Løbe NR

Type fil

link - omtale

 1701

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/sunlovdyrm-136/hove-menu.htm

søndagsloven, dyrets, mærkets,

Søndagsloven og Dyrets mærke!

    

 

Vi lever i dag, i det der i Biblen er omtalt, som ”De sidste dage” Apg. 2,17; + 2Tim 3,1; + Jak 5,3; og 2Pet 3,3; eller ”De sidste tider” 1Tim 4,1; + 1Pet 1,5; og Judas 1,18;

 1702

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/helligdom-151/menu-helligdommen.htm

Helligåndens, gave, åndelige, liv, åndens, helligdommen,

Helligdommen!

    
    
    

 1703

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/doden-144/menu-doden.htm

døden, rige, dødens, skygger,

Døden!

    
    

http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/skabelsen-167/menu-skabelsen.htm

skabelsen, skabt, skaberen, døden, rige, guds, dødens, skyggen, syndfloden,

Skabelsen!

    
    
    

 

 1705

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/daaben-146/menu-daaben.htm

dåben, bibelske,

Dåben!
 1706

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/sun-lov/menu-1.htm

søndagsloven, fejltagelsen,

Søndagsloven!

    
    

 1707

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/daniel2x7-34/menu-daniel.htm

Daniel 2, Daniel 7,

BIBELENS   PROFETIER 

SET FRA EN ANDEN SIDE!

 1708

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/saadanstuder-141/menu-studere.htm

studer, bibel, spørgsmål, bibelen, emner,

Sådan kan du studere!

    
    

 1709

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/dyr-mark/menu-dyr.htm

tage, advarslen, dyrets, mærke, brugen, microchips, vidne,

Dyrets Mærke!

    
    
    

 1710

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/dommen-174/menu-dom.htm

beså, livet, livs, undersøgende, dommen,

Den Undersøgende dom!

    
    
    

 1711

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/dyretsmerke/dmsp-1.html

dyrets, mærke, spørgsmål,

 

Dyrets mærke,  spørgsmål  1.I Åb 14, 9- 10 står der:
Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: »Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd,
skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet.

 1712

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/hvemkanbestaa-45/menu-hvemhanbestaa.htm

menneskesønnen, vished, frelsessag,

Hvem kan bestå for Menneskesønnen!

    
    

 1713

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/israel-148/menu-israel.htm

Israel,

Israel!


 1714

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-studier/Jesus-175/menu-jesus.htm

Jesus, fødsel, manden, verden, kender, Kristi, genkomst, igen,

Jesus Kristus Guds søn!

    
    

 1715

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/bagdodoggrav/menux.htm

menneskets, tilblivelse, livsprincippet, modstand, frugter, udødelighed,

Bag død og grav I.

    
    

 1716

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/spiritismen/menu1.htm

spiritismen, farlig, frugt, udødelighedslæren, grundlaget, ånder, teosoferne, stifterns, tror,

Om Spiritismen I.

   
   
   

 1717

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-emner/helse-sundhed/menu-helse.htm

bedre, forebygge, helbrede, solens, helbredende, stråler, vand, lyset, søvn, hvile,

Hefter!

    
    
    

 1718

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-emner/nytro-143/menu-troen.htm

hvorledes, Kristus, lovgiver, født, ny, menighen,

Ny i Troen!

     
     

 1719

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-emner/biblen-169/menu-169.htm

tro, biblen, Guds, ord, forskellige, bibler, oversættelse, hvilken, hvordan, studer,

Biblen!

    
    
    

 1720

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-emner/jakob-149/menu-jakob.htm

Jakob, tolv, sønner,

Jakob!

 1721

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt3-173/saaeg.htm

tilbage, Gud,

Kom tilbage til Gud!


Den glade, tankeløse unge mand, der gik ud af sin faders port, drømte ikke om den smerte og længsel, som han efterlod hos faderen.
Når han dansede og festede med sine kammerater tænkte han ikke på den skygge, der var faldet over hans hjem, og medens han nu går hjemad med trætte og ømme fødder ved han ikke at der er en, som står og ser efter, om han kommer tilbage. Men medens han endnu er "langt borte", genkender faderen hans skikkelse. Kærlighed er skarpsynet. Ikke engang fornedrelsen, som de mange år levet i synd har medført, kan skjule sønnen for faderens blik. Han ynkedes inderligt og kom løbende og faldt ham om halsen og omfavnede ham længe.

 1722

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt3-173/Tider.htm

tid, tider,

TID OG TIDERDet er ofte at der i forbindelse med fortolkningen af nogle af Bibelens tekster bruges årstal og historiske tider for bestemte begivenheder, hvori der er angivet en tid. Mange har FORUD antaget en ganske bestemt opfattelse af, hvordan teksten og dermed også tiden og begivenheden skal forstås. Det er derfor blot et spørgsmål om at finde en historisk begivenhed der passer. Man finder en historiker som beskriver en begivenhed, på lige netop den måde man ønsker det og så "glemmer" man de historikere, der har beskrevet den samme begivenhed på en anden måde.

 1723

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt3-173/Spirit.htm

spiritisme, helbredelser,

 

SPIRITISME OG HELBREDELSER.På Luthers tid, var handelen med afladsbreve en af de mest gudsbespottelige ting der foregik og den Katolske kirke tjente enorme summer på denne ugudelige form for handel med en falsk tilgivelse. I dag er det ikke den katolske kirke, der står i forreste række når det gælder om at tjene penge på at bedrage godtroende mennesker. Mange trossamfund, som op gennem årene har taget meget kraftig afstand fra disse ting, kæmper i dag med forskellige religiøse bevægelser om at tilbyde falske helbredelser, et længere liv og sundhed (i Jesu navn). Tetzel ville skamme sig over de tusinde, han kunne samle når han tilbød sine afladsbreve, hvis han i dag kunne se hvordan millioner samles om dem der påstår at de har en eller anden form for helbredende evne. Langt det største antal af de helbredere der arbejder her i Danmark, fortæller at de er kristne og at det er ved Guds kraft de helbreder. Det var netop dem Jesus advarede imod og sagde, at han aldrig havde kendt dem.

 

 1724

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt3-173/tvunget.html

tvang, tvinge, tvunget,

 

TVANG - TVINGE - TVUNGET -


Når der tales om tvang, at tvinge nogen til noget eller at sige at man var tvunget til at handle, som man nu gjorde, er det af afgørende betydning at man skelner mellem de to former for tvang der er.
På dansk er det desværre det samme ord der bruges om begge former for tvang. Jeg har derfor, for at kunne skelne mellem dem, kaldt den ene form for tvang for DEN VIRKELIGE TVANG, den anden form for tvang har jeg kaldt DEN UNDSKYLDENDE FORM FOR TVANG. På engelsk har man forskellige ord, som viser hvilken form for tvang det er der er tale om.

 

 1725

 

 http://www.bibel-skolen.com/aaa-emner/forskelligt3-173/takherren.html

tak, Herren, fortælle,

 

EN TAK TIL HERREN!!!Så længe, vi husker, - hvordan Herren har led os,
- og været med os, - i tiden indtil nu,
- har vi intet, at frygte for, - i fremtiden.

Når vi ser på de ting der sker omkring os.

Når vi ser på menighedens størrelse og de problemer der er, så er det ofte at vi glemmer alt det Herren HAR GJORT for os i tiden indtil nu.

Sl 40,6 Store ting har du gjort; Herre, min Gud, dine underfulde handlinger og planer er til gavn for os; ingen står mål med dig!

Jeg vil fortælle og berette om dem, men de er for mange, de kan ikke opregnes.