i de fleste tilfælde blive et fortolkningsspørgsmål. De ovennævnte seks vers er de eneste i hele Bibelen, hvor enhver, uanset hvilken form for fortolkning vedkommende end måtte benytte sig af, må erkende at der er tale om dyrets mærke.

 620

 htm

 xxx

 621

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/falskeprof-138/falske-pro2.html

Den dag i dag forsøger Satan at besejre menneskene, på samme måde som vore første forældre, nemlig ved at rokke ved vor tillid til Skaberen, og ved at få os til at tvivle på Guds visdom og Guds lovs retfærdighed. Den store bedrager forsøger at tilskrive vor himmelske Fader sin egen frygtelige grusomhed, for selv at virke som den, der med urette blev bortvist fra Himmelen, fordi han ikke ville underkaste sig en så uretfærdig herre.

 622

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/falskeprof-138/falske-pro3.html

Dette siger Gud Herren: Ve de tåbelige profeter, som følger egen indskydelse uden at have haft syner. Israel, dine profeter er som ræve i ruinerne. I har hverken stillet jer op i murbruddene eller rejst gærde om Israels hus, så det kunne holde stand i krigen på Herrens dag. Deres syner var falske og deres spådomme løgn, når de sagde: "Herren siger", for Herren havde ikke sendt dem. Alligevel ventede de, at det skulle gå i opfyldelse. Var det ikke falske syner, I skuede? Var det ikke løgnespådomme, I kom med? I sagde: "Herren siger", men jeg havde ikke talt noget. Ez 13,3-7

 623

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-emner/biblen-169/studiex11.html

Geologer hævder at finde beviser i selve jorden på, at den er meget ældre, end den mosaiske beretning fortæller os. Menneske og dyreknogler, våben, forstenede træer osv. af meget større omfang end dem, der eksisterer nu eller har eksisteret i tusinder af år, er blevet fundet. Heraf slutter man, at jorden var befolket længe før den tid, der omtales i skabelsesberetningen, og af en menneskerace, der var meget større end nutidens mennesker. Sådanne ræsonnementer har fået mange, der bekender sig til at tro på bibelen, til at antage den teori, at skabelsesdagene var uendelig lange tidsperioder.

 624

 htm

 xxx

 625

 htm

 http://bibel-skolen.com/aaa-studier/helligdom-151/aanden1.htm

Bibelen åbnes. Bibelen er blevet til ved Åndens inspiration. Derfor er Ånden også dens fortolker. Ånden oplyser hjertets øjne. (Ef. 1,8).  "Guds Helligånd lærer dig på en time mere, end du kan lære af alle verdens store mænd." Ved en åndelig erfaring åbner Bibelen sig på en ny måde. Bibelen bliver en levende bog, en kær bog. Ånden leder til Bibelen, og Bibelen fører os endnu dybere ind i Åndens verden.