Løbe NR

Type fil

link - omtale

1776

 

http://bibel-skolen.org/1034-skoleDelphi/skole-118f.docx

Tænk dig om, så du ikke skal fortryde det.

1777

 

http://bibel-skolen.org/1034-skoleDelphi/skole-118g.docx

Vi har alle behov for tilgivelse.

1778

 

http://bibel-skolen.org/1034-skoleDelphi/skole-118h.docx

Lad os ikke i fristelser og fri os fra det fra det onde.

1779

 

http://bibel-skolen.org/1034-skoleDelphi/skole-118i.docx

Gud er skaberen og han ejer det alt sammen.

1780

 

http://bibel-skolen.org/1034-skoleDelphi/dyrets-corona.html

Det er IKKE et spørgsmål om, hvad det er du vil købe eller sælge. Om det er fødevare, tøj, en billet til en koncert eller en sportskamp eller en rejse, ligegyldigt hvad det er, er Herrens ord helt klar, du kan IKKE købe eller sælge, UDEN at have mærket.
At vælge mærket (corona passet for at kunne handle), betyder at du har valgt verden, du viser ved denne handling, at du har mistet tilliden til at Herren Den Almægtige og hans søn, som døde på Golgatas kors for din skyld kan hjælpe dig.
Det er ikke et spørgsmål om, hvad dette mærke hedder, om det hedder dyrets mærke (hvilket jeg ikke tror, at det kommer til at hedde) eller det hedder et corona pas. Det er heller ikke et spørgsmål om det er et kort, et mikrochip eller noget helt andet.

1781

 

http://bibel-skolen.org/1035-gamlestudier/bil.docx

Det at nå andre vil kræve at man studerer Bibelen og undertiden også, at

man læser bøger som denne. Men er det så slemt? Vist kræver det en

indsats at sikre sig, at man ved, hvad man taler om, men du er vel selv

interesseret i at være på højde med, hvad du tror, ikke sandt? Skriften

formaner os til at vokse i kundskaben og forståelsen af Gud.

 

1782

 

http://bibel-skolen.org/1035-gamlestudier/Bild-tro.docx

 Jesus ønsker, at du skal modtage hans barmhjertighed og derefter lade den frembringe et barmhjertigt sind i dig, så du kan give den Videre til andre Lad hans kærlighed og nåde nå til andre gennem dig. Men når du gør det, så husk på at du ikke må beholde det for dig selv.

 

1783

 

http://bibel-skolen.org/1035-gamlestudier/dom-333.mpg

 Når vi bliver Guds børn, er vore navne skrevet i Lammets livets bog, og forbliver der indtil tiden

for den undersøgende dem. så vil hver enkeltes navne kaldes frem, og hans optegnelse undersøges, ved Ham som erklærer: "Jeg kender dine gerninger." Hvis det på den dag viser sig at alle vore onde gerninger ikke er blevet angret til fulde, vil vore navne slettes af livets bog, og vore synder vil stå og være imod

1784

 

http://bibel-skolen.org/1035-gamlestudier/domm-444.mpg

I 1844 gik hvor store ypperstepræst ind i det

aller helligste i den himmelske helligdom for at begynde den undersøgende doms

handling. De døde Guds børn er blevet undersøgt af Herren. Når den opgave er

fuldført, kommer turen til de levende, så dommen også kan blive afsagt over

dem. Dette er en stor og betydningsfuld tid. Hver af os får sin sag op for Guds

domstol. Hver enkelt af 05 bliver dømt efter det vi har gjort i vort liv. (2Kor

5,10)

1785

 

http://bibel-skolen.org/1035-gamlestudier/dommen-1.mpg

Alle skal dømmes i forhold til det lys, de har fået. Herren

udsender sine sendebud med et frelsesbudskab, og han vil gøre dem, som hører,

ansvarlige for, på hvilken måde de behandler hans tjeneres ord. De, som

oprigtigt søger efter sandheden, vil i lyset af Guds ord grundigt granske de

lærdomme, man giver dem.

 

1786

 

http://bibel-skolen.org/1035-gamlestudier/jv-22.mpg

Jehovas Vidner er kendt for at forkynde for husstande, da det var måden de første kristne forkyndte, samt udbredelsen af bøger og blade som Vagttårnet og

Vågn Op!. De afviser værnepligt og blodtransfusion. Anvendelsen af navnet Jehova, mener de, er essentiel for korrekt tilbedelse af Gud, grundet et vers i Joel der

siger at "det er dem der påkalder Jehovas navn der skal frelses". De afviser en udødelig sjæl, treenigheden og helvede som ubibelske. De fejrer ikke jul, påske,

fødselsdage og andre helligdage, som de mener har hedensk oprindelse. Medlemmerne opfatter deres tro som ”sandheden" og mener at medlemmerne er

frelste så længe de er en aktiv del af trossamfundet…[s] Imidlertid opfatter de det sekulære samfund som værende moralsk korrupt og under indflydelse af

Satan, hvorfor de vælger at begrænse deres samkvem med det omgivende samfund.

 

1787

 

http://bibel-skolen.org/1035-gamlestudier/nov16-1.mpg

Gud har rigelig sørget for, at vi ved hans nåde kan være

fuldkomne og ikke stå tilbage i noget, idet vi venter på Herrens tilsynekomst.

Er du rede? Har du bryllupsklædningen på? Denne klædning vil aldrig skjule over

bedrag, urenhed, fordærvelse og hykleri. Guds øje hviler på dig. Der er en

forskel på tankerne og hjertets hensigt. Vi kan skjule vore synder for

menneskers blik, men vi kan intet skjule for vor skaber.

 

1788

 

http://bibel-skolen.org/1035-gamlestudier/studie-ii.mpg

Du bør ikke forsømme ihærdig studie, men bede efter lys fra Gud så

han vil åbne din forståelse for hans ords rigdomme, så du kan yde noget til

alle gode gerninger. Du vil aldrig komme i en situation hvor det ikke er

nødvendigt at våge og bede alvorligt for at overvinde dine problemer. Du vil få

brug for at vogte dig, for at holde selvet ude. Du har dannet en vane for at du

selv er fremtrædende, dvæle på dine familieproblemer og dit dårlige helbred.

Kort sagt, du har været temaet for din samtale og er kommet imellem dig selv og

din Frelser. Du bør glemme selvet og skjule dig bag Jesus. Lad den dyrebare

frelser være stor, og tag synet bort fra selvet. Når du ser og føler din

svaghed vil du ikke se at der er noget i selvet der er værd at lægge mærke til.

Folk er ikke kun blevet trætte, men væmmes, over dine indledninger før du

fremlægger dit emne.

1789

 

http://bibel-skolen.org/1035-gamlestudier/sun-law.mpg

Det var mange, der trak på smilebåndet, da vi for 20-30 år siden

fortalte dem, at man ville vedtage søndaqslove overalt i verden, og til og med

love, der ville tvinge mennesker til at helligholde søndagen. Vi ser nu, at

dette sker. Alt, hvad Gud har forudsagt, vil komme vil ske — ikke et af de ord

han har talt, vil falde til jorden. Protestantismen rækker sine hænder ud over

svælget for at gribe fast i pavemagtens, og der indgås et forbund for at

udslette det fjerde buds sabbat. Det syndens menneske, som på Satans

tilskyndelse indstiftede den falske sabbat, pavedømmets leder, vil blive

ophøjet til at indtage Guds plads.

 

1790

 

http://bibel-skolen.org/1035-gamlestudier/tro-studie22.mpg

Samel ikke rigdomme på jorden, men vis ved dit liv at du samler

rigdomme i himlen. Hvis Gud har kaldt på dig i vest, har han et arbejde, et

ophøjet arbejde, for dig at gøre. Lad din tro og erfaring hjælpe dem som ikke

har en levende erfaring. Lad ikke tillokkelsen være rettet mod denne ringe og

mørke plet af en verden, men lad den være vendt opad mod Gud, ære og himlen.

Lad ikke gårdenes bekymringer og forvirringer her optage dit sind, men du kan

med sikkerhed tænke dig til Abrahams gård. Vi er arvinger til denne udødelige

arv. Vend din hengivenhed fra jorden, og dvæl ved himmelske ting.

 

1791

 

http://bibel-skolen.org/1035-gamlestudier/troklipp-2.mpg

Guds tilstedeværelse er blevet lovet de kristne.

Troens klippe et Guds levende nærværelse. De svageste kan sætte deres lid til

den. De som mener, at de er stærkest, kan blive de svageste, medmindre de

stoler på Kristus som deres kraft og deres berettigelse. Han er den klippe,

hvorpå vi trygt kan bygge. Gud er os nær gennem Kristi forsoningsoffer, gennem

hans mellemkomst og hans kærlige, milde herredømme over menigheden. Fra

evighedens trone følger han dem med spændt opmærksomhed. så længe menighedens

medlemmer ved troen drager næring og saft fra Jesus Kristus og ikke fra

menneskers meninger, påfund og fremgangsmåde, hvis de ved at føle sig

 

1792

 

http://bibel-skolen.org/1035-gamlestudier/kipper.docx

 Der er et andet vigtigt aspekt ved dette med den personlige livsstilr Når dine

omgivelser bliver klar over at du er en seriøs kristen, begynder de instinktivt og

øjeblikkelig at holde øje med dig Nogle gør det af nysgerrighed, andre ud fra et

ønske om at finde fejl hos dig Hvad end grunden er, bliver resultatet et særdelesl

effektivt fokus på ansvarlighed.

1793

 

http://bibel-skolen.org/1035-gamlestudier/naar-ingen22.txt

Jesu kærlighed til os er den mest omsorgsfulde vi nogensinde vil

blive udsat for. Han døde for vores synder og for at give os det evige

liv med ham. Han leder os, beskytter os, trøster os og plejer os med sit

ord. Men Jesu kærlighed er også den mest barske, vi nogensinde vil

møde. Han kender vores hjerter og tøver ikke med at fortælle os, når

han finder synd dér. Han insisterer på sandhed, uanset hvor smertefuldt det kan være. Han elsker os alt for meget til at tillade, at vi bare

fortsætter uantastet hen ad den vej, der fører os til selv-ødelæggelse.

Ægte kærlighed er altid både omsorgsfuld og barsk. Må Gud give os

følsomhed til at vide, hvornår hvilken slags kærlighed skal bruges, og

mod til at gøre det, som kærligheden forlanger.

 

1794

 

http://bibel-skolen.org/1035-gamlestudier/naar-ingen333.txt

 Det er som om nogle mennesker har succes med alt, hvad de gør. De
har succesfulde karrierer, de har gode relationer til deres familie, de er
måske involveret i frivilligt arbejde i kirke eller samfund, de er aktive,
voksende kristne - og de er ovenikøbet i god fysisk form. Når man
kommer tæt på den slags mennesker og prøver at finde ud af, hvordan de er i stand til at bruge så meget af deres potentiale, så vil man opdage at der i næsten alle tilfælde er en kvalitet, som spiller en stor rolle - disciplin.

 

1795

 

http://bibel-skolen.org/1035-gamlestudier/nnnnn.txt

Truede karakteregenskaber
Folk udviser karakterstyrke på hundrede vis af måder hver eneste dag:
En kvinde kæmper mod sin skræk for at sige noget offentligt,
så hun kan fortælle sin menighed om det mirakuløse bønnesvar, hun
har oplevet. Det er mod.
En mand beslutter sig for at stå op tyve minutter tidligere hver
morgen for at tage en løbetur og gennemfører det. Det er disciplin.
En gymnasielærer bruger tid på en uopmærksom elev og opdager at hun er en fantastisk skribent. Det er vision.
En studerende med bjerge af prøver og rapporter overvejer at kvitte studiet, men beslutter sig alligevel for at gennemføre. Det er udholdenhed.

 

1796

 

http://bibel-skolen.org/1035-gamlestudier/tdfs.txt

Nogle få sekunder senere sagde han med en stemme, som nu
lød alvorlig: ”Det lyder også ret dumt, ikke”?”
Jeg indrømmede, at jeg syntes, at der var bedre måder at
bruge sit liv på, og så sad jeg ellers fuld af ærefrygt den næste
time, mens der udspillede sig en lang samtale om frelse og livet i
Jesus undervejs til Chicago. ”Men hvordan slår man radioen til?”
havde han spurgt. Og det fortalte jeg ham med de enkleste gloser,
jeg kunne finde.

 

1797

 

http://bibel-skolen.org/1035-gamlestudier/naar-ingen444.txt

En forretningsmand fortalte mig engang, at der efter hans mening
er mangel på folk med visioner. ”Nu om dage er der masser af folk
som gør, hvad de får besked på, på præcis den måde, de får besked på
- hverken mere eller mindre. Vi har brug for folk med forestillingsevne,
som tænker og finder måder til at forbedre og øge effektivitet,"

 

1798

 

http://bibel-skolen.com/aaa-books/advarsel-III/jv/jv-bog.htm

Nu var slangen det forsigtigste af alle markens vilde dyr som Jehova Gud havde frembragt, så den sagde til kvinden: "Er det virkelig rigtigt at Gud har sagt I ikke må spise af hvert eneste træ i haven?" 1 Mos 3,1.

Jehovas Vidner, kommer IKKE åbent og ærligt frem, men giver ligesom slangen, udtryk for at være HELT anderledes end de i virkeligheden er. Desværre er der mange, der først finder ud af det når det er for sent.

Jehovas Vidner giver udtryk for at være et bibelkyndigt folk, - det er de også, MEN IKKE på en god og positiv måde, for ingen kan som Dem, få skriftsteder til at sige ting, som der ikke står noget om i de pågældende vers.

Næste gang Du har en samtale, eller et studium med dem, så skal Du prøve at tage en båndoptager med, IKKE I DET SKJULTE, men åbent optage det der bliver sagt.

Jeg har ofte erfaret, at Jehovas vidner IKKE ønsker at sige noget medens båndoptageren er tændt, da det vil afsløre, hvordan de i løbet af kort tid skifter fra et standpunkt til at andet.

Denne lille bog er en gennemgang af nogle få af de punkter, der er karakteristiske for Jehovas vidner.
Der er i stor udstrækning brugt fotokopier fra Jehovas Vidners egne bøger og blade.

 

1799

 

http://bibel-skolen.org/1035-gamlestudier/opgaver-et.txt

JESU LIGNELSER
Jesus fortalte mange lignelser, som er spændende at lytte
til. Kan du huske, hvad du har hørt?
1.Hvad byggede den kloge mand sit hus på?
2.Hvad skal vi ikke sætte vores lys under?
3.Hvor mange får måtte hyrden forlade for at finde det fortabte får?
4.Hvem hjalp manden, som lå såret og forslået på vejen til Jeriko?
5.HVad ville kvinden finde, da hun gennemsøgte sit hus?
6.Både den rige mand og Lazarus døde. Hvor blev Lazarus båret hen?
7.Da sædemanden gik ud for at så, faldt kornet 4 forskellige
steder. Hvor?
8.Jesus sagde, at de første skal blive de?
9.De arbejdere, som blev lejet sidst på dagen, fik den samme
løn som hvem?
10.Hvad skete der med gæsten, som ikke havde bryllupsklæder
på?

 

1800

 

http://bibel-skolen.org/1035-gamlestudier/sang-to.txt

Op al den ting, som Gud har gjort
 
En forårsdag var Brorson og hans ældste søn Nikolaj på tur ude i skoven ved Gallehus i nærheden af Randerup. Alt var så vidunderligt skønt solen skinnede, og fuglene sang. De to gik stille
med hinanden i hånden, og far og søn talte fortroligt om Gud.
Vi kan ikke tåle at se Gud - hvordan kan vi så
vide noget om ham? Jo, Jesus har set ham, og alt
det skabte fortæller om ham - om hans magt og herlighed.
Brorson standser og peger med sin stok ned i
grøftekanten: "Har du set den plante der?"
"Den der?" spørger Nikolaj, "men det er jo en brændenælde"
"Ja, men det er dog et kunstværk, og selv den
ypperste i hele verden kunne ikke lave én magen
til! Kun Gud kan gøre dette, og da ikke bare et
enkelt blad, men tusinder, se hvor det vrimler.